Před Sněmovnou se konala modlitba za mrtvého

Jaroslav Bican, Ondřej Mazura

Pozměňovací návrh zavádějící souhlas obcí s doplatkem na bydlení má podle aktivistů oběť na životě. Před Sněmovnou se konala modlitba za mrtvého. Dva muži byli zadrženi. Platforma pro sociální bydlení vyzývá poslance, aby přílepek ze zákona odstranili.

Platforma pro sociální bydlení vyzvala poslance, aby ze zákona o pomoci v hmotné nouzi odstranili pozměňovací návrh, podle kterého obce musí vyjádřit souhlas či nesouhlas s výplatou doplatku na bydlení lidem na ubytovnách. Platforma upozornila na to, že toto opatření má už jednu oběť na životě.

V panice ze ztráty bydlení podle aktivistů skočil z okna a zemřel muž, který osm let bydlel na ubytovně v Ostravě. Na jeho smrt ve středu v poledne před vstupem do Poslanecké sněmovny také upozornili tři muži. Jeden z nich si před vchodem do Sněmovny lehl na zem, druhý kolem něho nasprejoval obrys jeho těla a jméno zesnulého, třetí následně přeříkával modlitbu za mrtvého. Dva z nich byli později drženi ve sněmovní šatně do příjezdu policie a posléze odvezeni na nejbližší policejní služebnu.

Uvedený muž na ubytovně v Ostravě-Mariánských horách si vzal život 25. června. Bylo mu padesát dva let. „Ráno nenašel na poště ve schránce peníze na bydlení, které mu pravidelně chodily. Pokoušela jsem se mu říct, že na ubytovně může zůstat, ale nepodařilo se mi ho uklidnit. Během dne se pokoušel prodat svůj majetek a sehnat od spolubydlících i dalších lidí prostředky. V 21 hodin vyskočil v panice ze ztráty bydlení ze 3. patra ubytovny a zemřel,“ popisuje vrátná ubytovny Eva Verbová.

Platforma: Přílepek je nutné odstranit

Podle člena Platformy pro sociální bydlení Miloše Neubauera tato událost v lidech na ubytovnách v Ostravě vyvolala ještě větší paniku. „Apelujeme na veřejnou správu, aby ujistila občany na ubytovnách, že nepřijdou o střechu nad hlavou, ani jim nebudou odebrány děti. Lidé jsou v panice, nyní je opravdu čas, aby nás premiér, ministryně Marksová i místně příslušní starostové ujistili, že mají situaci pod kontrolou a nedojde k dalším tragickým úmrtím,“ zdůraznila Ivana Nesétová, radní Platformy pro sociální bydlení.

V důsledku uvedeného přílepku, který byl předložen v roce 2014 poslancem Zbyňkem Stanjurou (ODS), se v celé České republice a zejména v Moravskoslezském kraji dostalo již několik tisíc lidí do krizové situace.

„Pozměňovací návrh dal obcím do rukou rozhodování o budoucnosti lidí na ubytovnách. Taková pravomoc však odporuje Ústavě České republiky, a má již nyní tragické důsledky,“ uvedl Kumar Vishwanathan, ředitel občanského sdružení Vzájemné soužití a člen Platformy pro sociální bydlení a dodal: „Přílepek je nutné ze zákona neprodleně odstranit, poslanci by to mohli učinit již na své schůzi 7. července, kdy bude novela zákona o pomoci v hmotné nouzi projednávána.“

Podle Platformy pro sociální bydlení se zákonodárci i vláda nyní musí vedle řešení nesouhlasu obcí s výplatou doplatku na bydlení soustředit také na zákon o sociálním bydlení. „Jediným opravdu funkčním řešením bezdomovectví je poskytnutí bytu a flexibilní podpory pro jeho udržení. Sociální bydlení je toho podmínkou, a proto by se ubytovny měly výrazně regulovat až ve chvíli, kdy bude k dispozici dostatek sociálních bytů. V opačném případě se totiž lidé na ubytovnách dostávají do bezvýchodné situace,“ uvedl Štěpán Ripka, předseda Platformy pro sociální bydlení.

  Diskuse
  July 7, 2015 v 18.59
  Prostor pro lži ubytovatelů, prostor pro paniku?
  Pokud by informace o sebevraždě byly pravdivé, bylo by jasně vidět, jak zákon o hmotné nouzi vytvořil skupinu lidí, absolutně závislých na ubytovatelích. Jak jim je plně vložil do rukou. Vždyť kdyby se tomu člověku dostaly pravdivé informace, tak by věděl, že nemá naprosto důvod pro paniku.
  Za jeho smrt by plnou zodpovědnost nesli ti, kteří zákon z roku 2006 schválili. Ti udělali ze sociálně slabých nevolníky ubytovatelů. Protože ubytovatelé je mají plně v područí. Využili stoprocentně jejich slabé vůle, jejich neschopnosti orientovat se v současném světě. Vše za ně vyřizují, oddělili je od reality. Logicky, protože nepotřebují aby tito lidé byli samostatní, aby si sehnali práci a vymanili se z jejich byznysu. Jejich zájem je diametrálně odlišný od zájmu státu a sociálně slabých. Přesto oni jednoznačně vítězí, což ovšem málokoho z levice znepokojuje.
  Pravda ale bude, že důvod sebevraždy byl zřejmě úplně jiný. Uchopila se jí ovšem ubytovací mafie a v její službě samozřejmě levicoví sektáři. A také Platforma pro sociální bydlení, které bojuje kupodivu za asociální bydlení. Sebevražda se stala 25.června. Informace o ní, už s neověřitelnou, ale působivou historkou se objeví až 7. července, zrovna v době, kdy se má projednávat novela, která má ubytovací mafii připravit o část obrovských zisků. To je mi náhoda! A hned je za smrt viněna předešlá novela. Ve 21 hodin skáče muž z okna, protože prý ráno nenašel složenku ve schránce. Přesto, že složenky v červnu dostali všichni ubytovaní, protože na červen se novela nevztahovala, za červen by dostali všichni ubytovaní příspěvek, souhlas obce, či nesouhlas. Někdo dělá z veřejnosti vyložené idioty.
  Proto důrazně žádám, aby zde nebyly dávány prostor tak špinavým účelovým lžem. Tohle je už daleko za hranicí etiky. Hodně daleko.
  Chápu, že byznys s chudobou je obrovský a lidé dělají horší svinstva pro daleko menší částky. Ale proč by se takový špinavý nátlak měl objevovat zde? Spoluautora článku bych pak žádal, aby buď vážil slova, nebo zde přednesl přesvědčivé průkazné argumenty, že vše tak, jak tvrdí. V takovéto situaci by si měl ověřit, kdy a jakou formou chodí ubytovaným na oné, kupodivu nejmenované, ubytovně dávky na bydlení. Proč muž skákal až ve 21 hodin, jak na tom byl s drogovou závislostí atd. Neboť jinak můžeme za oběti novely klidně označit i včerejšího muže, který vstoupil do cesty rozjetému vlaku. Proč ne? Pravdě tím ovšem neposloužíme.
  July 8, 2015 v 7.5
  Ubytovací mafie vytáhla tvrdě do boje.
  Tahle zpráva, založená na neověřitelném tvrzení jedné prý vrátné, je na titulní straně Práva, jako hlavní zpráva dne. Nátlak na zákonodárce jak vyšitý. Vždyť kdo by chtěl být nelida, kvůli němuž vyskakují lidé z oken? Tak pěkně rychle vše zpět a ti, kteří chtěli moc ubytovací mafie zlomit, jsou dnes pro výstrahu na tapetě.
  Takhle se tedy u nás dělá novinařina i ve druhém nejprodávanějším deníku u nás, prý nezávislém?
  Snad jen slepí nevidí, v čí prospěch se tohle děje. Pro ně zdůrazňuji, že určitě ne v prospěch státu a sociálně slabých.
  MP
  July 8, 2015 v 12.3
  Luďkovi Ševčíkovi
  Mate pravdu, kořen maléru je přinejmenší v zákonu z roku 2006, osobně bych šel ještě hlouběji do minulosti. Ale to přece neznamená, že nenesou odpovědnost ti, kdo schválili novelu, která celý malér ještě eskalovala. A ministryně, která věděla k čemu se schyluje a místo radikálního ne dokázala veřejně žvanit o tom, jak je to problém, který se v komunikaci s obcemi vyřeší.

  Vy tu novelu hájíte, protože v ni vidíte posíleni postavení obci. Já v ni vidím alibismus, který přenáší na obce odpovědnost za malér, jehož řešení není v rozhodující míře v jejich rukou. Špatná záplata na špatný pytel.
  July 9, 2015 v 10.23
  Já, pane Profante, nehájím novelu jako takovou.
  Já chci, aby zákonodárci dali městům a obcím možnost bránit se ubytovacím a vyděračským mafiím. Neboť jsou i takoví šmejdové, kteří skoupí pár pozemků, nebo staré domy a pak za ně od měst požadují nehorázné peníze, jinak na ně prý navezou nepřizpůsobivé. Já chci, aby nebylo možno do malé obce navézt desítky, či stovky nepřizpůsobivých, kteří udělají místním občanům ze života peklo. Těch místních se totiž nezastane nikdo, neboť na tohle se granty nevypisují. Řešení situace se sociálně slabými není technicky, ani finančně náročné. Naopak zachování stávajícího stavu je vysoce neefektivní a finančně náročné - za peníze, které schlamstla ubytovací mafie už mohly být nastavěny byty. Sociální byty, které už se mohly dávno stavět, by znamenaly, že současné výdaje na ubytování sociálně slabých už mohly být o desítky procent nižší a přitom by zajistily daleko větší kvalitu ubytování a snížení sociálního napětí. Nemluvě o zrušení mnou výše popsaného nevolnictví ubytovaných, kteří nevidí jako svého dobrodince stát, který vše platí, ale ubytovatele. Nemluvě o nemotivovačnosti systému atd.
  Vyvíjíme teď se Svazem měst a obcí iniciativu, která by chtěla upozornit, že nejsou jen sociálně slabí a jejich ubytovatelé, ale že jsou také jiní občané. A jsou to místní občané, kteří by chtěli do kvality svého života mluvit. Je to jejich demokratické právo. Zatím jsou umlčováni s tím, že mají dbát demokratických práv jiných. Ale jejich práva nejsou nižší kategorie.
  Dovoluji si zde text iniciativy zveřejnit, aby bylo vidět, co hájím:Výzva starostům – doplatek na bydlení
  Níže podepsaní starostové a primátoři žádají Vládu a Parlament České republiky o urychlené legislativní řešení situace, kterou vyvolala v změna stanoviska Ministerstva vnitra, týkající se ustanovení § 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Podle tohoto ustanovení udělovaly města a obce v případech hodných zvláštního zřetele souhlas s tím, zda-li žadatel obdrží doplatek na bydlení či nikoliv. Podle revidovaného názoru Ministerstva vnitra by se již nemělo jednat o závazné stanovisko podle správního řádu a názor obcí tak není pro dotčené orgány závazný. Tato nepatrná změna otřásla rolí obcí v systému hmotné nouze, která byla teprve nedávno schválena Parlamentem České republiky, a od které si některé obce tolik slibovaly.
  Města a obce sice respektují, že není možné, aby v rámci své samostatné působnosti vstupovaly do probíhajících řízení o poskytnutí doplatku na bydlení, což je podstatou stanoviska MV, výše uvedenou změnou však dochází k faktické eliminaci prostoru, ve kterém by se mohly vyjadřovat k tak důležitým otázkám, jakými jsou vznik či další fungování ubytoven na svém území. Obce ztratily nástroj, který by jim napomohl aktivně usměrňovat místní podmínky ve prospěch občanů.
  Proto vyzýváme výše uvedené instituce, aby bylo bezodkladně nalezeno takové legislativní řešení, podle kterého by již nedocházelo ke směšování přenesené a samostatné působnosti obcí v řízení o doplatku na bydlení, avšak aby obcím bylo umožněno ve zvýšené míře rozhodovat o místních podmínkách, ke kterým bezesporu patří regulace výše nájmu na tzv. ubytovnách, jejich počet, vznik či provoz.
  Bez nalezení systematického řešení bude v oblasti ubytoven zakonzervován současný stav, který je pro stát nesmyslně finančně náročný a pro obce s ohledem na právní řád České republiky v podstatě neřešitelný. Není čas čekat na diskuse o koncepcích sociálního bydlení, problém ubytoven musí být řešen ve spolupráci s obcemi okamžitě!
  Rád přijmu Vaše výtky k tomuto textu.