Osobnosti požadují vyšetření role provokatérů při policejní akci Fénix

Redakce DR

Petr Pithart, Milena Bartlová, Jiří Přibáň a mnoho dalších osobností veřejného života podalo podnět k vyšetření role policejní provokace v akci Fénix proti údajné teroristické síti.

Sedmdesát osobností veřejného života podalo podnět ke Generální inspekci bezpečnostních sborů a Městskému státnímu zastupitelství v Praze k vyšetření jednání dvou policejních agentů, na jejichž svědectví má být vystavěno obvinění v policejní akci Fénix proti údajné teroristické síti. Zadrženo bylo celkem jedenáct lidí. Tři z nich jsou stíháni se závažnými obviněními, mezi kterými se objevuje i teroristický útok.

„Údajný útok na nákladní vlak, který by snad skutečně ospravedlňoval tak závažná obvinění, byl podle tvrzení policie pouze plánován, a to malou, několikačlennou skupinou, která byla od podzimu 2014 — tedy přesně od doby, kdy se v ní měl začít připravovat údajný útok na vlak — infiltrována dvěma policejními agenty,“ uvádí se v textu podnětu.

Jeho signatáři následně vyjadřují pochybnosti ohledně role těchto agentů: „Taková situace nás staví před otázky, zda údajné trestné činy nebyly provokované, jakou roli hráli v jejich iniciování a přípravě policejní agenti v tak malé skupině, kde tvořili početně velmi významnou část, jakou ochranu mají občané České republiky proti těmto formám policejní práce a nakolik jsou tyto v minulosti zdiskreditované metody v demokratickém právním státě přípustné.“

Osobnosti, které se k podnětu připojili, proto požadují nezávislé prošetření role policejní provokace v dané kauze ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů a dozorujícího státního zastupitelství.

K podnětu se přidala celá řada respektovaných osobností například Petr Pithart, Jiří Přibáň, Milena Bartlová či Pavel Barša, ale třeba také Karel Vachek, Ivan Bartoš nebo Matěj Stropnický. „Ohlas, který zatím náš podnět měl, ukazuje, že hrozba zneužití represivních složek je ve společnosti pociťována jako palčivá a okolnosti případu vyvolávají závažné pochybnosti,“ uvedl jeden z mluvčích organizátorů, publicista Matěj Metelec.

„Obvinění z terorismu jsou velmi závažná a nechceme snižovat obavy, které vyvolávají. Právě v takových kauzách ale může strach z terorismu vést k nedostatečné kontrole a k toleranci vůči přehmatům policejních složek. Vzhledem k závažnosti těchto obav doufáme, že budou daná podezření prošetřena nezávisle a důkladně,“ dodává další mluvčí, dokumentaristka Apolena Rychlíková.

Kolem policejní akce Fénix jsou ale další pochybnosti. Saša Uhlová v Deníku Referendum přinesla informace, které upozorňují na podezření, že policie účelově propojila několik vzájemně nesouvisejících kauz ve snaze vyvolat dojem, že existuje nějaká teroristická síť. Na to upozorňují i signatáři podnětu.

    Diskuse
    June 3, 2015 v 2.21
    Most inteligence
    A když se zajdete podívat na ten most, na kterém údajní teroristé údajně chystali útok na vlak, zjistíte, že tam nejsou koleje:

    http://www.evropsky-rozhled.eu/anarchiste-pry-chystali-teroristicky-utok-na-vlak-v-mistech-kde-vlaky-nejezdi/