Senát schválil územní příslušnost exekutorů

Jaroslav Bican

Senát poslal do Sněmovny novelu, která zavádí územní příslušnost exekutorů na krajské úrovni doplněnou o automatické přiřazování exekutorů. Cílem je mezi nimi omezit konkurenci.

Senát se na své středeční schůzi zabýval dvěma novelami, které mají upravit průběh exekucí. Obě usilují o to změnit pravidla jejich provádění tak, aby se zabránilo celé řadě negativních jevů, které jsou dnes s exekucemi spojené.

První novela například zasahuje do běžné praxe, kdy exekutor vychází z toho, že manželé mají společné jmění, přestože spolu už třeba nežijí. Nově by se exekutor musel nejprve podívat, zda existuje smlouva, kterou si manželé upravují svůj majetkový stav, a tu by musel respektovat. Snížila by se i možnost úhrady dluhu z účtu manžela či manželky dlužníka, doposud ho mohl exekutor celý zablokovat. Novela také reaguje na stav, kdy exekutoři automaticky využívají zástavní právo na nemovitost, výsledkem je, že katastrální úřady neustále zapisují a zase vymazávají tato zástavní práva.

Senát se rozhodl vrátit novelu spolu s několika pozměňovacími návrhy zpět do dolní komory a to navzdory apelu ministra spravedlnosti Roberta Pelikána: „Byl bych velice rád, kdybyste neohrozili ten návrh tím, že se bude vracet do Poslanecké sněmovny. Je pravda, že se nám tam nakonec podařilo ho prosadit, takže pro něj byli všichni. Ale to mnoho nevypovídá. Více vypovídá to, že v Ústavně-právním výboru Sněmovny nám byl uspán asi na půl roku. Takže já se trochu bojím, že by se to mohlo zase nějak zaseknout. Je to věc, na kterou, myslím si, lidé velice čekají,“ varoval Pelikán.

Ministr senátní návrhy sice přivítal, ale zároveň zdůraznil, že novela funguje i bez nich. Také připomněl, že ministerstvo spravedlnosti chystá do vlády další novelu exekučního řádu, do které je případně možné senátní návrhy zapracovat.

Dienstbier: Exekutoři si konkurovat nemají

Druhá novela, kterou Senát projednával, je významná především tím, že zavádí územní příslušnost exekutorů (tzv. teritorialitu). Původní návrh Zdeňka Škromacha byl upraven komplexním pozměňovacím návrhem: „Ten původní návrh totiž zavádí teritorialitu, resp. územní příslušnost, ale zároveň v rámci těch soudních krajů ponechává konkurenci mezi exekutory,“ vysvětlil senátor Miloš Vystrčil.

Pozměňovací návrh původní krajskou územní příslušnost doplnil přiřazováním exekutorů podle předem daného pořadí. V návrhu se výslovně uvádí: „Exekutor se určí podle číselného pořadí jeho jména v seznamu exekutorů pro daný obvod krajského soudu, které připadá na okamžik podání žádosti o určení exekutora oprávněným.“

Podle Daniela Hůle, odborníka na problematiku zadlužení a exekucí z Člověka v tísni, pouhá územní příslušnost na krajské úrovni nic neřeší: „V každém kraji by se ustanovil jeden exekutor, který by uspěl v konkurenčním boji právě proto, že by se pohyboval na hraně zákona a volil ty nejdrsnější metody vymáhání.“ Doplnění o automatické přiřazení na základě číselného pořadí Hůle považuje za správné: „Jedná se o cestu jak kultivovat exekutorského prostředí v České republice.“

Senátorka Eliška Wagnerová se naproti tomu zastala původního návrhu, který podle ní vyvažoval jistou konkurenci a to, že exekutoři vykonávají přenesenou soudní působnost: „Mně přišel ovšem ten původní návrh v tomto vyvážený, že tedy tam zůstávalo zachováno i to ekonomické hledisko vztahující se k tomu povolání, že v rámci kraje si mohl ten oprávněný subjekt sám vybrat z těch exekutorů zapsaných v tom kraji.“

Jiří Dienstbier připomněl, že vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala odstranit princip konkurence z exekučního řízení, což senátní návrh po komplexní úpravě splňuje. Podle Dienstbiera se v případě exekuce jedná o přenos státní moci, byť na určitý pověřený, v zásadě soukromý subjekt, a proto tam mají platit určitá pravidla.

„Myslím si, že v této věci by si nikdo konkurovat neměl. Je potřeba si uvědomit, že exekuční řízení je rovněž tedy formální řízení, kde by obě dvě strany, resp. všechny účastníci měli mít v zásadě srovnatelné postavení ve smyslu ochrany jejich práv. A v momentě, kdy tam připustíme konkurenci, tak samozřejmě exekutor půjde z podstaty věci na ruku tomu, kdo si ho vybírá, tedy pouze jednomu z těch účastníků,“ zdůraznil Dienstbier. Návrh, který zavádí územní příslušnost exekutorů upravený komplexním pozměňovacím návrhem, Senát schválil a poslal do Sněmovny.