Vychází Manuál občanské sebeobrany proti exekucím

Vratislav Dostál

Iniciativa ProAlt vydala brožuru, která má občany ohrožené exekucemi seznámit s hlavními kroky exekučního řízení a s tím, jak se jim postižený může legálně bránit.

Iniciativa ProAlt pokračuje ve své kampani namířené proti současné podobě exekuční praxe. Již v červnu proběhla debata v Městské knihovně v Praze a série happeningů Exekuce Velkého exekutora. V těchto dnech ProAlt vydává brožuru, která má občany ohrožené exekucemi seznámit s hlavními kroky exekučního řízení a s tím, jak se jim postižený může legálně bránit.

„Publikace se zrodila v naší ostravské pobočce,“ uvedl mluvčí ProAltu Martin Škabraha. Podle něj to není náhoda, neboť Moravskoslezský kraj patří mezi oblasti, kde lidé nejvíce doplácí na ekonomickou politiku pravicových vlád a jsou často ohroženi zadlužením a zabavováním majetku. 

„Tento kraj je podle statistik na prvním místě v počtu exekucí u nás, úřady zde v roce 2012 vykonaly 18 % všech exekucí v České republice. Problém je ale samozřejmě celorepublikový a souvisí i s poskytováním tzv. nebankovních půjček a celkovou sociální situací,“ uvedl Škabraha.

„V žádném případě nám nejde o popírání práv věřitelů. Současný systém exekucí však z oprávněného požadavku na splácení dluhů udělal výnosný byznys, kdy jsou dlužníci často za bagatelní pohledávky sdíráni z kůže a většina takto získaných prostředků pak ani nejde věřitelům, ale exekuční mafii,“ doplnil koordinátor ostravského ProAltu Ondřej Marek. 

„Náš manuál má lidem pomoci bránit se v mezích současných zákonů, právě proto jej ale sami vnímáme jen jako dílčí krok. Budeme tlačit na politiky, aby se zákonný rámec změnil a exekutorské pravomoci se vrátily z rukou soukromých podnikatelů pod přímou kontrolu soudů,“ vysvětlil Marek. 

Také je podle něj třeba, aby stát změnil svou ekonomickou a sociální politiku a nouze nenutila lidi zadlužovat se za lichvářských podmínek. Nejen proto chce iniciativa ProAlt v kampani  pokračovat na podzim tohoto roku. Například v Ostravě chystá ve spolupráci s občanským sdružením Vzájemné soužití sérii přednášek k problematice exekucí a vytvoření kontaktního centra pro oběti exekucí především z řad sociálně vyloučených občanů.

Publikace Manuál občanské sebeobrany proti exekucím je ke stažení ve formátu PDF na webu iniciativy. V tištěné podobě bude dostupný na veřejných akcích ProAltu. K poradenství v oblasti exekucí a k přímému kontaktu s oběťmi exekutorů byla také zřízena emailová adresa stopexekucim@proalt.cz.