Ve středu se uskuteční debata o exekucích

Vratislav Dostál

Iniciativa ProAlt se rozhodla vnést do veřejného prostoru téma exekutorů. Měsíc červen proto vyhlásila měsícem exekucí a po happeningu a přednášce pořádá ve středu v Knihovně hlavního města Prahy na téma exekutorů debatu. Akce začíná v 19:00.

Ve středu se v Knihovně hlavního města Prahy uskuteční debata na téma exekucí. Na akci, kterou pořádá iniciativa ProAlt, přijali pozvání politolog a aktivista Ondřej Lánský, romský aktivista Imrich Horvát, místopředseda KSČM Jiří Dolejš a stínový ministr práce a sociálních věcí Roman Sklenák z ČSSD. Akce začíná v 19:00.

Exekuce představují jeden z nejnaléhavějších sociálních problémů dneška. Mohou zasáhnout prakticky kohokoliv jenom kvůli zapomenuté složence či změně adresy. Původně zanedbatelná částka se může kvůli různým poplatkům z prodlení vyšplhat na pořádné sumy peněz. Nejvíce jsou přitom exekucemi ohroženy nízkopříjmové skupiny obyvatel. „Stvrzují jejich pozici lidí na okraji,“ uvedli organizátoři v pozvánce na diskusi.

Připomínají také, že exekuovaný je jasně označeným chudým, který definitivně neuspěl a stává se poníženým lidstvím. „Systém exekucí v mnoha případech odhaluje spojené síly státní a veřejné moci se soukromými subjekty,“ dodali organizátoři s tím, že se v diskusi s politiky, politology a aktivisty pokusí zamyslet nad následujícími okruhy otázek:

Jaká je dnes nejohroženější skupina exekučního aparátu? Jak a proč vznikají půjčky a dluhy? Kde je hranice mezi lichvou a běžnou půjčkou? Jaká je v exekučním byznysu role právníků, exekutorů, bank a státních orgánů? Jak docílit toho, aby byly omezeny nesmyslně vysoké poplatky za exekuční řízení? Jaký mají exekuce význam pro současný politický řád? A nejsou dnes právě exekuce jádrem politického boje emancipace?

ProAlt vyhlásil měsíc červen měsícem exekucí. Iniciativa se tak rozhodla proto, aby téma exekutorů výrazněji rezonovalo ve veřejném prostoru. „Soudní exekutor je podivná chiméra. Disponuje kulatým razítkem, rozhoduje jménem republiky, ale jeho motivací je soukromý zisk,“ říká mluvčí ProAltu Pavel Novák.

„Za jeho činy vůči věřitelům však odpovídá stát. Jakékoli škody, které soudní exekutor způsobí, v konečném důsledku zaplatí daňoví poplatníci. Soudy mají povinnost tyto ve skutečnosti často soukromé podnikatele s bídou kontrolovat, ale díky rozpočtovým škrtům na to nemají personální ani materiální podmínky,“ připomněl Novák.

Podle něj se proto nemůžeme divit excesům soukromých soudních exekutorů, zmatkům i nepravostem hraničících se zločiny, kterých jsme svědky. „Nemůžeme se divit, že tisíce občanů byly a další tisíce budou uvrženy zbytečně do bídy právě i kvůli činnosti soudních exekutorů,“ dodal Novák

„Nejen proto jsme se rozhodli téma soudních exekutorů znovu vnést do veřejného prostoru a vyhlásit měsíc červen měsícem exekucí. Již dne 30. 5. jsme organizovali v Ostravě přednášku Nenechme se zotročit exekutory. Dne 3.6. proběhla debata na toto téma v rámci Ekumenické akademie Praha a 7. 6. happening Exekuce exekutorské komory. Na 19. června chystáme debatu v Knihovně hlavního města Prahy,“ vysvětlila člen ProAltu Michal Trčka.

„V mezidobí budeme tuto pro nás nepřijatelnou privatizaci jedné ze základních funkcí státu tepat v sérii happeningů, skečů na webových stránkách či v diskusích na petičních stáncích,“ dodal s tím, že jsou do cyklu akcí zapojeny také regiony, především pak severní Morava.

Člen ostravského ProAltu Ondřej Marek k tomu uvádí: „Připravujeme start kampaně Stop likvidačním exekucím. Vytvořili jsme materiály, které by měly obětem soukromých exekutorů pomoci se zorientovat, dále pak Petici za zrušení profese soukromých exekutorů a taktéž několik přímých akcí a happeningů, které v následujících měsících chceme realizovat v Ostravě a Opavě.“