Proč jsem se stal exekutorem

Pavel Novák

Je na čase zbavit se levičáckých iluzí a přidat se na stranu vítězů. V neděli odpoledne se na Václaváku můžeme připojit k průvodu Velkého Exekutora.

Jak říká kolega pan Kašpárek, síla kapitálu je mocnější než nějaké ty ideje. Po letech strávených v protestním hnutí, bojem s větrnými mlýny, pokusy konat konkrétní i všeobecné dobro, přišel čas nalít si čistého vína. Kapitál vítězí. A proč? Protože je, jak říká jeho Velikost Velký Exekutor, krásný. To je třeba přijmout. Náš čas na tomto světě je vyměřen. Odtikává. Nemá valnou cenu, abychom jako rytíři smutné postavy s tupými dřevěnými meči sekali do pancéřového brnění kapitálu. Jen nás z toho rozbolí ruka.

Je čas dospět. Poznat nevyhnutelné, poznat, že není alternativa. Připojit se k vítězům. Protože nad neštěstím jiných nemá cenu plakat — naopak se z něj musí rýžovat. Neoliberalismus je lidstvu přirozený, vrozený způsob myšlení. Vychází ze samé podstaty našich bytostí. Sobeckost, kořistnictví a lhostejnost, to jsou základní lidské vlastnosti, to je vybavení vítězů. Proto jsem se rozhodl přejít na druhou stranu. Zahodit marnost levičáckého žvanění a připojit se k těm, kterým patří svět. Rozhodl jsem se podrážet, vysmívat se, pohrdat. Rozhodl jsem se pomoci těm silám, které lidstvo zocelí. Slabí a měkcí mezi námi nemají místo. Soucit a vcítění je přežitek. Přináší jen bolest. Jediné, co má absolutní a věčnou platnost, je bohatství a moc. Peníze. Dluhy. A jejich vymáhání.

Velký exekutor, sláva mu, mi ukázal cestu. Co nesežereme, co nepozřeme, o to přijdeme. Co nezničíme, to nám někdo ukradne. Co neexekujeme, bude zmarněno. A je lhostejné, zda jde o majetek státu, nebo různých zadlužených parazitů, nemakačenků a ubožáků. Každý je strůjcem svého osudu. Dluhy se musí platit. I kdyby na chleba nemělo býti. Proto pomáhám pilně Velkému Exekutorovi v jeho snaze o zdokonalení lidstva. O postavení těch schopných na piedestal a zašlapání těch neschopných do bahna, kam patří. Pryč s levičáckou ufňukaností.

Nebylo to snadné. Velký Exekutor nejprve prověřuje, až pak důvěřuje. Proto jsem nebyl hned připuštěn k první exekuci provedené úřadem Velkého Exekutora, exekuci exekutorské komory. Musel jsem se nejprve činit v zákulisí. Pomáhat s administrativou. Dokazovat, že to dokáži. Že v kritické chvíli nepodlehnu nějakému zbytku levičáctví a nebudu záslužnou práci pana Kašpárka sabotovat. Nestalo se, záznam z úspěšné akce lze shlédnout zde.

Poté jsem již byl poctěn důvěrou Velkého Exekutora a účastnil se coby exekutorský elév s panem Kašpárkem zabavení Ministerstva financí České republiky. Důvodem bylo to, že Miroslav Kalousek, kdysi sekáč, se začal zakecávat. Neškrtal, jak by se mělo! Nedereguloval, neprivatizoval. Dokonce začal zvyšovat daně, byť prý dočasně. A to nelze, to Trhy a jimi zmocněný náš úřad nepřipustí. Úspěšnou exekuci je možné si prohlédnout zde.

To vše je však ještě málo. Lidé se nepoučili. Dál tancují jak zběsilí na mejdanu. Dále jsou nekonkurenceschopní. Dále si myslí, že je někdo bude léčit, krmit, že se o ně bude někdo starat. Prý nějaká solidarita. Houby solidarita. Co nesežereš, nemáš. Nedají si a nedají pokoj. Dělají dluhy a neplatí je. Vláda pod vlastní vahou padla, aniž by pořádně všechno zreformovala, deregulovala, privatizovala, exekuovala. Většina občanů má stále ještě dva a více párů bot, považte. A dvě ledviny. A s tím se musí něco udělat. Nastal čas na radikální řez. Proto vyjde z Václavského náměstí v neděli 30. června , zřejmě posledního dne tohoto světa, průvod, který se nezastaví. A nezakecá. Průvod, jejž bude tvořit elita exekutorských čekatelů z úřadu Velkého Exekutora. A další. A možná přijde i sama Jeho Velikost, ať již v té či oné inkarnaci. Neboť inkarnací kapitálu je mnoho. Kapitál je krásný. Dluhy jsou krásné. Exekuovat je vznešené.

Chtěl bych proto vyzvat všechny levičáky a levičačky. Všechny, kdo se marně snaží změnit nezměnitelné a hledají alternativu tam, kde alternativa není. Dospějte. Zraďte své soudružky a soudruhy. Přijďte v neděli v 16:00 na Václavské náměstí ke koni. Zapojte se do exekuce parazitů, nemakačenků, slabých a nemocných. Pojďte pomoci Velkému Exekutorovi v jeho záslužném díle, díle, které zaručí konečné vítězství kapitálu nad prací. A zavře nenažrancům a stěžovatelům ústa. Přijďte exekuovat!