Dienstbier pro DR: politici by měli hájit respekt a důstojnost každého člověka

Vratislav Dostál

Jiří Dienstbier v rozhovoru pro Deník Referendum tvrdí, že nejsmysluplnější prevencí před teroristickými útoky je vytvořit podmínky pro sociálně soudržnou společnost, která nikoho nevytlačuje na svůj okraj.

Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier hovoří v rozhovoru pro Deník Referendum o tragickém atentátu v Paříži a zamýšlí se o aktuálních náladách v České republice. Podle něj je třeba vytvářet podmínky pro vyšší míru tolerance ve společnosti tak, aby nikdo nebyl zaháněn do kouta a aby naše společnost každému jeho šanci nabídla.

Od tragických událostí v Paříži je to už více než týden. Co se vám v těchto dnech honilo hlavou?

Že je zrůdné, jak jsou si lidé schopni navzájem zcela zbytečně ubližovat. A samozřejmě také, jak do budoucna předcházet jednak podobným situacím a jejich zneužívání k vyvolávání ještě větší netolerance nebo dokonce nenávisti.

O víkendu se v Paříži konal Pochod za národní jednotu, účastnili se ho státníci z mnoha zemí světa a asi milion občanů. U nás se o akci ale zas až tak příliš nehovořilo. Otázka zní, proč?

Neměl jsem pocit, že by se u nás o pochodu za jednotu v Paříži nemluvilo. V soukromých hovorech i v médiích šlo o podstatné téma.

Obecně lze říct, že tu byly oproti jiným zemím projevy solidarity daleko méně viditelné... Čím si to vysvětlujete?

Zřejmě přeci jen větší „vzdáleností“ této události pro velkou část našich obyvatel a možná i celkovou menší tolerantností. Měl jsem prozatím pocit, že projevy solidarity se ve Francii nesly i v duchu respektu k odlišnostem, který je pro tamní poměry přes všechny problémy ve společnosti zřejmě podstatně více zakořeněný než u nás.

Hlavní proud evropské politiky je důsledně protiislamofobní. U nás jsme mohli naopak i od vrcholných politiků slyšet výroky namířené proti islámu. A to i od zástupců vládních stran. Na mysli mám lidovce. Jak to hodnotíte?

Je to jistě důvod zamyslet se nad sebou samými. Mrzí mě, že je často možné cítit nedostatek pochopení napříč celým spektrem včetně části politické scény nalevo od středu, tedy politiků, kteří by měli hájit respekt a důstojnost pro každého jednoho člověka.

Jakou zodpovědnost vůči těmto náladám a výrokům cítíte coby ministr pro lidská práva? V Německu se například Angela Merkelová zúčastnila společné manifestace s muslimy...

Snažím se především svou každodenní činností vytvářet podmínky pro vyšší míru tolerance ve společnosti tak, aby nikdo nebyl zaháněn do kouta a aby naše společnost každému jeho šanci nabídla. Řada teroristických činů je zřejmě způsobena ztrátou naděje a pocitu jakéhokoliv smyslu života.

Nejsmysluplnější prevencí je proto tvořit podmínky pro sociálně soudržnou společnost, která nikoho nevytlačuje na okraj.

Tragická událost mimo jiné ukázala až nečekaně silnou inklinaci české veřejnosti ke krajně pravicovým postojům. Z části to platí také o médiích a elitách obecně. Neměla by levice těmto tendencím čelit daleko razantněji, než jak činí dosud?

Měla by zásadově a odvážně dělat vše, co je v jejích silách. Nesporně má v tomto směru značné rezervy.