Zaorálek: návrh koncepce zahraniční politiky vzniká. Opozice na ni bude mít vliv

Vratislav Dostál

TOP 09 kritizuje novou koncepci české zahraniční politiky. Dokonce vyzvala premiéra a předsedu ČSSD ke společnému jednání. Podle ministra zahraničí přitom materiál teprve vzniká a na jeho finální podobu bude mít vliv i opozice a prezident.

Vedení TOP 09 pověřilo předsedu Karla Schwarzenberga, aby vyzval předsedu ČSSD a premiéra Bohuslava Sobotku k jednání vrcholných reprezentací obou dvou politických stran. Obává se, že se naše zahraniční politika odklání od svých dosavadních priorit.

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek ale pro Deník Referendum uvedl, že nic podobného nehrozí. „Koncepce musí být dlouhodobá, nosná a musí na ní panovat široká shoda,“ řekl.

Podle zjištění Deníku Referendum koncepce vzniká standardním způsobem. Nejdříve projde připomínkovacím řízením na ministerstvu, poté v koalici a následně bude její finální podoba koordinována s prezidentem i s opozicí.

Lídři TOP 09 toto všechno navíc vědí. Stejně tak novináři, kteří materiál opakovaně kritizují. TOP 09 přesto v úterý uspořádala tiskovou konferenci, na které její předseda Karel Schwarzenberga vládu ostře kritizoval a vyzval Sobotku k jednání.

Roční působení Sobotkova kabinetu podle něj nedává jednoznačnou odpověď na zásadní otázku, zda „chceme na Východ, nebo Západ?“ Česká zahraniční politika vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL podle něj prakticky neexistuje.

TOP 09 zveřejnila na svém webu text, jehož titulek právě otázku, zda chceme na východ či západ, klade. Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek v něm cituje z připravované koncepce zahraniční politiky, jejíž pracovní verze před časem z úřadu unikla. Redaktor Respektu Ondřej Kundra text citoval v článku Rusko místo Havla, plánují Zaorálek s Drulákem.

Ideologicky motivované manipulace v Respektu a Lidových novinách

Kundra z uniklého materiálu citoval účelově a manipulativně, celý text v souladu s titulkem staví tak, že vláda pod Zaorálkovým vlivem hodlá opustit „Západ" a vrhnout se do náruče „Východu". Na Kundru navázala o několik dní později jeho kolegyně z Lidových novin Kateřina Šafaříková. Ta se zas pozastavovala nad tím, že se v dokumentu explicitně hovoří o reformním komunismu jako o jednom z hodnotových východisek naší zahraniční politiky.

Z návrhu koncepce Šafaříková vybírá: „Česká zahraniční politika rovněž vychází z politické tradice českého humanismu představované ve 20. století zejména T. G. Masarykem, reformním komunismem či disidentským hnutím.“ A dodává, že stejná věta stojí také v nové doktríně lidskoprávní politiky státu a transformační pomoci. A táže se, proč tomu tak je.

Podle ní je navíc otázkou, zda existuje kolektivní disidentský odkaz v zahraniční politice. „Obranu lidských práv, novodobou ,značku ‘ českého státu, vnesl do zahraniční politiky silou své osobnosti a vůle jedinec, Václav Havel,“ dodala Šafaříková.

Šafaříková se tu dopouští, ať už vědomě, nebo bezděčně hrubé manipulace. Základy zahraničně-politické orientace českého disentu kladli lidé jako Jiří Hájek, Jiří Dienstbier či Jaroslav Šabata, spoluautoři nejslavnějšího zahraničně-politického dokumentu Charty 77, Pražské výzvy. Všichni byli „reformními komunisty“, takže odkaz na něj je zcela na místě. Havel jim přizvukoval, ale autorem koncepcí nebyl.

Materiál někdo z ministerstva vynesl, aby poškodil ministra

Podle zjištění Deníku Referendum byl dokument, ze kterého Kundra s Šafaříkovou citují a který nyní kritizuje TOP 09, interním materiálem, který mělo k dispozici několik desítek úředníků ministerstva k připomínkování. „Byl rozeslán mezi úředníky a spolupracovníky vedení resortu k připomínkování a s poznámkou, aby jej nešířili,“ uvedl pro Deník Referendum zdroj z ministerstva, který si nepřál být jmenován.

Podle něj bude materiál teprve podroben diskusi a dozná i zásadních úprav. „Teprve potom, ve své finální podobě, bude k diskusi a kritice předložen veřejnosti,“ zdůraznil. To samé měl ostatně poté, co se dokument dostal na veřejnost, uvést ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek na zahraničním výboru dolní komory, jehož je členem mimo jiné také právě předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Řekla nám to tisková mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Pokud jde o diskusi, jak novináři Respektu a Lidových novin, tak opoziční TOP 09, se halasně vlamují do otevřených dveří. A obsah přípravné debaty na ministerstvu přitom účelově překrucují.

„V tuto chvíli platí, že nová zahraniční koncepce není hotová, nikdo, natož ministr zahraničních věcí, ji neautorizoval. Materiál teprve vzniká, vede se o něm na ministerstvu debata,“ uvedla Lagronová. Podivuje se také nad tím, že TOP 09 vyzvala k debatě o koncepci pouze předsedu ČSSD.

„Materiál bude schvalovat vláda, bude tedy koaliční, projednán bude také s panem prezidentem. A pak ho dostanou pochopitelně také opoziční strany,“ dodala.

Podle ní jde o zcela běžný postup. Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek pro Deník Referendum řekl, že koncepce musí být dlouhodobá, nosná a musí na ní panovat široká shoda. „Materiál bude platit několik let, je proto žádoucí, aby na něm byla široká shoda,“ doplnila jeho mluvčí.

„Nová koncepce zahraniční politiky nebude znamenat její zásadní změnu, naopak, její základní charakteristikou bude zachování kontinuity směřování české zahraniční politiky,“ uzavřela tisková mluvčí ministerstva rozhovor pro Deník Referendum..

Je pravděpodobné, že pracovní verzi materiálu z ministerstva někdo vynesl s úmyslem ministra poškodit. Je zřejmé, že zdroj z ministerstva materiál předal spřáteleným novinářům, kteří jej účelově překrucují, s cílem dosáhnout toho, že debata o dokumentu se bude odvíjet v hysterické, nevěcné atmosféře paniky z „odklonu od Západu“. TOP 09 se na ní pokouší přiživit.

Přitom se může nanejvýš jednat o revizi našeho lokajského vztahu k USA. Ta by ovšem byla vyloženě žádoucí. Pokud tedy TOP 09 lamentuje, že nás „přestávají brát vážně naši spojenci“, je především otázkou, zda brát vážně ji. Propagandisty Ondřeje Kundru či Kateřinu Šafaříkovou jistě ne. Druláka i Zaorálka lze za některé věci jistě oprávněně kritizovat, ale štvanici pravicových propagansitů by neměli ustupovat ani o píď.

  Diskuse
  JP
  January 7, 2015 v 11.04
  Úprava textu
  Původně zveřejněný text zprávy kritizující redaktora Respektu Ondřeje Kundru obsahoval i pasáž:

  „„Česká republika bude usilovat o konstruktivní spolupráci s Ruskou federací zejména v ekonomické a kulturní oblasti a o co nejširší kontakty s ruskou občanskou společností,“ cituje redaktor Respektu z dokumentu.

  Přitom celá citovaná pasáž zní: „Z hlediska potenciálu Rusko představuje pro ČR i pro EU důležitého politického i ekonomického partnera. Česká zahraniční politika bude usilovat o konstruktivní spolupráci s Ruskou federací zejména v ekonomické a kulturní oblasti a o co nejširší kontakty s ruskou občanskou společností. Česká politika k Rusku, včetně míry politických i ekonomických kontaktů, bude záviset na respektu Ruské federace k mezinárodnímu právu a k územní integritě jeho sousedů. Cílem je překonat současné problémy a dospět k partnerským vztahům.""

  Článek na webu Respketu ovšem tuto pasáž nyní obsahuje. Autor článku Vratislav Dostál je přesvědčen, že v původní verzi nebyla a že ji tam redakce Respektu či autor doplnili až současně s celým dokumentem, který původně k článku nepřiložili.

  Každopádně původní znění naší zprávy bylo zavádějící, za což se čtenářům i kolegům v Respektu omlouváme.
  IV
  January 7, 2015 v 21.54
  Povšimnutí by neměla ujít bezpodmínečná podpora TTIP v návrhu koncepce
  4.2 Udržitelný rozvoj (!)
  ... Dokud se nepodaří oživit multilaterální jednání, bude ČR podporovat uzavírání dohod o zónách volného obchodu mezi EU a dalšími zeměmi, z nichž zvlášť významná bude Transatalntické partnerství pro obchod a investice (TTIP).

  5.1 Euroatlantický prostor
  ČR podporuje posilování režimů a institucí euroatlantického prostoru, instituce EU, NATO, ale také dohody o obchodu a investicích (CETA a TTIP), ...
  DV
  January 8, 2015 v 18.24
  Stojím za stanoviskem V. Dostála
  Obdobně jako V. Dostál jsem reagoval na diskutovaný Kundrův text. Mám silné podezření, že jeho text byl dodatečně upraven, aby působil "vyváženěji", a to možná na základě velice kritické diskuse k němu, byť tak nemohu tvrdit na 100 procent. Jde konkrétně o tuto pasáž:

  "Česká politika k Rusku, včetně míry politických a ekonomických kontaktů, bude záviset na respektu Ruské federace k mezinárodnímu právu a k územní integritě jeho sousedů. Cílem je překonat současné problémy a dospět k partnerským vztahům."

  V původní verzi dle mého soudu nebyla zmínka o "respektu Ruské federace k územní integritě jeho sousedů".