Některé hostky nikáb nenosí

Ivana Recmanová

Spolu s tím, jak v lázeňském městě Teplice přibývají hosté z arabských zemí, roste i počet stížnosti na tuto klientelu. Jak se s tím vyrovnávají místní, trvale žijící, Arabové?

S rostoucím počtem arabských klientů v teplických lázních se množí i stížnosti na tyto hosty. V médiích se k případům vyjadřují zástupci policie či městského zastupitelstva, na sociálních sítích i další občané. Jak ale na přijíždějící Araby pohlížejí členové arabské komunity, kteří tu žijí a pracují? O nepořádku v Teplicích, protiislámských aktivitách a možnostech zlepšení situace jsem hovořila s panem MUDr. Abukareshem Ismailem, arabským obyvatelem města Teplice.

V českých médiích se nyní objevují informace o stížnostech na arabské lázeňské hosty v Teplicích - nejčastěji se zmiňuje neuklízení odpadků a nedodržování dopravních předpisů. Jak vážná je podle Vás situace ve městě?

Arabští lázeňští hosté bohužel dělají nepořádek. Bydlím u Šanovského parku a ten nepořádek dennodenně vidím, odpadky všude, ruší noční klid, děti na bruslích a na kolech jezdí mezi chodci, přecházejí ulice mimo přechod atd. Podle mě již je na čase, aby se ta situace vyřešila.

Mohl byste porovnat nynější situaci s předchozími lety?

Podle mě v letošním roce je ta situace mnohem horší než v předchozích letech.

Jak se k Vám jako k Arabovi chovají nearabové v Teplicích? Pociťujete zhoršení, zlepšení nebo stále stejné chování ze strany ostatních?

Teplickým občanům vadí arabští lázeňští hosté (kvůli tomu nepořádku) a nikoli my, co zde žijeme a pracujeme. Když jsem hledal pronájem v Teplicích, jeden pán mi odmítl pronajmout byt, protože jsem Arab (měl špatnou zkušenost s arabskými lázeňskými hosty, když jim pronajal byt, oni platí velmi tučně, ale dělají nepořádek). Majitel bytu, který jsem si nyní pronajal, mi upřímně řekl, že by arabským lázeňským hostům byt nepronajal, já ho naprosto chápu.

Co Vás napadne, když slyšíte, že nějací Arabové provedli v Teplicích přestupek?

Je mi z toho smutno. Ti Arabové by měli být dobrým příkladem a měli by zanechávat dobrou pověst a dobrý dojem u ostatních o Arabech.

Před několika dny se v Teplicích objevili zástupci iniciativy Islám v ČR nechceme, kteří sbírají podpisy pod petici, jejíž cílem je zamezení registrace 2. stupně Ústředí muslimských obcí v ČR. Zaznamenal jste jejich aktivitu v Teplicích? Dojde podle Vás tímto k zlepšení nebo zhoršení vztahu Arabů a nearabů?

Slyšel jsem o těch aktivistech, ale opravdu jsem tomu nevěnoval pozornost. Spojit ten nepořádek, který dělají arabští lázeňští hosté s islámem, který je náboženství pro miliardu lidí (Arabové a nearabové), je naprosto nesmysl. Zástupci iniciativy Islám v ČR nechceme zneužívali situaci, která vznikla v Teplicích. Spousta lidí ví o islámu jen to, co jim média říkají. Islám byl, je a bude, a to jak v ČR, tak i jinde v Evropě. 

V Evropě jsou miliony muslimů, jak může někdo uvažovat o vyhostění milionů lidí? Evropa včetně ČR má vztahy (diplomatické, ekonomické atd.) s islámským světem, zrušit ty vztahy je nemožné. Já jako muslim žijící v ČR se mám kam vrátit, ale kam by se vrátilo přes pět set českých muslimů? Může někdo vyhostit české občany z ČR? Podle mě je tam jedna a jediná cesta, což je dialog. Takové výzvy, jako Islám v ČR nechceme, mohou vyvolávat u některých muslimů nenávist a někteří extremisté můžou takových výzev zneužívat.

Tepličtí radní se nedávno rozhodli na svém zasedání zakázat zahalování obličeje na veřejnosti, což bývá interpretováno jako snaha donutit muslimky sundat nikáb. Co soudíte o tomto kroku? A jak by podle vás vyhrocené spory měla radnice řešit?

Zahalování obličeje je sporné i v islámském právu. Jsou učenci, kteří říkají, že to je povinnost, a jsou jiní islámští učenci (školy), kteří říkají, že to povinnost není. Já jsem si všimnul toho, že některé arabské lázeňské hostky nikáb nenosí. Pokud bude nikáb zakázán, zcela jistě lázně v Teplicích přijdou o hodně arabských lázeňských klientů. Nevím, jaká by pak mohla být finanční škoda pro lázně a pro Teplice jako celek.

    Diskuse (0 příspěvků)