Střídavá péče, o čí zájem ve skutečnosti jde?

Marta Semelová

Pokud se rozvádějící se rodiče skutečně zaklínají zájmem dítěte, ať se spolu střídají v jeho domově, a nedělají z něj baťůžkáře převáženého mezi městy, školami, kroužky a kamarády.

Ústavní soud rozhodl, že střídavá péče je v případě rozvodu rodičů pro dítě to nejlepší. Vzdálenost bydliště obou bývalých partnerů přitom nemá hrát roli.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Souhlasím s tím, že dítě má právo na oba rodiče a zároveň oba rodiče jsou za výchovu zodpovědní. Uznávám i to, že jsou případy, kdy rozvedení manželé jsou rozumní, dokážou se slušně dohodnout a bydlí blízko sebe. Ale častěji tomu tak není. Není pak „zájem dítěte“, kterým se mnozí tak ohánějí, pouhou zástěrkou, která zakrývá fakt, že ve skutečnosti nejde ani tak o zájem jeho, jako spíš o zájem rozvedených rodičů?

Rozjitřené emoce, které každý rozvod provázejí, obviňování jeden druhého, snaha získávat, často přímo kupovat si dítě, vyostřené rozdíly ve výchově... Je to opravdu to, co pomůže ke zklidnění situace a získání jistoty a pevné půdy pod nohama pro toho, kdo nenese žádnou vinu na rozdíl od „moudrých“ dospělých?

Dítě, které prošlo rozvodovými trably svých rodičů, potřebuje především lásku, klid a stabilní domov. Foto Michal Kalášek, Mediafax

Podle místopředsedy městského soudu v Praze děti rády cestují, takže kupříkladu 260 kilometrů, které musí každé dva týdny urazit jednou za matkou, podruhé za otcem, není problém. Musím říci, že mě dost šokuje, když pro ty, kteří rozhodují o budoucím osudu malého děcka, není podstatné to, že musí neustále střídat prostředí, rodinu, mateřskou či základní školu, kamarády, vzdělávací programy, vynechávat různé zájmové kroužky. To chceme opravdu udělat z dítěte baťůžkáře, který je věčně na cestách?

Uvědomme si, že dítě školou povinné nebude „pouze“ cestovat, nebude „pouze“ střídat školu a kamarády. V současné době neexistují pro základní školství jednotné osnovy, ale každá škola si vytváří své vlastní školní vzdělávací plány a má různé učebnice.

Přitom chybí ročníkové výstupy, tedy to, co má žák každého ročníku znát a umět. Tyto výstupy jsou dány až na konci 5. ročníku na prvním stupni a 9. ročníku na stupni druhém.

V různých školách se tak učí daná látka v různých ročnících. Při změně školy se tak nezřídka žák učí jednu látku dvakrát, jinou vůbec ne a dokonce nejsou ani výjimečné situace, kdy se dítě v nové škole s některým předmětem (například chemie) vůbec nesetká. Komplikace by nastaly i s mimoškolními aktivitami, kdy musí pravidelně docházet na různé kroužky, ZUŠ, tréninky a podobně.

Dítě, které prošlo rozvodovými trably svých rodičů, potřebuje především lásku, klid a stabilní domov. Jestli tedy má jít skutečně o zájem dítěte, dopřejme mu životní jistotu, domov a pocit bezpečí.

A pokud je to možné, a s ohledem na konkrétní situaci a vztahy vhodné, i oba rodiče. Vždyť střídat se v jeho péči nemusí tak, že cestovat bude dítě, ale právě oni. Nechť se střídají tam, kde je dítě doma. Že jim to způsobí problémy v souvislosti s jejich novou rodinou, zaměstnáním či zájmy? A co dítě? U něj to nevadí?

  Diskuse
  June 17, 2014 v 10.33
  Šalamounské rozhodnutí ÚS
  V tom případu Česká Lípa/Olomouc má teď matka možnost tu obtížnou situaci vyřešit tím, že se přestěhuje do České Lípy nebo bude souhlasit s tím, aby dítě bylo v péči otce. Pokud je tedy tím rodičem, kterému na dítěti více záleží a střídavou péči odmítala v zájmu dcery, ne svém vlastním.

  Varianta tzv. "ptačího hnízda" (t.j. rodiče se střídají v jednom bytě u dítěte a každý ještě má svůj byt) je velmi náročná i ekonomicky a na vzájemnou domluvu, ne jen proto, že je to pro rodiče nepohodlné kvůli cestování. Ten byt se musí platit, udržovat, je nutná shoda na uspořádání a úklidu atd.
  TF
  June 17, 2014 v 18.15
  Stěhování není tak jednoduché
  Rozvedená matka zpravidla pracuje, stěhování je finančně nákladné, navíc, kdo jí dá záruku, že v novém bydlišti sežene bez problémů práci ve svém oboru. To by se zrovna tak mohlo říci, ať dítě zůstane v bydlišti matky a otec ať se přestěhuje do Olomouce. Určitým kritériem by samozřejmě mohlo být, kde rodina bydlela před rozvodem.
  June 17, 2014 v 19.47
  Ten případ znám jen z usnesení ÚS: prvoinstanční soud byl v České Lípě, takže se mi zdá pravděpodobné, že rodina původně bydlela tam a matka se přestěhovala do Olomouce a teď chce po soudu, aby vyřešil sitiuaci, kterou sama vytvořila. Možnost, že by se přestěhoval otec, jsem uváděl v diskusi ke svému článku. Proti rozhodnutí ÚS není možné odvolání, takže řešení té neúnosné situace je na rodičích.