Energetika, roaming i ACTA

Miloslav Ransdorf

Miloslav Ransdorf shrnuje, čemu se během uplynulého volebního období věnoval při svém působení v Evropském parlamentu. Završením jeho iniciativy, začínající už v roce 2004, je i konec roamingu.

I v období 2009-2014 jsem pokračoval ve svých dosavadních agendách. Sledoval jsem věci kolem energetiky (zavádění třetího energetického balíčku, spolehlivost dodávek plynu, energetická účinnost, jaderná energetika, obnovitelné zdroje), stínoval jsem prakticky všechny energetické zprávy, tedy jsem měl možnost ovlivnit jejich text.

Kromě záležitostí energetiky jsem pokračoval v průmyslové a informační agendě. Završením mé iniciativy, začínající už v roce 2004, je konec roamingu - od 15. 12. 2015 budou všechny hovory na celém území EU jako místní. Zabýval jsem se i podporou vědy, výzkumu a inovací.

V posledním týdnu zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku byla odhlasována moje zpráva o Eurostars 2, tedy o programu podpory malých a středních podniků s přeshraniční působností, kde se jedná o vědu, výzkum a inovace. Je to jediný segment komplexu Horizon 2020, v němž nedojde k žádnému krácení finančních prostředků.

Za významnou Miloslav Ransdorf pokládá i svou aktivitu kolem smlouvy ACTA. Foto Dara Robinsonová, flickr.com

Kromě výboru pro průmysl, výzkum a energetiku jsem působil i ve výboru INTA (mezinárodní obchod), tam jsem se věnoval hlavně makrofinanční asistenci zemím Balkánu a Kavkazu (hlavně Srbsko a Gruzie). Pomáhal jsem pokroku v jednání o integrace Srbska a napomáhal jsem i kontaktům východní Ukrajiny (Dněpropetrovk, Doněck) s EU. Má stálá delegace byla Střední Asie a Mongolsko, zejména jsem se věnoval Kazachstánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu.

Za významnou pokládám i svou aktivitu kolem smlouvy ACTA, korespondoval jsem s komisařem Karlem De Guchtem, spolu s Helmutem Schilzem jsem podal řadu návrhů týkajících se smlouvy ACTA a jsem rád, že se ji i díky mému úsilí podařilo zastavit. Je třeba bojoval za svobodu informací a za zachování soukromého prostoru.

  Diskuse
  OB
  May 7, 2014 v 15.24
  Soudruhu, jste to Vy, kdo tvrdí, že "má-li evropská civilizace se svými hodnotami a kvalitami přežít", je třeba odmítnout multikulturalismus a zavřít hranice? Nebo jste přestoupil do jiné dělnické strany?

  Není lepší hledat - a mluvit - o jiných cestách v problému deklasovaných migrantů?

  (A jen tak okraj Sajjid Qutb vyšel česky.)
  May 7, 2014 v 17.10
  poznámka
  kolega asi je zaujat v kampani, ale já dodám že o multikulturalismu je v KSČM věcná diskuse.
  Shrnu.-li tak je shoda v tom že jeho současná podoba jako jakési naivní ideologie (a la budeme na sebe hodní) nefunguje
  Problém je co s tím když potřeba soužití kultur je objektivní a nepochybně se budeme mísit dál.
  Jako mspř. pro odborné zázemí říkám že je třeba uchopit multikulturalismu jako politiku efektivně fungujících pravidel soužití.
  Kolega Ransdorf je v některých ohledech kritičtější k situaci na tomto poli ale nechci mluvit za něj.