Zlepší světový kongres porodních asistentek situaci českých rodiček?

Monika Horáková

V Praze se v červnu koná celosvětové setkání porodních asistentek. Toto setkání by mohlo pomoci získat příslib politiků aktivně se podílet na tolik nutných změnách českého porodnictví.

Také porodní asistentky mají svou olympiádu. Už třicet let se sjíždějí z celého světa vždy po několika letech na jedno složitě vybírané místo. Poprvé se celosvětové setkání porodních asistentek konalo v roce 1925 v Praze. A třicátý ročník se zde od 1. do 5. června 2014 koná také. Tehdy porodní asistentky přijal prezident Tomáš Garrigue Masaryk a primátor města Karel Baxa. A jak se ke kongresu, kterého se zúčastní přes tři tisíce (!) porodních asistentek z celého světa, postaví česká politická scéna tentokrát?

Doufejme, že nejen formální záštitou, ale hlavně příslibem aktivně se podílet na tolik nutných změnách českého porodnictví, potažmo na posílení profesní role porodních asistentek. Situace není beznadějná. Britské porodnictví se podle některých názorů výrazně zlepšilo právě poté, co Velká Británie hostila jeden z těchto celosvětových kongresů.

Těhotné ženy si zaslouží odbornou a zároveň dostatečně intimní a respektující péči. Foto Ed Wickenden, flickr.com

Nejde tady samozřejmě „pouze“ o profesi porodní asistentky. Jde tu o tisíce těhotných žen, které si zaslouží odbornou a zároveň dostatečně intimní a respektující péči. V České republice nefunguje model kontinuální péče o ženy před porodem, během porodu a po porodu prostřednictvím jedné zvolené porodní asistentky.

V krajním případě se žena během těhotenství dostane do péče až šedesáti cizích osob. To pro ni může být velmi stresující (před kolika z těchto šedesáti osob se asi musela svléknout?). Ti, co uvažují v číslech, s oblibou dodávají, že je to také neefektivní, a tedy zbytečně drahé.

Co si tedy přát? Aby nás zdravým těhotenstvím a porodem a i poté prováděla jedna porodní asistentka, kterou si sami vybereme a máme k ní důvěru. Abychom kvůli tomu nemusely platit tisíce korun, protože zdravotní pojišťovna takovou péči nehradí (ačkoli je to paradoxně mnohem levnější než v současnosti upřednostňovaná péče x lékařů a lékařek).

O tom, jak je současný systém patologický, svědčí fakt, že porodní plány si písemně připravují většinou ženy, které chtějí rodit bez medikace a dalších lékařských zásahů, nikoli ty, které o tyto zásahy stojí. A také pokud využijeme svého práva porodit jinde než v nemocnici, aby se nám dostalo odborné pomoci.

Rozhodovat o způsobu a místě porodu musíme umožnit i ženám, které nemají osm tisíc na domácí porod a možná ani odvahu vzepřít se společenskému tlaku. Protože jen porod, o kterém žena sama rozhoduje, je bezpečný pro ni i její dítě.

  Diskuse
  April 2, 2014 v 17.13
  Zvláštní logika
  Výrok "Protože jen porod, o kterém žena sama rozhoduje,je bezpečný pro ni i její dítě" postrádá logické zdůvodnění. Když se neodpovědná žena rozhodne sama rodit uprostřed pouště, je to porod bezpečný? Spíše je celý článek pod vlivem nějaké ideologie nebo partikulárních zájmů, případně obojího.

  Nechť má žena svou jednu stabilní porodní asistentku, ale ta by měla být povinna uznávat současné poznatky medicíny a respektovat nutnost lékařského zázemí v případě jakýchkoli nepředvídatelných komplikací. To znamená být povinně členkou své profesní komory a spolupracovat (třeba v rámci částečného úvazku nebo dohody) např. s místně příslušnou porodnicí. Tak, aby bylo chráněno dodržování etických i zákonných norem stejně jako u lékařů. Pokud velmi profesionální, kvalifikované a schopné porodní asistentky s lidským vtahem dnes pracují přímo v humanizovaných porodnicích a odvádí tam záslužnou práci, proč by tohoto nemohly být schopny všechny porodní asistentky?

  Už jsme na stránkách DR toto téma podrobně diskutovali. Problém je v tom, že "právo porodit jinde než v nemocnici, aby se rodičkám dostalo odborné pomoci", jak je v komentáři uvedeno, nemůže žádný lékař vzít lege artis na svá bedra. Nejenom že nedokáže bez specializovaného zázemí zajistit maximální možnou péči v případě nečekaných komplikací (a 20 minut bývá v takových případech zcela pozdě), ale riskuje zejména postižení zákonem. Pokud tyto porodní asistentky chtějí inkasovat zisk, ale o rizika se podělit s lékařem (kterému v takovém případě hrozí vyšší trestní sazba), nepovažuji to za korektní požadavek.
  MH
  April 3, 2014 v 23.30
  Pane Ungere, díky za Vaši reakci.
  1. Označujete porod uprostřed pouště za neodpovědný a nebezpečný. I když je to z Vaší strany velká nadsázka, navážu na ni. Domnívám se, že i takový porod může být za určitých okolností bezpečnější než porod ve velké (třeba pražské) porodnici za přítomnosti lékařů a mnoha dalších osob.
  2. Co se týče odborné pomoci při porodu mimo zdravotnické zařízení, měla jsem na mysli porodní asistentky, nikoli lékaře.