Soud: Nemocnice musí pomoci ženám, které chtějí rodit doma

Vratislav Dostál

Městský soud v Praze potvrdil, že rodičky mohou vyžadovat péči nemocniční porodní asistentky u domácího porodu za situace, kdy vinou úřadů a politiky státu není dostupná péče soukromých porodních asistentek.

Rodičky mohou vyžadovat péči nemocniční porodní asistentky u domácího porodu. Rozhodl o tom Městský soud v Praze s odkazem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, podle kterého mají ženy právo na volbu místa porodu a stát má povinnost jim k tomu zajistit podmínky, tedy dostupnou zdravotní péči. Informuje o tom Liga lidských práv (LLP).

Na soud se obrátila žena, která plánovala po předchozí zkušenosti s domácím porodem porodit doma i své třetí dítě. Byla zdravá, všechna vyšetření měla v pořádku, proto domácímu porodu nic nebránilo.

Podle LLP ale nebylo snadné sehnat porodní asistentku, která by jí u porodu pomáhala. Podle studií je přitom porod doma u nízkorizikové rodičky za pomoci zdravotníka srovnatelně bezpečný jako v nemocnici.

„Soukromé porodní asistentky totiž mají strach ze sankcí, které by jim hrozily za vedení porodu mimo nemocnici, a tedy za neoprávněný výkon činnosti,“ vysvětlila právnička Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv. Povolení poskytovat péči během porodu doma nemá totiž podle jejích slov v Praze ani jedna porodní asistentka.

Právě z toho důvodu žena požádala svou spádovou nemocnici v Motole, aby jí zajistila péči během porodu doma nemocniční porodní asistentkou. Nemocnice to nicméně odmítla s tím, že v souladu s platnými standardy zdravotníci poskytují péči pouze hospitalizovaným pacientům. 

Těhotná žena se pak za pomoci Ligy lidských práv obrátila na soud a podala návrh na vydání předběžného opatření. Podle soudkyně je její návrh sice legitimní, ale zamítla jej z důvodu pozdního podání.

„Soud se ztotožňuje s tvrzením navrhovatelky, že má právo na volbu místa porodu doma a toto právo je součástí práva na ochranu soukromého a rodinného života. Pravdou je, že stát neuděluje v České republice registrace porodním asistentkám a odrazuje soukromé porodní asistentky od toho, aby poskytovaly péči u porodu doma. Vzhledem k neexistenci porodních asistentek bylo také namístě obrátit se se žádostí o zajištění péče během porodu na nemocnici ve spádové oblasti dle bydliště navrhovatelky, což je Fakultní nemocnice Motol,“ uvedl soud v odůvodnění.

Podle Zuzany Candigliota je rozhodnutí soudu pozitivní, neboť ženám zajišťuje nárok na péči u porodu doma, pokud ho uplatní včas.

„Na druhou stranu je absurdní, že péči u domácích porodů budou muset zajišťovat nemocniční porodní asistentky, které s tím nemají zkušenosti a tuto péči poskytovat nechtějí, zatímco samostatné porodní asistentky, které tuto práci dělat chtějí a umějí, ji vykonávat nesmí,“ vysvětlila Candigliota.

Lepší nastavení systému porodní péče po vzoru západních zemí, kde je péče u porodu doma běžnou součástí služeb, by podle LLP mohla řešit pracovní skupina k problematice porodní a poporodní péče o matku a dítě. Její zřízení zvažuje ministr zdravotnictví Leoš Heger a podporuje ji i zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

  Diskuse
  January 28, 2012 v 13.48
  Povinné ústavní porody byly u nás zavedeny v době nacistické okupace. Po válce už to tak asi zůstalo.
  VK
  January 29, 2012 v 0.04
  Špatný adresát
  Za pozoruhodné a celkem v rozporu s elementárním právem pokládám, že by taková povinnost měla vzniknout nemocnici. Repektive u nás oblíbené přenášení povinností a rizik zajišťování péče na zdravotní zařízení a jejich zaměstnance, bez adekvátní protihodnoty, dokonce ani minimálního právního zabezpečení takového počínání. Dokonce paní soudkyně nutí špitál a jeho zaměstnance k činnosti porušující jiné zákony, obzvláště trestní zákoník. Nárok na péči zajišťují zdravotní pojišťovny, potažmo stát. K nim má směřovat rozsudek vyžadující zajištění, třeba i domácího porodu uzná-li to soud za vhodné. Nikoli ke špitálu.
  January 29, 2012 v 14.54
  „Na druhou stranu je absurdní, že péči u domácích porodů budou muset zajišťovat nemocniční porodní asistentky, které s tím nemají zkušenosti a tuto péči poskytovat nechtějí, zatímco samostatné porodní asistentky, které tuto práci dělat chtějí a umějí, ji vykonávat nesmí,“ Ano, to je pravda, ten problém se musí řešit na jiné úrovni. Já osobně si myslím, že rodit v nemocnici je sice stále bezpečnější, než doma, ale přesto je naprosto nezbytné, aby se ženám rodit doma umožnilo. Jde o princip.
  January 30, 2012 v 5.21
  Jde jednak o právo žen, rozhodovat o sobě samých, jednak o demokratickou možnost výběru alternativ. A také o svobodu provozovat své povolání podle svých představ, když už to mohou dělat ostatní.