Ženy by si měly svobodně volit místo porodu, vzkázaly aktivistky politikům

Vratislav Dostál

V pondělí se uskutečnil před ministerstvem zdravotnictví happening na podporu Výzvy za bezpečný porod. Pořádající Česká ženská lobby chce dosáhnout toho, aby v reformním zákoně o zdravotních službách byla definována služba porodní asistentky.

Před ministerstvem zdravotnictví v pondělí lidé podepisovali Výzvu za bezpečný porod. Happening pořádala Česká ženská lobby, která chce dosáhnout toho, aby v reformním zákoně o zdravotních službách byla definována služba porodní asistentky.

„Chceme vytvoření profesních podmínek pro porodní asistentky, chceme činnost porodních asistentek legislativně ukotvit a sladit s legislativou Evropské unie,“ uvedly organizátorky akce v tiskovém prohlášení.

Ministerstvo zdravotnictví přitom před domácími porody pouze s pomocí porodní asistentky varuje. Trvá na bezpečnosti porodu pro matku a dítě, v zákoně dalo požadavky na technické a materiální vybavení pro vedení porodu.

„Jsme obyčejné ženy, maminky, které se zajímají o to, kde, s kým a jak mohou rodit. Současná situace nás vážně znepokojuje," uvedla za organizátorky Anna Frantíková. Podle jejích slov by stát ženám umožnit, aby si svobodně volily místo porodu a zajištění náležité péče.

„Nejde vůbec o porody doma, ty jsou jen okrajovou záležitostí, ale hlavně o to, že by zmizela velmi důležitá profese, kterou mohou ženy využívat v těhotenství, při porodu kdekoli a pak po porodu," řekla pak pro ČTK předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství Petra Sovová.

Podle výkonné ředitelky Unie porodních asistentek Kateřiny Klíčové přístup ministerstva, které vytlačuje porodní asistentky ze systému poskytovatelů, je krátkozraký a může mít fatální následky, pokud jde o bezpečnost rodících žen a jejich dětí. „A to zejména v situaci, kdy ministerstvo chce zrušit až třetinu malých porodnic," dodala pro ČTK Klíčová. Podle ní ministerstvo práva a požadavky rodiček ignoruje.

„Chceme podpořit všechny porodní asistentky v jejich kompetencích v péči o ženu v těhotenství, v samostatném vedení porodu a v péči o fyziologického novorozence a ženu v šestinedělí, a to včetně uznání takového výkonu pro pojišťovnu, bez ohledu na místo porodu,“ uvedly pak organizátorky happeningu v tiskovém prohlášení.

.

Výzvu podpořila řada osobností, například ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Milena Černá či stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti Michaela Marksová-Tominová z ČSSD.

    Diskuse
    October 20, 2011 v 16.49
    Alternativu ve všem
    Jako žena cítím povinnost zajímat se i o specificky ženské záležitosti. Proto se přimlouvám za možnost svobodné volby alternativních porodů buď v domácnostech nebo v porodních domech pod dozorem zkušené asistentky. Normální porod je fyziologická záležitost a nemusí se odbývat nutně v nemocničním prostředí. Před více než rokem přišla touto cestou na svět má vnučka, zdravá holčička. Narodila se doma v Praze, bez jakéhokoliv shonu a stresu, za pomoci paní Koenigsmarkové, která byla bohužel letos odsouzena k podmínečnému trestu a zákazu výkonu povolání.
    Leckdo považuje tuto otázku za spornou, ale je třeba ptát se, proč ženy nechtějí rodit v přeplněných porodnicích, kde se s nimi zachází mnohdy necitlivě. Náklady na ústavní porod jsou nesrovnatelně vyšší než na domácí porod. Nemocnice by tak mohly získat větší prostor i čas pro komplikované porody, jimž by lékaři věnovali zvýšenou péči.