Volba veřejného ochránce: Nástupkyní Varvařovského je Anna Šabatová

Vratislav Dostál

Anna Šabatová byla v pátek zvolena ombudsmankou. Ve druhém kole tajné volby dostala nejnižší nutný počet hlasů, svůj hlas jí dalo pětaosmdesát poslanců ze 168 přítomných. Šabatová do úřadu nastoupí příští týden.

Nástupkyní Pavla Varvařovské na pozici veřejného ochránce práv je Anna Šabatová, v pátek o tom ve druhém kole tajné volby rozhodla Poslanecká sněmovna. Šabatová získala hlas pětaosmdesáti poslanců ze 165 přítomných. Tedy přesně tolik, kolik bylo potřebné minimum pro zvolení. Její protikandidát a současný zástupce ombudsmana Stanislav Křeček obdržel pouhých šestatřicet hlasů. Příští týden v úterý by měla Šabatová složit slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, hned poté se ujme úřadu.

Šabatová avizovala, že bude usilovat o rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv. Na tiskové konferenci v pátek po svém zvolení uvedla, že by veřejný ochránce práv měl mít možnost navrhnout Ústavnímu soudu zrušení zákona a v otázkách diskriminace podávat žaloby. Současné pravomoci veřejného ochránce práv dávají podle ní dobrou možnost chránit práva lidí.

„Budu chtít udělat revizi toho, co udělal pan Varvařovský a možná ještě i pan Motejl. Tomu bych se chtěla věnovat i z úcty k práci, kterou oni udělali. U ombudsmana je to tak, že podněty přináší hodně doba a musí reagovat na to, s čím občané přicházejí,“ odpověděla Šabatová na dotaz týkající se prvních kroků v úřadu.

Již ve čtvrtek Šabatová před poslanci připomněla, že úřad ochránce nebyl původně institucí vítanou. „Boj za jeho prosazení do českého právního řádu trval deset let a stál mnohé úsilí. O to důležitější bylo, jak se tato novinka ve veřejném prostoru usadí, co na ni budou říkat občané, pro něž byla zřízena,“ uvedla Šabatová s tím, že to byl velký úkol pro prvního veřejného ochránce práv Otakara Motejla, jehož byla zástupkyní.

„Instituci jsme od prvních kroků budovali jako otevřenou, vlídnou a uživatelsky přátelskou pro každého, kdo se cítí poškozen jednáním úřadů, a to i tehdy, pokud k pochybení nedošlo nebo působnost ochránce nebyla dána. Vždy dostal stěžovatel vysvětlení, proč se tak stalo, případně radu, jak může dál postupovat. Ochránce postupně krok za krokem získával respekt společnosti, takže důvěra v něj, to vzácné koření, jehož se nám v posledních letech tolik nedostává, je dlouhodobě jednou z nejvyšších,“ zdůraznila Šabatová v dolní komoře.

Ombudsman tím, že prošetřuje každým rokem tisíce a tisíce stížností jednotlivých občanů, může podle jejího mínění daleko lépe než kdokoli jiný analyzovat a shrnout, kde jsou neuralgické body společnosti. Umí-li zároveň dobře komunikovat, pomáhá kultivovat státní správu takříkajíc za pochodu.

Právě v kultivaci státní správy spatřuje Šabatová jeden z hlavních úkolů ombudsmana. „Ale to není vše. Od roku 1999, kdy byl přijat zákon o veřejném ochránci práv, se charakter instituce postupně z rozhodnutí zákonodárce, tedy z vašeho rozhodnutí, proměňuje. Ochránce se stává také důležitou institucí v oblasti lidských práv,“ uvedla s tím, že tu dosud došlo ke třem významným změnám.

„Novelou z roku 2005 se stal také ochráncem před špatným zacházením na všech místech, kde je omezena osobní svoboda buď rozhodnutím soudu, nebo v závislosti na péči. Od roku 2009 ochránce působí ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací a v roce 2011, opět z rozhodnutí zákonodárce, přibyla ochránci další povinnost: musí dohlížet na vyhošťování cizinců a také na jejich zajišťování,“ připomněla nástupkyně Varvařovského.

Vrátila se také k tomu, nač si stěžoval právě její předchůdce: „Přemýšlela jsem nad tím, jaké poselství nám zanechal při svém odchodu z funkce ombudsmana Pavel Varvařovský. Ve vzduchu zůstalo viset jeho rozčarování nad tím, že mu politici obecně málo naslouchali a že spousta jeho kvalitních podnětů a dobrých rad zůstala nevyslyšena“.

Se Stanislavem Křečkem, kterého ve volbě porazila, bude prý spolupracovat. Křeček pak před novináři uvedl, že se na spolupráci těší, zklamán, že ho Sněmovna za ochránce práv nevybrala, prý není. „Jistě budeme velmi dobře spolupracovat. Jsme trošku odlišné typy, což ale může být jen ku prospěchu věci,“ uvedl.

Šabatová kandidovala na post veřejné ochránkyně práv potřetí. Od roku 2001 působila šest let jako zástupkyně ombudsmana Otakar Motejla. Od roku 2008 do loňského března vedla Český helsinský výbor.

  Diskuse
  February 15, 2014 v 0.33
  gratulace
  Je to dobrá zpráva.
  MT
  February 15, 2014 v 8.23
  ¨ke gratulaci se upřímně připojuji

  taky bych řekl ... bez ohledu na mou vcelku dlouhodobou averzi k tzv. havloidům, jsem považoval vždy "uhlovce" za ty nejvhodnější povahové typy pro výkon přesně této funkce.

  A Annu Šabatovou ještě víc než např. Petra Uhla

  A bývalý předseda Sdružení na ochranu nájemníků bude ten správný doplňující, odlišný ale právě proto komplementární typ jako její zástupce.

  Jsem rád, že to přesně takto dopadlo ...

  ... a jen mě mrzí, že přece jen nedostala trochu víc hlasů ... no nic, už je to za námi ...



  JV
  February 16, 2014 v 6.25
  Pane Tejkle
  Vážený pane Tejkle,
  alespoň z elementární úcty k řadě čtenářům DR byste si Váš oblíbený novotvar, jímž snižujete důstojnost člověka, který se nemůže bránit, mohl odpustit.

  S pozdravem a přáním všeho dobrého, Jiří Vyleťal
  MT
  February 16, 2014 v 10.25

  Já bych se, pane Vyleťale, spíš zeptal:

  Souhlasíte s obsahem mého příspěvku, ...?

  ... odpovídá to, že jsem rád a spokojen, že se Anna Šabatová stala ombudsmankou, i Vašemu pohledu na věc ... ?

  ... nebo neodpovídá ... ???

  Na Vaše příspěvky s cílem mě jaksi "vychovávat" skutečně nejsem zvědav ...

  ... podobně jako by o to v podobné věci zřejmě nestál ani žádný jiný vnitřně svobodný člověk ...

  JV
  February 16, 2014 v 13.23
  Odpověď panu Tejklovi
  Vážený pane Tejkle,
  samozřejmě, že mne těší, že se paní Šabatová stala novou ombudsmankou. Mne by těšilo i kdyby paní Šabatová zastávala jinou, v každém případě však velmi významnou, pozici ve společnosti. Paní Šabatová je člověk dobrý, statečný, neustrnulý v dědictví normalizačního antikomunismu, člověk se sociálním cítěním a citem pro spravedlnost. Takových lidí je nám ve světě, který by měl být lepší, v míře vrchovaté zapotřebí.

  Já také věřím, že i velká většina lidí kolem DR nějakým způsobem usiluje o svět lepší.

  Co myslíte, pane Tejkle, máme naději na svět lepší, když naše oponenty budeme označovat hanlivými přízvisky, anebo máme naději na svět lepší, když se svými oponenty budeme jednat s laskavostí a namísto urážek budeme věcně argumentovat?

  S přáním všeho nejlepšího, Jiří Vyleťal
  MT
  February 16, 2014 v 15.54


  Vážený pane Vyleťale,

  i já Vám přeji vše nejlepší ...

  Jsem pochopitelně velice rád, že sdílíte v zásadě shodný názor na Annu Šabatovou jako já ...

  A k mému novotvaru?

  Již vícekrát (i když je to už dlouho, to je pravda)jsem na těchto stránkách zdůraznil, že můj novotvar "havloid" je pro mne technický termín, kterým označuji bez nějaké nenávisti - pouze s nesouhlasem a skepsí - určitý segment či výseč naší společnosti se svými názory, postoji, metodami uvažování a samozřejmě čímsi na způsob třídních předsudků.

  Diskuse s panem Kolaříkem je zcela zbytečná - jak jsem se už v minulosti přesvědčil - jeho averze je apriorní a zřejmě s tím nelze už nic dalšího dělat.

  To ostatně není zas tak zlé.

  Občas narazím na FB na doslova živé sudy k prasknutí naplněné žlučí a nenávistí ... skutečně jen explodovat ...

  Obvykle jde o přívržence minulého režimu ...
  ... ale zdaleka nejen ty ...

  To ovšem není případ pana Kolaříka - tam jde o pouhou apriorní podrážděnost ...

  Vy pravděpodobně budete spíše schopen nepodjatého úsudku ... a tudíž se zeptám raději Vás:

  Když se podíváte na mé příspěvky, tak za prve tam dokonce ani nenajdete výslovné označení někoho za onoho "havloida" ...

  ... no a za druhé:

  ..., proč se domníváte, že je to v mých ústech (a prstech na klávesnici) urážka a nadávka ...

  To jste do toho vložili vy dva ...
  že to je urážka, nadávka ...

  ... pro mne to je onen technický termín, nic víc nic míň ...

  Je tento výraz zarámován do nějakého nenávistného, urážlivého kontextu - kromě toho, že vyjadřuji že tito havloidi nejsopu prostě má krevní skupina ... což - jak se domnívám - snad mám právo říci, ...
  ... když to tak je

  Jistě takový výraz nemusí být sdílen druhými.
  Ale z toho přece nelze dovozovat, že někoho urážím ...

  A pokud určitá kategorie (v tomto případě názorová a možná i sociální skupina) existuje - a na tom bych si dovolil trvat - zkuste pro ní najít krátké označení, které bude mít tu vlastnost, že každý bude - bez velkého vysvětlování - vědět, jaký obsah ta kategorie má ...

  A toto zmíněný "havloid" vcelku splňuje ...

  MT
  February 16, 2014 v 15.56

  z kontextu asi patrné, nicméně přece jen

  OPRAVA:


  "Je snad tento výraz zarámován do nějakého nenávistného, urážlivého kontextu - kromě toho, že vyjadřuji že tito havloidi nejsopu prostě má krevní skupina ... což - jak se domnívám - snad mám právo říci, ...
  ... když to tak je ... ??????? "

  February 16, 2014 v 17.52
  ideologické zaplevelování diskuse
  Výraz havloid má podobné dehonestační zabarvení jako třeba výraz pravdoláskař. Dokonce mi zní hůře, i když názory pana Tejkla jsou jistě rozumnější než názory A. B. Bartoše. Ty termíny hrají podobnou funkci jako v minulém režimu revizionista, pravicový oportunista, buržoazní intelektuál, dekadentní hudebník, apod. Samozřejmě nezní tak zlověstně, protože jejich nositelé nejsou vyhazováni z práce či jinak šikanováni a vylučováni ze společnosti, ale smyslem jejich užívání je zesměšnit, oslabit či jinak vyloučit z veřejné debaty názory, které ten, kdo tyto nálepky užívá z jakéhokoli důvodu neuznává, považuje za nebezpečné či škodlivé. Nálepka nemá charakter argumentu, proto vede k ideologickém zaplevelování diskuse a vypovídá cosi především o tom, kdo ji užívá.
  February 17, 2014 v 0.23
  Pane Tejkle,
  já ve svých textech označuju názorovou skupinu, kterou máte na mysli, jako "havlovskou inteligenci", což považuju za popisný a neutrální termín, a pokud vím, tak nebudí žádné vášně. V běžném hovoru pak používám výraz "havlista" - ale ten už bych neradil užívat v projevu písemném, tam už by mohl být vnímán jako mírně urážlivý, což pak - jak vidíte v této diskusi - znemožňuje věcnou rozpravu.
  Výraz "havloid" opravdu není moc jazykově citlivý a myslím, že na většinu lidí může působit jako apriorní dehonestace.
  Ale jistě ani jeho užití neopravňuje pana Kolaříka, aby se stylizoval do role nevoleného mluvčího imaginárního "my" čtenářů DR. Nic takového neexistuje - ani mluvčí, ani čtenářský a diskutující subjekt "my" s jednotným názorem.
  JK
  February 17, 2014 v 1.20
  Pro p. Tejkla
  Je spousta lidí, kteří slova "negr" nebo "cikán" taky považují za technické termíny popisující určité skupiny lidí, a moc se diví, že je za ně někdo peskuje. Pokud chcete komunikovat, musíte počítat s tím, že některá slova prostě neutrální nejsou. I já slovo "havloid" považuju za urážlivé.
  JK
  February 17, 2014 v 1.36
  Ještě k volbě paní Šabatové
  Zvolení paní Šabatové je skvělá zpráva, moc jsem jí držel palce. Velmi si jí vážím, měl jsem to potěšení a čest jí poznat osobně, a byť máme asi odlišné politické názory, neumím si na místo ombudsmana představit lepší volbu.
  Nicméně, dost mně překvapuje, že okolnosti volby nevedly k větší diskusi. Paní Šabatovou jednoznačně podpořily kluby TOP09 a Ano, většinově KDU ČSL, zatímco z poslaneckých klubů ČSSD a KSČM ji podpořili jen jednotlivci. Docela by mne zajímalo, co si o tom v kontextu té nekonečné diskuse o antikomunismu myslí lidé jako Saša Uhlová nebo Jakub Patočka. Co to vlastně o naší parlamentní "levici" vypovídá? Opravdu jsou ti antikomunisté z TOP 09 nejhoršími nepřáteli moderní levice? A jak by vypadala ta vzývaná většinová vláda KSČM a ČSSD, kdyby k ní došlo? Není vlastně věcí, které spojují moderní levici s pravicovou "havlovskou inteligenci" -slovy Jana Černého - mnohem víc, než těch, které může mít společné s paní Semelovou nebo Milošem Zemanem?
  February 17, 2014 v 17.49
  ad: " Jan Konvalinka - Ještě k volbě paní Šabatové"
  Podobné otázky si přirozeně také kladu. Mám-li to nějak zjednodušit, tak s velkou částí české pravice sdílím pohled na kulturní práva, s levicí mě zas spojuje přístup k právům sociálním. Že je to v ČR takto podivně rozhozené, je dáno historickým vývojem a asi se na tom podílí i další faktory. Nijak mě to netěší, ale moc nevím, co s tím mám dělat.
  February 17, 2014 v 20.02
  Naštěstí ještě nejsme v občanské válce
  V ideálním světě by byla Anna Šabatová zvolena velkou většinou, protože byla nejlépe kvalifikovaným kandidátem. V tom skutečném byla zvolena s nejmenším možným počtem hlasů, protože soc. dem. měla svého stranického kandidáta a pravice žádného kandidáta se šancí na zvolení neměla. Ale zvolena byla a to je důvod k radosti.

  Potěšil mě komentář Saši Uhlové. Na rozdíl od jiných na levici i pravici nepíše, jako bychom se chystali k občanské válce. Ve válce je nutné se rozhodnout pro jednu ze dvou stran, tři být nemůžou, ani není možné být s některou v tom, s druhou v jiném. Mohlo by být líp, ale taky by mohlo být hůř.
  + Další komentáře