Dánsko zažívá nezvyklou učitelskou "stávku"

Petr Jedlička

Dánské učitelské odbory odmítly podepsat novou kolektivní smlouvu, jež by v důsledku zvýšila pracovní zátěž padegogů. 69 tisíc učitelů tak formálně ztratilo přístup do zaměstnání. Většina škol nižších stupňů je od pondělka zavřená.

Již pět dní zažívá Dánsko nezvyklý protest zaměstnanců základních a nižších středních škol. Na 69 tisíc učitelů a dalších pedagogických pracovníků nechodí do práce; většina škol je uzavřena, nebo funguje v provizorním režimu. O klasickou stávku se ovšem nejedná — v minulých týdnech zkrachovala vyjednávání mezi učitelskými odbory (DLF) a svazem zástupců obcí (KL) o nové kolektivní smlouvě. Platnost původní smlouvy přitom vypršela už v neděli, a tak učitelé formálně ztratili přístup do zaměstnání.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Odbory v Dánsku zastupují drtivou učitelskou většinu. Základní školství je proto dnes zcela paralyzováno. Podle kodaňského Postu protest postihuje více než 566 tisíc žáků ve věku 7 až 16 let, na 20 tisíc cizinců docházejících do jazykových kurzů a 24 tisíc dětí, které navštěvují odpolední kroužky a další vzdělávací instituce.

Tito všichni přicházejí o obvyklé hodiny výuky.

„Některé školy zavedly obecné blokové vyučování pro několik ročníků dohromady (...) jinde zorganizovaly obce sportovní či zájmové kurzy. Téměř nikde se ale plnohodnotně neučí. ,Stávkující’ učitelé mezitím srocují v ulicích před školami, kde improvizovaně protestují,“ popsal situaci zpravodaj BBC ve středečním vysílání.

Jak dlouho vydrží?

Kodaňský Post připomíná, že „stávka“ skončí teprve tehdy, až bude uzavřena nová smlouva. Teoreticky tak může trvat neomezeně. Zástupci odborů uvádějí, že mohou „stávkujícím“ učitelům nahrazovat mzdu z vlastních fondů po více než dva měsíce.

Podle mínění znalců však tzv. učitelská výluka skončí dříve. Současná situace působí velké obtíže rodičům, kteří si musejí shánět hlídání či brát volno v práci. Tlak na dohodu tak vzrůstá.

Protest pak může ukončit ještě i zásah dánské vládnoucí koalice, resp. schválení zákona, jenž bude obsahovat sporné pasáže nové kolektivní smlouvy. Takový postup by ale znamenal porušení skandinávských zvyklostí, dle nichž se domlouvají na podmínkách práce nejprve odbory se zaměstnavateli. Očekává se proto, že vláda s případným zásahem ještě nějakou dobu počká.

Postata sporu

Jednání o nové kolektivní smlouvě mezi obcemi a učitelskými odbory provázela řada konfliktů, jako nejproblematičtější se ale ukázala otázka pracovní doby. Stará kolektivní smlouva stanovovala, že každý pedagogický pracovník musí povinně odučit maximálně 25 hodin týdně. Zbylý čas pracovní doby měl věnovat sebevzdělávání a přípravě na výuku.

Ředitel sice mohl požádat pedagoga o odučení určitých hodiny navíc, ten to měl ale právo odmítnout. Pokud hodiny přijal, dostal je zaplacené jako přesčasy.

Svaz zástupců obcí chtěl v nové smlouvě nahradit 25hodinový limit zásadou, že podíl hodin strávených výukou a hodin věnovaných přípravě, resp. sebevzdělávání stanoví pro každého učitele vedení jeho školy, a to dle specifických potřeb v daném roce a individuálních schopností příslušného pedagoga.

Zástupci obcí se při rozhovorech odvolávali na reformní politiku současné středolevicové vlády, která vychází z analýz klesající úrovně znalostí dánské mládeže a spatřuje řešení v prodloužení délky vyučování o dvě až tři hodiny denně. Odboráři zase poukazovali na důležitost duševní svěžesti učitele a nutnost kvalitní přípravy, na níž by nezbyl dle jejich mínění učitelům po schválení nové smlouvy čas.

Obě strany si současně stěžovaly na neochotu partnera ustoupit, dospět ke kompromisu a čelit vnějším tlakům.

Další informace:

BBC News Denmark teacher lock-out paralyses schools

The Copenhagen Post Government and entertainment industry reaping rewards of teacher lockout

The Copenhagen Post Teacher lockout leaves children at a loose end

The Copenhagen Post The teachers' conflict: What it’s all about

The Copenhagen Post It's official: Lockout to take effect April 2

Politiken.dk PM: The teachers conflict will continue

  Diskuse
  JJ
  April 8, 2013 v 11.25
  pravice k moci
  V Dánsku to mnoho lidí vnímá i jako další ztrátu důvěryhodnosti levicové vlády, kterou od října 2011 vede premiérová premiérka Helle Thorning(ová)-Schmidt(ová). Mnozí se tak buď obávají, nebo těší na návrat pravice k moci.
  April 8, 2013 v 18.4
  Pf, dánské problémy by chtěl mít...

  Jinak bych rád uvedl, že instrument kolektivních smluv má v severských zemích specifickou důležitost...
  April 8, 2013 v 18.48
  Mne osobně tedy zaujal nejvíce ten odborářský stávkový fond, z něhož jsou zástupci zaměstnanců schopni nahradit platy 69 tisíc lidí po dva měsíce ... jestli se dobře pamatuji, během loňské učitelské stávky na Slovensku vystačil stávkový fond na dva dny ...
  April 8, 2013 v 19.28
  Tak ten fond mě zaujal taky ;-)
  PH
  April 8, 2013 v 22.41
  Jsou zase před námi
  Ač bych měl hájit jen učitele, musím přiznat, že i my bychom potřebovali více hodin týdenního vyučování. Pokud spočítáte všechna volna žáků včetně prázdnin během kalendářního roku, vychází to téměř na čtyři měsíce, takže do školy chodí jen osm měsíců v roce.
  Objem učiva (zvláště v elektrotechnice, elektronice, v mikropočítačích, které vyučuji) však narůstá. K tranzistorům, kterými jsme končili jako žáci na průmyslovce (a to jsme ještě chodili do školy i každou druhou sobotu), přibyly integrované obvody, mikroprocesory, mikropočítače, PLC, CNC, robotika - a kdy má učitel stihnout dát solidní základy a rozvíjet ještě samostatnou práci žáků?
  Vím, že příspěvek se týká více ZŠ, ale to je také náš problém, protože na SŠ přicházejí právě odtud žáci nedovzdělaní. Na VŠ mají diplomanti (humanitních oborů!) problém napsat do diplomky věty bez hrubek (a to je zase problém SŠ a toho, že nečtou).
  Odbory jsou tradičně ve školství slabé.
  PH
  April 8, 2013 v 22.48
  A ještě jednu připomínku
  Jak prohlásil kolega s více jak čtyřicetiletou praxí - snad horší zločin nežli celá Klausova transformace je financování středního (ale i VŠ) školství normativy na hlavu, nikoliv na obor. Střední školy se tak předhánějí v tom, aby získaly žáky a nutně se podbízejí snižováním náročnosti.
  Určitou nadějí byla státní maturita, že snad trochu narovná měřítka, ale po krátkém záchvěvu, kdy (správně) hodnotili slohy učitelé z jiných škol, se zase náročnost sníží návratem hodnocení do domovských škol žáků.
  JJ
  April 9, 2013 v 9.34
  platba na žáka
  Ano, s tím souhlasím, často je slyšet, že ředitelé a ředitelky tlačí na učitele, aby žáky (hlavně na SŠ) nechali projít do vyšších ročníků, protože dotační prostředky na energie apod. jsou závislé právě na počtu studujících. Vědí to i žáci a někteří se to ani nezdráhají říct (Vy mě v podstatě nemůžete vyhodit, mně pak bude stačit učit se jen pár týdnů před maturitou).
  MP
  April 11, 2013 v 9.24
  Romanovi Kandovi a Petrovi Hlávkovi
  R.K. -- Které problémy byste chtěl mít?
  a) S týdenním penzem hodin, které má odučit učitel? Ty máme a školské odbory musí i u nás občas dost zápasit, aby udržely současný stav. Mimochodem těch dánských pětadvacet hodin je docela dost, čekal bych tak 22.
  b) Dost silnou pozici odborů, aby mohly vydržet učitelskou stávku až do konce školního roku? Tak aby měla ČR tenhle problém, to bych opravdu chtěl.

  Petrovi Hlávkovi
  V té dánské patálii jde o počet hodin, které má týdně odučit pedagog, ne o hodinovou dotaci na žáka. Zvýšení toho prvního by kvalitě výuky nejspíš příliš neprospělo, u té později jmenované dotace máte svatou pravdu.
  V jedné věci se však mýlíte, diplomanti nemají problém s tím, napsat diplomku bez gramatických chyb, oni to -- alespoň na ZČU -- prostě nedokážou.

  MP
  April 11, 2013 v 10.13
  Ještě Romanovi K.
  Teď jsem si uvědomil, Vy jste možná myslel ty problémy, o kterých psal Jan Jaroš a ty mé předchozí otázky byly mimo -- zjednodušeně: levicovou vládu, která neumí anebo nechce vládnout levicově.
  Tak tenhle problém jsme tu už v zásadě také měli -- a hlavně se obávám, při pohledu na programotvorbu ČSSD, že ho od příštího roku zase budeme mít. Obešel bych se bez něj :-)
  April 11, 2013 v 13.5
  Aktuálně
  Stávka mimochodem stále pokračuje. Poroznost médií z celého světa si opět získala v úterý, kdy se tisíce "propuštěných" učitelů zapojily do protestního lidského řetězu. Měřil 35 kilometrů ...