ProAlt: Amnestie vystihuje podstatu současné české pravice

Vratislav Dostál

Podle iniciativy ProAlt představuje Klausova amnestie výmluvnou tečku za jeho prezidentskou érou a ztělesňuje její podstatu.

Iniciativa ProAlt vydala ve čtvrtek tiskové prohlášení k amnestii, kterou prezident Václav Klaus vyhlásil při svém novoročním projevu.

Relativně rozsáhlá amnestie, jejíž druhý článek ve svých důsledcích vyjímá z moci trestní spravedlnosti některé podezřelé i usvědčené pachatele závážných hospodářských deliktů, představuje podle ProAltu výmluvnou tečku za Klausovou prezidentskou érou a ztělesňuje její podstatu.

Mluvčí iniciativy Martin Škabraha připomněl, že Klaus byl v 90. letech minulého století spolutvůrcem a hlavním propagátorem ekonomické transformace, v jejímž průběhu došlo nejen k rozkradení významné části národního hospodářství, nýbrž byly také položeny základy dodnes fungujících klientelistických sítí, propojujících politické a hospodářské kruhy.

Hlavním smyslem Klausova prezidentování podle ProAltu pak bylo diskreditovat kritiku, která se zcela oprávněně na důsledky ekonomické transformace snášela, znemožnit nápravu jím spoluzaviněných poměrů a překrýt společenské rozpory ohlupujícím apelováním na národní soudržnost a tradiční hodnoty.

Škabraha zdůraznil, že se navzdory snahám Klause a jeho pomahačů v poslední době množily doklady sebevědomí a odhodlání mnohých policistů, žalobců a soudců potrestat pachatele zločinů bez ohledu na vliv a postavení. Podle ProAltu se také otevírala cesta těm politikům, kteří usilují o alespoň částečné zlepšení poměrů.

„Přesně v tomto okamžiku, jako by na rozloučenou před definitivním opuštěním úřadu, zasáhla prezidentova ,vyšší moc ' a pokusila se celý proces zvrátit,“ uvedla iniciativa v tiskovém prohlášení s tím, že nezpochybňuje samotný princip amnestie.

„Průtahy v trestním řízení jsou závažný problém a poškozují právo stíhaných na spravedlivý proces. Je ale politicky přinejmenším necitlivé aplikovat plošně amnestii na kauzy, mezi nimiž je disproporčně mnoho případů tunelování a korupce,“ vysvětlil právník a člen ProAltu Pavel Čižinský.

Podle Škabrahy je amnestie pro exponenty mafiánského kapitalismu tím otřesnější, že přichází v době, kdy důvěra občanů ve stát visí na vlásku.

„Klaus tím ukázal vztyčený prostředníček všem, kdo se na náročném a často riskantním vyšetřování této kriminality podíleli, všem, kdo ještě věří ve vymahatelnost práva. Je to porušení prezidentského slibu, v němž se Václav Klaus zavázal jednat v zájmu všeho lidu,“ doplnil Škabraha.

Fakt, že premiér Petr Nečas připojil k amnestii svůj podpis, dokládá podle ProAltu podstatu politiky současné české pravice: „Kabinet, který se samolibě ztotožnil s vládou práva a boje proti korupci, omilostní celou řadu tunelářů a korupčníků. Zatímco dolních 99 % je ,vinno' tím, že si žilo ,nad poměry', a musí se uskromnit a ,polepšit', práva bohatých zločinců, jejichž advokáti dokázali procesy protahovat, jsou chráněna se zvláštní péčí."

  Diskuse
  JJ
  January 4, 2013 v 0.44
  Nejen o R. Vesecké
  Smutnější než nepotrestání několika lidí kvůli dlouho trvajícímu soudnímu procesu je sama podstata tohoto kroku - vytrvalá snaha o podkopání jednoho z pilířů státní moci, a to například snahou co nejvíce potlačit (skutečnou?) nezávislost státních zástupců. Cílem přitom pravděpodobně není zhroucení tohoto pilíře, nýbrž to, aby jako podpora sloužil právě těm, kdo jeho stabilitu ohrožují.
  Prezentování paní Vesecké coby možné nástupkyně současné zástupkyně ombudsmana je sice kontroverzní krok, otázkou však prozatím zůstává, nakolik by po svém eventuálním zvolení mohla škodit činnosti úřadu veřejného ochránce práv. Ten funguje od roku 2000 a paní Vesecká by zřejmě jeho činnost znevěrohodnila. Mimochodem: vzpomeňme, kdo mimo jiné proti ustavení institutu veřejného ochránce práv na konci minulého století vystupoval...
  January 4, 2013 v 9.37
  z došlé pošty:

  Vážení,

  Jiří Dienstbier, kandidát na prezidenta České republiky, zásadně nesouhlasí s rozsahem amnestie, kterou v průběhu svého posledního novoročního projevu vyhlásil Václav Klaus, a která se vztahuje i na účastníky největších hospodářských kauz. Díky tomuto kroku přichází vniveč nejen dlouhá a pečlivá práce kriminalistů, ale zároveň i šance na spravedlivé odsouzení řady viníků, kteří okradli občany České republiky o miliardy.


  „Amnestie, kterou vyhlásil Václav Klaus, je výsměchem do tváře všem občanům, kteří doufali, že se někdy dočkají spravedlnosti u největších korupčních kauz minulosti. Klaus tímto krokem v podstatě zametá stopy za sebou a za svojí premiérskou a prezidentskou érou, které přinesly rozkvět korupce a další ekonomické kriminality. Jinak si nelze vysvětlit, že tyto činy nejen že nebyly z amnestie vyloučeny, ale právě naopak se zdá, že jejich pachatelům byla přímo ušita na míru. Byly to totiž především tyto kauzy ještě z devadesátých let, které se kvůli nejrůznějším průtahům nepřiměřeně vlekly a na které se tato Klausova amnestie nyní výslovně vztahuje,“ říká Jiří Dienstbier.
  Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
  Přeji příjemný den.
  S pozdravem
  Jakub Landovský
  Tiskový mluvčí
  Tel.: +420 777 445 113
  E-mail: press@dienstbier.cz
  www.dienstbier2013.cz

  ---

  Tisková zpráva
  Dienstbier: „Klaus amnestií zametá stopy za svou érou“
  PRAHA, 3. ledna 2013 — Jiří Dienstbier, kandidát na prezidenta České republiky, zásadně nesouhlasí s rozsahem amnestie, kterou v průběhu svého posledního novoročního projevu vyhlásil Václav Klaus, a která se vztahuje i na účastníky největších hospodářských kauz. Díky tomuto kroku přichází vniveč nejen dlouhá a pečlivá práce kriminalistů, ale zároveň i šance na spravedlivé odsouzení řady viníků, kteří okradli občany České republiky o miliardy.
  „Amnestie, kterou vyhlásil Václav Klaus, je výsměchem do tváře všem občanům, kteří doufali, že se někdy dočkají spravedlnosti u největších korupčních kauz minulosti. Klaus tímto krokem v podstatě zametá stopy za sebou a za svojí premiérskou a prezidentskou érou, které přinesly rozkvět korupce a další ekonomické kriminality. Jinak si nelze vysvětlit, že tyto činy nejen že nebyly z amnestie vyloučeny, ale právě naopak se zdá, že jejich pachatelům byla přímo ušita na míru. Byly to totiž především tyto kauzy ještě z devadesátých let, které se kvůli nejrůznějším průtahům nepřiměřeně vlekly a na které se tato Klausova amnestie nyní výslovně vztahuje,“ říká Jiří Dienstbier.
  „Díky tomuto skandálnímu činu se lidé jako František Chvalovský, obviněný z úvěrových podvodů s možnou škodou ve výši jedné a půl miliardy korun, bývalý soudce Jiří Berka, který falešnými konkurzy likvidoval živobytí poctivým podnikatelům, notoricky známý Tomáš Pitr či aktéři kauzy H-System, kteří připravili stovky lidí o více než miliardu korun, vyhnou spravedlivému procesu, což je pro mne nepřípustné a nepochopitelné,“ dodává Jiří Dienstbier.
  „Jako prezident bych nikdy nedopustil, aby podobní lidé nemuseli čelit spravedlnosti. Naopak bych učinil všechno pro to, aby opačným směrem, tedy do vězení, putovali všichni lumpové, kteří se právu vysmívají, aby byly ke zdárnému konci dotaženy velké korupční kauzy současnosti a aby byly konečně přijaty takové zákony, které do budoucna rozkrádání naší země znemožní. Myslím, že to by si do nového roku přál každý, kdo to se spravedlností v České republice myslí vážně,“ uzavírá Jiří Dienstbier.
  LH
  January 5, 2013 v 12.33
  Osobně bych potřeboval od Jiřího Dienstbiera vysvětlit, proč by Václav Klaus
  vlastně potřeboval "zamést stopy" za svojí prezidentskou a premiérskou érou, když v životě s žádným takovým skandálem osobně spojován nebyl, sám na sklonku své politické kariéry už zřejmě nikam kandidovat nebude, a nemá proto absolutně žádnou potřebu se před někým ospravedlňovat nebo nějaké kauzy zametat, zejména v případě, kdy by mu muselo být jasné, jaký mediální humbuk se spustí. Navíc žádná z těchto afér nebyla vysloveně politická ve smyslu kauza Rath.

  Není mi ani jasné, proč by měl záměrně pomáhat dnes podnikatelům-ztroskotancům z 90. let, kteří už absolutně nikoho nezajímají, nemají žádnou moc ani žádné peníze.
  January 5, 2013 v 18.50
  Klaus nepotřebuje zamést stopy,
  Klaus jen využil poslední příležitosti, aby dokonal to, co svou činností, ať už předsedy ODS, vlády a jako prezident, zapříčinil a nikdy se proti tomu nevymezil - a teď tomu nasadil "zlatou" korunu. Jako prezident nikdy v žádném novoročním projevu proti korupci, klientelizmu, rozkrádání státu pracovníky státního aparátu a politických stran nevystoupil, jeho krédo - neviditelná ruka trhu a neznám špinavé peníze - je obecně známo. Nikdy nevystoupil pro podporu obyčejných a nejchudších občanů, nikdy nevystoupil proti lichvě a zločinným praktikám soukromých exekutorů. Konečně, že už skončí. Jenže už směřuje do zámku, který pro něj připravil miliardář P.Kellner - asi z velké vděčnosti. Svůj k svému. AŤ SE TAM ZAVŘE A UŽ SE VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ NEUKAZUJE. Nadělal ČR ostudy víc než dost.
  LH
  January 5, 2013 v 19.16
  panu Martínkovi
  Václav Klaus nikdy neřekl, že nezná špinavé peníze. Tohle je nesmysl, který mu je už po desetiletí podsouván. Václav Klaus řekl, že neumí rozeznat špinavé a čisté peníze. Já to také neumím. Já když dostanu od někoho na ulici bankovku nebo mi někdo zaplatí za poskytnutí služeb převodem na účet, tak taky účinně nepoznám, jestli tyto peníze pocházejí zrovna z trestné činnosti. Pokud to umíte Vy, rád se poučím.

  Jinak pokud jde o soudní (čti soukromé) exekutory, osobně je i přes všechny problémy s nimi spojené považuji za jeden z důležitých institutů současného soudního systému, jehož zavedení pozdvihlo vymahatelnost práva a oprávněných nároků na jakž takž přijatelnou úroveň.

  Abych ale nebyl tak negativistický, samozřejmě můžu souhlasit s jeho nedostatečnou kritikou korupce, klientelismu a rozkrádání státu úředníky a pol. stranami.