Koho z těch dvou?

Patrik Eichler

Chci prezidentem politika. Chci prezidenta, který bude zastáncem společenské solidarity a rovnosti. Chci prezidenta ochotného učit se myslet po evropsku. Z těch dvou, co jsou na výběr, jsem si už vybral.

Evropskou politiku po léta tvoří liberální, křesťansko-demokratický a sociálnědemokratický proud. Oživují ji zelení a radikální levice a kazí všemožní nacionalisté. Pohled na frakce dnešního Evropského parlamentu platnost tohoto popisu potvrzuje.

Budoucí prezident má Českou republiku do Unie přirozeně integrovat. Kandidát, který nepatří do některého z hlavních proudů evropské politiky, toho nebude schopen. A to je špatně. Alternativou k dnešní Evropské unii totiž v České republice není lepší Unie. Alternativou je nacionalistická sebezahleděnost, kterou snášíme v podobě dosluhujícího Velkého Klauna. A která poškozuje celou zemi, když ničím jiným, tak úplnou převahou dosebezahleděných a do českého prostoru uzavřených médií.

Z evropských politických proudů se nabízejí kandidáti dva: Za křesťanské demokraty Zuzana Roithová. A za sociální demokraty Jiří Dienstbier. Liberály v českém prostředí nemáme. Kandidatura Táni Fischerové je programovým osvěžením. Leccos z návrhů na participaci občanů nebo decentralizaci energetiky se v programech politické levice teprve objeví. Metodologicky — podporou aktivistů, samostatným vylepováním plakátů nebo drobnými finančními příspěvky, se kampaně Táni Fischerové a třeba Zuzany Roithové výrazně neliší. Struktura podporující Zuzanu Roithovou je ovšem dlouhodobá, nevzniká jen pro prezidentskou volbu a máme jistotu, že neskončí s oznámením jejích výsledků.

Důležitou charakteristikou Táni Fischerové je pak její nerozhodnost. Nejprve podpořila kandidaturu Zuzany Roithové — protože je „nesmírně čestná a drží slovo“. A až pak sama souhlasila s kandidaturou, pokud pro ni někdo nasbírá podpisy, jejichž sběru se ale sama účastnit nebude. Když už ale Zuzanu Roithovou podpořila, zajímá mě, zda Táňa Fischerová souhlasí i s jejím programem. A co z něj bude případně prosazovat sama.

Hlavní politické aktivity Zuzany Roithové z ní totiž činí kromě jiného obhájkyni privilegovaného postavení církve v České republice, ideologickou odpůrkyni spolupráce s komunistickou stranou, zastánkyni studentských půjček nebo poplatků za návštěvu u lékaře. „Považuji řadu z reformních kroků za správný cíl“, napsala Roithová před časem. „Zvolenou cestu k němu ovšem za špatnou.“

Zde, a ještě v otázce adopcí dětí homosexuálními páry, se křesťanská demokratka Roithová od sociálního demokrata Dienstbiera odlišuje. A proto, pokud mám volit mezi Jiřím Dienstbierem a Zuzanou Roithovou, tedy mezi dvěma politiky přináležejícími k hlavním evropským politickým proudům, volím Jiřího Dienstbiera. Coby kladenský senátor sice nezná Evropu tak dobře jako europoslankyně Roithová, ale stejně jako ona má evropské kolegy, od kterých snadno může zjistit vše důležité.

Je přitom zvláštní choroba, že snad každý, kdo se v České republice prohlásí za proevropského, téměř automaticky zapadne do škatulky neoliberála. Kdyby myslet po evropsku znamenalo myslet neoliberálně, co by pak znamenalo myslet po česku? Že je třeba zrušit cyklistiku, že Hájek s Jaklem neexistují a že Země je modrá, nikoli zelená?

Jiří Dienstbier je kandidát hodnotově liberálnější než Zuzana Roithová. Kandidát, který na rozdíl od ní nechce privilegované postavení církve: Sám navrhoval na financování církví zřídit zvláštní veřejnoprávní fond. Kandidát, který nechce pro komunistické voliče zakládat ani jen symbolická ghetta. Kandidát, který je proti školnému i poplatkům u lékaře. Kandidát, který oponuje vládní politice a nesouhlasí ani s jejím obsahem, natožpak cestou, kterou jí vláda vnucuje.

Protože chci prezidentem politika. Chci prezidenta, který bude zastáncem společenské solidarity a rovnosti. Chci prezidenta ochotného učit se myslet po evropsku. Tak z těch dvou, co jsou na výběr, jsem si už vybral.

  Diskuse
  January 1, 2013 v 12.35
  Pokud někdo nedokáže rozpoznat škodlivost reforem zaváděných touto vládou, lze vážně pochybovat o jeho zdravém rozumu, popřípadě dobrých úmyslech.
  MP
  January 2, 2013 v 12.39
  Hezký převolební článek
  ...ale možná zbytečně demagogický. Způsob, kterým autor z těch dvou vyřadil Fischerovou by obstál i na komentátorské stránce Mfd.
  Proč by ostatně neměl být Eichler demagogický: Vždyť píše článek pro prezidentského kandidáta, v jehož týmu pracuje?
  A) Protože na fóru typu DR je podobná demagogie zbytečná. Snad článek poskytne pěti, šestí čtenářům z těch pár stovek, co jich DR má, buď důvod k rozhodnutí volit Dienstbiera anebo -- a to spíše -- podpůrné argumenty pro diskusi o jejich prezidentském kandidátovi. To je za špínu demagogii trochu hubený zisk;
  B)) Podobné články od autorů na DR přinejmenším domácích neprospívají kreditu DR.
  Nic ve zlém pane Profante, já ve volebním týmu nejsem, jen mě zajímají názory a informace. Pokud tento článek demagogicky vyřazuje, jak píšete, paní Fischerovou, pak se prosím pokuste napsat, čím konkrétně.

  Samotnému mi totiž není jasné, proč paní Fischerová vyjádřila podporu paní Roithové, která má postoje mnohdy poněkud zvláštní, ostatně jako celá KDU-ČSL, spíše provostředové, nepříliš sociální nebo ohleduplné k životnímu prostředí atd.
  MP
  January 2, 2013 v 14.39
  Luďkovi Švehlovi
  Ale já to o Vás také nikdy netvrdil, psal jsem o Patrikovi Eichlerovi, který s Dienstbierem úzce spolupracuje. Což je dobře, zvláště pro Dienstbiera.
  A čím demagogicky vyřazuje Táňu Fischerovou:
  a) Fischerová se nerozhodla vyměnit svojí podporu Zuzaně Roithové za vlastní kandidaturu někdy těsně před volbou prezidenta, kdy se to chápat jako podtrh anebo projev nerozhodnosti, která v Eichlerově kontextu hraničí s charakterovou vadou.
  b) Mezi vyslovením podpory Roithové a vlastním oznámením kandidatury uplynula určitá doba, ve které se např. rozhořel plně spor o církevní restituce.
  c) Fischerová nepodporuje ve svém programu ani vystoupeních právě ty postoje, které v druhé části svého článku vyčítá Eichler Roithové. Nemluví o nich a nejsou slučitelné s odlišnostmi od Roithové, kterými je Fischerová zajímavá: podpora participace včetně participativního vlastnictví.

  Celkově je Fischerová po programové či ideové stránce mnohem zajímavější kandidátka než Roithová a není na rozdíl od ni svázána s KDU-ČSL. Svým způsobem je proto nebezpečnější Dienstbierův potravinový konkurent než Roithová a její popis jako méně charakterního, protože k nespolehlivosti nerozhodného béčka Roithové si označení demagogie zcela zaslouží.

  Ale abych to řekl jasně. Já budu volit Dienstbiera a jestli Eichlerovi vyčítám demagogii, pak proto, že ji použil na nesprávném místě. V závěru volební kapaně se bez ní neobejde nikdo, jde o uměřenost a přiměřenost, se kterou se používá. Více mě to irituje jako výraz poněkud zvláštní redakční politiky DR.
  PE
  January 3, 2013 v 0.57
  Nepsal bych o TF dokonce vůbec, kdyby o ní nenapsal v pátek Tomáš Tožička. Podle mě je osvěžením, pokud jde o program, ale není relevantní kandidátkou, protože není součástí relevantního evropského politického proudu. Proto ji z výběru vyřazuji. TT by jistě napsal, že je kandidátkou občanskou, to budiž, i když občanských iniciativ je více za více kandidáty, jenže pokud chci zemi integrovat do Evropy... viz výše.

  Svého času jsem psal o potřebě volit do Sněmovny politické strany (http://www.denikreferendum.cz/clanek/3003-volme-politicke-strany) a zdůrazňoval, že ne každá formace, které stát vytiskne hlasovací lístky, je politická strana. A stejně tak ne každý kandidát na prezidenta je politik. Já ale chci prezidentem politika... viz výše.

  Nepíši přitom, že TF zradila ZR... ostatně video TF na podporu ZR je stále na webu ZR, takže soudím, že podpora stále trvá. Tím hůře ale pro TF. TT by asi řekl, že je to projev občanské otevřenosti a vůbec. No, sám bych to tak tedy nenapsal...
  Takže teď by snad mohlo být všechno jasné?