Dukova církev jako politická síla?

Jiří Pehe

Duka levici poskytnul politickou munici k tomu, aby příští volby vyhrála ještě větším rozdílem, než se očekávalo. Více než 80 procent lidí zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi odmítá.

Kardinál Dominik Duka od okamžiku, kdy se stal primasem, značně zpolitizoval katolickou církev u nás, což je v českých poměrech značně riskantní strategie. Na rozdíl od svého předchůdce Miloslava Vlka, který občas připojil svůj hlas k některým petičním akcím v rámci občanské společnosti nebo se vyjadřoval k politicky nadčasovým tématům, Duka zvolil aktivistický přístup, motivovaný zřejmě snahou o úspěšné završení majetkového vyrovnání státu s církvemi.

Byl-li na politické škále Vlk identifikovatelný jako spíše centrista, kterému nebyly lhostejné sociální problémy, Duka se jasně přihlásil ke konzervativní pravici. Podpořil vznik vlády Petra Nečase a nezaujal k ní kritické stanovisko ani poté, co její nepromyšlené škrty začaly postihovat především ekonomicky i sociálně slabší vrstvy. O demonstracích odborů proti vládě se na jaře vyjádřil jako o „ochlokracii“, tedy vládě lůzy.

Je také otevřeně skeptický vůči Evropské unii, a dobře si v tomto případě rozumí zejména s prezidentem Klausem. Při křtu Klausovy knihy o Evropské unii, kterého se zúčastnil, vysvětlil své kritické postoje takto: „Církev se nevyhraňuje přímo proti Evropské unii, ale musí se vyhranit proti určitým politickým tendencím, které Evropská unie v posledních deseti letech představuje“.

Podle Duky jsou už ideály otců Evropy od mnohým kroků současné EU na hony vzdáleny. Je to prý Václav Klaus, kdo se vrací k některým myšlenkám politiků, kteří stáli u zrodu evropské integrace. Postoj Klause tak prý nahrazuje svým způsobem chybějící hlas bývalého francouzského prezidenta Charlese de Gaulla.

Podle Duky Evropská unie prý ztratila „antropologii člověka“, kterou hlásali a ke které se přihlásili otcové Evropy, „člověk se pak stává jen občanem jakéhosi uskupení a jsme také svědky toho, že fakticky velká část Evropské unie je zájem pouze ekonomický, a to nebyl určitě zájem těch zakladatelů.“

Duka ovšem přesně nedefinuje, co jsou ty zásadní myšlenky, které prý EU opustila. Navíc si protiřečí, protože právě Klaus, k jehož názorům na EU se hlásí, kritizuje politickou dimenzi EU a požaduje, aby byla především ekonomickou zónou volného obchodu. A „antropologie člověka“ je panu prezidentovi zcela ukradená.

Duka ovšem uzavřel s Klausem politické a názorové spojenectví i v dalších oblastech. Prezidentovi dokonce dovolil, aby vystoupil s kontroverzním politickým projevem na Národní svatováclavské pouti, v němž Klaus varoval před „modernisty“ i pokrokáři“, a vyslovil se pro tradiční hodnoty, jako je rodina.

Což o to, katolická církev se vždy snažila udržovat dobré vztahy s lidmi, kteří mají politickou moc, a často tak musela ignorovat skutečnost, že tito lidé porušují hodnoty, na nichž křesťanství stojí. Přesto je nešťastné, že primas českých katolíků dovolí o „rodinných hodnotách“ kázat na náboženském shromáždění člověku, který je znám například svými manželskými nevěrami.

Duka ještě prezidentu Klausovi za jeho vystoupení na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi poděkoval ve formě dopisu. Prezident podle Duky ve svém projevu hájil přesně ty hodnoty, ke kterým se církev hlásí, a jeho slova měla mezi věřícími pozitivní ohlas. Specificky pak Klausovi poděkoval za jeho kritický postoj k průvodu homosexuálů v Praze.

Kněz a filozof Tomáš Halík Duku za jeho příchylnost ke Klausovi kritizoval. Řekl, že chápe, že český primas musí udržovat s Hradem dobré vztahy, ale zároveň vyjádřil názor, že to Duka se svým vztahem ke Klausovi „přehání“. Nelíbila se mu především skutečnost, že Duka utilitárně ignoruje Klausovu problematickou politickou minulost, k níž mimo jiné patří i Klausův někdejší odpor k církevním restitucím. Význam církve Klaus ještě coby premiér přirovnal ke spolku zahrádkářů.

Když Halíka obvinil vicekancléř prezidenta Petr Hájek, že nebyl nikdy řádně vysvěcen na kněze, zastal se Halíka okamžitě bývalý primas Vlk, zatímco Duka oportunisticky prohlásil, že by se Halík měl s Hájkem usmířit. „Příměří je jediným řešením“, řekl tehdy novinářům Duka.

Jak je ale možné uzavřít příměří, když jedna strana evidentně lže a na své lži trvá i poté, co církev oficiálně doložila, že Halík byl v době komunismu tajně, ale řádně vysvěcen?

Nyní Duka vtáhl církev do politiky ještě o kousek víc, když byl nejdůležitějším signatářem prohlášení, v němž představitelé církví napadli sociální demokracii, že prý vede v podobě svých útoků na majetkové vyrovnání s církvemi kampaň, která vytváří ve společnosti atmosféru neopodstatněné závisti a nenávisti nejen vůči církvím a náboženským společnostem. ČSSD prý navíc používá slovník obou někdejších totalit.

ČSSD vzápětí ústy svého předsedy Bohuslava Sobotky prohlásila, že zcela odmítá způsob argumentace a slovník z dob hluboké totality, který někteří církevní představitelé použili. Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek použil ještě ostřejší argumenty, když obvinil církve z korupčního jednání, protože zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi je podle ČSSD netransparentní. Na odkaz k Třetí říši reagoval Zaorálek připomínkou, že zatímco sociální demokraté byli nacisty pronásledováni, katolická církev prý hrála „kolaborační roli“.

Církev se tak dostala s nejsilnější opoziční stranou do ostré politické přestřelky, kterou nemůže vyhrát. Už proto, že česká katolická církev není ta polská. Když už se chce chovat jako politická síla, měla by přizpůsobit svoji taktiku skutečnosti, že ve společnosti má podporu mnohem slabší než levice, na kterou útočí.

Ačkoliv je pravděpodobné, že Dukova sázka na politický aktivismus v podobě nezakrytého spojenectví s pravicovou vládou nakonec skončí přijetím zákona o majetkovém vyrovnání, zároveň Duka svým otevřeným konfliktem s ČSSD dláždí cestu k velmi problematickým vztahům s levicí, až ta vyhraje volby.

Je dokonce možné tvrdit, že levici poskytnul politickou munici k tomu, aby příští volby vyhrála ještě větším rozdílem, než se očekávalo. Více než 80 procent lidí zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi odmítá, přinejmenším v jeho současné podobě. Pokud církve nakonec oněch 134 miliard získají, mnoho lidí bude chtít svůj politický postoj k tomuto převálcování menšiny většinou, doprovázeného agresivní rétorikou církví, vyjádřit hlasem pro levici.

Pokud Dukovo spojenectví s Nečasovou vládou i Klausem je především strategie, jak dosáhnout majetkového vyrovnání, církev měla využít svého práva mlčet. Zákon bude poté, co ho schválila Poslanecká sněmovna, odmítnut Senátem. Ve Sněmovně pak bude vláda potřebovat 101 hlasů k přehlasování senátního veta.

Pokud byl útok Duky a dalších církevních představitelů na ČSSD snahou vytvořit na pravici tlak, aby oněch 101 hlasů našla, jde o velmi riskantní strategii. Může se totiž snadno stát, že někteří pravicoví poslanci se hlasování pro zákon zaleknou, budou-li vidět, že většina společnosti s útokem ČSSD na církevní restituce sympatizuje i poté, co církve vytáhly do boje s tak silnou artilerií, jako je obviňování ČSSD z totalitních metod. Už první anketa na stránkách serveru ČTK ukazuje, že více než 60 procent respondentů nesouhlasí s církevní kritikou ČSSD.

I kdyby zákon nakonec prošel, je jisté, že po vítězství levice nebude mít katolická církev v čele s Dukou v nejvyšších patrech moci silného spojence. Je dokonce možné tvrdit, že Duka tím, že se chová v čele církve jako šéf pravicové politické strany, si už dokázal z levice udělat nepřítele.

  Diskuse
  August 14, 2012 v 16.27
  „Kněz a filozof“
  Tomáš Halík si sice buduje image duchovního kriticky naladěného vůči (ultra)konzervativnímu proudu v římskokatolické církvi i v politice, když ovšem přijde na lámání chleba, vtahuje svou církev do politiky ve stejných koordinátech jako Duka. Tak jako se kolem minulých sněmovních voleb připojil k hlasatelům řecké lži, připojil se i nyní, a s nebývalou agresivitou, ke kampani proti odpůrcům této podoby církevních restitucí a proti sociální demokracii. V televizních vstupech bez uzardění lže o tom, že vztah k věci církví vlastněné se po restituci nebude lišit od toho, který měla před rokem 1948 (a dokumentuje to demagogicky na kulturních památkách, které církev nemůže prodat – jenže o kulturní památky se spor nevede). Halík je demagogický kariérista, jenž bude vždy – jen poněkud sofistikovanější formou – mediálně prosazovat politiku aktuálního vedení římskokatolické církve.

  A tomu vedení, zejména pak Dukovi, je v článku zmiňovaných 80 procent společnosti celkem ukradeno. Jde mu především o disciplinaci aktivních věřících ve jménu projektu konzervativní, restaurační politiky. Restituce znamená vytvoření mocenské základny pro takovou politiku na straně církví, ba přímo nové sjednocení vedení všech církví na určité straně politického boje. Veřejnost i politická opozice stereotypně útočí pouze proti jednání římskokatolické církve, jako by si nevšímaly, že role nekatolických církví v celém sporu je ještě perfidnější – nechávají se korumpovat hned dvakrát, od současné vlády a od katolické církve, která jim prostřednictvím státu daruje majetek, jenž nikdy nespravovaly.
  August 14, 2012 v 16.34
  Pro ilustraci kopíruju přepis televizního vystoupení T. Halíka, v němž nám vysvětlí, že on ty majetky pro svou církev vlastně nechce, ale pro blaho státu je restituci třeba provést...

  Omlouvám se za délku textu, ale nechci být nařčen z toho, že vybírám jen ty kousky, které se mi hodí:

  Spor o církevní restituce v ČT - KLEPETKO, Procházková a Halík

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Dobrý večer. Už je to tak, majetkové vyrovnání státu s církvemi se stalo předmětem ostrého předvolebního boje a vyvolává vášně. Rozděluje společnost a vyjadřují se k němu i veřejně známí lidé. To všechno vá
  m nabídne úvod dnešních Událostí, komentářů.
  Prezident Václav Klaus vyzývá jak sociální demokracii, tak všechny tuzemské církve, aby vzájemné útoky kvůli církevním restitucím zmírnily. Sociální demokracie to ale odmítla a v nastoupené stylu své kampaně proti vracení majetku církvím chce pokračovat a to i přesto, že podle církví její předvolební billboardy připomínají antisemitské a antiklerikální plakáty nacistické Třetí říše, ale taky komunistického režimu v 50. letech.

  Petr VAŠEK, redaktor
  --------------------
  František Bublan a Bohuslav Sobotka, oba se otevřeně hlásí ke katolické církvi. Oba dnes ale podpořili tvrdou stranickou kampaň proti církevním restitucím, která ale podle církví připomíná komunistickou a nacistickou propagandu.

  Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/
  --------------------
  Ten vládní návrh zákona je skutečně velmi kontroverzní, to upozornění musí být důrazné.

  Petr VAŠEK, redaktor
  --------------------
  Tady je ten prsten, tady, tady je ten rukáv. Nesymbolizuje vám to trošku jako chamtivost církevní nebo co na to říkáte?

  František BUBLAN, poslanec, bývalý katolický kněz /ČSSD/
  --------------------
  No, tak ... podívejte se, kdyby mě to nějak nepohoršuje, ten plakát tak trošku symbolizuje, že ta bohužel dominantní aktivita církve je pouze v otázkách toho majetku.

  Petr VAŠEK, redaktor
  --------------------
  Církev ale trvá na tom, že kampaň ČSSD využívá těch nejhorších proticírkevních stereotypů.

  Milan BADAL, poradce pražského arcibiskupa Dominika Duky
  --------------------
  Sociální demokracie by skutečně měla takovou kampaň nějakým způsobem přehodnotit.

  Petr VAŠEK, redaktor
  --------------------
  Někteří církevní hodnostáři už teď navíc hrozí, že před volbami svým věřícím kritickou kampaň ČSSD znovu připomenou.

  Joel RUML, předseda Ekumenické rady církví /Události, komentáře 10. 8. 2012/
  --------------------
  Pochopitelně tohle to nějakým způsobem člověk těm lidem musí připomenout.

  Petr VAŠEK, redaktor
  --------------------
  Ke zklidnění vzájemného konfliktu dnes naopak vyzval prezident Klaus.

  Václav KLAUS, prezident České republiky
  --------------------
  Taky jsem zaregistroval, že církev zareagovala velmi, velmi ostře. Já cítím, já vím, že ona se tím cítí ohrožena, ale všem bych doporučoval, oběma stranám bych doporučoval jisté zmírnění hlasu.

  Petr VAŠEK, redaktor
  --------------------
  Kromě zákona, který má církvím navrátit část zabaveného majetku, budou sociální demokraté před krajskými volbami kritizovat na billboardech i další vládní kroky, zpomalení růstu důchodů a zvyšování DPH.

  Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/
  --------------------
  Je 54 miliard korun, které vláda se chystá během tří let vytáhnout z kapes našich rodin zvyšováním daně z přidané hodnoty.

  Petr GAZDÍK, kandidát na hejtmana Zlínského kraje /TOP 09/
  --------------------
  Mně je velmi úsměvné, když někteří kandidáti prezentují některá témata, jako jsou třeba církevní restituce či výši, výši daňové kvóty, jako zásadní krajská témata.

  Petr VAŠEK, redaktor
  --------------------
  Pravicové strany se na rozdíl od ČSSD budou před volbami soustředit na krajská témata, na krajské zdravotnictví, školství a zlepšení stavu silnic. Petr Vašek, Česká televize.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Včera se v Událostech, komentářích utkali politici, jenomže spor o restituce už dávno není jen politický a štěpí celou společnost. Na jejich podporu, nebo naopak proti nim vystupují i různé skupiny a známí lidé. Ve studiu spisovatelka Lenka Procházková...

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Dobrý večer.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  ...které se církevní restituce nelíbí. Dobrý večer. A z Nového Jáchymova je s námi prezident křesťanské akademie Tomáš Halík. I vám dobrý večer.

  Tomáš HALÍK, prezident, Česká křesťanská akademie, Nový Jáchymov
  --------------------
  Dobrý večer.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Pane Halíku, čím vy si vysvětlujete, že když jde o vracení majetku církvím, o majetkové vyrovnání státu s církvemi, vyvolává to v české společnosti takové vášně?

  Tomáš HALÍK, prezident, Česká křesťanská akademie, Nový Jáchymov
  --------------------
  Já bych nejdříve řekl ten můj postoj. Já sám jsem poslední, kdo by si přál nějakou bohatou a mocnou církev. Já jsem konvertoval k církvi, která byla zbavena všeho majetku, která byla pronásledována. A moje vize církve je církev, která si udrží morální kredit, který vybojovali ti lidé, kteří trpěli pod komunismem, pod nacismem. To byli lidé, kteří mě vychovali a kteří, kterým se cítím zavázán. Církev, která bude bohatá po stránce duchovní, a církev, která bude kompetentním hlasem do té celospolečenské diskuse. Já bych řekl, z hlediska církevního mi vlastně ty restituce nepotřebujeme. Kdybych se na to díval z hlediska církve, tak řeknu, nic nám nevracejte. Nechť je to tak, jak to bylo dosud, že stát bude platit církve z výnosu z toho zabaveného majetku. Tohle to ale z různých důvodů, a snad se mi podaří to malinko vysvětlit, nejde. Proto podporuji ten restituční zákon, ono to není restituce, je to zmírnění majetkových křivd z hlediska občanského. Já si myslím, že je výhodný především pro stát, občany a obce, protože zatím občané...

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  A teď...

  Tomáš HALÍK, prezident, Česká křesťanská akademie, Nový Jáchymov
  --------------------
  ... ano, občané si mysleli, že...

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  ...k moji otázce, proč ty vášně...

  Tomáš HALÍK, prezident, Česká křesťanská akademie, Nový Jáchymov
  --------------------
  Proč ty vášně? Já si myslím, že sociální demokracie tím skutečně přešlápla. Já tím nejsem rozhořčen, já se tomu směju, protože to ukazuje všem rozumným lidem, že sociální demokracie je na tom strašně špatně, že nemá osobnosti, které může nabídnout, že nemá žádnou politickou a ekonomickou vizi, kterou by mohla získat občany a že je zde chce získat takovouhle podlou a populistickou kampaní, kterou sama zesměšňuje. Lidé totiž tomu plakátu říkají Rathova ruka a upozorňují na to, že v těch kapsách korupčníků, a Rath nebyl jediný korupčník z ČSSD, zmizelo mnohem víc peněz, než o které se nyní jedná. Takže já myslím, že sociální demokracie se tím sama shazuje. A samozřejmě bylo velmi nevkusné, že použila prostě ten nacistický plakát, že jo, ten motiv, který ukazoval tu židovskou ruku s prstenem, pak totéž použil Dikobraz v 50. letech, ruka strýčka Sama, nyní to dělá sociální demokracie, protože počítá s těmi předsudky. Lidé, jako je paní Lenka Procházková velmi podporují ty předsudky. Šíří věci, které objektivně nejsou pravda. Lidem to vyhovuje.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Tak, a abychom dali slovo také paní Lence Procházkové. Zatím vám děkuji. Tedy, ten billboard, který Tomáš Halík, jak vy ho vidíte, vám se líbí ta ruka v modrém, kterak předává pytel plný peněz ruce církevního hodnostáře opatřené masivním prstenem.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Ten billboard je upozornění, upozorňuje lidi na něco, o čem by měli přemýšlet. Pan Halík tady říkal, že rozumní lidé si udělají sami názor. To říkal i pan prezident. Ale rozumní lidé, aby si udělali nějaký názor, musí mít informace. A o tom zákoně...

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Váš názor, tedy proč zrovna tato věc vás tak nadzvedla? Proč zrovna majetkové vyrovnání státu s církvemi je tou věcí, kvůli které teď vystupujete veřejně a takto aktivně?

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Já takto aktivně vystupuju už od října, nejdřív články, že jo, které...

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Ano, ale proč kvůli této věci, proč zrovna tato věc?

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Právě kvůli této věci, protože ten zákon mi připadá nespravedlivý a protiústavní a jde proti smyslu českých dějin.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  No, vy říkáte protiústavní. Ale víte, oprávněnost nároku...

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Porušuje ústavu.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  ...církve na vydání tohoto majetku právě Ústavní soud uznal.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Porušuje rovnost lidí před zákonem, protože zohledňuje jednu...

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  A pokud by nebyl církvím tento majetek vydán, pak ony o jeho vydání mohou požádat soudy. Taková je situace.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Ať to udělají. To ať udělají. Zkusily to u katedrály, pochopily, že to nevyšlo. Tak teď to chtějí dostat zákonem. A překrucují se výnosy Ústavního soudu. Ten Ústavní soud neřekl, udělejte takto špatný zákon. On řekl, už to vyřešte, už to vyřešte, obce na to čekají, církve taky. Ale neřekl, vyřešte to špatně.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Pane Halíku, nezaspaly trochu církve, neměly s osvětou, s vysvětlováním, o jaký majetek jde, proč ho církve potřebují, proč je třeba ho vydat, neměly s touto vysvětlovací aktivitou začít dřív, preventivně předem, a ne až teď, když už je zákon schválený a společenský konsensus na něm evidentně není?

  Tomáš HALÍK, prezident, Česká křesťanská akademie, Nový Jáchymov
  --------------------
  Já si opravdu myslím, že to není v zájmu církve. Tohle to je v zájmu státu. Církev se uživí, i kdyby trval ten stav, který je nyní, protože stát vydělával na těch penězích, který byl, které byly zabaveny církvím, 3 miliardy ročně. Z toho zaplatil na církve za tu dobu 60 miliard a 169 miliard z toho církevního majetku zůstalo v rukou státu. Tak jestli někdo někoho podporoval, tak spíš církve stát než naopak. A to bylo výhodné. Ale teď to výhodné není, protože dřív těch církví bylo 14, teďka se hlásí dalších 16, mezi nimi Muslimské obce, Hare Krišna a tak dále. Stát, který je konfesně neutrální a zavázal se, že z toho zabaveného majetku bude ty církevní aktivity platit, už tohle to by neuplatil. Také církve tenkrát měly velmi omezené možnosti aktivity. Dneska mají spoustu báječných společností prospěšných aktivit v oblasti školské, zdravotní, sociální, kulturní. No, a to prostě z toho majetku nelze. Takže stát řekne, starejte se o to samy. To je asi ta lepší alternativa z hlediska spravedlnosti, ne z hlediska církví. A to, co by asi lidé navrhovali, nebo já nevím, jestli má nějaké pozitivní řešení paní Procházková sama, ale že by tedy se nic nevracelo a nic se neplatilo, tím by Česká republika přestala být právním státem a církve by se mohly obrátit na mezinárodní soudy. Daleko víc by vysoudily.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Tak já vám zatím děkuji. Paní Procházková, abychom ... pane Halíku, zatím vám děkuji. Paní Procházková, z čeho tedy vy vycházíte, když říkáte, že církev na majetek, o který jde, nemá nárok, protože ho nevlastnila.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Nevlastnila ho, je rozdíl mezi užívacím právem a vlastnickým právem. A už Josef II. odejmul církvi vlastnické, plné vlastnické právo, což se nezměnilo nikdy až do Masarykovy republiky ani tam ne. Masaryk pouze část toho majetku, který církev spravovala, na kterém hospodařovala, z kterého platila výnosy státu, tak jim odejmul pozemkovou reformou, a to bylo velmi mnoho hektarů. A zajímavé je, že kardinál Beran, když dal soupis těchto hektarů, které církev tehdy obhospodařovala, tak to bylo 210 tisíc hektarů. A dnes církev požaduje do vlastnictví 260 tisíc hektarů. Mě by zajímalo, kde se teda těch 50 tisíc vzalo, ale stále pořád budu opakovat, že nešlo o soukromé vlastnictví. Soukromé vlastnictví církvím dala až tato Česká republika změnou zákona, změnou legislativy, a proto například, když Voršilkám převedla ty budovy omylem a ony je hned prodaly, tak není cesty zpátky, protože už byly soukromým vlastníkem.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Nezabíhejme do jednotlivostí.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Ne, to je ale precedens.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Nechme reagovat pana Halíka, který střídavě přikyvoval, střídavě kroutil hlavou. Takže prosím.

  Tomáš HALÍK, prezident, Česká křesťanská akademie, Nový Jáchymov
  --------------------
  Ano, přikyvoval jsem k tomu, že je rozdíl mezi vlastnickým právem a dispozičním právem. A to je právě to, v čem paní Procházková naprosto mlží a mate veřejnost. Samozřejmě, že ten majetek patřil církvím, patřil církvím proto, že byl zanesen v pozemkových knihách od roku 1873 do roku 48, to je jasně prokazatelný fakt, to mělo charakter zákona. Pravda je, že neměla plné dispoziční právo, což platí i dnes a bude platit nadále. Jestliže církev nebo nějaký jiný objekt vlastní třeba památku, která je velmi kulturně významná, tak s ní nemůže libovolně nakládat, je v jejím vlastnictví, je jejím vlastnictvím, ale nemá na ni plné dispoziční právo. A to bylo to, co bylo tenkrát, co tady paní Procházková stále, stále mate. Víte, kdyby to církvím nepatřilo, tak jim to taky ten komunistický stát nemůže zabavit, už ten sám fakt, že to konfiskoval, tak je důkazem, že to byl majetek církve. Takže tady paní Procházková se tak soudí.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Abychom postoupili kousek dál. Stručně.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Já bych ráda reagovala na tuto věc.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Prosím, tak, paní Procházková, stručně bude reagovat.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Já jsem právě kvůli tomu, že nejsem vystudovaný právník, ale ta věc mě zajímá 18 let, od dob sporu o katedrálu, tak jsem uspořádala seminář na půdě parlamentu pro poslance, kde byli odborníci na ústavní právo a bylo tam 6 různých odborníků, kteří mluvili 6 hodin, celé jsme to natočili na video, pak jsem z toho udělala sestřih na naše webovky, dala jsem to do novin, pan Halík tam nebyl, bohužel jsem na něj zapomněli, a pak by pochopil, že se nemýlím.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Nebavme se o sestřihu, který ani my jsme neviděli. Ale abychom postoupili kousek dál. Do té verze zákona, tak jak prošla sněmovnou, se dostalo ustanovení, že důkazní břemeno toho, co je možné vydat a co není, bude na straně žadateli, čili nepůjde o vydávání majetku en bloc, ale církve budou muset dokázat, že to, co žádají, jim skutečně patřilo. Nebude se to týkat soukromého majetku, nebude se to týkat třeba školek. Takže co vám vadí?

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  No, doufejme, že ty kontrolní mechanismy v tom zákoně budou fungovat, ale tady jde o těch 59 miliard, které nebude nikdo kontrolovat, to bylo řečené ta cifra en bloc, to znamená, že s tou se nedá, ta se nedá překontrolovat, a to pak bude rozděleno ty peníze samozřejmě ústředím jednotlivých církví. A dnešní, letošní rok si to můžeme zahrnout do svého rozpočtu, který jsme spotřebovali, vytvoříme státní dluh, porušíme schengenské dohody a tak dále.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Ano, ale zase nepůjde o to, že se jenom něco vydává. Je to takříkajíc něco za něco. Majetek v hodnotě 75 miliard, k tomu 59miliardová kompenzace povyšovaná o inflaci, ano.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Ano.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Ale současně od příštího roku a po dobu dalších 17 let snižování příspěvku státu na mzdy duchovních a v roce 2030 s tímto konec. Čili vydání majetku, ale přestane se vyplácet podpora církvi.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Ano, vy a pan Halík říká, že se to státu ohromně vyplatí. Víte, kdy se to začne státu vyplácet tato metoda? Za 135 let. Nevím, jestli bude ještě existovat katolická církev, možná nebude ani zeměkoule existovat. Aby vláda, která má mandát na 4 roky, zadlužovala dvě generace a udělala výhodný, výhodný zákon, který bude výhodný za 135 let, to mi nepřipadá dobré. Vám ano?

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Pane Halíku, prosím, reagujte.

  Tomáš HALÍK, prezident, Česká křesťanská akademie, Nový Jáchymov
  --------------------
  Opět nepravda, protože nejde, jde o to, že ta část rozložená do 30 let, to, co by platil stát za 30 let, jenom o malinko víc, než co platí nyní. A já nevím, jestli paní Procházková by chtěla, aby se přestalo platit to, k čemu se stát zavázal tím zákonem. Takže je to opravdu výhodnější pro stát a občany. Nehledě na to, že se odblokuje ten zablokovaný majetek obcí. Jako představa, že se nic nevrátí a nic se zároveň nebude dále platit, ta je absurdní, ta by se možná lidem líbila. Víte, ještě tyhle ty peníze, oni jsou dvě tisíciny státního rozpočtu. Ono je to dvě ... a za tu by se zakoupilo, jak to někdo teďka vyčíslil, 15 pandurů. Takže lidé, když si to rozpočtou, kolik by za to bylo piv, tak je to strašné. Ale když to trošku dáme do relací, tak vidíme, že tito lidé naprosto straší něčím, co je nereálné. A nemají pozitivní alternativu, jak by to chtěli skutečně řešit. Jako skutečně nechat...

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Tak to je výzva. Nechme paní Procházkovou, jakou má alternativu? Její představa?

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Jenom chci říct, že pan Halík tady hájí svoji pravdu a kope za tu katolickou církev.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Ano, a vy hájíte svoji pravdu. Takže prosím...

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Já kopu za ty občany České republiky a za 80 % lidí, kteří jsou proti tomuto zákonu. A už dneska dopoledne, odpoledne jsem navrhovala, ač tedy...

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Vy nemluvíte za všechny občany České republiky.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Ne, za 80 %. Ale chtěla bych říct.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  O tom, o tom se nebavme. Tady, tady prezentujete svůj názor, pan Halík prezentuje svůj názor. A chci slyšet váš názor...

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Ano, ale aby občané se mohli rozhodnout...

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  ...vaši alternativu, váš způsob řešení, který považujete za vhodný nebo řešitelný.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Já myslím, že bychom mohli použít to, co použily všechny státy okolo nás. Ať církev platí věřící, ať stát samozřejmě to udělá legislativně, aby to byla povinnost zdanit třeba...

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Z čeho má církev platit věřící, pokud se...

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Věřící církev.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Jo, věřící mají platit církev.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Církev, jako je to v Německu, ve Francii, v Rakousku a tak dále. V Rakousku, které...

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Na druhou stranu Česká republika je jedinou postkomunistickou zemí, která nemá vypořádány poměry mezi státem a církví.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  To tvrdí církev.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  No, to netvrdí církev. Tak to prostě je.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  V roce 91 kardinál Tomášek řekl, děkujeme za velkolepý dar 170 objektů pro řády a tím to končí, ale umřel a pak se situace pokračovala a dnes chtějí teda každým rokem něco víc. Takže my jsme se s církví vypořádali brzy po revoluci, když ještě měla veliký mravní kredit. Já sama jsem věřící člověk a v disentu jsem spolupracovala s mnoha tajně vysvěcenými. Čili já tady nemluvím jako nějaký ateista. Já jsem napsala historický román o Ježíšovi. Pan Halík ho jistě četl. Čili můj návrh je ten, pojďme v duchu doby moderní uspořádat ten poměr státu a církve samozřejmě odlukou, která už částečně probíhá, tím, aby věřící si platili svou církev a pokud to nebude stačit, aby tady mechanismy, granty a podobně, které by přispívaly, a samozřejmě o církevní památky se musí starat stát, protože jsou to naše společné kulturní památky. Já jsem první, která bude tvrdit, že se ty kostely musí opravovat.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Tak děkuji a reakce pana Halíka.

  Tomáš HALÍK, prezident, Česká křesťanská akademie, Nový Jáchymov
  --------------------
  Opravdu je to, je to, je to mlžení. Ty věci jsou, jsou, jsou jinak. Už dnes si katolická církev z větší části platí své aktivita z příspěvků věřících. Ale prostě ty peníze, které na ty věci, na které má právo, to nelze prostě upřít. A Ústavní soud se k tomu zcela jasně a jednoznačně vyjádřil. To, co řekla paní Procházková o tom vyrovnání v 90. roce, je nepravda. V tom zákoně přímo je, že poukazuje k dalšímu vyrovnání, které nastane. Takže a ten Ústavní soud k tomu jednoznačně vyzval, vyzval vládu. Takže tohle to prostě není pravda. Tenhle ten model je naivní. Ten funguje ve zcela jiných ekonomických poměrech. Tam, kde církev, v Rakousku třeba, má veliké majetky, o které se bezvadně stará, lesy a tak dále. Takže tam je možné potom jiné řešení. Tady je to prostě jinak. Tady se stala jistá křivda, kterou je třeba napravit. Já nejsem nějaký, znovu opakuji, bojovník za bohatou církev, tu bych opravdu nechtěl. A ona tím také nebude bohatá. Jenom prostě bude platit ze svého a ne z toho...

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  --------------------
  Dvě osobnosti, dvě osobnosti - dva názory. Já vám oběma děkuji. Tématu se samozřejmě jak jinak budeme dál věnovat. Pane Halíku, paní Procházková, děkuji vám, hezký večer.

  Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka
  --------------------
  Na shledanou.

  Tomáš HALÍK, prezident, Česká křesťanská akademie, Nový Jáchymov
  --------------------
  Hezký večer.
  MH
  August 14, 2012 v 20.20
  V uvedeném rozhovoru je pozoruhodné, ani ne neprofesionální, jako anti-profesionální vystupování moderátora. Stejný případ bylo i hostování L. Zaorálka v ČRo, kde plnil roli čarodějnice k upálení pro moderující V.Sedláčkovou.
  August 14, 2012 v 23.32
  už i kardinály "z lesů žene hlad" ?
  1) Miroslav Vlk:
  http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=646
  resp.
  http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=648

  2) ČT:
  Klepetko mělo podobně jako nedávno David Borek (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/212411058280810/)
  v očích děs - jen aby jejich host probůh nedokončil větu a nevedl rozhovor jiným směrem než si přeje jejich vrchnost.
  Jenom je škoda, že nám Bártovi hoši z ABL místo Pavla Béma raději neopatřili nahrávky ze strategických porad televizních redaktorů.

  3) Je dost nešťastné, že do Senátu proti sobě kandidují v jednom obvodě Lenka Procházková a Martin Potůček.
  MT
  August 15, 2012 v 12.07

  Ze mě si Duka už svou politizací učinil svého POLITICKÉHO odpůrce.

  Pro mně jako statutárního místostarostu druhého největšího města kraje za ČSSD je dnes případné oficiální setkání s Dukou dost problém ...
  PM
  August 15, 2012 v 12.48
  Pan Duka ztělesňuje katolický hedonismus,
  pan Ratzinger katolický konzervatismus, pan Halík katolický populismus, ale jak se zovou ti smarte hoši, kteří dokonávají klausistický neoliberalismus.