Církev v Ježíšových stopách

Jan Miessler

Kritikové církevních restitucí by měli hledat břevno ve svém vlastním oku - a místo na pozemské statky se soustředit na svůj vlastní duchovní růst.

Sociální demokraté a dokonce i někteří slušní lidé kritizují církve za jejich chamtivost. Snáze prý projde velbloud uchem jehly, než bohatec do království nebeského. Jenomže se zdá, že závistiví kritikové vidí třísky v očích tlustých prelátů, ale břevna ve svých vlastních očích nepozorují.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Měli by se podívat do zrcadla. Zatímco mluví o Kristovi a o tom, že církev by měla být chudá a pomáhat bližním, sami usilují o materiální statky — často na úkor svého duchovního růstu. A neuvědomují si, že církevní představitelé za ně po Kristově vzoru činí oběť. Tím, že na sebe berou státní, tedy náš majetek, berou na sebe jako Kristus i naše hříchy.

Po církevních restitucích bude církev bohatá a my budeme chudí. Jenže zopakujme si to znovu: snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatec do království nebeského. Chamtivý kardinál Duka se na rozdíl od nás do nebe nedostane, ale vykoupí nás. Měli bychom mu za to být vděční.

  Diskuse
  August 11, 2012 v 13.31
  Jestli to nakonec nebude tím, že církevní hodnostáři na to nebeské království moc nevěří.
  August 11, 2012 v 19.48
  Marginálie k etice jedné z nejstarších zločineckých organizací v dějinách
  1) Nejstarší soukromá banka v Rakousku Schelhammer & Schattera (patřící katolické církvi) přišla letos krátce po velikonocích s milým překvapením pro své klienty. Nabízí etickou spořitelní knížku (Ethiksparbuch). Na rozdíl od klasického spoření neplynou vklady nekontrolovaně do bůhvíjakého hospodářského odvětví, ale slouží k financování výhradně takových firem, které dbají např. zásad ekologie a sociální spravedlnosti.

  2) On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.

  (Už aby – jako kdysi lateránskými dohodami – byla zakázána proticírkevní propaganda, a my si museli hledat jinou zábavu.)
  August 15, 2012 v 11.43
  ještě tři glosy ke glose
  1) O velbloudech:
  * L'Istituto per le Opere di Religione a lateránské dohody
  * Banco Ambrosiano a financování hnutí Solidarność
  * Paul Casimir Marcinkus a Jan Pavel I.
  * Roberto Calvi a Michele Sindona
  * Gianluigi Nuzzi a jeho kniha „Vaticano S.p.A.“
  ( O autorově následující knize věnované Ratzingerovi „Sua Santità“ stručně referovaly Literárky (http://www.literarky.cz/svet/evropa/9706-vatikan-chce-alovat-autora-zloinne-knihy) )

  2) Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných.

  3) Vy se tomu, holomci, nikdy nenaučíte, já jsem pro to, všechny vás postřílet; rozumíte mně dobře?! Já to tvrdím z tohoto božího místa, ničemové, neboť bůh je něco, co se vás nebojí a co s vámi zatočí, až budete z toho pitomí, neboť vy váháte obrátit se ke Kristu a raději jdete po trnité cestě hříchu.
  PL
  August 15, 2012 v 20.4
  Když píše j-m, nezbývá moc co dodat?..:-) ou jé! :-)
  Ale mě se to líbí, třebas to doslova nechápu:-)
  http://www.hlasite.cz/text-pisne/znouzectnost/26534-kdyz
  August 15, 2012 v 22.36
  Znouzecnost
  Ou jé, Znouzecnost poslouchám už od devadesátých let, je to holt klasika :-)