České Budějovice? S jinými názory na Temelín nežádoucí!

Miroslav Patrik

Ministerstvo životního prostředí pořádalo v pátek 22. června veřejné projednání posudku o hodnocení vlivů stavby dvou jaderných bloků na životní prostředí. České Budějovice se u této přílěžitosti proměnily v nepřátelské prostředí.

Je zvláštní, jak dojem z návštěvy jednoho města během jednoho měsíce může být odlišný. Mám na mysli České, neboli „Naše“, Budějovice. Našinec jako občan-spotřebitel či jako občan-volič je zde sice přijímán s otevřenou náručí, ale jako občan-aktivista už je nepřijatelný. Zvláště s kritikou jaderné energetiky.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

V květnu jsem coby jeden z přednášejících odborného semináře o průchodnosti dálnic pro chráněné živočichy přijel na jeden den do tohoto města. Jako k občanu-spotřebiteli byli ke mně všichni z obchodního a zábavního byznysu uctiví a usměvaví. Je to i logické, neboť ze mě chtějí vytahat co nejvíce peněz. A za to mi nabídnou pohodu a zábavu.

Pokud by v „Našich“ Budějovicích probíhala předvolební kampaň, jistě by se ke mně jako k občanu-voliči chovali všichni ti nabízeči letáků a propagačních materiálů, včetně politiků, obdobně uctivě: každá politická strana totiž vždy ochotně šíří své ideje, jak zlepšit náš svět a zajistit naše štěstí a bohatství. A nejlépe hned a bezbolestně: „Jen nám dej panáčku svůj hlas a o více se pak už nestarej, my víme, jak ti zajistit, co chceš!“

Ovšem při své návštěvě v pátek 22. června jsem byl nemile překvapen. Jako občan-aktivista, který přijel veřejné říci své názory na plán postavit za zhruba tři sta miliard korun z veřejných peněz dva jaderné bloky v Jaderné elektrárně Temelín, jsem se rázem stal nežádoucím. A se mnou nejen další našinci, ale i lidé za hraničními horami, s nimiž tu žijeme stovky let — Rakušané a Němci. Ač krásný den, tak místy bylo hodně „mrazivo“.

Ministerstvo životního prostředí totiž ten den pořádalo veřejné projednání posudku o hodnocení vlivů této stavby na životní prostředí, kterého se může zúčastnit každý bez omezení. A také na něm říci, co si o této stavbě myslí a případně položit nějakou tu otázku. Investorem stavby jsou České energetické závody, a. s., neboli „Naše“ energetické závody.

A co je ČEZké, to je přece Naše. A do toho si od nikoho mluvit nenecháme. Ani do toho, jak uspořádat tak banální věc jako veřejnou diskusi s občany s jejich různorodými, často i emotivními názory. Ministerstvo si proto k tomu účelu pro jistotu na tři dny, od čtvrtka do soboty (proč asi, že?), zamluvilo dokonce Sportovní halu, kterou vlastní magistrát „Našich“ Budějovic. A právě zde vznikla ta pověstná mrazivost.

„Náš“ magistrát v čele s primátorem Jurajem Thomou a „náš“ ministr životního prostředí Tomáš Chalupa asi vůbec netuší, že z obvyklého veřejného projednání, na němž se pouze vyměňují názory, se zřejmě úmyslně stalo soukromé „zábavné válčiště“ najaté ochranky proti některým občanům s prvky šikany.

Její lidé totiž každou pro ně podezřelou osobu ošahala a současně jí prohledala zavazadla, zda v ní nemá podle ní nebezpečné předměty, jako je třeba svačina nebo plastová láhev s pitím. Dokonce i dětská hračka, bublifuk, byla zabavena jako vysoce nebezpečná! A kdo se udiveně odvážně ohradil, byl označen za agresivní osobu. A ta pak měla do haly vstup zakázán. Což se i stalo. Jak snadné a logické, že?

Přitom stačilo si místo „dívek a hochů se zarputilými výrazy a napjatými svaly“ najmout klasickou pořadatelskou službu, která by návštěvníky z blízka i z daleka, zvláště těch „za kopečkami“, s úsměvem přivítala, popřála by jim příjemnou diskusi a upozornila by je, že nelze při jednání jíst, ale pít vzhledem k horku možné je. Nikomu by se nic neprohledávalo a ani nezabavovalo a nikdo by nebyl ošaháván. Proč také.

Dosud jsem se zúčastnil asi deseti veřejných projednání různých staveb, ale nikdy jsem nezažil takovou koncentrovanou neúctu k právům občanům. Je proto zarážející, jak se ty krásné „Naše“ Budějovice při banální veřejné diskusi o plánech „Našich“ energetických závodů proměnily doslova v ostrůvek „atomového státu“ podezřívání, slídění a ponižování těch, co mají a veřejně pokládají znepokojivé otázky.

A jaké je ponaučení na závěr? Ať si každý dobře rozmyslí, zda se svými kritickými názory proti další politické a finanční podpoře jaderného průmyslu v České republice navštíví v nejbližších třiceti letech České, neboli „ČEZké“, Budějovice.

Ono utratit kolem tří set miliard korun našich peněz během té doby je totiž především v ČEZkém zájmu, nikoliv v českém. A nabídka našich sousedů pomoci se obejít i bez dvou jaderných bloků nás přece nemůže odradit od tohoto velkolepého plánu.

Naopak, je to přece velká výzva: ČZEké ručičky a ČEZké mozečky přece dokážou všechno! A je také prokázáno, že atomový stát je to nejlepší na světě, co člověka od jeho vzniku mohlo potkat. Proto s kritickými názory proti „jádru“ do „Našich“ Budějovic raději nejezděte. Budete prostě nežádoucí.

  Diskuse
  PM
  July 7, 2012 v 22.26
  Plně souhlasíms vaším povzdechem nad čezkou náladou,
  která plně plní jihočeskou pánev. Mé privátní kontakty s místními občany svádějí k dojmu, že současný světonázor většiny kotví na pocitu, že jedinečným garantem demokracie, svobody - jejich slovy prosperity - je Temelín.
  July 8, 2012 v 7.5
  Já bych chtěl jednou číst názory na JE od skutečných odborníků, samozřejmě nezávislých, to jest, že tito lidé nebudou financováni ani od jedné strany sporu.
  July 8, 2012 v 13.15
  Eskalace vzájemného nepřátelství
  Soucítím s Miroslavem Patrikem, že mu zlí pochopové ČEZu sebrali bublifuk. Musel z toho mít šok, skoro jako by ho Hušákovo komando okradlo o parfémy: http://www.orloviny.cz/zpravy/zpravy_direct.php?clanek=303

  Za tuto šikanu čeští aktivisté pravděpodobně vděčí svým rakouským přátelům, kteří na protest proti Temelínu zaneřádili Hofburg kyselinou máselnou, jak vzpomíná Dana Drábová ve 20. až 24. minutě Lenošky Iva Šmoldase ze 17. 10. 2010: http://media.rozhlas.cz/_audio/2165745.mp3
  July 9, 2012 v 14.54
  antijaderný kult u nás na okraji zájmu
  to není jen o poměrech v ČEZu (i když jistě nejsou idylické) - ani Fukušima prostě nezlomila tradiční orientaci české veřejnosti na jadernou energii, jejíž jasná podpora se už po drahná léta pohybuje kolem 2/3 zatímco jasní odpůrci jsou stále na okraji.
  Prostě to má i racionální důvody, což samozřejmě ti, kteří se spíš obávají české energie z JETE na trhu než jádra nechtějí slyšet. A tak marně bojují, místo aby se soustředili na praktičtější problémy - otázky ekonomiky a bezpečnosti dostavby JETE:
  July 10, 2012 v 17.40
  O stavu angažovanosti občanů v JČ kraji
  K názoru p. Petraska. Na veřejném projednání vystoupili i zastupci obcí a skoro všichni za velký problém označili katastrofální stav silnic a obavu z poškození ŽP dopravou. Prostě obce vnímají výstavbu 2 JB JETE jako velký dopravní problém. Takže je chvályhodné, že se aspoň ozvaly. Jinak samozřejmě několik občanů proti JEE se také ozvalo.

  Jen ta atmosféra v sále byla děsivá, což mě přakvapilo nejvíce, pokud si je ČEZ a MŽP vším tak jisté, tak proč ještě ta šikana!!!!! Anebo nejsou? Uvidíme později.

  Nicméně paní z ČEZ si divila, že ve všech materiálech se píše, že výstavba začne v roce 2013. Na dotaz, zda opravdu, tak sdělila, že až v roce 2017. Takže toto datum je dobré si zapamatovat! :-)
  July 10, 2012 v 17.45
  Nezávislí odborník je skoro protimluv
  Pan Ševčík nastolil klasický požadavek, ať nám pravdu řeknou odborníci a nejlépe zdarma, aby nebyl důvod je považovat za podjaté. Obává se, že je to téměř nemožné. Každý obroník říká to, jaký je požadavek objednavatele a je věcí odborné i laické disksue, zda jeho tvrzení jsou pravdivá či přesvědčivá.

  Jál samozřejmě znám "odborníky", kteří 5 let pracují pro Ředitelství vodních cest ČR zdarma. Aspoň to tvrdí ŘV ČR a univerzita, kde pracují. Má to ale jeden háček: tito "odborníci" navrhují ŘVC ČR provádět desetiletí pečlivý monitoring přírody. A kdo to bude dělat a za jaké peníze? Odpověď nechávám čtenářům... :-(
  July 10, 2012 v 17.50
  Aspoň že je ta ČEZká legrace
  Díky p. Macháčkovi za vtipný postřeh. Pokud si z článku o velmi nestandradním průběhu veřejného projednání vzal jako hlavní závěr "zabrání bublifuku", tak nás ještě čeká hoodně práce vysvětlovat, co je demokratický stát a demokratický postoj ve veřjeném prostoru.

  Pro vysvětlenou: Frustrace se zabavení byla nulová, neboť aktivisté jich měli více, takže najatí svalovci s ČEZkým mozečkem stejně nedosáhli svého - mít silovou i psychologickou převahu :-)
  July 10, 2012 v 17.57
  Bezpečnost a finance
  Ja p. Dolejšímu rozumím. Ale bohužel v procesu EIA nikoho bezpečnost a finance nezajímá. Cílem je vyhodnotit záměr žadatele z hlediska vlivů na ŽP a pokud jsou vlivy závažné, tak navrhnout eliminační a kompenzační opatření. Pokud jsou vlivy nepřípustné, tak vydat nesouhlasné stanovisko.

  Potíží v tomto případě bylo, že nikdo neví, jaká technologie se použije, takže se těžko dá vyjadřovat k jejím vlivům na ŽP. Pokud je žadatelem státní firma, to je my občané, tak diskuse o bezpečnosti a ekonomické efektivnosti by měla probíhat před či mimo proces EIA.

  Nějak jsem si té veřejné diskuse nevšiml, tj. zda je dobré vydat během 20 let 300-400 mld. Kč na něco, co až začne fungovat bude předpotopní a navíc tu budeme mít další desítky vážných nedořešených problémů - kam s odpady, závažnou havárii si zaplatí občané ze svých daní či skutečně žadatel ze svých OBROVSKYCh zisků atd..

  A proč výstavba 2 JB JETET neprošla třeba referendem jako v Rakousku či v Italii. Se všemi riziky... :-)
  July 10, 2012 v 21.30
  Po lopatě
  Nic se neprotiví rozumu tolik jako přílišná vtipnost, a já nikdy nedokážu tento citát správně uvést, protože pokaždé zapomenu, na koho se to Edgar Alan Poe v závěru „Ukradeného dopisu‟ odvolává. Konec konců často zapomínám i na tuto zásadu. Takže nevtipně, zato snad přímočaře a srozumitelně:

  Na projednávání, jak je Miroslav Patrik popsal, nic nestandardního nevidím. Prohlídky návštěvníků a zabavování kdečeho „podezřelého‟ jsou zcela běžné nejpozději od otevření Sazka arény a bezpečnostní služby nešikanují zdaleka jen ekoaktivisty, oběťmi se stávají i lidé z „lepší společnosti‟, vlastníci drahých parfémů.

  Navíc na současném standardu zacházení s návštěvníky masových akcí nejsou ekoaktivisté bez viny, pořadatelé a bezpečnostní složky mají nepříjemné zkušenosti s jejich destruktivním chováním.

  Sám Miroslav Patrik se ostatně v diskusi dostal téměř k přiznání, že ani do Českých Budějovic nepřijeli ekoaktivisté diskutovat, ale páchat výtržnosti, když se chlubí, že bublifuků měli víc a pochopové ČEZu jim je nedokázali zabavit všechny. Přiznává tedy úmysl přinést bublifuky právě na ono jednání, a to v početné organizované skupině. Nenapadá mě sice žádný způsob, jak by mohli bublifuky někoho ohrozit na zdraví nebo životě, ba domnívám se, že by jimi ani neměli vážněji poškodit místo diskuse nebo přidělat problémy úklidové službě jako ampulemi s kyselinou máselnou, takže rozumná ochranka by jim je bývala mohla dovolit. Nenapadá mě ovšem ani žádný konstruktivní způsob, jakým lze bublifuk použít ve věcné diskusi o dostavbě jaderné elektrárny.

  Hulvátské chování bezpečnostních agentur a paranoidní strach z terorismu jsou příznaky doby, součást problémů celé společnosti, které ekoaktivisté jen tak snadno neodstraní. Přece jen by si však mohli snad získat aspoň trošku úcty a zdvořilosti pořadatelů diskusí, kdyby na ty diskuse chodili skutečně diskutovat.

  Tak mě dětinsky napadá: Jestlipak by mě v pátek třináctého pustili s bublifukem na jednání parlamentu o církevních restitucích?
  PH
  July 15, 2012 v 23.16
  Třesky plesky
  zvrhlo se to na diskusi o bublifucích, rád bych se spíš dozvěděl, zdali se ještě dalších x let bude vyvážet naše životní prostředí (a dvojnásob po dostavení nových bloků) vývozem el energie, nebo mocipány donutí občané když ne ČR, tak okolních států (vždyť jsme všichni Evropané, potažmo "správci" světa) k rozumu.

  Osobně si spíše myslím, že poté, co kmotři prostaví nominální rozpočet, a přijdou s obligátními víceprácemi, které zdvojnásobí cenu (vzpomeňme na první etapu Temelína), bude v té době již pasé prodávat energiiz JE. Ale to samozřejmě už budou všichni obhájci JE potichu.