Pohádka o budoucím exportu českého jaderného proudu do Německa

Milan Smrž

Srovnáme-li český postoj s německým, se zemí, s níž máme nejdelší hranice, a která je naším největším obchodním partnerem, tak naše blízkost a společné zájmy v žádném případě negenerují obdobný postoj k energetice.

Česká vláda připravuje novou energetickou koncepci a hovoří o energetickém plánu do roku 2060, jehož součástí je likvidace prakticky všech obnovitelných zdrojů a zásadní podíl jaderné energie na výrobě elektřiny. Představuje vizi České republiky jako země exportující elektrickou energii z jaderných elektráren, staví vizi na předpokladu, který již od samotného začátku neplatí. Navíc skálopevně setrvává na názorech svých energetických expertů, že obnovitelné zdroje jsou překážkou a ekonomickou zátěží.

Dovede česká vláda v tuto chvíli předvídat, jakým způsobem se bude vyvíjet obnovitelná energetika a kam se dostane za 25 a kam za 50 let?

Víme jaká byla obnovitelná energetika a elektronika v roce 1962. Jaké výkony měly tehdejší větrné elektrárny? Výkon byl v jednotkách kilowattů, zatím co dnes má největší elektrárna 7 megawatt. Fotovoltaika? Watt za desetitisíce dolarů a aplikace na družicích. Jaká byla elektronika, když první křemíkový tranzistor byl vyroben pouhých osm let před tímto datem firmou Texas Instrument? Rozvoj obnovitelných zdrojů, jak v instalovaném objemu, tak i v invenci a kvalitě nových technologií předčil všechny očekávání.

Politická reprezentace České republiky ale najela na tvrdou linii. Není tomu tak dávno, co říkala - jádro a obnovitelné zdroje. A nyní, za pouhé dva roky - žádné obnovitelné zdroje, jenom jádro. Jenomže za tuto chvíli postoupila vyzrálost evropské, ale především německé obnovitelné energetiky velmi daleko, jak technologicky, tak společensky. Přes polovinu plochy (k tomuto datu 52%) Německa - vedoucí evropské ekonomiky - je dnes pokryto regionálními klimatickými a energetickými iniciativami, které mají za cíl snížení emisí, především pomocí instalací obnovitelné energetiky. Většina chce dosáhnout 100% obnovitelné elektřiny do roku 2015 až 2030.

Kde berou naši představitelé svou víru, že obyvatelé těchto regionů budou kupovat český jaderný proud, když intenzivně požadují odstavení vlastních jaderných elektráren? Protože bude o pár centů levnější, i když tou dobou již bude reálně mnohem dražší? Budou prodávat za dumping? Co na to komisař pro hospodářskou soutěž EU?

Nemusíme ale stavět kritiku české energetické politiky na  ideových či ekologických základech. Stačí se podívat na studii Ökoinstitutu, který na základě dat Spolkového statistického úřadu zjistil, že ve druhé polovině března 2011, kdy byl odpojen instalovaný výkon německých jaderných elektráren ve velikosti 5,9 GW (nastálo, malá část k revizi) ze zbylého instalovaného výkonu 17 GW, došlo také ke změnám v obchodu s proudem mezi BRD a jeho sousedy. Z původní jaderné výrobní kapacity, bylo odpojeno celkem 48 %. To mělo za následek, že obchodní bilance elektřiny se změnila. Došlo k  malému zvýšení importu z kapacity cca 2GW a ve větší míře snížení exportu z BRD z kapacity 4 GW do sousedních zemí. Zvýšený dovoz byl realizován především z Francie a částečně v České republiky; výměna proudu se Skandinávií (Dánsko a Švédsko) se významně nezměnila. Ve srovnání však tyto krátkodobě pozorované změny v březnu a dubnu 2011 ve výměně proudu s okolními státy a regiony nijak vybočovaly z rámce let 2007-10.

Tyto změny z hlediska energetické bezpečnosti v žádném případě nesignalizují ohrožení německého energetického systému, protože během března a dubna 2011 byly v Německu stále k dispozici dostatečné záložní výrobní kapacity ve velikosti 5-8 GW. Změny ve výměně proudu je tedy potřeba připsat optimalizačnímu procesu výroby proudu na evropském kontinentálním trhu. Na tomto trhu se ale po odstavení podstatné kapacity JE v Německu nastavila nová rovnováha.

Zvýšené dovozy proudu do Německa byly realizovány především z Francie a příležitostně také od nás. Z hodnověrných důkazů lze vyloučit, že by tyto dovozy a zvýšená výroba v exportních zemích vedly ke zvýšení výroby v jaderných elektrárnách. Tento předpoklad je založen na několika důvodech — jednak na postupném zapojování zdrojů podle spotřeby (Merit Order) na evropském kontinentálním trhu, jednak analýzou cen na trzích CO2, za třetí z následně opět klesajících dovozů proudu z ČR a za čtvrté ze srovnání dat importu proudu z Francie a výrobních dat francouzských atomových elektráren. Z hlediska jaderné bezpečnosti není odstavování jaderných elektráren v Německu tedy žádným kontraproduktivním krokem.

Všechna data hovoří o tom, že dodatečná množství proudu, který byl exportován do Německa pocházejí z černouhelných či plynových elektráren z Francie nebo Holandska a částečně z hnědouhelných elektráren v Čechách.

Regulační mechanismy evropského emisního obchodu, ale zajišťují, že krátkodobé a střednědobé zvýšení emisí uvedených elektráren bude kompenzováno snížením emisí u jiných zařízení, takže nepovede ke zvýšení zátěže klimatu. Ani zde tedy nelze očekávat kontraproduktivní efekty. To stejné bude rovněž platit v případě odpojování dalších JE, pakliže se nebudou realizovat dlouhodobé problematické investice do energeticky náročných výrob.

Srovnáme-li český postoj s německým, se zemí, s níž máme nejdelší hranice, a která je naším největším obchodním partnerem, tak naše blízkost a společné zájmy v žádném případě negenerují obdobný postoj k energetice. Jakkoliv je německá společnost rozdělena v mnoha otázkách, je ve věci výstupu z jádra jednotná. Na takovou jednotu budeme u nás asi ještě dlouho čekat.

  Diskuse
  VW
  September 30, 2011 v 9.42
  Poprvé se s panem Smržem do velké míry shoduji
  Situaci v Německu po odstoupení od jádra a zastavení provozu osmice reaktorů popsal velice dobře. Shrnuto a podtrženo. Nyní je na rozdíl od situace před tímto krokem Německo importérem a ne exportérem. Elektřinu dováží z jaderné Francie a Česka. Dříve exportovalo energii do Rakouska a Itálie. Nyní jsou tyto země plně závislé v krytí svého nedostatku na Česku a Německu. Úvahy, jestli Francie, která vyrábí 75 procent elektřiny z jádra posílá jaderný proud do Itálie a z uhlí do Německa je irelevantní, na těch elektronech se to určitě nepozná. Zmiňovaná záloha v Německu, při jejimž využití by Německo nemuselo tolik dovážet, jsou většinou staré (relativně špinavé) uhelné elektrárny. Podstatné je, že jádro nahrazuje jádro z dovozu a uhlí a plyn z dovozu nebo v Německu.
  K situaci v Česku. Vláda pouze doporučuje neuplatňovat příliš velké dotace pro OZE a využívat je jen tehdy, když je to ekonomicky a ekologicky vhodné. Pokud v budoucnu OZE budou natolik efektivní, že jejich cena bude konkurenceschopná na trhu bez dotací, rak se u nás bez problémů jejich využití rozvine a podíl poroste. U nás nejsou z politických důvodů zakázány. To jen Německo pouze z politických důvodů zakázalo jádro.
  Jiný pohled na stejnou problematiku jsem napsal pro Ekolist. Kdo chce naše pohledy porovnat, článek je zde: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jaky-bude-vyvoj-energetiky-zvlaste-jaderne-po-fukusime .
  Pro rejpaly: mám dnes dovolenou a proto mohu napsat komentář i teď.
  PH
  September 30, 2011 v 22.37
  Naše vláda
  je ve vleku korupčníků, ti potřebují stavět, aby se něco z předražených jaderných elektráren ulilo do stranických pokladen. To všichni víme, údajná podpora JE veřejností se v případě umístění skládek jaderného odpadu hroutí jako domeček z karet. Stačí nález na dětském hřišti a maminky najednou s úžasem zjišťují, jak může být neviditelné záření nebezpečné.
  My jsme vůbec přeborníci na špatná rozhodnutí, jako první jsme v Evropě vyrobili tranzistor, ale ještě desítky let vyráběli elektronkové televizory, žrouty energie.
  Stejně tak s Vámi souhlasím, že inovace obnovitelné energetiky půjde obrovsky rychle - exponenciálně, jako v případě ICT.
  Co se týká exportu z jádra vyrobené energie, myslím si, že kritici rozhodnutí Německa, Itálie (a nejnověji Švýcarska) o odstoupení od JE by mohli vytrestat tyto země a jednoduše jim el. energii neprodávat! Ať vidí, zač je toho jaderného loket! Na to jsou však příliš pragmatičtí a jak napsal p.Beránek, "Fukušima... my Češi máme za ušima."
  Ale vážně - umím si představit politické rozhodnutí v Německu ad. zemích neodebírat jadernou el. energii od nás.
  PH
  October 16, 2011 v 22.42
  Intelliekon, udržitelné využívání energie
  "Jaderná energie je, po započtení všech nákladů, drahá," - řekl nám zástupce ředitele podniku StadtWerke Bremen při návštěvě komplexu elektráren na uhlí, zemní plyn a vysokopecní plyn o celkovém výkonu 440 MW. Kolem elektrárny se také otáčejí rotory větrných elektráren, které dodávají do sítě Svobodného hanzovního města Brémy 8-10% z celkového množství vyrobené elektřiny.

  Ve stejný den, kdy došlo k havárii ve Fukušimě, rozhodli o stavbě nové paroplynové elektrárny s kombinovaným cyklem (s účinností 58% na rozdíl od uhelných se 45%, bude dokončena v r.2013). V den naší návštěvy (12.10.2011) byla ukončena v Brémách část projektu "Intelliekon, udržitelné využívání energie v domácnostech pomocí inteligentních měřidel, komunikačních a tarifních systémů", zahájeného v r.2008.

  Přes 2000 domácností v Německu a Rakousku podílelo na osmnáctiměsíční oblasti fázi projektu pomocí inteligentních elektroměrů pro záznam časového profilu spotřeby elektrické energie. Účastníci byli schopni, prostřednictvím internetového portálu, nebo měsíčníku, analyzovat svou spotřebu elektřiny za každou hodinu a dostali více než čtyřicet tipů na úspory energie pro všechny běžné domácí spotřebiče.

  Projekt přinesl poznání, že soukromé domácnosti mohou ušetřit 3,7 % el. energie a pomocí časově proměnné sazby až 9,5 % el. energie. Veřejná prezentace výsledků se bude konat dne 26. října 2011 v Frankfurtu nad Mohanem.

  Shodou okolností ve stejné proběhlo tiskem prohlášení ČEZu, že se zaměří na koupi přenosových sítí v zahraničí ač nejsou zatím žádné na prodej. Stejně tak ČEZ jen mluví o potřebě rozvoje inteligentních sítí. Možná jen čeká, až co udělají jiní, ale již nyní má zpoždění několik let. Co bychom mohli od líného monopolu jiného čekat?

  www.rlisty.eu
  VW
  October 17, 2011 v 7.42
  Díky za tento příspěvek
  Vážený pane Hlávka, děkuji za tento příspěvek, který jasně potvrzuje to, co jsem prezentoval zde i jinde. Tedy, že jádro v Německu nahrazují uhelné a plynové elektrárny. A že obnovitelné zdroje jsou jen malou částí (v ukazovaném případě vítr pouze 8 - 10 procent a zbytek uhlí a plyn). Příspěvek také ukazuje, že úspory jsou sice velmi zajímavé a důležité, ale bohužel jsou jejích příspěvky jen v řádu několika procent. Jen bych Vás doplnil, že ČEZ o potřebách inteligentních sítí jen nemluví, ale na podobném projektu, jaký popisujete, pracuje už od roku 2010: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/770.html .
  Ředitel fosilního komplexu zmíněný na začátku má pravdu, když říká, že hlavně uhlí (u plynu to závisí na jeho cenách) bez drahých emisních povolenek je často lacinější než jádro. Ovšem úplně jiná situace, což taktně zamlčuje, je srovnání větru, slunce s jádrem Ještě jednou díky za velmi ilustrující příspěvek.
  VW
  October 17, 2011 v 7.50
  Jen doplňující dotaz na pana Hlávku
  Pokud jsem správně pochopil nadpis Vašeho příspěvku, který deklaruje popis udržitelné výroby energie, tak případ, kdy se více než 90 procent elektrické energie vyrábí v uhelných a plynových zdrojích, považujete za udržitelný? Fosilní zdroje jsou tedy podle Vás udržitelné?
  TT
  October 17, 2011 v 15.19
  Paner Wagnere,
  jasně, že fosilní zdroje jsou stejně jako uran z Ruska či Afriky neudržitelné. Na rozdíl od jádra mají ale ještě svou špinavou budoucnost, protože matláctví jaderných inženýrů udělalo z jaderné energetiky definitivní mrtvolu. Po katastrofách v Černobylu a ve Vámi donedávna vychvalované a bezpečné Fukušimě už se tomu budou věnovat jen jaderní autisté. A jimi dobře placení (rozumějte korumpovaní) politici - jako naše vláda. :-)
  VW
  October 17, 2011 v 16.36
  Jestli je jádro mrtvolou není tak jisté
  Pane Tožička, to, jestli jaderná energetika skončila, není tak jisté, jak se snažíte naznačovat. Velmi zajímavou diskuzi na toto téma mezi různými lidmi s velmi rozdílnými názory uskutečnil Ekolist: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/debata-ekolistu-bude-jaderna-energetika-pokracovat-i-po-fukusime-zrejme-ano . Jinak o současné situaci v jaderné elektrárně Fukušima a jejím okolí si lze přečíst zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=5932