Pane kardinále, nejsme lůza!

Ivan Štampach

Protestující, kteří přišli v sobotu na Václavské náměstí, se probudili z letargie a chopili se odpovědnosti. Neumělé transparenty, přítomnost několika pochybných osob nebo hysterie, které propadal příliš stísněný dav, nemohou na této skutečnosti nic změnit.

V neděli ráno na Radiožurnálu promluvil pražský arcibiskup, metropolita české církevní provincie, primas český a předseda České biskupské konference Dominik kardinál Duka, O. P. Předpokládejme, že vzhledem k pozici Českého rozhlasu jako média veřejné služby, jako jeden z mnoha možných mluvčích, nikoli jako autorita s konečným verdiktem. Reagoval na sobotní masové protesty v Praze na Václavském náměstí a v přilehlých ulicích. Mluvil, jak to preláti umí, zamlženým jazykem. Vše co řekl, byl sice soud nad námi demonstranty, ale každá z vět by se dala vyložit jinak. V každé jsou zámlky a neurčitosti, které umožňují říct, že to tak přece nebylo míněno. Jazyk církevních a světských politiků ukazuje, co to znamená žít ve lži.

Primasovo hlavní sdělení je však jasné, demonstranti zneužili práva zaručeného demokratickým státem. Místo demokracie se prý prostřednictvím takových protestů směřuje k ochlokracii, tedy k vládě davu či lůzy.

Ke každé masové akci se připojují podivíni se svými nikým nesdílenými představami a vizemi. Někdo po celou dobu mával blízko řečniště zvláštním praporem, který s protesty odborářů, studentů a občanských iniciativ neměl nic společného. Někdo doma sesmolil a na transparent neuměle napsal text, který byl víceméně z jiné planety. Na obou stranách, nalevo i napravo od sousoší sv. Václava a od řečniště byla taková tlačenice, že tam propukaly hádky a projevy hysterie. Ale nic z toho demonstraci nediskvalifikuje. Jsou to průvodní jevy každého protestu.

Nejsme, občane Duko, lůza. Jsme Vaši spoluobčané. Už je pryč doba, kdy vysocí preláti shlíželi z výšin svých sídel a vynášeli tu přísné, tu blahosklonné soudy. A od Vás snad právem očekáváme, že se budete jako občan mezi občany chovat. Nemám a priori nic proti Vám. Neprohlašuju rovnou Vás a ty tři procenta obyvatel Česka, kteří navštěvují aspoň jednou týdně bohoslužby Vaší církve, za papeženskou sektu, za peleš lotrovskou a za nevěstku babylonskou. Neříkám o Vás vzhledem k minulosti Vaší náboženské organizace, že jste násilným uskupením potenciálně ohrožujícím demokratické uspořádání. Neprobírám hned jednu za druhou četné charakteristiky § 5 Zákona o církvích (č. 3/2002Sb.), které stanovují, za jakých okolností nemůže u nás náboženská společnost vznikat a vyvíjet činnost, i když by se půlka z nich na Vaši organizaci hodila. Snažím se vždy předem předpokládat tu lepší variantu a beru Vás jako standardní minoritu, která má k různým životním otázkám zajímavá, někde překvapivá, ba šokující, ale jindy inspirující řešení.

Kdybyste respektoval nejen literu, ale i ducha liberální a demokratické společnosti, tedy její humanistické principy a názorovou pluralitu, nenapadalo by nás při pomyšlení na Vaši náboženskou společnost hlavně upalování jinak smýšlejících. Nemysleli bychom na válečné výpravy pod znamením kříže proti zdejším křesťanům v prvních desetiletích 15. století, na české dragonády a jiné protireformační násilí v 17. století nebo na otevřenou podporu římskokatolických politických a kulturních reprezentantů poskytovanou fašismu zejména za II. republiky, jakož i v době Protektorátu a Slovenského štátu. Nepřipomínali bychom si, jak obhájci Vašich nábožensko-politických koncepcí uštvali k smrti Karla Čapka.

Kdybyste námi protestujícími českými občany tak okázale velkopansky neopovrhoval, snáz by se nám vzpomínalo na všechny ty skvělé osobnosti a iniciativy, na kterých byly a i dodnes jsou viditelné davné křesťanské kořeny Vaší náboženské organizace. Připomínali bychom si velký díl charitativní služby od dob svaté Anežky či Zdislavy po dnešní hospicové hnutí a současnou péči o různé marginalizované sociální skupiny, na Mistra vyšebrodského oltáře a celou devotio moderna, na české roráty a celé dědictví duchovní hudby zdejšího původu. Mysleli bychom na svědky víry v obtížných situacích 20. století. Bylo by pro mne a podobně smýšlející snazší pripustit, že máte co říct do současné situace.

Pane Duko, probrali jsme se z letargie, řekli jsme si, že už není možné dál trpět propad ceské demokracie do oligarchické a plutokratické žumpy a chopili jsme se odpovědnosti za sebe a za druhé. Aspoň na chvíli jsme přestali být rozptýlenými a atomizovanými individuy a stali jsme se občany, kterým záleží na svobodě a spravedlnosti pro sebe a ostatní zde žijící. Rozhodli jsme se státu připomenout jeho ústavní principy včetně záruk sociálních práv ve IV. hlavě Listiny základních práv a svobod, a církvím zapomenuté nebo zapřené základy křesťanské sociální etiky. A Vaše odpověď? Jsme lůza.

Nemohu mluvit za jiné, ale za sebe mohu prohlásit, že protest neznamená netrpělivost. Nepokládáme Vaše netrpělivá a neuvážená slova za poslední, co mohlo být řečeno. Nečekám nic od tanečků vládní koalice. I kdyby vláda padla, nepřinesly by předčasné volby vzhledem k nutným kompromisům při sestavování sněmovní většiny, ke třem formám politického spojenectví, které se čistě aritmeticky vzato nabízejí, žádnou spásu. Všechny tyto možnosti jsou špatné, ale jedna z nich se ukáže jako nutná. Nečekám od protestů ani od vládní slabosti spásu v sekulárním smyslu. Nečekám, že touto cestou dojde k záchraně před hrozící ekonomickou, sociální a politickou zkázou. A je mi zřejmé, že všichni, kdo ze sebe dokážeme vydolovat trochu dobré vůle, musíme hledat možnosti další cesty vpřed. Proto nad nikým není nutno předem lámat hůl. Je možný dialog a v něm vyjasňování pozic. Umím si představit Vaše prozření a návrat ke smyslu Evangelia a pak snad i kooperaci.

  Diskuse
  April 23, 2012 v 10.55
  návrat ke smyslu evangelia nebo "ušlé výnosy"?
  Jaképak prozření očekávat od preláta, který řekl:

  "Pokud se někdo inspiruje obdobím císaře Josefa II., který zcela jistě má i zásluhy (já jako dominikán ho nemám rád, jako bývalý královéhradecký biskup si vážím jeho reforem), musí připustit, že nebudeme snad zavádět absolutismus doby barokní či osvícenecké."

  "Nehovoříme tedy o odškodnění za ušlé výnosy během totality, což činilo k poslednímu výpočtu parlamentní komise 160 miliard korun českých..." (obojí citace je z Dukova vystoupení na konferenci "Církevní restituce - mýty a skutečnost" v Senátu 29.března 2012)

  Toto "nehovoříme" je dostatečně výmluvné. Ještě, že nezmínil "ušlé výnosy" z let protektorátu Čechy a Morava.

  Tzv. vyrovnání s církvemi je stejně silným motivem k udržení Nečasovy vlády jako ostatní dosud nedokončená zvěrstva.
  (11.ledna 2012 "Premiér Petr Nečas při koaličním jednání zástupcům VV řekl, že když jejich ministři již dojednané restituce nepodpoří, navrhne prezidentovi Václavu Klausovi jejich odvolání z vlády")
  AM
  April 23, 2012 v 15.35
  To je tak fousatá finta.
  Když s někým nechci jednat, není nad to prohlásit, že "je nutné hledat širší konsensus na obou stranách. Podíl racionality, vzájemné úcty a tolerance jsou třemi základními sloupy jakéhokoliv jednání." Následně označím ty, s nimiž jednat nechci, za lůzu, s níž já ušlechtilý a tolerantní zkrátka jednat nemůžu, i když bych tak moc chtěl. A je to v suchu.
  Jednat s těmi, jejichž ideologové označují lidi za parazity, je ale OK.
  Rovněž věta "Přidat jednomu znamená vždy ubrat druhému." není zrovna košer. Když např. zvýším výnos z polí, můžu druhému přidat, aniž bych prvému ubral. Nebo ne?
  Pokud si vzpomínám, tak Ježíš Kristus nemusel vydrancovat Jeruzalém aby nakrmil zástupy.

  Ale jak píše pan Kopecký, pan Duka je materialista. Ne Zvěst, ale pole, lesy, peníze a nemovitosti jsou to, oč tu běží. Zdroj moci.
  Takže nakonec vlastně žádné překvapení, ten proslov.
  PM
  April 23, 2012 v 16.31
  Pan Duka překvapuje
  dalším a dalším stupňováním úsilí o devastaci principů demokratického režimu myšlení, nemístným úsilím o radikální příklon k erc reakční politice současného papeže.
  Domnívá se že kooperací na devastaci demokratických norem si zajistí sliby současné kleptokracie.
  Že by to bylo kloudné poučení z historie..........to asi ne pomyslel jsem si.
  April 23, 2012 v 20.31
  32 Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl,
  že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.....Petr mu řekl: „Tvé peníze kéž jsou zatraceny s tebou, protože ses domníval, že lze Boží dar získat za peníze.


  Konzervativní myslitel pan Duka mluví pro Radiožurnál o tyranii většiny, protestující lidi označuje jako hrubiánské a vulgární. To je ve své podstatě úplné pochopení „demokracie“ u konzervativců, kteří vědí, že většinou opravdu nejsou, přesto trvají na jedné jediné konzervativní pravdě, kterou jedinou považují za demokraticky legitimní. Proč jsou ale lidé v klidných občanských protestech „hrubiáni“, kdy jediným zásahem policie bylo zatčení intelektuála Smetany za pravdivé výroky o politické oligarchii? Vulgární jsou lidé v čem? Je pro katolického biskupa z pozlaceného arcibiskupství chudoba či solidarita vulgární? A kde je Tomáš Halík, který s Dukou jistě nebude souhlasit.
  April 24, 2012 v 13.41
  Katolická cirkev ma svá schizma, tentokrát ne Východ-Západ, ale pravice a levice. V době, kdy papež kritizuje neoliberalismus, u nás Duka za něj kope. A pak že prý naše církev podléhá Vatikánu! Ale vážně, současný arcibiskup nastolil směr, který je až ultrakonzervativní. Vlka jsme kritizovali, přišel ještě horší. Když pak člověk hledá o něm nějaká data, dostane se až k takovýmto uchylkám snad ani ne lidského původu: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/4772-francisco-franco-vzor-krestana.aspx, nebo http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5328-augusto-pinochet-ugarte-zachrance-chile-pred-komunismem.aspx. I tohle je dílo "křesťana". Páter Halík to má těžké, hodně těžké. Držím mu palce.
  VF
  April 24, 2012 v 22.52
  Jednou před lety jsem se dozvěděl, že na novém překladu Bible manželů Halasových s nimi spolupracuje jistý dominikán Duka.
  Tato Bible, tzv. Jeruzalémská, má svá specifika, některá možná ne úplně pozitivní, mne se ale četla moc hezky, takže za největší klad její české verze považuji, subjektivně, češtinu manželů Halasových.
  Dozvídal jsem se ale, v obecných frázích, o nějakém (snad odborném biblistickém) přínosu p. Duky k projektu. A od té doby, zpočátku se sympatiemi, si všímám jeho veřejného působení. Často vpravdě vzdáleného Kristově láskyplnému odkazu, takže ty počáteční 'plytké' a krátké sympatie k Dukovi mne bohužel přešly už dávno.
  Nejsem katolík, takže je to pro mne asi trochu snadnější. Jako kristovci je mi to ale hodně líto.
  AM
  April 25, 2012 v 16.00
  Nejen Duka překrucuje.
  Ve včerejší MFDnes v článku "VV v tělocvičně" píše komentátor Karel Steigerwald:

  "Je také možné, že se politická scenerie vystrašila. Pohled na zuřící demonstranty, kteří chtějí znárodňovat, nebo alespoň stát rozvrátit, je mohl vylekat."

  Tohle přece není nic jiného, než výplod pravicovou ideologií zcela rozežraného mozku. Lež vydávaná za pravdu na stránkách velkého celostátního deníku.

  Na druhou stranu, když uvážím použití slova "scenerie", je možné, že ten člověk prostě netuší, co mluví. Už párkrát se mi v jeho případě stalo, že shluk vět, který se na první pohled tvářil jako souvislý, navazující text a novinový článek, nedával při bližším pohledu a nejlepší vůli žádný smysl.
  PM
  April 25, 2012 v 16.25
  Optika subjektu je pestrá, a scenérie slovo k pohledání
  Mně dnes příkladně napsal známý dojem z náštěvy scenérie pražského čaje o páte. Scenérií se vznášel poznatek:
  Ach, nezbývá než se vypořádat s tím, že ta dnešní korupce způsobená komunisty, vyústí ve volební preferenci komunistů, a to ve výši až 20ceti procent. Tuto nepříjemnost budeme muset vzít na vědomí a využít všech ústavou nabízených opatření.
  SH
  April 25, 2012 v 20.10
  Možná a jistě.
  O každé lidové demonstraci se nejeden elitář, z hloubi duše pohrdající lidem, vyjadřuje neuctivě až vulgárně. Duka se mezi tuto formální elitu zařadil již v disentu. Pokud po demonstraci ale ještě tvrdí, že demonstranti 21.4. zneužili demokracie a že chtějí nastolit ochlokracii, protože jsou luzou, pak už není pouze samolibým elitářem, ale možná už fašizujícím klerikem, jejichž klasickým představitelem byl Pius XII. V mých očích je navíc naprosto jistě lumpenklerikem, aniž třeba je pedofilem, protože zmíněnou promluvou opět poškozuje pověst mnohých skutečných, obětavých kněží.