Křesťané budou demonstrovat proti politickým aktivitám arcibiskupa Duky

Vratislav Dostál

V sobotu se v Praze uskuteční demonstrace proti politickému působení arcibiskupa Duky. Podle iniciátorů akce se Duka angažuje v řadě aktivit politického charakteru, které poškozují nejen obraz církve ve společnosti, nýbrž i církev samu.

V sobotu proběhne v Praze na Hradčanském náměstí před Arcibiskupským palácem demonstrace proti politickému působení arcibiskupa Duky. Součástí demonstrace, která začne v 10:00, bude modlitba za boží církev. Akce Za církev sociálnějsí je svolána k příležitosti jmenování arcibiskupa Dominika Duky kardinálem, což se stane toho dne v Římě.

„U příležitosti jmenování arcibiskupa Dominika Duky kardinálem, jež může být chápáno jako ocenění jeho dosavadní činnosti, považují organizátoři akce za nutné dát najevo, že arcibiskup Duka se angažuje v řadě aktivit, se kterými nelze souhlasit a které se neslučují s povahou jeho úřadu, a že tím poškozuje nejen obraz církve ve společnosti, ale i církev samu,“ uvedli pořadatelé v pozvánce.

Mimo jiné upozorňují na mediálně výraznou podporu Duky konzervativní politické pravici. „Arcibiskup Duka zcela nekriticky souzní s Václavem Klausem, a to i v jeho politicky velmi vyhraněných, například euroskeptických postojích, a nedistancuje se od krajně pravicových skupin, které se kolem Václava Klause soustřeďují,“ uvedli iniciátoři demonstrace.

Arcibiskup Duka podle nich zcela bez výhrad podporuje taktéž asociální reformy Nečasova kabinetu, které podle jednoho z organizátorů akce Pavla Čižinského spočívají zejména ve škrtání veřejných výdajů, ve snaze o kriminalizaci chudoby a v privatizaci veřejných služeb, přičemž vše je provázeno rozsáhlou korupcí.

Čižinský se proto domnívá, že Duka zneužívá svůj úřad pro stranicko-politické cíle, neboť poslání biskupa v pluralitní společnosti v sobě podle něj nutně zahrnuje distanc od stranické politiky.

Duka svými aktivitami a otevřenou podporou pravicových aktérů české politiky podle organizátorů akce zkrátka „nerespektuje sociální nauku katolické církve, podle níž bída hmotná často vede i k bídě mravní a duchovní a společenské struktury upřednostňující zisk na úkor osoby a důstojnosti člověka jsou samy o sobě hříšné“.

Duka diskredituje křesťanství, tvrdí organizátoři protestu

Podle dalšího z organizátorů akce Filipa Outraty tak Duka diskredituje křesťanství tím, že z jeho učení dělá apologii současného neoliberalismu a jeho symboliku snižuje na nosiče politických hesel (krajní) pravice. „Tím ohrožuje hlásání evangelia dnešnímu člověku,“ doplnil.

„Pan arcibiskup tím rozděluje církev, neboť mezi věřícími je i mnoho těch, kteří se s postoji Václava Klause a s politikou Nečasovy vlády neztotožňují, ba je přímo považují za odporující Kristovu učení,“ dodal Čižinský.

Mezi konkrétní problematické kroky arcibiskupa Duky organizátoři protestu řadí například agresivní projev Václava Klause na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi dne 28. 9. 2011 a následný děkovný dopis arcibiskupa Duky Václavu Klausovi, jenž svou devótností údajně pohoršil věřící i veřejnost

Organizátoři demonstrace Za církev sociálnější také kritizují skutečnost, že se arcibiskup Duka jednoznačně a náležitým způsobem nezastal kněze své diecéze Tomáše Halíka proti absurdním osočením Petra Hájka, blízkého spolupracovníka Václava Klause.

Dále poukazují na skutečnost, že se Duka, ač se často promptně vyjadřuje k aktuálním událostem, nevyjádřil k pokusům o pogromy na Romech v na severu Čech v září loňského roku. Organizátoři sobotní akce se také pozastavují nad udělením oficiálního církevního schválení časopisu RC Monitor, čímž podle nich arcibiskup posílil skupinu lidí uvnitř církve, která je svojí činností spojována s krajní pravicí, konkrétně s Akcí D.O.S.T.

Nakonec se zmiňují o novoroční pastýřském listu čteném 1. ledna 2012, ve kterém arcibiskup podle Čižinského zkratkovitě a bez citlivosti k mnohdy existenční nouzi příjemců sociálních dávek postavil na stejnou úroveň mezinárodní finanční spekulanty a ty, kteří podle Duky zneužívají nejednou velmi sobecky výdaje státu na sociální potřeby a chtějí z nich urvat co nejvíc, aniž by se přičinili svou prací o zvýšení národního důchodu.

„Obě skupiny jednají nakonec stejně a ještě svalují vinu a zodpovědnost na ty druhé," uvedl tehdy Duka. „Jako křesťané a ti, kterým na církvi a hodnotách jí přinášených záleží, k tomu nemůžeme mlčet. Chceme připojit svůj hlas pro církev sociálně citlivou, naslouchající a otevřenou. Neozveme-li se nyní, budeme sami oprávněně kritizováni,“ tvrdí organizátoři protestu.

V křesťanském prostředí přitom v uplynulém roce vznikly již tři iniciativy (Výzva k sociální angažovanosti biskupů, Svatováclavská výzva a výzva Evangelium není politický argument), které vyjadřovaly se současným kurzem reprezentovaným arcibiskupem Dukou nesouhlas. Podle Čižinského se ale praktický vliv těchto iniciativ na jednání arcibiskupa Duky zdá být prozatím nulový.

Sobotní demonstrace si klade za cíl vstoupit do veřejného prostoru s kritikou Duky zřetelněji.

  Diskuse
  February 17, 2012 v 17.09
  REAKCE PANA ARCIBISKUPA DUKY
  Pan arcibiskup Duka nám zaslal reakci, která je uveřejněna též na stránce České biskupské konference, viz http://tisk.cirkev.cz/z-domova/arcibiskup-duka-zaslal-odpoved-odpurcum-sve-verejne-cinnosti/

  "Vážení pánové Čižinský a Outrato, vážení organizátoři,
  reaguji na Váš dopis ze dne 10. února 2012. Chystáte se protestovat proti mému politickému působení. Rád bych v té souvislosti vyjádřil své přesvědčení, že věřící lidé mají jiné prostředky než demonstrace. Nejsem si vědom, že bych vystupoval v politickém životě naší země. Dle mého přesvědčení je církev součástí naší společnosti, proto mi dění v ní není lhostejné, jsem občanem tohoto státu, což ale ještě neznamená angažovat se v politice. Svými názory se netajím, jsem zastáncem toho, aby církev byla ve společnosti přítomná a viditelná. Pokud chcete znát mé názory na život naší společnosti blíže, máte možnost již téměř celý rok sledovat mé glosy psané pro Český rozhlas Radiožurnál. Co se týče pana prezidenta Václava Klause, respektuji ho jako hlavu našeho státu zvolenou volenými zástupci našich občanů, podobně jako v případě jeho předchůdce Václava Havla, jehož jsem, jak víte, rovněž respektoval.
  Zmiňujete, že mé jméno figuruje vedle rasistických a xenofobních příspěvků na serveru Parlamentních listů. Na tomto serveru osobně nepublikuji s výjimkou jednoho rozhovoru, který jsem poskytl krátce po nástupu do úřadu pražského arcibiskupa a kromě několika příležitostných odpovědí, které vznikly tím, že jsem byl osloven v terénu.
  Vážím si v principu toho, že se chcete za církev modlit. To je něco, v čem se dozajista shodneme, a já vás prosím, abychom právě v tom společně pokračovali.
  + Dominik Duka"
  PM
  February 18, 2012 v 7.51
  Panebože, proč tolik licoměrnosti?
  Nezbývá než se modlit za pana Duku.