Mísa čočovice Kateřiny proletářky

Matěj Stropnický

Podporu zájmů velkoprůmyslu na úkor zdraví obyvatel se Kateřina Konečná pokusila vysvětlit dialekticky. Je to ovšem oportunismus tím oportunnější, že je uskutečňován z opozice. Milou komunistku si koupili kapitalisté.

Cítím nepříjemnou povinnost lákavé minuty mediální slávy poslankyně KSČM Kateřiny Konečné ještě prodloužit. Slibuji, že už jen o vteřiny, protože jinak k této ženě, s níž jsem dříve stál bok po boku na protiradarových demonstracích, nemám už mnoho co dodat.

Celý středeční text poslankyně KSČM Kateřiny Konečné obsahuje ve skutečnosti jedinou větu: „Poplatek za znečištění ovzduší není ve skutečnosti nástroj ke snížení tohoto znečištění.“ Ve zbytku ironizuje ekology, novináře a politiky s opačným názorem. Stačí tedy odpovědět také jednou větou, vypůjčím si ji kupodivu od Jiřího Paroubka z parlamentní rozpravy a zní: „Poplatky za znečišťování by měly být dostatečně vysoké, aby nutily znečišťovatele vybudovat a hlavně provozovat filtrační zařízení.“

Před poslanci byl proslov Konečné založen ještě neuvěřitelněji: „Odmítám tezi, že ty, které můžeme trestat jednoduše, trestat budeme, protože tohle to nám zákon umožní, ale tu většinu, o které sice všichni víme, že způsobuje poměrně stejný díl znečištění, vypouští stejně nebezpečné látky, tak tu radši necháme pominutou a tou se radši zabývat nebudeme, protože by to z politických či jiných důvodů nemuselo být vhodné.“ Tedy: protože zatím neplatí za znečišťování ovzduší malé zdroje, domácnosti topící uhlím, je nespravedlivé, aby za to platily velké zdroje, firmy. To je pak skutečný materialismus. Ovšem dialektický.

Každá koalice je jak známo založena na kompromisech, které jsou-li příliš velké, mohou vést až ke zradě původního programu té které strany. Zradit ovšem vlastní program a ušetřit velkoprůmyslu půl miliardy ročně na zdraví obyvatel z opozice, vyžaduje opravdové umění. Anebo mísu čočovice, jak napsal autor Imperialismu jako nejvyššího stádia kapitalismu.

Znovu se tak potvrzuje, že nejlepší způsob, jak se zbavit komunistů z KSČM, není je zrušit, ale pustit je už konečně do vlády. Nebudou ke své diskreditaci potřebovat ani polovinu času Josefa Dobeše. A proč že je nutné se jich zbavit? Protože svou oportunistickou politikou zabírají místo skutečně levicové alternativě.

  Diskuse
  February 16, 2012 v 10.25
  nejen to
  KSČM dělá Klausovu politiku. Dvakrát pomohli Klausovi na místo prezidenta, jsou ve své většině stejně národovečtí a protievropští a jak se ukazuje nejen na poslynkyni Konečné kapitalisticky pragmatičtí. Jsou tam i bílé vrány jako Dolejš či Ransdorf, ale ty bychom v ODS či TOP 09 také našli.
  February 16, 2012 v 10.36
  kdo komu zabírá místo?
  Opravdu si autor láme hlavu tím, jak "se zbavit komunistů z KSČM"? Má za to, že to patří k důležitým otázkám dneška? A jestliže ano, kdo či co mu brání budovat onu "skutečně levicovou alternativu". Začít může třeba na Žižkově....

  Dříve se lidé přeli o to, kdo že je ten pravý komunista a kdo renegát, revizionista a podobně. Strany se štěpily a tvořily se frakce.
  Když idea ztratila glanc resp. překryla ji poptávka po jiných statcích, kdekdo navrhuje KSČM, aby - jako v jiných zemích - vypustila slovo komunistický ze svého názvu. Sotvakdo si položí otázku, co to znamená být komunista: dnes a vůbec. Křesťané si kupodivu otázku, co to znamená být křesťan - nikoli, zda mje výhodné být křesťanem, kladou stále.
  PM
  February 16, 2012 v 11.23
  Paní Kateřina politicky chybovala.
  Jejím zadáním je péče o mocenské pozice pravice, které zní: KSČM zůstává legální stranou pokud zaručí dlouhodobou neurotizaci společnosti antikomunismem a to diskrétně v homeopatických dávkách.
  Bezbřehý lobing pro podnikatele musí mít pro paní Kateřinu následky.
  Chudinka, myslela dobře, ale to dávkování..........pomyslel jsem si
  February 16, 2012 v 11.56
  Stálo by snad za tu práci, podívat se, jak často KSČM v klíčových otázkách hlasuje shodně s ODS. Koneckonců dnešní významná reprezentantka hradní nacionálně konzervativní a autoritativní ultrapravice blízké dnes dominantní frakci v ODS, Jana Bobošíková byla r. 2008 kandidátkou KSČM na prezidentskou funkci.
  February 16, 2012 v 13.53
  Neradoval bych, že je KSČM horší než ČSSD, při obhajobě neoliberalismu. Spíš je na místě otázka, jak tenhle systém dokázal zkrotit rebely? Někoho asi penězi, jiného neustálým omíláním neoliberálních frází. Není to jen Konečná, kdo z "levičáků" sklonil hlavu před dnešním systémem a vzal ho jako nutné zlo. Proč proboha? Vědí poslanci něco, co my ostatní nevíme? Mají nějaký poznatek, z kterého vyplývá Bohem určený status quo současného neoliberalismu? Jsou tak neskonale moudří, že nejsme nikdy schopni pochopit velikost jejich poznání, tak se s námi o něj nechtějí podělit, abychom neztráceli čas? Zjistili, že neoliberalismus neporazí, ale vzhledem k tomu, že je politika slušně živí, tak před námi hrají hru na opozici? Na tyto otázky je nutná odpověď, protože nechci s ztrácet čas a energii ve slepých uličkách. A hádám, že nejsem sám.
  PL
  February 16, 2012 v 13.58
  Stín. ministryně KSČM pro resort životní prostředí
  asi nemůže křekročit stínový odkaz KSČ ve vztahu k ŽP a komínům zasypávajícím lidi o lesy. Ta diskuse v KSČM o níž píše ve smém příspěvku pan Dolejš by mě vskutku zajímala.
  Jenže ostatní současné parlamentní strany to ve vztahu k těmto lobby nemají asi příliš jinak. Dle některých právníků je tu prostě ČEZko.
  ..máme-li přesto zůstat v debatě věcní, pak proslov mladé komunistky před poslanci o tom, že je třeba měřit stejným metrem pro velké i malé zdroje emisí, také obsahuje jen polovinu těch měření. Na vyměřování podpor pro emozování znečištění se zřejmě nevzathuje, nebo na to milá poslankyně zapoměla, vždyť je ještě tak mladá...
  Srovnejte: http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/dotace-na-ciste-ovzdusi-obri-firmy-maji-pre-obcane-paberkuji?page=0,1
  February 16, 2012 v 14.41
  diskuse v KSČM
  nevím jestli mohu posoudit detail, ale vnímám že diskuse mezi ekonomy a ekology probíhá v podstatě ve všech stranách komplikovaně. U nás jde o to, že někteří naši "zelení" argumetují, že velké firmy unesou jak sankce tak poplatky a zvažují poplatky vrátit, ale současně uznávají, že :
  a) nastavení poplatků stejně není motivační (co to je půl miliardy pro velké znečištovatele) a schová se v cenách, které mohou dopadat na koncově spotřebitele (zejm. domácnosti), pro tkeré to může být sociální otázka
  b) tyhle poplatky tedy nemají na rozdíl od sankcí moc regulační funkci ve vztahu k znečištění - tady rozhodují jiné faktory - kromě importu (Polsko, Německo) otázka modernizace uhelmých elektrátren
  V podstatě jde o debatu nad příjmy do SFŽP - kde se sice hospodaří všelijak, ale jde o peníze na ochranu ŽP. Tak lze chápat i postesknutí M. kalouska když i jeho někteří poslanci hlasovali pro novelu, tak mu vlastně podsekli tento fond o půl miliardy.
  MP
  February 16, 2012 v 15.28
  Ješte že jsou KSČM gentlemani
  Už jsem se bál, že v tom tachudnka Kateřina zůstane sama a nikdo pro nínebude mít pochopení. Dík za Dolejše - takhle krásně ukázat, že Stropnický pomlouvá a že se jde k věci vyjádřit ještě mnohem bezobsažněji, než to dokázala KK.
  February 16, 2012 v 16.13
  ale no t ak...
  M.Profant - to je snad zbytečné, nebudme jízliví a zkusme se vypořádat s argumentem i našich "zelených", že poplatky nemají na bilanci znečištění vliv. To máte za bezobsažné ?
  O argumentaci M. Stropnického jsem snad nepsal ani slovo. Mimochodem pochopení pro odbourání poplatků od roku 2016 jako dodatečného odvodu z produkce bez regulační funkce, měli i mnozí poslanci ČSSD. Takže co takhle k věci a bez žabomyších půtek...
  MP
  February 16, 2012 v 17.0
  Jiřímu Dolejšovi
  Já jsem netvrdil, že jste řekl něco ke Stropnického argumentaci. Tvrdil jsem, že jste ji vyvrátil bezobsažností Vašeho příspěvku. A na tom při vši zdvořilosti trvám.
  Samozřejmě že nemají poplatky na na bilanci znečištění vliv, v tom mají Vaši "zelení" svatou pravdu. Jenom to nijak neomlouvá, že se komunističtí poslanci rozhodli snížit příjmy SFŽP od velkých firem o půl miliardy; jinými slovy přenesly ty náklady na ostatní.
  A právě tak málo jejich jednání omlouvá, že pro to hlasovali také - pravděpodobně dílem z vlastní blbosti, dílem za cizí peníze - někteří poslanci sociální demokracie.
  K argumentu o tom, že se nakonec stejně promítne do konečné ceny event. že to ohrozí zaměstnanost - čísla prosím, pak se bavme.
  + Další komentáře