MŠMT: Kvalita především!

Jan Gruber

V poslední době se neustále hovoří o „reformě“ vysokých škol. Tak nějak samo sebou se tím rozumějí veřejné vysoké školy. Ty soukromé jako by ani neexistovaly.

„České vysoké školství potřebuje reformu“, tuhle mantru je slyšet ze všech stran pěkně dlouho. Od již pozapomenuté Bílé knihy až po dnešní dny — neustále se nám sugeruje, že vysokým školám ujel vlak, nejsou dostatečně kvalitní a neposkytují svým „klientům“ dostatečný „servis. Ačkoli tato tvrzení prakticky zlidověla a opakují se napříč politickým spektrem, nikdo nikdy pořádně nevysvětlil, proč vlastně, z jakých konkrétních důvodů je reforma tak potřebná.

Ministerstvo školství ani vláda zatím nepředložily jediný komplexní dokument, který by jasně ukázal, jaké problémy vysoké školy trápí, které aspekty jejich činnosti je třeba zlepšit či poupravit. Ne, že by je ovšem tato absence koncepčního materiálu v čemkoli omezovala. Kde chybí argument, snadno jej nahradí ideologická novořeč. Diskutované věcné záměry zákonů (o vysokých školách a finanční pomoci studentů) se tak místo skutečného zdůvodnění své nezbytnosti a nutnosti zaklínají neoliberální hantýrkou, jež je plná „mezinárodní konkurenceschopnosti“, „modernizace“, „zvyšování kvality“, „evropských standardů“ a „excelence“.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Jistě, není pochyb o tom, že v České republice existuje — vzhledem k její velikosti — nadměrný počet vysokých škol, 26 veřejných a přes 50 soukromých. A bylo by mylné se domnívat, že všechny bez rozdílu poskytují vzdělání odpovídající vysokoškolskému diplomu. Zejména o mnohých soukromých vysokých školách je veřejným tajemstvím, že se jedná o jakýsi nákup titulu na semestrální splátky. Stávají se jakousi „záchranou sítí“ pro ty, kteří neuspěli v přijímacím řízením na veřejné vysoké školy, nebo pro ty, co touží především po titulu bez větší námahy.

Ministerstvo školství svým prosazování věcných záměrů zákonů tlačí na veřejné vysoké školy. Zavedením školného je zbaví zásadní „komparativní výhody“ oproti soukromým školám, výhody, která by podle některých demografických odhadů řadě soukromých vysokých škol v kombinaci s méně početnými populačními ročníky zřejmě zlomila vaz. Útokem na jejich samosprávu se stát snaží připodobnit veřejné školy soukromým, v důsledku chce přimět lepšího z dvojice, aby snížil svou úroveň. V převráceném světě současného ministerstva školství se toto vše prý dělá proto, aby se pozvedla „kvalita“ českého školství a dodala se mu „mezinárodní konkurenceschopnost“.

  Diskuse
  MV
  January 31, 2012 v 10.59
  Kvalita..
  Totéž MŠMT, které volá po "reformě" veřejných VŠ na druhou stranu dělá vše proto, aby marginalizovalo význam Akreditační komise ČR, která jako jeden z mála orgánů má možnost kontrolovat kvalitu veřejných a soukromých VŠ. Právě v případě soukromých VŠ je pak často benevolence ministra Dobeše vůči nedostatkům soukromých VŠ téměř bezbřehá, jak se ukázalo loni v případě Univerzity J. A. Komenského.
  MP
  February 1, 2012 v 8.24
  Zlomený vaz?
  Bohužel,v té větě o zlomeném vazu je výpadek z vazby. Z kontextu odhaduji, že je řeč o "zlomením vazu veřejných vysokých škol". Ale to v konkurenci se soukromými školami věcně opravdu nehrozí.
  Školné spolu se snižováním reálných výdajů státního rozpočtu útočí v prvé řadě na strukturu a kvalitu VVŠ:
  a) Zvyšuje problémy technických škol. U těch by navrhované školné nepokrylo ani výpadek z poklesu normativu v posledních pěti letech. Zároveň se právě techniky už dnes potýkají s nedostatkem kvalitních uchazečů o studium (nejde o inteligenci uchazečů, ale o kvalitu jejich středoškolského vzdělání). S poklesem populační křivky tu může být kritické.
  b) Humanitní a pedagogické školy naopak mohou příjmy ze školného vyrovnat rozpočtový výpadek minulých let. To znamená přijmout téměř každého, kdo se hlásí, respektovat nutnost, aby si studenti vydělali na část živobytí a na školné, prostě snížit ve všech ohledech nároky. Zároveň navýšení studentů povede ke snížení podílu vědecké práce akademických pracovníků, či spíše ke snížení její kvality.
  Konkurence soukromých škol, které v této oblasti oproti technikám ve větším počtu působí,nic nezničí, ani nezachrání. Školné je nižší než zač by šly takové školy provozovat, jméno veřejných škol lepší, s úpadkem kvality zmizí poslední komparativní výhoda soukromých škol, to jest v průměru snadnější a spolehlivější získání titulu.

  Školné neohrožuje provoz VVŠ, ale jejich kvalitu.
  February 1, 2012 v 10.2
  pseudoargumenty zastánců školného
  Myslím, že současná situace vede k tomu, že se konečně začínají odkrývat skutečné záměry ministerstva školství, kterému jde dle sledovatelných kroků především o omezení autonomie vysokých škol, jejich podřízení ministrovi školství, zvýšení vlivu krajských a místních politiků a vlivných podnikatelů, snížení kvality, omezení vlivu akreditační komise a naopak pomoc soukromým vysokým školám, z nichž mnohé názorně demonstrují, že neplatí argument, že ten, kdo si studium platí, více si ho váží. Demagogie prezidenta i současné vlády je falešná a prázdná!
  A čestvá zpráva z Ostravy: filda, resp. senát FF OU, vydal prohlášení podporující kritiku reformy a vyzývající rektora ke svolání akademické obce...