Zdravý nemocný Breivik aneb Ať žijí odborníci

František Kostlán

Podle odborného posudku není Anders Breivik krajně pravicový terorista, ale šílenec. Podle jiného známého odborníka v oblasti psychiatrie pro diagnózu paranoidní schizofrenie nesvědčí v Breivikově případě prakticky nic.

Anders Breivik není krajně pravicový terorista, ale šílenec, říká odborný posudek. Psychiatři konstatovali, že tento muž vraždil v nepříčetnosti a za provedení mnohonásobné vraždy v Oslu a na ostrově Utöya nemůže být trestně odpovědný. Prý trpí paranoidní schizofrenií.

Posudek čítá téměř 250 stran a je vypracovaný na základě třinácti rozhovorů. „Žil ve vlastním iluzorním světě. Vlastní přeludy ho zcela ovládly,“ píše se mimo jiné ve zprávě, kterou prověří ještě Norská komise soudního lékařství. O tom, zda Breivik skončí v léčebně či ve vězení rozhodne až soud. Závěry komise psychiatrů nejsou pro soud závazné.

V tom lakonickém sdělení je cosi podivného, neuchopitelného. Buď je Breivik nemocný, v tom případě by měl jít na základě odborného dobrozdání do léčebny. Nebo je zdravý a měl by tudíž svůj čas trávit za vězeňskými mřížemi. Konečné slovo má ovšem soud, nikoli odborníci na psychické zdraví. Podívejme se, proč je tento způsob rozhodování oprávněný. Plyne mimo jiné i z bezradnosti naší doby a nás samých, z absurdity a paradoxů, které z ní leckdy plynou.

Podrobněji odborný posudek představil státní zástupce:

Breivik byl ve chvíli, kdy páchal své činy psychotický. Psychotický byl i po dobu zkoumání. Jinými slovy, Breivik byl ve chvíli, kdy zaútočil v centru Osla i na ostrově Utöya, nepříčetný. Podle lékařů se pohybuje ve vlastním světě plným zvrácených představ, které řídí všechny jeho myšlenky a časem se u něj rozvinula paranoidní schizofrenie.

Je přesvědčen o své grandióznosti, myslí si, že může rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo nikoli. Je též přesvědčen, že byl zvolen, aby si vybral svůj vlastní lid. Také proto prý oběti svých činů, jak sám říká, „popravil“ - z lásky ke „svým lidem“. Sám sebe Breivik charakterizuje jako nejdokonalejšího rytíře od dob druhé světové války. Jeho organizace Templáři noci prý převezme vládu nad celou Evropou a on se v budoucnosti stane regentem Norska i celé Evropy. Prozradil také, že se chystal provádět genetické inženýrství s Nory, čímž by očistil „norskou rasu“.

Na první poslech zní některé prvky tohoto zkoumání, takto koncentrovaně podané, docela šíleně. Po krátké procházce na čerstvém vzduchu a vychladnutí hlavy se však lze na celou věc podívat střízlivějším pohledem. Srovnáme-li Breivikovo chování a úmysly s tím, co vidíme kolem sebe, zjišťujeme s úžasem, že některé body toho, jak Breivik údajně sám sebe vidí, můžeme s nepatrnou nadsázkou přiřknout lidem, kteří jsou, alespoň prozatím, pokládáni za zdravé.

Narcistní povýšenost nad druhými, koncentrování moci do vlastních rukou a rozhodování o bytí, či nebytí druhých, hysterické hledání a potírání vnitřního nepřítele (v Norsku jde o přistěhovalce, u nás o Romy), zdokonalování „vlastní rasy“ (byť jen té domnělé) - to vše a další je typickým příznakem chování českých odpůrců „pravdy a lásky“. Tedy lidí, kteří vyznávají stejně nesnášenlivou ideologii jako Breivik. Jsou to právě oni, kdo svým neustálým štvaním proti druhým všechny ty Breiviky „vyrábějí a distribuují“ po celém světě na ideologickou misi.

A spiklenecké teorie o nadvládě nad světem či Evropou jsou mezi zakomplexovanými zastánci lži a nenávisti zcela běžné. Petr Hájek ze sídla žvástu, Pražského hradu, by mohl vykládat. Je tu jen opačné znaménko. Zatímco oni hovoří o nadvládě Židů, Breivik se chce nadvlády chopit sám. Tím ovšem vyslovuje tajné přání oněch šiřitelů pohádek o židovském (či jiném) celosvětovém spiknutí.

Zastánci spikleneckých teorií šíří lži, aby se v rámci „nutné obrany“ proti nim mohli sami chopit nadvlády. Tedy… sní o tom, abychom byli přesní. Jde o stejný mechanismus jako u výroby vnitřního nepřítele. Kdyby u nás nežili Romové, museli by si je tito podivuhodní lidé vymyslet, stejně jako ta spiknutí.

Jsou snad všichni tito křiklouni psychicky nemocní? A jsou nemocní všichni jejich evropští kolegové? Pokud ano, pak je nemocná značná část Evropy.

A tím se dostáváme k dalšímu paradoxu, který bychom snad mohli označit jako touhu po vládě odborníků. Toto téma si žádá samostatnou úvahu, takže prozatím jen příklad: Zatímco soudní znalci došli k závěru, že Breivik je nemocný, jiní odborníci se tomu podivují.

„Zpráva je pro veřejnost tajná, ale dva námi oslovení psychiatři ji četli a našli mnoho nesrovnalostí,“ řekl časopisu Respekt po telefonu Per Anders Madsen, komentátor norského deníku Aftenposten. Schizofrenik podle nich obvykle není schopen takové míry racionální přípravy, ideologické obhajoby, naplánování a provedení útoku jako Breivik.

Aftenposten publikoval i další údajnou nesrovnalost. V testu GAF, jenž měří sociální a psychologické fungování člověka, dosáhl Breivik, který detailně naplánoval dvě vražedné akce, včetně přesunu z Osla na ostrov, jen dvou bodů ze sta. To by - jak poznamenal jeden z expertů - znamenalo, že si sám nezaváže ani tkaničku u boty. Oběma autorům posudku vyčítají jiní odborníci i to, že pracovali v páru, nikoli nezávisle, takže své názory nemohli vzájemně korigovat.

Podle Respektu zasadil posudku asi nejtvrdší ránu věhlasný švédský expert na schizofrenii a autor mnoha učebnic, profesor Johan Cullberg. Ten označil psychiatrickou zprávu soudních znalců za „urážlivě neprofesionální“.

Podle něj pro diagnózu paranoidní schizofrenie nesvědčí v Breivikově případě prakticky nic, psychiatři neprokázali halucinace ani paranoidní hlasy, jeho spasitelské výroky o vlastním poslání prý na konstatování nepříčetnosti zdaleka nestačí. „Neměli bychom chování, jež odmítáme a děsí nás, klasifikovat jako chorobné. Tím zužujeme náš pohled na schopnost zdravého člověka páchat zlo,“ řekl profesor Cullberg.

S tím by se dalo v obecné rovině souhlasit, strach z poznání, jakého zla je člověk schopen, prolíná naším kulturním okruhem odnepaměti, ve dvacátém století pak nabyl na rozměrech. Problém ovšem spočívá v tom, že protichůdné názory odborníků nedělají ve věci jasno, ale právě naopak, zamlžují ji a vytvářejí další pochybnosti.

Ať už je Breivik nemocný, či zdravý, jedno víme již dnes. Vládnout by nám neměli ani všichni ti malí Breivikové, kteří sice útočí jen verbálně, ale se stejnou podlostí jako norský masový vrah, ani odborníci. Ti první by mohli být nemocní a mohli by proto zastávat paranoidně schizofrenické řešení problémů. A ti druzí by se o to mohli mezi sebou hádat, aby potvrdili svou odbornost.

  Diskuse
  December 21, 2011 v 11.8
  Já ti to řeknu jinak Františku. Ten člověk byl sám, vytrhl se ze zdejší společnosti, která opravdu nemá takové nenávistné, ostré vidění „cizího“, různého, jiného. Žil ve svém iluzorním světě jako šílenec, následně vraždil. Ten člověk je v první řadě zrádce demokracie, je to blázen, autoritativní, dětinská lidská troska, které mi je líto. Stejně měl být svého času souzen Hitler se svou domnělou nadřazeností, jedinou pravdou a lidskou nenávistí infikovaný. Proto jsem rád, že nepůjde sedět, ale bude celý život pod dohledem psychiatrů, zavřený v léčebně. Jestli k nám přijdou jednou neonacisté z Evropy, osvobodí maximálně „blázna“….
  FK
  December 21, 2011 v 15.54
  Lukáši díky ti za názor.
  Jde tu o víc věcí. Jestli je skutečně blázen, ať si jde s pánembohem do léčebny. To ale zatím nevíme, první posudek bude ještě posuzovat ta komise. Druhá věc je, že mnozí z nás jsou moc rádi, když takové chování mohou označit jako šílenství, protože zavírají oči před tím, čeho je zdravý člověk schopen. Pravda prostě někdy bolí natolik, že před ní zavírají oči.
  A další rovina je ta odborná. Na základě čeho půjde Breivik do vězení či do léčebny, když renomovaní odborníci stojí na obou stranách sporu a nemohou se dohodnout? Tak se může lehce stát, že do léčebny půjde zdravý či do vězení nemocný. Z tomuhle světu odbornosti a odborníků jsme propadli a rádi bychom, aby nám vládli právě "odborníci".
  PL
  December 21, 2011 v 20.18
  domělá Samota ještě není důvod k šílenství
  Je dobře, že rozhodne soud dle všech dostupných posouzení. Odhlédnu-li od svých chabých představ o bláznovstí a paranoidní schizofrenii a sebejistého a konzistentního vystupování Breivika, který si vše promyslel, sepsal, naplánoval, dodržel plán.., stále jsou tu otázky.
  a) pokud je skutečně tak dlouho (a trvale) nemocný, může mu pomoct léčba? A nebyl by na svobodě nebezpečný, nemohla by se jeho vyléčená nemoc vrátit?
  b) pokud je při smyslech, s jakkoli "podivným" světonázorem např. na vraždění, a pokud je známo že věc naplánoval, provedl a manifestoval dokonce i písemně, zřejmě o všem přemýšlel. Jak si myslel, že skončí (až mu dojdou náboje), počítal s vazbou, obžalobou, obhajobou, trestem? Jak si plánoval tu veřejnou část své akce? Nijak, po letech přemýšlení ho to ani nenapadlo? Nebo se chtěl zabít a nějak si to rozmyslel? A nebo se i na tu část, následující po spiklenecké části, dobře připravil?
  December 22, 2011 v 11.55
  ad Breivik
  přiznám se, že argumenty Johana Cullberga se mi zdají přesvědčivé. Schizofrenie má opravdu ještě jiné příznaky, než "šílené názory". Mám takové podezření, že je to 1) snaha o určitou interpretaci činu a 2) pojistit si, aby se Breivik po dvaceti letech nedostal na svobodu. Kromě ochranného léčení existuje ještě problematický institut zabezpečovací detence, Některé státy ho mají, některé ne, ale Norové ho myslím také mají. Je to takové vězení na neurčito. Osobně si myslím, že schizofrenií netrpí.
  FK
  December 22, 2011 v 14.22
  Petr Litschmann
  Souhlasím s Vašimi otázkami. Dodávám, že Breivik dvakrát telefonoval policistům, že se chce vzdát, protože se bál, že ho zastřelí. Když policie dorazila na mýtinu, stál Berivik už s rukama nad hlavou, zbraně odložené o několik desítek metrů dál. Prostě: typický šílenec.
  FK
  December 22, 2011 v 14.29
  Anna Šabatová
  Hanko,
  to je docela dobře možné.
  A také to brání společenské diskusi o roli nahnědlé pravice (nejen) v tomto případu. Ta přitom Breivikovi tvořila ideologické i emoční zázemí. Nebýt ultrakonzervativních či rovnou rasistických křiklounů, Breivik by neměl tu oporu, kterou má (a stále ji má, i po vraždách - i u nás).
  Tohle umožňuje nahnědlým pravičákům svádět vinu na ty, kteří si myslí, že usilovat o multikuluralismus má smysl. Podle jejich zvrácené "logiky" mohou za Breivikovu agresivitu ti, kteří mu k ní svým multikuturalismem "dali důvod", nikoli ti, kteří neustále nenávistně štvou proti druhým jen proto, že ti jsou odlišní. Takto nastavený diskurs je i u nás. Bohužel.
  SH
  December 24, 2011 v 13.46
  Dvě nesilvestrovské poznámky.
  1. Co je to za stát, když si v něm může kdejaký šílenec nashromáždit zbraně pro celou četu. Copak zbrojní pas nepředpokládá přísné, především psychické testy až psychiatrické vyšetření??!
  2. Napsal jsem to již ve svém blogu, že bych se docela rád stal takovým schizofrenikem, kterému by bylo dovoleno nashromáždit si tolik, zbraní, jenže já bych šel a vystřílel tuto vládu.
  January 6, 2012 v 8.2
  Valtr Komárek konečně na hrad... a dále již k tématu...
  Psychiatři jsou skutečně na tekném ledě. U nás ve městě se každý sedmý den v týdnu schází skupina lidí, co mluví o tom, že všechny špatné skutky budou po ukončení života ve fyzickém těle potrestány, a že před 2000 tisíci lety sestoupila na zem v převtělení do člověka nadpozemská bytost, já také věřím tomu, že existuje svědomí nebo duše všeho živého i neživého ve které se dobro i to špatné co prvovedeme se projeví nebo se počítá, dokonce věřím tomu že lidé a skupiny, vlastníci ohromných firem a médií se snaží a určitě se jim to daří ovlivňovat dění ve světě. Jsme tedy všichni co věříme i něčemu co jsme neviděli a co například cítíme nebo jsme vydedukovali z dění ve světě, duševně nemocní? Je tedy skutečná víra, která nelze vymluvit rozumem poruchou psychiky. Z čeho odvozují na duševní nemoc, trpěl Brejvik představou že je vyvolený? Na každé faře a je prý člověk vyvolený bohem, Nebo je Brejvik asociální není schopen chápat následky svých činů a je tupý a zlý. To jsou ale pojmy morální a nebo je sociálně idiot, to ale neznamená duševní nemoc, ale nedostatečnost . Neměl by nést následky svých činů jako je nenese člověk se sníženou inteligencí?