Rasistická liberální demokracie?

Michael Hauser

Zákaz DSSS by žádný problém nevyřešil, jen by jej svým způsobem posílil. Program této strany je navíc v mnohých ohledech legitimní. Je tedy na levicových stranách, aby se postavily na stranu neprivilegovaných, a to bez rozdílu etnika.

Neonacistické pochody jsou znamenitým testem liberální demokracie i celé české společnosti. Ukazují, jak by se liberálně demokratické instituce a česká společnost postavily k tomu, kdyby se tu masově prosazovalo ultrapravicové hnutí. Představme si, že situace je podobná jako v Německu ve třicátých letech. Jak by se naše instituce zachovaly? Jak jsme viděli na postupu policie v Novém Bydžově a v Krupce, policie by asi začala rozhánět těch několik odvážlivců, kteří by demonstrovali proti řádně nahlášenému pochodu hnědých košil. Na základě pervertovaného výkladu shromažďovacího práva, jednoho z pilířů liberální demokracie, by jednala jako prodloužená ruka SA, čistila by jí cestu.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Žijeme v dobách, kdy nelze vyloučit vzestup extrémní pravice. Je namístě se ptát, zda by se dnešní liberálně demokratické zřízení dokázalo vypořádat s extrémní pravicí lépe než Výmarská republika. Je dnešní liberální demokracie schopnější než Výmarská republika, co se týká obrany proti extrémní pravici?

Jak to vypadá, jediným obranným mechanismem je pouze zákaz činnosti. Ale to není zrovna účinné. V roce 2010 Nejvyšší správní soud rozpustil Dělnickou stranu, ale ta se hned přejmenovala na Dělnickou stranu sociální spravedlnosti a působí dál. Na zákroku policie v Novém Bydžově a Krupce bylo zarážející i to, že policie usilovně chránila pochod strany, která je přímou nástupkyní vloni rozpuštěné Dělnické strany.

Pouhý zákaz nikam nevede, a je spíš kontraproduktivní. Jak vědí lacanovci, zákaz nějaké věci obnovuje cestu ke slasti-jouissance, protože slast-jouissance vzniká mimo jiné z toho, že zákaz přestoupíme. Pokud jedinou hrází proti extrémní pravici jsou čistě právní opatření, je to na pováženou. Jejich nezamýšleným účinkem může být posílení extrémní pravice. A má současný liberálně demokratický režim na skladě jiné prostředky?

Co potom soudíte o těchto prohlášeních? „Nemůžeme přijmout současný bezbřehý ekonomický, právní i politický liberalismus založený na sociálním sobectví s absencí solidarity, redukující život na pouhé ekonomické využití s cílem vytvořit z člověka bezcitnou konzumní bytost.“ Nebo „Zastavme krizový růst nezaměstnanosti. Vycházíme z faktu, že práce není zboží v běžném slova smyslu, nýbrž je pro člověka nutností a má svůj hluboký mravní a sociální význam“. A co o tomhle? „Požadujeme, aby vlastnictví výrobních prostředků, budov apod. bylo nejen soukromé, ale i družstevní a státní. Zejména podporujeme vznik podniků se zaměstnaneckými akciemi, v kterých zaměstnanci jsou ve vztahu k zaměstnavateli jeho partneři, a podílejí se na čistém zisku podniku, jakož i odpovědností za jeho chod.“

Že to jsou prohlášení nějaké nové radikálně demokratické iniciativy? Ne, jsou to programové body Dělnické strany. S extrémní pravicí to není tak jednoduché. V jejím programu se nepíše jenom o rasismu a xenofobii. Dočteme se spíše o požadavcích jako jsou práva zaměstnanců, zaměstnanecká participace, ochrana kulturního dědictví, důsledné prošetření privatizačních podvodů… A hlavním heslem je: jít proti proudu.

Tyto požadavky se nedají odbýt jako pouhý populismus, protože nejsou tak zcela neoprávněné a našli bychom je také u radikálně demokratických iniciativ. Dá se to říct tak, že extrémní pravice uhnětla směs oprávněných požadavků a rasismu. Tím se snaží změnit vnímání rasismu. Proč je rasismus špatný, když je promíchán s oprávněnými požadavky? Přesně v tomto bodě se skrývá největší nebezpečí: rasismus a xenofobie se touto cestou stane legitimní.

Jedinou účinnou odpovědí na vzestup rasismu a xenofobie je tudíž to, že levicové strany začnou prosazovat požadavky neprivilegovaných. Jde totiž o to, aby tu byly strany, které hájí zájmy neprivilegovaných a zároveň příkře odmítají rasismus a xenofobii. Je to asi jediný reálný způsob, jak zbavit rasismus jeho společenské přitažlivosti. Rasismus pak může být vnímán jako klín štěpící neprivilegované na vzájemně znepřátelené skupiny. Rasismus brání solidaritě všech neprivilegovaných. Rasismus je i proti těm, kteří jsou rasisty.

Pokud se to levici podaří, pak to bude právě ona, kdo zachrání liberální demokracii před tím, aby jednou skončila jako Výmarská republika.

  Diskuse
  April 15, 2011 v 12.33
  argumenty výmarskou republikou
  zákazy opravdu nejsou samospasitelné, ale mantinely toho co je únosné mají po zkušenostech s ancismem a fašismem svůj smysl. A strany typu Národní či Dělnická ty mantinely opakovaně nabourávají.
  Připomínám známý fakt, že v hitlerovském Německu hrála sociální politika důležitou roli. Samozřejmě jen pro etnické "Genossen" - vyvlastňování se také týkalo jenŽIdů. A to jsou ty mantinely.
  Hitlera neudělá lidštějším, že odstranil obrovskou, cca 6 milionovou nezaměstnanost, že s hesly jako Arbeit und Brot bojoval s chudobou. To ho máme tolerovat, protože posíllil penzijní systém, podporoval rodiny s dětmi nebože Arbeitsfront bojovala za vyšší minimální mzdy a za moderní pracovní metody ?.
  Mimochodem zavedl i progresivní daně a naopak zavedl daňové úlevy na bydlení....
  MH
  April 15, 2011 v 13.11
  Ne tolerance, nýbrž boj, ale účinný
  Nepíšu o toleranci vůči neonacismu ani nacismu, ale o tom, v čem spočívá dlouhodobě účinný boj s obojím. V tom, že levice začne provádět důsledně levicovou politiku a témata, jako je nezaměstnanost, chudoba, práce, kapitál, nepřenechá extrémní pravici. Bez toho je pouhé zakazování extrémní pravice neúčinné.
  MP
  April 15, 2011 v 14.26
  Souvislost mezi selháváním levice a vzestupem rasismu je zřejmá
  K tomu jsem psal na BL: http://www.blisty.cz/art/54284.html
  Shoduji se s M. Hauserem v tomto zcela; je skandální, že slovo "kapitalismus" v negativní konotaci dlouho používali jen pravicoví extremisté (zatímco takový J. Havel z ČSSD hovořil o tom, že "kapitalismus je sprosté slovo"). Teď se snad již situace začíná měnit ...
  VF
  April 15, 2011 v 14.51
  Zdá se, že u nás vznikly příznivé podmínky právě pro takovýto sociálně populistický fašismus!
  Hlásání a nedejbože boj za sociální práva jsou dnes mezi mladými out, to se reálnému socialismu a reálnému kapitalismu rukou nerozdílnou povedlo dokonale, když, jak upozorňuje p. Pleva, ani mnozí např. sociální demokraté v tom zdaleka nemají dost jasno.
  Taková protofašistická strana jim pak nabízí splnění jejich tísnivě akutních ale skrývaných sociálních potřeb spolu s viditelnou a prožitou davovou akcí za něco úplně jiného.
  Strany, které se chtějí pokoušet řešit opravdové problémy, ve prospěch pokud možno všech, strany liberálně demokratické, jim můžou těžko konkurovat. Nebo raději trochu optimisticky, snad jim můžou konkurovat, ale těžko.
  April 15, 2011 v 15.0
  Ano, úplný souhlas - otázka jak s tím textem dopadnete. Posledně jsem si zde za článek o DSSS mířící podobným směrem vysloužil nálepku ultraliberál. Koneckonců, pokud by skutečně vedla přímá linie od liberála k marxistovi, jak tvrdíte jinde, tak by ultraliberál mohl být právě už marxista ... snad to tedy lze chápat jako kompliment.
  April 15, 2011 v 15.28
  "Promíchání" - arcidůležitý postřeh
  Konečně příspěvek, který se komplexněji zamyslel nad nebezpečím pravicového extremismu a který neterorizuje patetickým moralismem. To nebezpečí nespočívá "jen" v tom, že banda holohlavých pitomců dupe v okovaných botách ulicemi a křičí: "Čechy Čechům!" Pravé nebezpečí leží naopak v tom, jak se chce extrémní pravice "standardizovat" hlásáním požadavků, které pod určitým zorným úhlem mají svou legitimitu.

  To je skutečně vážná věc. V tomto smyslu je výpad pana Dolejše jaksi mimo. M. Hauser přece nechce extremisty omlouvat, to by bylo zcela proti duchu všech jeho článků a knih.

  Extremisté budou mít tolik prostoru, kolik jim ho my sami přenecháme.
  Myslím, že to není tak, že náckové se chtějí hlásáním sociálních hesel "standardizovat". Řekl bych, že jsou v tom sociálním cítění i autentičtí, ale mají ho prostě výrazně spojené s tím, že solidarita platí směrem dovnitř, k "bližnímu" (tj. jednomu z nás) a že její druhou stranou je prostě určitá nedůvěra až nesnášenlivost k těm, co k nám nepatří. V každé solidaritě je tento moment obsažen. Bylo by podceněním fašismu vidět jejich sociální politiku jen takto pragmaticky, on je to silný protivník právě proto, že je v tomto bodě autentický.
  April 16, 2011 v 5.32
  jak tolerantní má být netolerance
  v každém případě jak omezování státní mocí, tak odpor veřejnosti je vůči těmto uskupením zcela na místě, bez ohledu na to jak autentické je jejich soucítění s těžkým životem své rasy. M.H píše že JEDINOU odpovědí je péče o sociálno a vyznívá to jako odmítnutí metody restrikce extremismu. Tohle snad ale standardizovat nechceme.
  Ostatně i křesťansko-sociální platforma v ČSSD se k policejním zásahům v Novém Bydžově a v Krupce vyjádřila tak, že ten protest vůči akcím Dělnické strany sociální spravedlnosti , kterého se zůčastnili duchovní dvou církví, pravoslavné a českobratrské evangelické, byl potřebnou formou vyjádření občanského postoje a zkritizovala chování státní moci.
  Tihle "sociálně citliví" náckové využívají nechvalně známých symbolů, hesel a metod a policejní zásah proti pokojnému občanskému odmítání šířeníe xtremismu (hnědý mor extremismem nepochybně je) byl z tohoto pohledu opravdu absurdní.
  Znovu jasně říkám, že zákazy nejsou samospasitelné, ale pseudoliberální postoj ať si tu každý pochoduje jak chce a hlásá co chce by snad byl taky špatný. Než se vyřeší sociální problémy tohoto světa to ještě potrvá, ale náckové se pod policejní ochranou roztahují už dnes. Takže i jistá restrikce by mohla patřit do rejstříku možných reakcí. Aby pak nebylo pozdě.
  ??
  April 16, 2011 v 17.21
  Zajímavá diskuse
  Do posledního puntíku podepisuji článek M.Hausera, ale musím dát za pravdu i jiným - zejména panu Kandovi, ale kupodivu i panu Škabrahovi - ale jen částečně.Ono lze totiž trochu spojit Hausera i Škabrahu - jen je ovšem nutné diferencovat. Diferencovat mezi sociálním prostředím a jím danou intelektuální vybaveností a hrou elit. Ano - tam dole je banda holohlavých mladíků svým způsobem naštvaných na kapitalismus a tímto kapitalismem vykořeněných (Lenin by je nazval těmi, kdo "zešíleli z hrůz kapitalismu"). Vzhledem k svému postavení v dělbě práce i ve vlastnictví jsou vybaveni převážně tím tzv. běžným, či každodenním vědomím, které představuje jern povrchní orientaci ve světě. Trochu je to předurčuje k vnímavosti vůči sociálním požadavkům. Takoví byli dělničtí a maloburžoasní příslušníci toho proudu v NSDAP, který personifikoval Ernst Rohm. Jenomže - podle Lenina (a Kautského) se běžné vědomí spojuje vždy s nějakou ideologií, a to zejména s různými variantami ideologie vládnoucí třídy (v našem případě buržoasie). A tam už do hry vstupují i intelektuální elity, které rády poslouží. A tady má plnou pravdu Míša Hauser, že výborným nápadem je legitimizovat ryze buržoasně ideologické (a to v nabídce buzržoasní ideologie extrémní) požadavky typu rasismu a xenofobie a tím zároveň velice účinně diskreditovat např. marxismus, ideu samosprávného socialismu apod. Je skutečně geniální vzít pokrokové prvky, vyválet je ve výkalech reakce a pak zahodit a přitom ty pitomce, jejichž běžné vědomí bylo otráveno, zneužít třeba proti komunistům nebo vůbec neprivilegovaným vrstvám bez rozdílu etnické příslušnosti. Takhle se tedy využívá a zneužívá ta autentičnost, o které mluví pan Škabraha, autentičnost naštvané primitivní masy oblbované rovněž velice autentickou ideologií extrémních proudů sloužících buržoasii. Víme přesně, jak to dopadlo v Německu. A když k tomu přičteme záměrně buržoasií pěstovaný rozklad demokratické slupky buržoasního státu, neúnavný tlak velké buržoasie a jejích peněz proudících třeba k holohlavcům, rozhádanost levice, lifi odpuzující stalinismus komunistů (podtrhuji že dnes jen části), jinou poitomost intelektuálů pořádajících hony na marxismus a neschopných vidět sociálně ekonomické podloží - tak to dopadne jako v Německu - když se buržoasie rozhodne, že je pro ni toto řešení výhodné. Nakolik je tomu dnes - to je už jiná otázka, nemám ji celkem ujasněnou, proto mám tendenci trochu podceňovat nebezpečí fašismu, M.hauser mne v tomto smyslu dobře nakopl a probudil. No a ti třeba holohlaví slouhové, kteří se nedají tak úplně zneužít a berou n+ěkteré ty sociální prvky "autenticky" - s těmi se pak může udělat krátký proces - nějaká ta noc dlouhých nožů, při které se bokem může zlikvidovat i pár komunistů, odborářů, čestných demokratů, příp. etnicky či rasově odlišných spoluobčanů. Zkrátka podle situace. V tomto smyslu má pravdu J.Dolejš - že zákonný zákaz je k ničemu a pravdu mají i ti, kteří požadují, aby se levice opravdu opřela do boje za zájmy neprivilegovaných a vzala tak fašistům vítr \(pardon - ty sociálně autentické holohlavce) z plachet.
  DS
  April 16, 2011 v 18.49
  Pana Škabraha
  Souhlasím,
  Jen nevím proč dáváte do jedné hromady nacismus a fašismus, alespoň tak to chápu.
  (o víkendu odpovím,děkuji za trpělivost)
  David Sekanina
  + Další komentáře