0/350 000 Kč ♥ Daruji

Podporujte naši práci trvalým darem.

Vycházíme jen díky darům lidí jako jste Vy. Bez Vaší podpory nedokážeme noviny udržet.

#Bezdomovci

Otevřený dopis Městské policii Plzeň

Městská policie Plzeň podala trestní oznámení na autora bakalářské práce, která mapuje policejní násilí vůči lidem bez domova. Jednání policie je bezprecedentní a nepřípustné, píší autoři petice, která se proti trestnímu oznámení ohrazuje.

Policejní násilí na lidech bez domova

V rámci Jednoho světa proběhla v Plzni výstava upozorňující na násilí, jehož se dopouští policie na lidech bez domova. Název „Násilí a pořádek“ odkazuje k jazyku politiků, který toto násilí legitimizuje. S autory rozmlouvala Fatima Rahimi.

Jednou snad budeme v teple domova spát všichni

Pomoci lidem na ulici můžeme koupí takzvané nocleženky. Je to správné, ale ještě lepší bude, až to nebude zapotřebí, protože všichni budou mít kde bydlet. Zákon o podpoře v bydlení k tomu může částečně, ale významně přispět.

Z ulice se dostává těžko. Lidem musí konečně začít pomáhat stát

Českým politikům by slušelo, kdyby přestali chápat bezdomovectví jen jako vadu na kráse veřejného prostoru a zasadili se o jeho prevenci. Těm, kteří už na ulici jsou, je třeba podat pomocnou ruku. Příklady dobré praxe známe, stačí chtít.

Pražská politika bydlení připomíná zásah zdravotníků u hromadné havárie

Praha schválila nová pravidla pronájmu sociálních bytů navržená Alexandrou Udženijou z ODS. Zainteresovaní odborníci s novými pravidly zásadně nesouhlasí. Omezení možností získat důstojné bydlení uškodí ohroženým lidem i celé společnosti.

Českobudějovická ODS užívá lidi bez domova jako materiál pro svůj populismus

Vedení českobudějovické radnice se rozhodlo přesunout zázemí pro lidi bez domova na městskou periférii. Výsledkem bude ztráta dostupnosti a vytvoření velkého problému. Alarmující je, že motivace místní ODS je především ideologická a zištná.

Lidé umírají na ulici. Řešení je snadné, stačí chtít

Brněnská tragická smrt osmi lidí bez domova znovu otevřela diskusi o možnostech, jak v Brně i dalších městech zajistit bydlení lidem v nouzi. Řešení jsou poměrně snadná a finančně přístupná. Stačí politická vůle.

Není nic nezajímavějšího než týden stará zpráva o smrti osmi lidí

Tragédie, při níž uhořelo osm lidí, dokládá naprostý cynismus a neochotu části veřejnosti a většiny politiků rozumět důvodům bezdomovectví. Většina lidí bez domova by se přitom postavila na vlastní nohy, jakmile by měla jistotu bydlení.

Radnice Českých Budějovic plánuje lidi bez domova odsunout na periferii

Českobudějovická radnice se rozhodla přesunout služby pro lidi bez domova z centra města na jeho periferii. Záměr je však krajně nevýhodný nejen pro klienty, ale i pro ostatní obyvatele města.

Absence domova je stejně bolestná jako chronické rány

Spolek Medici na ulici se snaží v českých velkoměstech poskytovat základní zdravotní péči lidem bez domova. Jejich práce je důležitá, ale systémová řešení nahradit nemůže.