Kauza Drobil: Právní stát v troskách

Jiří Pehe

Právní stát nevzniká jen přijetím smysluplných zákonů. Musí také existovat všeobecná vůle se takovými zákony řídit a jejich existenci nezneužívat. Taková vůle v České republice chybí, a tak Libor Michálek udělal to nejlepší, co mohl.

Poté, co odvolaný šéf fondu životního prostředí Libor Michálek odhalil, že si nahrával některá jednání na ministerstvu životního prostředí, z nichž vyplývá podezření na rozsáhlou korupci, do níž mohl být přímo nebo nepřímo zapleten ministr životního prostředí Pavel Drobil, stal se okamžitě terčem útoků. Nejslabším místem v Michálkově jednání, jak si jeho kritici okamžitě povšimli, byla skutečnost, že důkazy o korupčním jednání shromažďoval sám, místo toho, aby vše oznámil státnímu zastupitelství nebo policii.

Na policii se ovšem neobrátili ani politici, které Michálek kvůli svým podezřením kontaktoval. Ministr vnitra Radek John Michálkovi jen poradil, kde získat nahrávací techniku. Ministr dopravy Vít Bárta podle některých zpráv v médiích též o Michálkových obviněních věděl, ale ani on nešel na policii. Premiér Petr Nečas Michálkův návrh, aby do vyšetření možné korupce zapojil Bezpečnostní a informační službu, nevyslyšel a na policii se sám též neobrátil.

Advokát Tomáš Sokol ve svém blogu připomněl, že v České republice máme § 367 a 368 trestního zákoníku, podle kterých je krom jiného trestné nepřekažení a neoznámení trestného činu přijetí úplatku a podplácení. Z čehož podle Sokola vyplývá povinnost pro kohokoliv, kdo se hodnověrným způsobem dozví o tom, že má být nebo byl spáchán tenhle trestný čin, oznámit to státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Nezbývá se zeptat, proč, když je po právní stránce všechno tak jasné, Michálek, John i Nečas policii nekontaktovali. Odpověď je bohužel nasnadě: něco takového dává smysl jen v právním státě.

Vysoká politika v České republice, jak už jsme viděli například v kauze Čunek a s ní spojené aféře kolem „justiční mafie“, dlouhodobě nerespektuje nezávislost některých institucí včetně policie. Jelikož v čele takových institucí stojí konkrétní lidé, kteří vědí, že jejich postavení a kariérní postup budou ohroženy, pokud se politikům nepodřídí, snaží se orgány činné v trestním řízení, jak se zdá, vyšetřovat závažná podezření často nikoliv tak, aby bylo učiněno zadost liteře zákona, ale aby si to „nerozházely“ s politiky.

V zemi, kde se za posledních dvacet let z těchto i dalších důvodů vyšetřil jen zlomek korupčních případů, jakož i případů tunelování či defraudace, má někdo jako je Libor Michálek na vybranou: může se zachovat podle Sokolem citovaného ustanovení trestního zákoníku, anebo raději shromažďovat důkazy sám.

Představme si, co by se asi stalo, kdyby se Michálek obrátil hned na začátku se svými podezřeními na policii. Ti, jichž se podezření z korupce týkalo, by nejspíš měli informace o Michálkově obvinění, ještě než by vyšel z policejní budovy. Vzápětí by se spustila denunciační mašinérie, důkazy by se zametly pod koberec, a pokud by byli dotčení politici rozzlobeni opravdu hodně, možná by se obvinění obrátilo proti „práskačovi“ Michálkovi.

Ve hře, jak víme, jsou přeci vyšší zájmy, například stabilita vlády. Svoje by o tom mohla vyprávět například Marcela Urbanová, která z korupce obvinila Jiřího Čunka. Scházelo málo a po mnoha tahanicích by vše neskončilo odchodem Čunka i symbolickou prohrou „justiční mafie“, ale ve vězení mohla skončit Urbanová.

Pokud by se policie do vyšetřování Michálkových obvinění opravdu pustila a přestála by všemožné politické tlaky, je docela pravděpodobné, že by ještě před skončením vyšetřování vše uniklo do médií buď proto, že někteří policisté se tak chrání před politickými tlaky, anebo proto, že někteří policisté mají nadstandardní vztahy s novináři.

Vše by tak skončilo v typicky české polobulvární „reality show“, v níž kdosi v policii, veřejnosti neznámý, pouští do médií například pečlivě vybrané nahrávky rozhovorů. Zda by takto pečlivě režírovaná „investigativní žurnalistika“ vyzněla v nahrávkách nakonec lépe pro Michálka, nebo pro Drobila, by záleželo na tom, pro koho dotyčný policejní „režisér“ pracuje.

Pokud se takový scénář zdá být nepravděpodobný, stačí připomenout, že když už se Michálek se svými nahrávkami na policii obrátil, přičemž předem pro jistotu vše medializoval, spěchal sám policejní ředitel Oldřich Martinů za premiérem Nečasem s podrobnostmi z Michálkova výslechu, jež pak denunciační mašinérie ODS okamžitě využila.

Vrátíme-li se k argumentu Tomáše Sokola, skutečnost je bohužel taková, že právní stát nevznikne jen přijetím smysluplných zákonů. Musí také existovat všeobecná vůle se takovými zákony řídit a jejich existenci nezneužívat. Kdybychom žili například ve Švédsku nebo ve Švýcarsku (kde by ostatně byly vůbec těžko představitelné podobné korupční kauzy, které hýbou naší zemí), mohl by se Libor Michálek obrátit na policii s velkou mírou jistoty, že vše bude řádně vyšetřeno, viníci potrestáni.

V neprávním státě, jakým je Česká republika, by se nejenom nic nevyšetřilo, ale dost možná by na své čestné jednání Michálek doplatil. Ostatně i poté, co si pro jistotu sám opatřil důkazní materiál, jsme svědky neuvěřitelných útoků na samotnou podstatu právního státu, když se Michálka snaží z nejrůznějších pozic očernit či zpochybnit jak obviněný ministr, tak premiér, tak dokonce prezident.

  Diskuse
  LV
  December 21, 2010 v 12.03
  Capo di tutti capi
  Prezident nemůže jednat jinak. Systém právního státu, kdyby byl nastolen, by ho totiž smetl rovnou do kriminálu, kam už dávno patří.
  Premiér nemohl povolat BIS, neboť je pevnou součástí tohoto zkorumpovaného systému již dvacet let a pochopitelně dobře věděl, co by se stalo - BIS by na tomto konkrétním případu, kdy je svědek ochoten vypovídat a předložit důkazy, což se věru nestává, už vůbec v tak vysokých pozicích, dříve či později odhalila korupční mechanismus financování ODS (nejen) - a také Nečas by záhy musel skončit v klepetech.
  A dalo by se pokračovat. Proč Topka zůstává spíše apatická a chladná? Kromě několika vyřčených všeobecných frází? Je dlouholetou součástí tohoto systému, jako kdysilidová strana, která před 2 lety přetřela firmu a vystrčila svého maskota, jinak nejzadluženějšího člena této vlády. Dekadentní sešlost...
  Brzy se dozvíme odpověď na otázku, nakolik jsou v tomto systému etablovaní lidé z VV. Hrají nyní očividně vabank. Jsou-li již součástí korupce, vládu podrží a půjdou postupně jako politické hnutí do nebytí, za zelenými, ODA, US... a jen někteří z nich (vsadil bych si na Bártu, který je jeden z nejinteligentnějších lidí, kteří v posledních letech do politiky přišli) zůstanou již trvalou součástí tohoto korupčního systému. Pokud vládu nepodrží, je skutečně možné, že tu ještě právní stát vznikne. Ale ani pětikačku bych na to nevsadil.
  December 21, 2010 v 13.53
  Jak zní nový ódeesácký výraz pro morální skrupule?
  "nedostatečný respekt vůči úřední hierarchii a celkově nízká sociální inteligence"
  Zdroj:
  http://www.novinky.cz/domaci/220314-knetig-zamerne-jsem-si-vymyslel-a-hovoril-nepravdy.html
  LV
  December 21, 2010 v 15.02
  Amen
  Tak před chvílí hlásili výsledek jednání na Hradě. Domluvili se - vláda pokračuje. Tímto VV ohlásili kolektivní sebevraždu. Dobře jim tak, asi sotva komu bude po nich smutno.
  "Budeme státotvorní. Pro vládu budeme hlasovat a na svých požadavcích důsledně trvat," řekl reportérce Aktuálně.cz jeden z poslanců za Věci veřejné.

  Přeloženo z orwellovštiny: tak my vám tu zlodějinu pomůžeme schovat, ale dáte nám z ní větší podíl.
  OW
  December 21, 2010 v 21.04
  Já pro VV po jejich zániku taky plakat nebudu. Co byste taky chtěli po straně, která v rámci volební kampaně šikanuje bezdomovce? Ať jsou jací-chtějí, u mne prohráli již před jarními volbami.
  Ale rád bych se jejich zániku dočkal a už je mi 41 let.
  Ondřej
  December 21, 2010 v 21.58
  Neexistence právního státu ohrožuje naši demokracii,
  pokud lze hovořit o demokracii v širším slova smyslu než v tom, že se u nás pravidelně konají volby a existuje několik různých médií. S příspěvkem pana Peheho souhlasím, jen bych měl jednu námitku a to tu, že titulek "právní stát v troskách" naznačuje, že tu právní stát byl a nyní není. O právním státu lze snad do značné míry hovořit v době 1. republiky a do značné míry za Rakouska-Uherska, ale mám značné pochybnosti, zda o něm lze hovořit od Mnichova (1938) dodnes. Po Listopadové revoluci byla přijata nová ústava a Listina práv a svobod, ale to, co se dělo od roku 1992 byl spíše výsměch právnímu státu než jeho obnovování a budování a ten, kdo dával přednost rychlosti ekonomické transformace před tím, aby se to dělo s dodržováním etických a právních norem, dnes sedí na Hradě. Z tohoto hlediska je jednání Libora Michálka velmi statečné, dává jistý příslib do budoucna, ale zároveň ukazuje, že boj s korupční hydrou, nebude snadný a nebude krátký.
  December 22, 2010 v 1.46
  Na vrcholu moci nejsou u nás politici, ale jejich loutkáři. Pan Pehe občas o zprivatizování české politiky píše, ale když jde o konkrétní problém, jaksi to opomíjí.

  Dle svědectví z jedné z nahrávek měla být cena zakázky navýšena o tři miliardy, z toho půl miliardy mělo jít do ODS. A ten zbytek?

  Pár zajímavých postřehů „zevnitř“ je zde:
  http://www.ceskapozice.cz/domov/hlas-elity/necas-se-chova-diletantsky

  A za přečtení jistě stojí i toto:
  http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/jde-o-kradeze-za-bileho-dne-nikoliv-o-politiku

  FJ
  December 22, 2010 v 7.24
  pane kníže.....
  Povolejte ,prosím detektivní kancelář Croll, ti to vyšetří, tak aby jste ve vládě mohl zústat a bojovat proti korupci mezi nečekanými zdřímnutími.Vláda potřebuje zjištění, že se nic nestalo. Potřebují to i lidé a občané. Pravda tady to bude složitější než v kauze Čunek, ale národ již je otužilejší.  Pouze poznámka...právní stát není v troskách, trosky jsou příliš hmotné a hmatatelné a musely by vzniknout z nějaké konstruce. Tady kromě předlistopadové doby nic nebylo, co by mělo konstrukci, nebo stavbu. Navíc vše přeci řeší neviditelná ruka trhu. Budiž tedy všeobecný chaos s demokraturou trosky netrosky...
  ??
  December 22, 2010 v 8.22
  Akorát si nejsem jist, že bude vše OK v zemích jako Švédsko. Nedávno např. prosáklo do médií skrze WikiLeaks o Norsku, jak "Norsko a Spojené státy dělaly všechno, aby tajně vyřadily konkurenci při nákupu amerických stíhaček pro norskou armádu." V případě Švédska jsou zde jisté otazníky nad postupem švédské vlády v případě zatčení Juliana Assange.
  PM
  December 22, 2010 v 10.23
  Trosky právního státu mají pevný fundament v klausismu
  který spočívá na koherentní ideologii nabízející pravici široké spektrum populisticky zaměřených politických postojů. Klausismus nabídl kleptokraci záštitu v brutální-ODS, dobrácky přihlížející-TOP a hlučně antikorupční-VV.
  Koalice se tak domnívá, že se nemusí namáhat infiltrací odborů aj. levicových prostor. A dokonce se neobává ani pravicového středu - lékařů, učitelů aj. Klausismus vychází ze ziskového efektu na destrukci poválečného uspořádání sociálního kapitalismu zdejší provenience. Zatím s úspěchem.
  December 25, 2010 v 23.36
  Právní stát zde není, a to už dlouho.
  Ale všude právo určují ti co vládnou, nemyslíte? Jaké povědomí o právu mají například někteří američtí politici si můžeme představit skrze jejich výzvy k fyzické likvidaci mediální tváře serveru Wikileaks, nebo i skrze informace, které tento server přinesl. A že by to bylo jinde zásadně jiné k lepšímu se mi nechce věřit. Centrální vláda má vždycky tendenci k určování svého práva na území, kterému vládne. Je to podle mě přirozená vlastnost těch co ji tvoří.
  SH
  January 23, 2011 v 19.36
  Právní stát?
  Podle autora je právním státem soustava smysluplných zákonů a snaha všech, nebo alespoň velké většiny, je dodržovat. Taková snaha o definici vypadá dobře, ba až skvěle, ale pouze do doby, pokud se nikdo neptá, jak vznikají smysluplné zákony. Kdo je vůbec za zákony vydává. Možná, že by detailní analýza tohoto procesu ukázala, že není vůbec v zájmu většinové společnosti je dodržovat.
  Právní stát není tak jednoduché schéma, které líčí pan Pehe. Zákony vydává třída profesních politiků a nejvlivnějšími lidmi ve státě je třída globálních financiérů. Třída profesních politiků se zoufale snaží udržet si oprávnění až právo na rozhodovací moc, tedy soustavu zákonů, které nemají zájem dodržovat nejvlivnější síly světa.
  FJ
  January 24, 2011 v 6.25
  Ano, jak píše S.Hošek...
  Tak to je . Na Parlemntních listech lamentuje kníže a jeden politik za ODS, že třeba VV se zbláznili a "bůh ochraňuj naši republiku" píše K.Schw.. Vždyť máme zastupitelskou demokracii , nač diskutovat s lidmi??
  Otázka je i jakou zemi bere za svou K.Schw., jestli tu kde se podílí na braní a nebo tam , kde se chová slušně, protože musí.

  Oni si dělají, co chtějí...i se zákony a i s justicí. Takto se ovšem Sametová revoluce jeví na rozdíl od roku 1968 , kontrarevolucí i se svými poturčenci horšími Turka.
  + Další komentáře