Co zbývá? Občanská společnost a sociální demokracie

Jakub Patočka

Debata o příčinách špatného volebního výsledku sociální demokracie by neměla zatemnit základní politický rozvrh současné situace: sociální demokracie zůstává hlavní brzdou nastupujícího režimu a je třeba ji podporovat, aby v tom dokázala být co nejúčinnější.

Po volbách se zákonitě debatuje o příčinách vítězství vulgární pravice, vzestupu populistů i nezdaru sociální demokracie. Důležitost takové debaty nelze přecenit, neboť na závěrech z ní závisí, jakým směrem se ČSSD vydá. Občanská společnost sama nebude stačit odvracet nápor nového režimu; spojenci v parlamentní politice budou nutní. Jakákoli smysluplná strategie musí mířit k utvoření nové parlamentní většiny.

Při bytostném sklonu k anachronismům, v němž se topí komunisté, nikdo jiný než sociální demokracie jako ústřední potenciální spojenec občanské opozice proti vznikajícímu režimu ani nezbývá. Je proto v zájmu občanské společnosti otevřít se sociální demokracií soustavný, principiální rozhovor o jejím dalším směřování.

Z toho důvodu je třeba věnovat pozornost jednomu z názorů na příčiny volebního výsledku ČSSD, který rychle a snadno získává popularitu, jímž je přesvědčení, že sociální demokracii „prohrál volby“ Jiří Paroubek. K oblibě tohoto postoje naposledy přispěl svou analýzou Valtr Komárek, k níž se v Deníku Referendum vehementně přihlásil František Kostlán.

František Kostlán vyslovuje mínění, že Jiří Paroubek „se stal všeobecně negativní postavou“. Nuže bývalý předseda sociální demokracie nepochybně projevoval celou řadu záporných vlastností a dopustil se celé řady chyb, které jsme tu popisovali důkladněji než Valtr Komárek, a navíc již před volbami, ale opravdu byl „všeobecně negativní postavou“?

Kam se tu ztrácí smysl pro proporce? Základním nedostatkem takovýchto úvah je absence bezprostředního srovnání alternativ. Nemůžeme vědět, jaký volební výsledek by sociální demokracie měla s jiným vedením. Zato víme, že Jiří Paroubek převzal stranu ve vnitřním rozkladu a vrátil jí sebevědomí i důstojnost. Samozřejmě dělal chyby i velké chyby, ale jsme si jisti, že někdo jiný by vedl ČSSD lépe? Kdo by to byl?

Ale Kostlán, Komárek i další kritici by museli především vysvětlit, v čem by vláda sestavovaná Jiřím Paroubkem byla horší nežli ta, která tu právě vzniká. Nehodilo by se slovní spojení „všeobecně negativní“ spíše k adekvátnímu popisu vznikající vlády, k níž sociální demokracie konec konců představovala jedinou reálnou alternativu?

Vzhledem k snadno prokazatelné okolnosti, že Paroubkova vláda by byla pro stát lepší prakticky ve všech myslitelných ohledech, měl by možná František Kostlán znovu promyslet, nakolik v něm jeho rozhořčení nad Paroubkovou osobností vzklíčilo z reálných nedostatků sociálnědemokratického státníka a nakolik se jen nechal prostoupit pogromistickou kampaní pravicového tisku.

Nelze obcházet, že Jiří Paroubek přece byl po celá léta předmětem surové fašistoidní kampaně pravicových médií. Jejím terčem, včetně vajíčkového pranýřování, šikanování a vyhrožování násilím se ani on, ani další sociální demokraté nestali proto, že by měli nějaké zvlášť ohavné rysy. Sociální demokracie i Jiří Paroubek mají mnohem blíže k hlavnímu proudu evropské sociálně demokratické politiky než česká pravice k pravici evropské. To ostatně prokázal naposledy svou elegantní rezignací.

Kdyby šlo o chyby, byl by Paroubek věcně kritizován a možná by nebyl tak imunní vůči možnostem své kultivace i vlastní strany. Ale Paroubek nebyl kritizován pro své chyby, byl ostouzen, ponižován až dehumanizován pro svou sociálnědemokratickou programovou principiálnost, kterou projevoval už po celé dlouhé roky ve vnitřní opozici vůči Miloši Zemanovi, a politickou nepoddajnost.

S Jiřím Paroubkem se zacházelo způsobem, který byl nesouměřitelně horší nežli on sám a každého slušného člověka nutil k elementární lidské solidaritě s ním. S Jiřím Paroubkem česká pravice zacházela jako česká spodina zachází s „cikány“, a to z toho prostého důvodu, že se stal hlavním představitelem ČSSD — pokud toto František Kostlán nepochopil, skutečně pochopil velmi málo o podstatě aprioristického diskriminačního myšlení.

Františku Kostlánovi nemůžeme rozmlouvat, aby se hlásil ke svému nešťastnému předvolebnímu textu Proč nebudu volit ČSSD, ale při pohledu na vznikající vládu se domníváme, že se mu po následující čtyři roky bude číst čím dál tím obtížněji.

Františka Kostlána zřejmě zrazuje jeho metoda hodnocení politických jevů, pokud ho vede k závěru, že „ČSSD spolu s ODS s přehledem vede v degeneraci“ mezi stranami. To je zřejmě úhelný kámen jeho myšlení, jež projevuje i celá řada dalších lidí, když se pokoušejí vysvětlit, proč raději volí jiné menší strany. Je to ale názor stejně tak běžný jako nepromyšlený.

Neobstojí v banální srovnávací analýze. Mezi ČSSD a kompletní českou pravicí zeje ve skutečnosti propast principiálně odlišných řešení konkrétních politických situací s fatálními dopady pro každodenní životy prakticky všech lidí od zdravotnictví či vzdělávání, přes ekonomickou a sociální politiku až po vztah k Evropě i světu.

Sociální demokracie přitom samozřejmě i jako opoziční strana zklamala, zejména v oblasti kulturní, ekologické a ve vztahu k občanské společnosti: to ale nemůže zamlžit prazákladní rozdíl mezi ní a českou pravicí; rozdíl, který hovoří v prospěch sociální demokracie a je ve své podstatě až civilizačního rázu.

Pokud někdo tento rozdíl nevidí, je skutečně otázka, s jakým rastrem pracuje a co je vůbec schopen skrze něj poznat či popsat. Je třeba si uvědomit, že bohorovné či anarchistické stavění ČSSD a ODS či dalších pravicových stran na roveň je opravdu bezděčným spojencem ruinování lidských životů, které se tu bude po následující čtyři roky v orwellovsky nazvané ideologii „rozpočtové odpovědnosti“ provozovat.

Františka Kostlána se dotklo, že jej Ivan Štampach v diskusi pod jeho článkem poněkud zhurta nabádal k věcné argumentaci. Tomu sice rozumím, ale měl by možná uvážit, zda si sám neobjednává příkřejší odpovědi větami typu: „levicoví intelektuálové, kteří dříve stáli v popředí změn, ve své většině procházejí těžkou krizí, která by se dala symbolicky vyjádřit jako výměna kritického rozumu za stranický dres ČSSD“. To přece nikoho nepopisuje, nic nevysvětluje.

Kdo mají být oni intelektuálové, kteří se vzdali kritického myšlení ve prospěch stranického dresu ČSSD? Vlastně neznám ani jednoho. A nevím vůbec o nikom, kdo by procházel těžkou krizí: spíše pozoruji slibný kvas směřující k organizaci občanské společnosti k základní konfrontaci s nastupujícím režimem.

Debata o sociální demokracii by neměla uvíznout v osobních motivech, a to ani v resentimentech vůči Jiřímu Paroubkovi. Hrozilo by pak totiž, že sociální demokracie nedokáže navázat ani na to dobré z něj. A copak je to dobré? Odpověď je skryta v textu: sociálnědemokratická programová principiálnost a politická nepoddajnost. Paroubek měl jako předseda sociální demokracie kromě dlouhého výčtu nedostatků skutečně i tyto dobré stránky.

Ty je třeba zdůrazňovat, protože jinak hrozí, že sociální demokracie začne pod brutálním tlakem pravicové propagandy kolísat a přizpůsobovat se představám o „slušné sociální demokracii“, která ve všem podstatném s pravicí souhlasí, jak naznačilo například trapné nadbíhání Romana Onderky antikomunistickým náladám.

Česká společnost potřebuje sociální demokracii radikální a sebevědomou, která bude reprezentovat touhy po sociální, občanské a demokratické alternativě ke kapitalismu, jenž tu vzniká, konečně bez přívlastků, čili jako bezprostřední ohrožení sociálního státu, občanské společnosti i demokracie jako takové.

Dialog se sociální demokracií o jejím dalším směřování by tudíž měl být jednou z principiálních strategií občanské společnosti v obraně svobodného veřejného prostoru.

  Diskuse
  July 8, 2010 v 8.28
  sociální demokracie a občanská společnost ano, sociálnědemokratický mesianismus ne
  Souhlasím s kolegou Patočkou, že jde a půjde o tvořivé a kritické rozvíjení občanské společnosti a sociální demokracie. Nesouhlasím s ním však v tom, co jsem nazval sociálnědemokratický mesianismus, tedy v tom, že sociální demokracie je tou jedinou pravou a správnou stranou a Jiří Paroubek byl proto pronásledován a uštván. Jistě pravicová média a pravicoví politici nezacházeli s Jiřím Paroubkem v rukavičkách, ale on se s nimi také nemazlil. Jiří Paroubek udělal kus práce, ale udělal také mnoho chyb. Obhajoba Paroubka je ohlížení se do minulosti. Kritika je dobrá k překonání minulých chyb a k hledání nových cest, proto považuji Komárkovu kritiku za dobrou bez ohledu na to, nakolik on sám má na kritizovaných chybách podíl. Sociální demokracie se pod Paroubkovým vedením také spojovala s kmotry, velkým byznysem a tu billboardovou bitvu, v níž jí to potom pravice vrátila i s úroky, zahájila. Jde o to, aby se sociální demokracie stala občanskou, otevřenou, kritickou a sebekritickou stranou, která bude otevřená spoluobčanům z občanské společnosti, na něž budou dopadat neoliberální experimenty. Také myslím, že by mohla a měla hledat spojence v Zelených a Lidovcích, kteří jí jsou v zásadě programově nejblíže.
  Už jsem tu o tomto tématu psala, takže jen krátce: souhlasím s Janem Patočkou, že Jiří Paroubek ukázal některé vlastnosti, které je nutné lidsky obdivovat a hluboce chápu jeho potřebu se připojit na stranu zajíce v situaci "Mnoho psů, zajícova smrt". Na druhou stranu myslím, že osoba Jiřího Paroubka je také symbolem určitého vskutku nešťastného způsobu oslovování veřejnosti a vedení volební kampaně, Nejen toho agresivního, ale i toho "otcovského" nevysvětlujícího, slibujícího, v čemž já cítím největší chybu. S pozdravem
  Pardon, s Jakubem. Omlouvám se, ale mám tu tendenci občas i když o Tobě přemýšlím. Jan Patočka byl přítelem mého otce, tak asi proto. Ještě jednou omluvu.
  July 8, 2010 v 16.14
  ad MH
  Souhlasím s Vámi.
  Jde ale asi o víc než o hon na zajíce, jak před malou chvíli ukázal František Lutonský v rozhovoru s Michalem Haškem na ČT 24.
  (Navíc mi to úsloví připomnělo také děsivou událost z let čtyřicátých, kdy obyvatelé v okolí Mauthausenu pomáhali střilet uprchlé vězně. Do historických příruček to vstoupilo jako Hon na zajíce.)
  SH
  July 8, 2010 v 19.51
  Naposled o Paroubkovi a něco navíc
  Pokusím se, již naposledy, dokreslit svůj názor na Paroubka, ale tentokrát navíc nejen na něho. Ve smršti kritiky jeho osoby, ale typicky teprve tehdy, až opustil svou pozici, jsem si troufl napsal do Britských Listů http://www.blisty.cz/2010/6/22/art53198.html jeho obhajobu. K ní jenom dodávám, že kdo tvrdí, že Paroubek byl stejně tvrdý k soupeřícím stranám, jak byly ony k němu, tak slušně řečeno neumí, či nedokáže rozlišovat. Navíc on, ani nikdo z ČSSD, si nevytyčil jako předvolební úkol, někoho konkrétního zničit. Langer si tak ve skutečnosti vyzkoušel Gottwaldovo „zakroutíme vám krkem“.
  Co já znám ČSSD, tak vždycky trpěla zvláštním stigmatem, nazval bych ho – nechejme to na vůdci. I nejvyšší orgán mezi sjezdy (ÚVV) ho nechává, i přes prokazatelné chyby a nedostatky neustále v čele, dokud všechny s jistotou táhne nahoru a neohrožuje tak jejich pohodlné bytí. V té době není ani moc kritizován, pokud náhodou nešlápne někomu konkrétnímu na kuří oko. Sice je v zákulisí pomlouván, ale to tak spíše ze cviku a pozůstatků závisti. Když je médii či soupeři napadán, dehonostován a doslova štván, tak nejenže mu nikdo (výjimky potvrzují pravidlo) nepomůže, nadtož aby se vedle něho postavil „se šavlí v ruce“, ale někteří se v tom zákulisí navíc škodolibě chichotají a už pomalu tvoří budoucí nové klany. Tak se nakonec konkrétně ještě před volbami zastávali Paroubka osobnosti jako Pehe, Bělohradský a podobně, ale v žádném případě nikdo z ČSSD, včetně Komárka kupříkladu. A je trapné, že ostatní „levicové“ strany si sem tam ještě přihodily. Zato ihned po volbách začali její příslušníci volat po sjednocování úsilí a div ne společné akci levice. K smíchu. Vůdce uvnitř ČSSD nebývá zpravidla kritizován, nadtož vyzýván k rezignaci. Je to možná dáno i tím, že má obrovský mandát oproti ostatním členům ÚVV, protože je volen celým sjezdem. Takže musí hrát, dokud nepadne. A následuje … onen vtip o Stalinovi,… sveďte všechno na mně.
  Ale dost už bylo Paroubka.
  Často se hovoří o degeneraci stran. To je ale pouze špatná optika. Nejde o degeneraci stran, ale o degeneraci zastupitelské demokracie - a to je sakra zásadní rozdíl. Že to nevidí mladí, staří, ženy, muži, to mně ani tak nevadí, ale že to nevidí politici, nebo ti, kdo se jako politicky myslící tváří, tak to mne vážně rozlaďuje. Tvrdit, že nebudu volit „bafuňářskou“ stranu a že obrodu demokracie přinese nějaká stranická „neposkvrněná panna“, dámy ať prominou, patří jednoznačně mezi jevy stupidní. Šlo o lež větší, než byla ta o Řecku. Tedy „Džon“ ve lhaní již tehdy předčil Kalouska.
  July 9, 2010 v 4.13
  Vulgární?
  Čtu dobře "vulgární" pravice? Pravicová část českého národa je vulgární?

  Není to spíše paušální opovážlivé nařčení mnoha slušných, jen svobodně (pravicově) smýšlejících lidí v demokratické ČR?
  July 9, 2010 v 5.54
  paní Hyldebrantová
  VULGÁRNÍ latina byla LIDOVÁ latina, tedy mluvené nářečí, z něhož vznikly románské jazyky. Pokud jste ovšem po zralé úvaze rozhodnuta chápat slovo vulgární jako nařčení, nikdo Vám v tom nesmí bránit.
  Za Váš statečný boj ve jménu mnoha slušných lidí, který - doufám - nevedete jen slovy, Vám patří respekt a úcta. Slušnost je totiž důležitější než poslušnost.
  July 10, 2010 v 0.24
  Já jsem to slovo "vulgární"
  pochopil jako označení jisté části pravice.
  July 10, 2010 v 9.49
  Paní Hyldebrantová
  vulgární také znamená - "nesprávně zjednodušující". Toto označení bych osobně např. použil při hodnocení volebních sloganů TOP9 (práci, ne dávky, zdraví, ne nemocenskou apod.).
  A není také vulgaritou v tomto smyslu Vaše věta - "...paušální opovážlivé nařčení mnoha slušných, jen svobodně (pravicově) smýšlejících lidí v demokratické ČR?"?
  Pro většinu Vámi použitých přívlastků lze najít příklady, které tyto přívlastky zpochybňují.
  Proto si nevšímám jednotlivých slov, ale smyslu celé úvahy.
  Cituji z článku: "Po volbách se zákonitě debatuje o příčinách vítězství vulgární pravice, vzestupu populistů i nezdaru sociální demokracie."

  Objasní nám prosím význam použitého slova "vulgární" sám autor?


  Jinak, pane Kopecký, líbilo by se Vám třeba místo názvu "Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová" používat snad název "Křesťanská demokratická unie - Československá strana vulgární"?
  Nebo místo "Lidový dům" - "Vulgární dům"?
  OL
  July 11, 2010 v 15.34
  Ne všechna pravice vulgární
  Vulgární zde chápu ve smyslu "falešně popularizující, zjednodušující" atp.Doporučuji Příruční slovník jazyka českého na webu Ústavu pro jazyk český: http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php.
  July 11, 2010 v 17.47
  přejete-li si
  nějaký názornější příklad vulgarity, paní Hyldebrantová, nábídl jej, tuším minulou neděli, Miroslav Kalousek v televizi:
  "Chceme podporovat kulturu - nebo chceme podporovat neochotu pracovat?"
  Obávám se, že Joseph Goebbels by to nedokázal říci výstižněji.
  (Bohužel se Jakub Patočka cítí příliš povznesený, než aby Vám odpověděl sám.)
  JP
  July 12, 2010 v 11.48
  Vulgární pravice
  Děkuji všem za diskusi.

  Vulgární je zde užito původně ve smyslu primitivní, ale více méně všechny významy, na které diskutující odkazují, jsou přijatelné a autorskému úmyslu blízké. Šlo mi o to hned v počátku upozornit na abnormalitu současné české pravice. Ale pokud by někdo slovo vulgární pochopil tak, že to, co se chystá provést s českou společnosti, je zkrátka sprosté, také by se nemýlil.

  Jak ukazuje i tato diskuse, slovo vulgární tu bylo užito jako dostatečně vágní i přesné, aby mohlo podněcovat další přemýšlení o věci, což je snad dobře.
  + Další komentáře