Radní Janeček za ODS vymyslel skládku pro bezdomovce

Anna Voňavková

Čtrnáctideník A2 přinesl ve čtvrtek reportáž o vznikajícím akčním plánu pražského magistrátu, který má vyřešit problém bezdomovectví. Jeho součástí je zřízení sběrného místa, jehož popis Anně Šabatové nápadně připomíná koncentrační tábor.

Podle čtrnáctideníku A2 plánuje pražský radní za ODS pro sociální oblast a bytovou politiku Jiří Janeček jednoznačný postup vůči lidem bez domova. Bezdomovec má být lékařsky ošetřen a bude muset souhlasit s poskytnutím sociální péče. Jeho data budou zavedena do evidence, jejíž vedení už zahájili pracovníci lodě Hermes, dostane se mu ubytování i zaměstnání. Pokud některou část plánu nebude chtít podstoupit, dočká se sankcí.

„Ti, kdo budou projevovat nerespekt, se setkají s velmi tvrdým postupem. Vytlačujeme je tam, kde nikomu nevadí, kde nemohou být rizikem pro řádné občany Prahy,“ sdělil A2 radní Janeček a vysvětlil, jak takové vytlačení bude vypadat: „Na okraji Prahy, kde by nikomu nevadili, bychom zřídili sběrné místo pro ty, kdo se nikdy nezačlení. Svážel by je tam speciální mikrobus. Měli by tam klid, mohli by si tam dělat, co by chtěli. Kolem centrální haly by mohli mít stany nebo holobuňky. Byl by tam jednoduchý program, polévka třikrát denně, zdravotnické zařízení. Tam by mohli být, jinde ne.“

Za vypovídající považuje výrok Janečka kandidátka na veřejnou ochránkyni lidských práv a předsedkyně Českého helsinského výboru Anna Šabatová: „Doporučuji každému, aby si pořádně, alespoň dvakrát, přečetl slova radního Janečka a zamyslel se, zda mu to náhodou nepřipomíná koncentrační tábor,“ říká Šabatová.

Podle A2 má Janečkův akční plán blízko k opatřením, která již probíhají v desáté a jedenácté pražské části. Systém integrované sociální intervence Prahy 11 řeší problémy prevencí a represí, provozuje poradnu a horkou linku a využívá služeb profesionální bezpečnostní agentury. Není překvapením, že v obou částech města se jedná o agenturu ABL, která sponzoruje Věci veřejné.

Aktivity ve zmíněných částech hlavního města také připomínají právě předvolební hlídky strany, které motivovaly předsedu zrušené Dělnické strany Tomáše Vandase k znovuobnovení tzv. domobrany. Praktiky Věcí veřejných tehdy otevřeně zkritizovala i náměstkyně ministra vnitra za KDU-ČSL Lenka Ptáčková Melicharová. „Trochu mi to připomnělo údajnou domobranu Dělnické strany nebo komunistickou Pomocnou stráž Veřejné bezpečnosti,“ uvedla Ptáčková s tím, že politická strana nemá suplovat práci policie.

Více informací:

Kulturní čtrnáctideník A2 Zmizet z ulic, zmizet z očí

  Diskuse
  Téma obsažené v článku je opravdu vážné a potřebné k rychlému řešení.

  Pohled na bezdomovce v Praze vybízí k účinnému a neodkladnému řešení situace těchto lidí (i lidí kolem), i já sama prožívám velkou bezmocnost a bezradnost...

  Jsem ráda, že se to nějak plánuje řešit, že stát nezůstane lhostejný.

  Nejúčinnější a zároveň reálně možný způsob řešení se možná bude teprve hledat a dotvářet postupně, je ale třeba hlavně nějak začít (byť třeba nedokonale a s chybami)- t.j. řešení neoddalovat, nenechávat tyto lidi bezmocně trpět v ulicích centra Prahy "na zemi" ... kde je jich stále více...
  June 25, 2010 v 22.26
  Ad K.H. Ne každé řešení je dobré
  Akční plán prezentovaný Jiřím Janečkem není řešením situace lidí bez domova. Záměr zde prezentovaný má za cíl ochránit tzv. "slušné" lidi před tím, aby je bezdomovci svou existencí obtěžovali. To jasně vyplývá z těchto slov: "Na okraji Prahy, kde by nikomu nevadili, bychom zřídili sběrné místo pro ty, kdo se nikdy nezačlení .... Tam by mohli být, jinde ne.“

  Historie nás učí, že takovéto nápady nekončívají dobře. Kromě toho, že nálepka "nepřizpůsobivý" se většinou rozšiřuje na další skupiny obyvatel, je z hlediska etiky a morálky naprosto nepřípustné držet někoho v takovém zařízení proti jeho vůli.

  Stát i obce mají řadu možností jak lidem bez domova podávat pomocnou ruku a to způsobem, který nesnižuje jejich lidskou důstojnost. Úplné řešení neexistuje (kromě toho konečného). Vždy budou někteří lidé žít tak, že se to zase jiným nebude líbit, to už k životu ve svobodné společnosti patří.

  June 26, 2010 v 4.32
  ad KH
  Milá paní Hyldebrantová,

  jelikož Vás téma očividně trápí, upozorňuji Vás
  1) na zprávu Petra Mareše Faktory sociálního vyloučení (2006). Najdete ji na adrese http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_193.pdf, a
  2) na knihu Jana Kellera, Nejistota a důvěra (2009)

  S pozdravem JK
  SH
  June 26, 2010 v 9.46
  KACÍŘSKÝ
  Ještě štěstí, že těm Janečkovsky "slušným" lidem nevadí ještě menší minorita superbohatců. Přesněji, ani vadit nemůže, protože ti už v ghettu žijí. To připomínám proto, že stávající systém ani jeden extrém sociální stratifikace neodstraní, ať bude dělat co chce. A to dokonce ani tehdy, kdyby se rozhodl každý jeden superboháč zaměstnávat jednoho z bezdomovců jako "zahradníka".
  TT
  June 26, 2010 v 16.05
  ODS lepší Sikory
  Kdosi tu mluvil o hysterii v souvislosti se Sikorovo textem o Sociálním poolu.
  Ale Janečkův nápad je ještě lepší a lidé na něj reagují mnohem pozitivněji - jako třeba paní z Vlašimi.
  Koncentrační tábor za Prahou je nápad, jehož dokonalosti nedosáhl ani Eichmann. Tenhle rozmařilý úředník Třetí říše rozmazloval lidi v terezínském ghetu a v Osvětimi, kde každému dával postel i pevnou stravu. To Janeček by je nechal bydlet pod širákem a na bujónu.
  Nevím co myslí jednoduchým programem pro bezdomovce. Asi by se jednalo o nějakou nenáročnou práci, jako třeba balení nebezpečných látek a jejich uskladňování v prostorech dolu. Mezi samozřejmou činnost by patřilo pohřbívání uhynulých bezdomáčů.
  Není také zřejmé, co se skrývá v centrální hale. Pokud se nechal pražský radní inspirovat některým podobným zařízením fašistů, bude zřejmě vybavena také vysokým komínem a prostorami připomínající sprchy.
  Rozhodně je dobrý nápad svážet bezdomovce mikrobusy. Představa davu bezdomovců na seřazovacím nádraží, jak se žlutou hvězdu s nápisem "pomohli jste nám - pomůžeme Vám" čekají na dobytčáky, které je odvezou na místo jejich posledního spočinutí, budí nepříjemné konotace a mohla by vést ke zbytečně dotěrným otázkám.
  Nejsem si jist, jak moc speciální budou mikrobusy pro svážení bezdomovců z českých měst. Eichmannovo speciální autobusy měly vyveden výfuk do kabiny pro cestující, říkalo se jim pojízdné plynové komory. Během cesty by tak mohlo dojít k radikální redukci potencionálních obyvatel tábora. Vzhledem k připravovaným úsporným balíčkům bude bezdomovců přibývat a na rozmařilost pánů Göringa, Heydricha a Eichmanna není prostor, nechceme-li skončit, jako Řecko.
  Možná to není ideální řešení, jak tu již bylo napsáno, ale aspoň něco. Pokud se to osvědčí, můžeme zřizovat podobné tábory pro neplatiče nájemného, školného, či zdravotních poplatků. I pro důchodce by se našlo místo, aby nezatěžovali penzijní systém. No a samozřejmě také pro ty, kterým se takovéto báječné nápady nelíbí. Většinou jsou to jen lidskoprávní žvanilové - NGOisti, kteří se sociálními problémy nemají žádnou zkušenost. Tak ať si to se sockami, které tolik milují, v klidu užijí až do konce.
  Áda Herman i Ríša skončili někde na půl cesty. Janeček by to mohl dotáhnout ke zdárnému konci.
  Pane Tožičko,

  to, co píšete (koncentrační tábor!??), nikdo myslím nechce, ani pan Janeček snad ne...

  Naopak je třeba neodkladné účinné pomoci bezdomovcům na ulicích - t.j. dát jim jistou střechu nad hlavou, jídlo, sociální a společenské zázemí, primárně tedy především pouliční psychologicko - sociální odbornou pomoc.
  (Dokud žijí bezdomovci v ulicích Prahy i jinde dlouhodobě "pod širákem", je jasné, že tato pomoc selhává a je potřebné ji účinně dořešit.)

  Očekávám Váš návrh řešení (vedle kritiky jiného návrhu) - pokud máte jiný?
  June 27, 2010 v 12.08
  Bezdomoci jsou občané. Jako vy nebo já.
  Paní Hyldebrantová,
  jednovětá odpověď na vaší otázku zní: pomáhat, ale nevyhánět.

  Skvěle se shodneme na tom, že bezdomoci si zaslouží naši pomoc. Proti části plánu pana Janečka, která chce lidem bez domova pomáhat s vyřízením dokladů, levného ubytování a práce nelze nic namítat. To vše samozřejmě platí, pokud o to zmínění bližní stojí - součástí naší nedělitelné svobody je totiž kupodivu i právo svobodně se rozhodnout nabízenou pomoc odmítnout, nechodit do práce a živit se z popelnic.

  Je ovšem naprosto nepřijatelné jakoukoliv skupinu občanů vytěsňovat z veřejného prostoru na základě skupinové příslušnosti. Pokud můžete na trávník v centru Prahy usednout vy, má stejné právo samozřejmě i bedomovec. Ostatně - jak budou městští strážníci potenciální obyvatle sběrného tábora určovat? Podle starého vtipu je mezi průměrným studentem MATFYZu a bezdomovcem jen ten rozdíl, že druhý má v žebradle notebook za třicet tisíc... ;)

  Existují jen dvě možnosti: buď pan Janeček nezná Základní listinu práv a svobod (a to hned její první článek, podle kterého jsou si všichi lidé v důstojnosti a právech rovni), nebo jí chce zcela úmyslně drsně porušit. Sám nevím, co je v tomto případě horší.