Oba pokusy o novou ústavu v Chile nevyšly, v zemi bude dál platit pinochetovská

Petr Jedlička

Po progresivním návrhu nové ústavy z loňského roku odmítli Chilané v referendu také druhý návrh, jejž letos připravila opoziční pravice. V zemi tak budou dál platit ty ústavní pořádky, jež v minulých letech podnítily masové protesty.

V neděli odmítnutý návrh nové ústavy byl dle pozorovatelů v mnoha ohledech ještě konzervativnější než aktuálně platný dokument. Vláda by po jeho schválení musela například zpřísnit přistěhovaleckou politiku či přestat s usnadňováním přístupu k interrupcím. Foto Janitoalevic, WmC

Jihoamerické Chile zatím novou ústavu mít nebude. Rozhodli o tom tamní obyvatelé, když v referendech odmítli oba připravené návrhy nových konstitucí: loni levicový a teď pravicový.

Proti loňskému návrhu, vypracovanému voleným Ústavodárným shromážděním s převahou levice, se vyslovilo 4. září 2022 přes 61 procent účastníků schvalovacího referenda. Proti letošnímu návrhu, vypracovanému v rámci Kongresu s pravicovou většinou, hlasovalo teď v neděli přes 55 procent účastníků.

V zemi tak zůstává platit dosavadní ústava, napsaná ještě za pinochetovské diktatury v roce 1980, která fakticky blokuje jakékoliv významnější změny v systému.

Současný levicový prezident Borić se nechal slyšet, že jeho vláda už nebude v rámci aktuálního mandátu do roku 2025 usilovat o další ústavní revize a raději se zaměří na konkrétní opatření.

„Tímto rozhodnutím se ústavotvorný proces uzavírá. Jsou tu teď urgentnější věci k řešení,“ uvedl Borić po nedělním hlasování doslova.

Snahy o revizi ústavy vzaly Gabrielu Borićovi velkou část první poloviny mandátu. Foto archiv chilského ministerstva kultury

Za změnu ústavy, resp. za systémové změny typu zkvalitnění veřejného školství, zavedení sociálního státu evropského typu či progresivnější redistribuce bohatství se v Chile mnohokrát dlouze protestovalo. Poslední ústavotvorné pokusy vzešly z krvavě potlačených demonstrací na podzim 2019.

V zemi se potom volilo Ústavodárné shromáždění, kde většinu míst obsadili zástupci protestujících a delegáti levicových stran. Vzniklý návrh byl ovšem podle pozorovatelské shody příliš progresivní i na chilský levý střed — například práva na „zemi a její bohatství“ daná v návrhu nově původním obyvatelům měla potenciál rozložit celou stávající strukturu vlastnictví pozemků a surovinové těžby.

Po jasném „Ne“ z prvního referenda se politikové rozhodli napsat další návrh ústavy v parlamentu. Tento měl ale zas blízko k druhému extrému — prohlašoval například Chile za konzervativní stát či zústavňoval právo soukromého sektoru na podíl ve školství, zdravotnictví či v důchodovém systému.

„Oba ústavní návrhy se ukázaly být radikálnější, než je Chile ochotno přijmout. Politikové budou teď musel postupovat pokorněji a hledat inkluzivnější způsoby, které zohlední zájmy všech dotčených,“ shrnula pro britský Guardian Claudia Heissová, vedoucí katedry politologie ze santiažské Universidad de Chile.