Soud zamítl žalobu Ivany Tykač na reportérku DR Gaby Khazalovou

Redakce DR

Podnikatelka Ivana Tykač se žalobou domáhala po novinářce omluvy za výrok, který padl v rozhovoru pro DVTV. Obvodní soud pro Prahu 5 nyní vydal rozsudek, v němž konstatuje, že se žalovaná nedopustila zásahu do osobnostních práv.

Soud ve zdůvodnění rozsudku mimo jiné uvedl, že žalobkyně aktivně vystupuje v charitativní oblasti, proto by o to více měla dbát na transparentnost svého podnikání. Foto Facebook Women For Women

Ve prospěch Gaby Khazalové vydal na konci února rozsudek Obvodní soud pro Prahu 5 ve sporu s podnikatelkou Ivanou Tykač. Ta na podzim reportérku Deníku Referendum žalovala na ochranu osobnosti kvůli jejímu výroku v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV, který se týkal kauzy prodeje jednoho z bytů, jež firma Ivany Tykač získala. Soud nyní konstatoval, že „se jedná o kritiku s pravdivým základem, kterou je žalobkyně jako osoba veřejně činná, nadto v kauze veřejného zájmu, povinna snést“.

V interview reportérka Deníku Referendum hovořila o problematice nedostupnosti bydlení a zjištěních mezinárodního projektu Města v pronájmu, za nějž Deník Referendum jako první a dosud jediná novinářská organizace v České republice získal prestižní Evropskou novinářskou cenu. Datově investigativní projekt měl za cíl zmapovat bytové fondy velkých pronajímatelů napříč Evropou. Jeden z textů se věnoval vlastnictví pražských bytů, jejichž stopy vedou skrze komplikované struktury v daňových rájích k manželům Ivaně a Pavlovi Tykačovým.

V článku s názvem Skryté impérium manželů Tykačových reportérka připomíná podivné okolnosti, za nichž firma Ivany Tykač získala několik bytů, které privatizovala městská část Praha 1 v roce 2012. Kvůli případu prodeje bytu v Opletalově ulici stojí před soudem tehdejší starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký za nehospodárné nakládání s městským majetkem.

Na otázku moderátora Michala Rozsypala, oč v soudním řízení jde, Khazalová doslova odpověděla: „Tam tedy běží dvě soudní řízení, pokud jde konkrétně o pana bývalého starostu, tak ta podstata toho případu spočívá v tom, že se v roce 2012 privatizovalo několik bytů a v podstatě tam zafungoval takový mechanismus, kdy nejrůznější spolupracovníci Ivany Tykač se přihlásili do toho otevřeného veřejného nabídkového řízení a jeden z těch bytů byl prodán nikoliv člověku, který zvítězil, tedy který podal nejvyšší nabídku, ale který naopak podal, tuším, pátou nejnižší a takže vlastně nějakým způsobem Ivana Tykač se obohatila na té městské části. Takže kvůli tomu tam běží to soudní řízení.“

Ve své žalobě Ivana Tykač tvrdila, že novinářka vytváří dojem, že soudní řízení je vedeno s její osobou. A také, že ji nepravdivě nařkla z toho, že se na městské části „obohatila“. Advokátka Kristýna Novosadová, zastupující reportérku DR, navrhovala žalobu v plném rozsahu zamítnout, čemuž soud vyhověl.

K prvnímu bodu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 během jednání uvedla, že si žalobkyně výrok zřejmě „malinko špatně vykládá“. V rozsudku konkrétně stojí: „Žalovaná neuvedla ani nenaznačila, že by se trestní řízení mělo vést vůči žalobkyni, že by předmětem trestního řízení mělo být její obohacení, toto z rozhovoru neplyne, naopak žalobkyně tento výrok vytrhla z celkového kontextu celé otázky a odpovědi.“

K druhému bodu poté soudkyně upozornila, že žalobkyni lze považovat za osobu veřejného zájmu. „Nemám sebemenší pochyb o tom, že žalobkyně je osobou veřejného zájmu. Ale hlavně, ta záležitost je záležitostí veřejného zájmu. Tím pádem musí snést větší míru veřejné kritiky,“ uvedla soudkyně Harmachová během soudního jednání.

Soud se sám věnoval veřejně dostupným důkazům a okolnostem prodeje bytu v Opletalově ulici a jak se píše v rozsudku, „nedospěl k závěru, že by napadený výrok byl nepravdivý a způsobilý zásahu do  osobnostních práv žalobkyně“. K tomu dále ve zdůvodnění rozsudku dodává: „Vzhledem k tomu, že kauze prodeje předmětného bytu a jeho převodu na společnost žalobkyně se věnuje řada dosud dostupných článků s uvedením jména žalobkyně, v nichž je celý proces podrobně popsán, je s podivem, že žalobkyně napadá právě předmětné interview.“ Sám původní článek, uveřejněný v Deníku Referendum, cituje i texty z jiných médií, jež se případu věnovaly v minulosti.

Po reportérce Deníku Referendum Gaby Khazalové Ivana Tykač požadovala, aby se zdržela šíření předmětného tvrzení. A aby na svých sociálních sítích po dobu alespoň třiceti dnů zveřejnila omluvu. Po společnostech Economia a.s. a Online partners s.r.o., které byly platformou, na níž se rozhovor uskutečnil, požadovala, aby na stránkách Aktuálně.cz a Dvtv.cz uveřejnily omluvu za „zveřejnění nepravdivé informace“ a z rozhovoru vystřihly část s předmětným výrokem.

Soud k tomu poznamenává, že „žalovaná vyjádřila svůj názor, který není nijak nepravdivý, excesivní či urážlivý. Navržený text omluvy pak není přiléhavý, neboť je v něm napadený výrok vytržen z kontextu příslušné otázky a odpovědi, a ne zcela správně upraven“. Rozsudek v písemné podobě byl stranám sporu doručen ve čtvrtek 23. března. Do patnácti dnů je možné se proti němu odvolat.

Diskuse
PS
March 25, 2023 v 16.18

Tohle je naprosto skvělá zpráva!