Tibetská živá pochodeň číslo 158. In memoriam Tsewang Norbu (1996-2022)

Martin Hanker

Na sklonku února se ve Lhase upálil fenomenální tibetský zpěvák Tsewang Norbu. Po dvouleté přetržce se jedná o 158. oběť v řetězci tohoto typu krajního protestu proti nesvobodě Tibetu.

Ve svém díle se Tsewang Norbu žánrově pohyboval převážně na poli moderní tibetské popmusic. Jde o vůbec první pop-kulturní celebritu, která se uchýlila ke krajní formě protestu. Repro DR

Ve Lhase, hlavním městě Tibetské autonomní oblasti, panovala koncem letošního února obzvláště napjatá atmosféra. Podobně jako každý rok začaly místní úřady přitvrzovat svou kontrolu nad obyvateli v obavách z možných protestů. Nepokoje totiž pravidelně propukají v rámci novoročních oslav (Losar), a na ně těšně navazujícího Svátku modlení (Mönlam).

Letošním specifikem bylo, že tibetský Nový rok připadl dle lunárního kalendáře již na 3. března. Tedy pouhý týden před takzvaný Den Tibetu — což je další z periodických období zvýšené opatrnosti čínské vlády. To vše ještě v kontextu právě ukončených a v mnoha ohledech kontroverzních XXIV. zimních olympijských her v Pekingu a stále živé otřesné situace Ujgurů ve Východním Turkestánu (čínsky Xīnjiāng).

A právě v tomto zjitřeném období přišla ze Lhasy zpráva o posledním případu živé pochodně. Dne 25. 2. 2022 se pokusil upálit známý tibetský zpěvák Tsewang Norbu (tibetsky Tshe dbang Nor bu; čínsky Cáiwàng Luóbù). Byl ihned hospitalizován v blízké nemocnici, kde následující víkend svým popáleninám podlehl.

Od roku 2009, kdy se tato extrémní forma protestu rozšířila z kláštera Kírti na východě Tibetu (v oblasti Ngawa — tibetsky rNga ba; čínsky Ābà) téměř po celém území včetně exilových komunit, jde již o celkově 158. oběť (kompletní seznam vede web International Campaign For Tibet). Jedná se o první oběť po více než dvouleté přetržce překrývající se s  pandemií COVID-19. Jde také o vůbec první pop-kulturní celebritu, která se k tomuto činu uchýlila.

Originální hudebník ze známé rodiny

Díky jeho talentu i zvláštnostem jeho rodinného prostředí rozhodně nelze Tsewang Norbua označit za konvenčního umělce. Jeho rodiče jsou oba hudebně založení. Otec byl textařem a matka, Sönam Wangmo (tibetsky bSod rnams dBang mo), známou folklórní zpěvačkou. Její kariéra byla mimochodem protkána režimem velmi pozitivně vnímanými kroky — například její cover nechvalně proslulé „Písně pradlen“ (tibetsky gos ’khru’i gzhas; čínsky xǐyī gē); která oslavuje Čínskou lidově osvobozeneckou armádu a komunistickou stranu jako „spásné hvězdy“ tibetského lidu.

Mezi zbylými členy Norbuovy rodiny je pak asi nejznámější jeho strýc Sogkhar Lodö Gjamccho (tibetsky Sog mkhar bLo gros rGya mtsho), který je dlouhodobě vězněn za své protirežimní vystupování.

Ve svém díle se Tsewang Norbu žánrově pohyboval převážně na poli moderní tibetské popmusic. Přehled jeho zásadních hitů je k poslechu na YouTube. Obecně vzato tento dominantní žánr kombinuje původní tibetské folklórní motivy, čínské aranžmá a západní produkci. V lecčems tak připomíná hybrid soudobého amerického mainstreamu a country.

Jeho sonická složka ovšem často stojí poněkud v pozadí a do popředí vystupuje text. Právě jeho kvalita je klíčem k úspěchu, k srdci tibetského posluchače.

Láska k tibetské kultuře na scéně populární hudby

Texty povětšinou oscilují mezi tématy osobního prožitku, ať už lásky či všední reality (viz Norbuova skladba Nejlepší oblečení — tibetsky gzab spros), a decentní sociální kritiky — k tomu více níže. Fráze, motivy či metaforická přirovnání známá ze starších tibetských básní jsou pak nostalgickým nástrojem pro vyvolávání klíčových kulturně-náboženských obrazů v představivosti posluchače.

Díky tomu tento žánr silně rezonuje s pocitem tibetské sounáležitosti překračujícím geografické hranice. To lze vhodně doložit i na Norbuově písni o pražené ječmenné mouce, ústřední složce tradiční tibetské stravy. Skladba s názvem Tsampa (tibetsky rtsam pa) je k dispozici včetně videoklipu na YouTube kanálu Timothyho Grose, a to navíc v jeho vlastním anglickém překladu (v titulcích).

Jako jeden z nemnoha tibetských zpěváků se Tsewang Norbu nebál experimentovat co do své techniky i repertoáru (srov. např. jeho latinsko-americký hit Mladá kamarádka (tibetsky a rogs lo chung) a čínsky nazpívaný ploužák Jestli je ti to líto, netrap se tím (čínsky rúguǒ yǒu yíhàn yě bié tōutōu fàng bùxià). Navíc byl schopen umně propojit hudební a lyrickou vrstvu do jediného pulzujícího organismu, kterému svým hlasem vdechl působivost.

Norbuova pěvecká kariéra ale nabrala obrátek hlavně díky jeho účasti v televizních koncertech (Tibetan Pop Concert of China 2018/2) a talentových soutěžích. V roce 2021 svými vokálními schopnostmi zcela uchvátil porotu i publikum, když oděn do bílé barvy zazpíval známou baladu Trošku (čínsky yī diǎndiǎn) tchajwanského zpěváka Jay Choua (čínsky Zhōu Jiélún; viz Sing! China 2021/6).

Pro své další vystoupení (Sing! China 2021/10) si pak upravil jednu z vlastních písní. Vzhledem k tomu, že tehdy zpíval převážně pro čínské publikum, nahradil v ní svůj rodný kraj Nagčhu (tibetsky Nag chu) mnohem širším toponymen Tibet (tibetsky Bod ljongs). Skladba na internetu koluje pod řadou názvů: Návrat do otčiny (tibetsky pha yul la log ’gro), Návrat domů (tibetsky nang la ’gro), Zpět domů (tibetsky khyim na log), případně také v tolkienovském smyslu přeložené jako Zpět do Kraje (tibetsky yul la log).

Její překlad do češtiny poodkrývá hloubku a intimitu, kterou Tibeťané cítí ke své vlasti, respektive rodnému kraji. Ten je v textu personifikován a ztotožněn s pocity štěstí. Na první pohled může skladba připomínat americké předvánoční hity popisující cestu domů za rodinou.

V tibetském prostředí je ovšem rodina — klan — mnohdy úzce spjata s konkrétní lokalitou skrze různá ochranná božstva. Geografický název rodné oblasti tak mnoho Tibeťanů nese ve svém jméně — viz název okresu Sog v případě Norbuova strýce. Spolu s invokací vybraných kulturních zvyků a použitými buddhistickými termíny jde o účinný stimulant nostalgických imaginací lásky k domovu a tradici.

Návrat domů

ཕ་ཡུལ་ཟེར་ལེའི་ཡུལ་ཞིག་ཡོད། Existuje zem nazývaná otčinou.

སྐྱིད་པོ་ཟེར་ལེའི་ཁྱིམ་ཞིག་ཡོད། Existuje domov zvaný štěstí.

ཕ་མ་ཟེར་ལེའི་གཉེན་ཞིག་ཡོད། Existují blízcí, coby rodiče známí jsou.

བྱམས་སྐྱོང་ཟེར་ལེའི་དྲིན་ཞིག་ཡོད། Existuje laskavost opatrování.

ལོ་གསར་ཚེས་ལ་ཉེ་དུས། Když se blíží čas Losaru,

ལག་རྟགས་ཉོ། གཟབ་སྤྲོས་བྱེད། མོ་ཊ་གཏོང་། Nakoupíš dárky, vyfikneš se a jedeš.

ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་ནས་འགྲོ། Vydáš se směrem domů,

ལ་དེ་རྒྱག ཐང་དེ་བརྒལ། གླུ་རེ་རེ་ལེན། Projdeš průsmykem, překročíš pláň a zpíváš.

རྩྭ་ཐང་ནི་ཡངས། ནོར་ལུག་ནི་མང་། Rozlehlé pastviny, hojnost dobytka,

དྲན་སེམས་དེ་སྔར་ལས་ཁྱེད་ལ་ཕྱོགས། K Tobě se upínám čím dál víc,

ཕ་ཡུལ་ལས་སྐྱིད་འདྲ་གང་ན་མི་གདུག Než otčiny není šťastnějšího místa,

ཕ་ཡུལ་ལས་སྐྱིད་འདྲ་མི་གདུག Nad štěstí otčiny není.

ཕ་ཡུལ་ཟེར་ལེའི་ཡུལ་ཞིག་ཡོད། Existuje zem nazývaná otčinou.

སྐྱིད་པོ་ཟེར་ལེའི་ཁྱིམ་ཞིག་ཡོད། Existuje domov zvaný štěstí.

ཕ་མ་ཟེར་ལེའི་གཉེན་ཞིག་ཡོད། Existují blízcí, coby rodiče známí jsou.

བྱམས་སྐྱོང་ཟེར་ལེའི་དྲིན་ཞིག་ཡོད། Existuje laskavost opatrování.

རང་ཡུལ་ས་ལ་སླེབས་དུས་སུ། Když dorazíš do svého kraje,

འགྲམ་པ་སྦྱར། ཐོད་པ་གཏུག འཚམས་འདྲི་བྱེད། Přiložíš tvář, setkáš se čelem a pozdravíš.

དགའ་སྤྲོའི་རྣམ་པས་ཁེངས་སོང་། Naplněn radostí,

སྒོར་བྲོ་འཁྲབ། ཁ་མཚར་རྩེ། གླུ་རེ་རེ་ལེན། Tančíš dokola, vtipkuješ a zpíváš.

རྒན་པ་ནི་བྱམས། གཞོན་པ་ནི་བརྩི། Staří jsou laskaví, mládež je uctivá,

སེམས་བསམ་པ་དཀར་ས་ཕ་ཡུལ་རེད། Otčina blízkou mi je.

ས་གར་སོང་ཁྱེད་ལས་སྐྱིད་པ་མི་འདུག Nikde nejsem tak šťasten jak s Tebou.

ཁྱེད་ང་ཡི་མིག་ལ་མཛེས་སོང་། Byla jsi krásná v mých očích,

ཁྱེད་ང་ཡི་སེམས་ལ་མཛེས་སོང་། Byla jsi krásná v mé mysli,

ངའི་རྨི་ལམ་ནང་གི་ཞིང་ཁམས། Čistou sférou mých snů,

ངའི་མངོན་སུམ་ནང་གི་ཕ་ཡུལ། Domovinou co znám,

ངའི་སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ་ནག་ཆུ། Má šťastná otčino Nagčhu,

དུས་གསུམ་དུ་བརྗེད་ཐབས་མི་གདའ། Nikdy na Tebe nezapomenu.

ལ་རི་ལ་མོ་ལོ ལ་རི་ལ་མོ་ལོ La ri la mo lo, la ri la mo lo

ལ་རི་ལ་མོ་ལོ ལ་རི་ལ་མོ་ལོ La ri la mo lo, la ri la mo lo

ལ་རི་ལ་མོ་ལོ ལ་རི་ལ་མོ་ལོ La ri la mo lo, la ri la mo lo

ལ་རི་ལ་མོ་ལོ ལ་རི་ལ་མོ་ལོ La ri la mo lo, la ri la mo lo