Fenomén svazáctví není levicový nebo pravicový. Není ani výsadou mladých, jedná se o způsob myšlení, který zasahuje jedince bez ohledu na politické přesvědčení a může být i nebezpečný.

Nebudu dnes nikoho přemlouvat, ani bábu, ani vnučku, tím méně kocoura v botách. Klip „Přemluv bábu“ zmíním jenom letmo, coby součást zamyšlení nad jevem zvaným svazáctví.

Začnu prostým sdělením, že levicové svazáctví mně leze na nervy úplně stejně jako to pravicové. A vím také, proč tomu tak je. Jde totiž o úplně stejné, naprosto identické, jako přes kopírák, zcela totožné, prašť jako uhoď, ba dokonce jedno a totéž svazáctví. Záleží jenom na tom, z jakého úhlu pohledu k němu člověk přistupuje či ho posuzuje. Zleva nazíráno, jde o svazáctví pravicové. A, jak správně tušíte, pohled zprava nás naopak přesvědčuje o tom, že svazáctví může být pouze levicové, nejlépe rovnou komunistické. Pravicoví i levicoví svazáci totiž sdílejí jeden velký omyl, stereotyp, mýtus, vzdušný zámek či legendu, že KSČM je levicová strana - ale o tom zas někdy příště.

S tím svazáctvím je to zkrátka jako s pravdou - ta sama o sobě není relativním pojmem, na rozdíl od lidského poznání pravdy, které relativní je, protože jsme holt jenom lidi. Skrývá se v tom přebujelý paradox, protože ve svazáctví pravdy příliš nebývá, jde mu o něco jiného, těžko definovatelného, jelikož téměř neuchopitelného.

Začíná to někde u hesla: „Radši se budu mýlit se stranou, než abych měl pravdu proti straně,“ a končí to u napadání kohokoli s odlišným názorem, že právě on je ten nezpochybnitelný, jediný možný a nezvratně usvědčený svazák. Někde mezi tím se pohybuje přemrštěná horlivost, úslužnost, servilita, slouhovství a poklonkování momentálnímu pánovi, vše vyjádřené hlasitými projevy loajality a okřikováním každého, kdo neuznává stejnou osobnost, autoritu, guru, veličinu, či dokonce předsedu strany stejně vehementně jako dotyčný svazák. Nebo i opačně - každého, kdo uznává za autoritu onoho zřetelného hňupa, pošuka, ideového poblouzněnce, dementa, nebezpečného blba či dokonce předsedu strany z tábora protivného.

Svazáctví má několik odstínů, které asi nejlépe vystihnou příklady. Levicový svazák správně poukazuje na kauzy pravicových politiků, v nichž se prokázalo rozkrádání, korupce či jánabráchismus. Když se však totéž prokáže u levicových politiků, stojí na nejvyšším místě barikády - stranický prapor třímaje v třesoucích se rukou, zrak plamenný upřen v zářné zítřky - a hájí toho svého stranického zloděje, korupčníka či jánabráchistu do roztrhání těla (protivníkova). Důvod k tomu má zřejmý: levicovou zlodějnu odhalil pravicový tisk, který to udělal jenom proto, aby mohl útočit na levici a převálcovat ji. Kdežto pravicové lumpárny velmi správně odhalil levicový tisk, aby konečně bylo možno pravičákům zakroutit krkem. Opačně už to psát nebudu, ale samozřejmě to platí také… prašť, jako uhoď.

Íčko (Topolánek, Dalík, Morava, Tlustý atd.) je podle levicového svazáka gauner, kdežto Gross (Šlouf, Vratislav Šíma, kakaový Kraus, Vlček atd.) je nevinná oběť pravicového tisku. Paroubek je podle pravicového svazáka zloduch horší než Gottwald, kdežto Topolánek se jen občas nevinně odváže. Že oba zmínění politici svým stylem a politickou kulturou patří do starého železa, ví každý nesvazák, ale to samo o sobě svazákům zrak nepročistí. Teprve až v den, kdy do čela socdem nastoupí některý ze současných kritiků Jiřího Paroubka, klidně vypíská i jeho pohřební průvod. Tento typ svazáctví nám v celé své ošklivosti nedávno předvedl právě Íčko, který tak dlouho lezl Topolánkovi do pravicového pozadí, až přivítal jeho pád (respektive: napomohl k němu), aby si vlastní kůži zachránil.

Tak jsem se tím balastem konečně propracoval k mediální hvězdě předešlých dnů, klipu Přemluv bábu. Toto svěží dílko, jakož i některé reakce na něj, dobře ukazují bídu svazáctví a jeho rozšířenost mezi lidem obecným. Naprosto souhlasím s Jakubem Patočkou, že Issová s Mádlem „s drzostí svazáků, jako by až parodujících sebe sama, vyprávějí podobným mladým hloupým… co mají udělat se svými prarodiči.“ U režiséra Petra Zelenky, který nejednou prokázal tvůrčího ducha, jde o těžko pochopitelný příklon ke kulturní idiocii, jak nám ji dlouhodobě, zleva i zprava, předvádí stranická propaganda. Výstižně na klip reagoval filozof Erazim Kohák: „Není to otázka „levice“ a „pravice“. Je to otázka demokracie. Jejím předpokladem je schopnost diskuse, společného hledání společně přijatelných řešení. Bojové postoje v ní nemají místa. Kdo takové postoje zastává - či kdo se jich zastává - sám či sama se vyřazuje z demokratického soužití.“

Kohákovo moudré shrnutí se ovšem týká svazáctví jako takového, nikoli jen těch tří nešťastníků. Jak jsem si dovolil načrtnout výše, svazák moc rád označuje druhé za svazáky jen proto, že patří k jeho názorovým odpůrcům. To je i případ Jana Černého, který sepsal ideologický pamflet s názvem Svazačka Jiřina Šiklová .

Zde o této socioložce, která v televizní diskusi kývla na to, že klip je nevkusný, píše mj. toto: „Jiřina Šiklová v televizním pořadu Události, komentáře Zelenkův počin nejenže neodsoudila, ale s jeho politickým spádem souhlasila…,“ píše svazák Černý a metamorfózu báby Šiklové ve svazačku diagnostikuje doslova takto: „Šiklová si o seniorech volících levici myslí totéž, co Zelenka, Issová a Mádl: jsou to ubožáci koupení Paroubkovým populismem. Její mise v České televizi spočívala v tom ukázat, že my senioři (alespoň někteří) nejsme takhle ubozí, my se takhle koupit nenecháme…“

Aha - takže kdo si myslí, že ČSSD svou předvolební populistickou propagandou uráží zdravý rozum (právě tak jako kampaně ostatních parlamentních stran), a kdo má za to, že tato strana zadlužuje zemi, je nutně svazák, protože si dovolil kritizovat levici. V tom případě: Myslím si a říkám totéž, co pravdivě pojmenovala Jiřina Šiklová - levicoví svazáci, sežerte si mě!

Dodávám, připomínám a poukazuji, že velkou část zadlužení státu, možná většinu, má na „svědomí“ ODS. Mám na mysli takzvané náklady na ekonomickou transformaci, což je jen eufemismus pro finanční dluh vzniklý tunelováním a rozkrádáním, které umožnila česká cesta ekonomické transformace. A náklady na sanaci krachujících bank - zde jde o finanční výčet následků klausovského bankovního socialismu. Zde můžeme směle hovořit o stovkách miliard korun dluhu. A ten má na triku ta samá ODS, která neustále pokřikuje cosi o rozhazovačné ČSSD. Tak - a teď si mě můžete obrátit na ruby i vy, svazáci pravicoví!

Vřele souhlasím i se Sašou Uhlovou, která reagovala na zprávu zveřejněnou Deníkem referendum, že Mádlův otec (a strýc) byl trestán. „Jiří Mádl se nám v nyní již notoricky známém klipu snažil radit, jak si uspořádat své rodinné vztahy. Jeho otec Pavel Mádl byl přitom uznán vinným z trestného činu zneužívání informací v obchodním styku. No, nemluví to samo za sebe? Pro Mádla mladšího však platí to samé, co pro všechny ostatní - a to i v případě, kdy se veřejně angažuje nepříliš vhodným způsobem. Měl by být hodnocen pouze na základě svých vlastních činů, hříchy jeho otce by mu neměly být vyčítány.“ Křečovitá snaha učinit onoho hloupého Honzu nepřímo odpovědným za činy svých předků, mi též zavání svazáctvím.

Celé to svazáctví by mohlo být k popukání, kdyby sebou neneslo stálé nebezpečí. Vzpomeňme třeba polského představitele svazáctví Petera Fusse, který ukradl filmové fotografie (Schindlerův seznam, Pianista), na nichž nacisti během genocidy v Polsku vraždí Židy, hákové kříže na nacistických uniformách překryl židovskými hvězdami (během chvilky, ve fotoshopu), a vydával to za umění. A kterak kurátor výstavy Milan Mikuláštík umístil tyto plakáty se svazáckou drzostí v galerii, jež sídlí v domě, který patří pražské židovské obci. Jak vidno, svazáctví je spíše než co jiného virus, který leckdy mutuje až ve vážnou poruchu osobnosti.

  Diskuse
  ZB
  April 28, 2010 v 9.05
  Díky za zastání se Jiřinky Šiklové
  Svazáctví a absence smyslu pro humor zřejmě má hlubší kořeny, než by člověk čekal. Ukázkou je neuvěřitelné mudrlanství o případné trestnosti nad laskavou a milou parodií Zabij bábu na i.dnes:
  http://zpravy.idnes.cz/zabij-babu-vyzyva-legrace-parodujici-madla-s-issovou-pc4-/domaci.asp?c=A100427_191817_domaci_jw
  AB
  April 28, 2010 v 14.23
  Vážený pane Kostláne, vždy se zájmem sleduji Vaši snahu vyváženě o čemkoliv referovat. Leč snaha být za každou stranu korektní, spravedlivý a ve středu se někdy může minout s cílem, neb omylní a chybující jsme všichni, dokonce i ti, kteří se s pravicí či levicí neidentifikují. Souhlasím s Vámi, že fenomén svazáctví nepatří automaticky ani k pravici ani k levici, ale přesto Vaše tendence opět spravedlivě rozdat všem karty, je v tomto případě falešná. Nejsme ji několik let svědky masivní levicové rétoriky o zaostalých pravičácích, nemáme desítky levicových médií. Naopak jsme svědky, že jedna část politického spektra je automaticky ponižována a pokládána za nebezpečnou to v drtivé většině médií. Pokud sledujte články "levičáků"v DR, pak si nemůžete nepovšimnout, že bývají k levici (jak ČSSD tak KSČM) velmi kritičtí. Musím se velmi ostře ohradit proti Vašemu výrazu "svazák" v případě Jana Černého. Jiřina Šiklová se o žádné vyvážené promyšlení Zelenkova klipu nepokusila, naopak, lze doložit celou řadu dalších případů, kdy tato slovutná intelektuálka zaujala výrazně profilovaný jednoznačný postoj a o žádný slušný rozbor se nepokusila. Červené karty rozdává vždy jen těm "rudým". Že na to kolega Černý upozornil, za to jsem mu vděčný. Co se týče případu kurátora a umělce Milana Mikulášíka, i zde bych tak jednoznačný nebyl. Mně osobně se ta výstava vůbec nelíbila (jak asi víte, jsem předsedou Společnosti křesťanů a Židů) a dost mě naštvala. Nicméně vím, že Mikulášík svěřil onomu polskému umělci volnou ruku a přislíbil mu naprostou svobodu projevu a o jeho záměrech dopředu nevěděl, což mnohokrát pro tisk zdůraznil. Za tento kiks musel z galerie NOD odejít, to snad stačí, nemusí být proto dále očerňován. Myslím, že pochopil, že to byla chyba. Za svazáka bych ho ale rozhodně nikdy neoznačil. Chybí mu k tomu ona agresivní intence a tupost. A ještě poslední věc, dobře míněnou kritiku levice bych také nikdy za svazácví neoznačil. Rád například sleduji komentáře Jana Macháčka, který se profiluje do pravého středu, socialisty rozhodně nešetří, ale nerozdává podpásovky. Přeji pěkný den.
  FK
  April 28, 2010 v 17.42
  Pane Bárto, není zač,
  jenom říkám, co si myslím. A samozřejmě s vámi souhlasím. Chybí nadhled, o to více vládne nad myšlením žoužel ideologického panáčkování, neschopného si zaskákat panáka. :-)
  Mějte se dobře.
  FK
  April 28, 2010 v 19.20
  Vážený pane Borziči.
  Nesnažím se být za každou cenu korektní, spravedlivý a ve středu. Pouze jsem se po dlouholeté usilovné práci sám na sobě naučil dívat na svět prizmatem kritického rozumu a odhodil jsem ideologický balast, který pokřivuje myšlení. Z toho plyne, že se dívám na svět nestranněji než zastánci jednoho, či druhého směru. Tento pohled, narozdíl od toho ideologického, není falešný, protože nejsem svázán a vázán žádnou uměle vytvořenou dogmatickou konstrukcí, kam je nutno život nacpat bez ohledu na cokoli dalšího. A je naprosto lhostejné, jaká mediální masáž, zda pravicová, či levicová, momentálně převažuje, protože falešný pohled na svět a na život sebou nese jakékoli idologizování, pravicové i levicové.
  Žádná část politického spektra tu ponižována není. Co je naopak systematicky ponižováno politiky a ideology obou stran, je zdravý rozum, politická kultura a vůbec hodnoty, na nichž naše společnost stojí, včetně kvality demokracie, právního státu, lidských práv a zdravého životního prostředí.
  Jan Černý napadl Jiřinu Šikolovou, že je svazačka. Jediný důvod k tomu byl fakt, že Šiklová má odlišné politické názory, než Jan Černý.
  Žádné svazácké prvky myšlení jsem (nejen já) u ní neobjevil, pouze hájila své přesvědčení. Výrazně profilovaný jednoznačný postoj, který vyčítáte Šiklové, je příznakem, s nímž se setkáváme na každém kroku, včetně mnohých levicových intelektuálů. I já mám radši, když se věci probírají kriticky, ale to neznamená, že mohu automaticky každého, s nímž nesouhlasím označovat za svazáka.
  Jan Černý se tudíž zachoval jako svazák - v tom duchu, jak to v článku popisuji. A je přitom naprosto lhostejné, nakolik ostře se proti tomu ohrazujete, protože ohražování, notabene ostré, není argument, ale tasená šavle. A, jak výborně napsal Erazim Kohák, "... bojové postoje v ní nemají místa. Kdo takové postoje zastává - či kdo se jich zastává - sám či sama se vyřazuje z demokratického soužití."
  Velmi rád s vámi budu diskutovat, až se namísto šavle vytasíte s nějakými relevantními argumenty.
  Ale za váš nejvážnější omyl pokládám hodnocemí kurátora Mikuláštíka. Když někdo dělá špatné věci, je jedno, jestli je dělá s dobrým, nebo jiným úmyslem. Výsledek je týž. Dopad na oběti či postižené je stejný.
  Navíc není vůbec jisté, že Mikuláštík něco v popisované věci dělal s dobrým úmyslem. Jde pouze o jeho (vaše) tvrzení. Veřejně se za to, pokud vím, neomluvil, a není to první jeho podivnost, jíž se dopustil. Byl krom jiného také kurátorem výstavy, kde návštěvníci měli možnost střílet vzduchovkou na fotografie poslanců. A to pokládám (opět nejen já) za mnohem větší pokleslost, než onen trapný klip, který vyzývá k přemlouvání prarodičů.
  A nakonec, bych rád vzkázal nejen vám a Mikuláštíkovi, že svoboda slova NIKOHO nezbavuje odpovědnosti. Jestliže dá někdo (údajně) jakémusi pseudoumělci slib, že ten si může dělat, co se mu zlíbí, měl by dbát nato, aby se následek takového slibu objevil pouze v prostorách, které sám vlastní. Jedině tak může stiprocentně dostát oné (osobní) odpovědnosti. Mikuláštík svou představou o svobodě slova, která se projevila ztrátou soudnosti, urazil mnoho slušných a čestných lidí.
  Jestliže jsem tedy u Mikuláštíka použil výraz "svazácká drzost", jde o eufemismus. Kdybych jej tehdy měl po ruce, věděl bych, jak mu za výstavu nacistů se židovskými hvězdami na unformách "poděkovat" jiným, než verbálním způsobem.
  Mějte se dobře.
  April 28, 2010 v 20.22
  Pane Kostláne,
  že svazáci jsou levicoví i pravicoví, to všichni vědí, o tom nemusíte nikoho poučovat - je to ostatně implicitně obsaženo v samotném užití původně komunistického pojmu na zaslepené zastánce polistopadové pravicové (neoliberální či neokonzervativní) ideologie.

  Váš text je vnitřně rozporný: bráníte Šiklovou z nařčení ze svazáctví a sám přitom uvádíte, že svazáctví začíná někde u hesla „Radši se budu mýlit se stranou, než abych měl pravdu proti straně“ - tedy právě u hesla, které užila Šiklová v podobě (v parafrázi Barthova výroku) "Raději se budu mýlit s Amerikou, než mít pravdu s Ruskem". Je to právě setrvávání v logice studené války dvacet let po jejím skončení, které Šiklovou staví po bok českých pravicových svazáků.

  Demagogie obsažená v tvrzení, že označuju Šiklovou za svazačku proto, že si troufla kritizovat levicovou politiku, je snad každému zjevná. Levicová politika je ve všech médiích (včetně DR) kritizována dnes a denně.. Šiklová nejen mě, ale všechny, se kterými jsem se o tom bavil, šokovala tím, že Zelenkův bezprecedentní opus jasně neodsoudila, naopak si přisazovala tím, že Zelenka má ve svém antilevicovém horlení pravdu - jenom se mýlí ve faktech (ne všichni staří volí levici, ne všichni voliči levice bydlí na venkově). Socioložka a bojovnice za lidská práva ani nebyla schopna reagovat na zjevný fakt ostrého generačního konfliktu, který klip navozuje, a stále dokola mlela svou antisocanskou tirádu - tato umanutost v tomto kontextu je buď fanatismem nebo způsobem předvolebního boje, ovšem vytloukat volební kapitál ze Zelenkova klipu, který je k zblití, je skutečně mimořádně nevkusné.

  Stejně šokující je Šiklové přivítání "politické angažovanosti mladých" v antisocanské vajíčkiádě, v antidemokratickém aktu, který tvrdě odsoudili i pravicoví komentátoři jako Jan Štern nebo Jan Macháček. V situacích, jako byla ona vajíčkiáda nebo je nyní Zelenkův klip, se totiž normální lidé postaví na obranu lidskosti nebo fungování demokracie a běžný politický boj jde aspoň na chvíli stranou.

  Svazáctví prorůstá postojem Šiklové vůči Žáčkovu Ústavu pro studium totalitních režimů - Žáčkovo vedení se svým neobolševismem stalo neudržitelným i pro samotnou demokratickou pravici, která Ústav zřídila a Žáček byl odvolán; Šiklová je ovšem se Žáčkovou prací navýsost spokojená, jak můžete zjistit kupř. zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210572230810036-kontexty/ a ještě zde falešně obviňuje Pernese ze spolupráce z ČSSD (znovu ta umanutost..).

  Ještě nikdy mi po napsání sloupku nepsali lidé emaily - včera mi jich došlo pět, shodou okolností od samých publicistů a historiků, stejně tak roztrpčených nad veřejným vystupováním Jiřiny Šiklové. Pokud z nějakých důvodů podléháte image "nonšalantní inteligentní dámy", do níž se Šiklová obléká, zkuste se prostě kriticky zamyslet nad tím, co říká a dělá a odhlédnout pro tu chvíli od dobré pověsti, které se v pokřiveném českém mediálním prostředí těší. Samozřejmě o důvodech, proč tak Šiklová činí, či o přesném hodnocení toho kterého jejího výstupu se můžeme přít, ale označit kolegu z listu za "svazáka" jen proto, že vám šáhnul na oblíbence či na oblíbený politický směr, je nevkusné. Ostatně právě takhle definujete českého svazáka ve svém textu - tím vás neoznačuji za svazáka, kterým rozhodně nejste, jen jsem vás asi podráždil na nějakém citlivém místě.

  Domnívám se, že úkolem publicisty je mj. snažit se rozkrývat všelijaké fasády bez ohledu na jejich původ, tedy i ty, do nichž se halí Strana zelených nebo Jiřina Šiklová. To byste měl unést, popřípadě s tím věcně polemizovat, nikoliv demagogicky dezinterpretovat postup kolegy a urážet ho.

  Pane Kostláne, vím, že v politice a v politické publicistice je často ve hře mnoho emocí a zaujatostí (to se týká nás všech) a proto věřím, že můžete svá unáhlená stanoviska časem přehodnotit. Stejně tak já jsem otevřen debatám a revizím svých názorů. Přivítám, pokud se mi někdy v budoucnosti za svůj nevěcný výpad omluvíte - to nemíním nějak kategoricky, spíše v naději na možnost přátelských a kolegiálních vztahů.

  Jan Černý
  FK
  April 29, 2010 v 3.03
  Pane Černý.
  Jako příklad jejího údajného svazáctví udáváte samé důvody, v nichž se se Šiklovou politicky neshodnete. Tím jste nechtěně potvrdil, že z mé strany nešlo o demagogii.
  Šiklová použila parafrázi onoho hesla jako ironicky myšlený příměr, to bylo jasné od počátku každému nezaujatému pozorovateli.
  To, že Šiklová neodsoudila Zelenkův klip jednoznačně a zapojila do toho kritiku ČSSD není projevem svazáctví, ale projevem jejího postoje, na který má právo. Myslí si, že mnohá taková reakce by neexistovala, nebýt populismu ČSSD. Myslím si totéž, jsem proto svazák?
  To, že Šiklová stála na straně házečů vajíček, není projevem svazáctví, ale jejího názoru, že Paroubek toto chování vyprovokoval svou arogancí a agresivitou. Vajíčka bych osobně neházel, ale jinak si myslím totéž. Jsem proto svazák?
  To, že Šiklová má jiný názor než vy na údajné Žáčkovo neobolševictví, není projev svazáctví, ale odlišného názoru. Myslím si o tom totéž, co Šiklová, jsem proto svazák?
  To, že se vedle vás pozastavuje nad chováním Šiklové více lidí z vašeho okruhu, může svědčit o mnoha věcech, třeba o stejné ideologické předpojatosti, nikoli pouze o údajném svazáctví Šiklové. Já pro změnu vím o lidech, kterým se jednání Šiklové zdá chvályhodné - dokazuje to něco?
  Kritickému pohledu na cokoli se - jak známo - zásadně nevyhýbám, s Jiřinou Šiklovou jsem měl tu čest víckrát nesouhlasit.
  Šiklová vám zkrátka několikrát šlápla na vaše levicové kuří oko a vy jste se kvůli tomu zachoval svazácky (v tom duchu, jak o tom píšu v článku).
  Odvolávat se při vymáhání omluvy na "možnost přátelských a kolegiálních vztahů" řadím k argumentům, které výše řečené potvrzují. Přesto se vám rád omluvím vzápětí poté, kdy se omluvíte Jiřině Šiklové.
  April 29, 2010 v 4.34
  To, že tu někdo o někom v diskusi napsal, že je "svazák," byla okamžitá, a v tu chvíli svěží metafora. Úporné dohadování o tom, kdo je a kdo není svazák a jaké znaky opravňují zařazení toho či onoho publicisty nenbo politika mezi svazáky, se stává trapným a komickým. Prosím diskutující, aby neřešili je-li svazákem Jan Černý, Adam Borzič, František Kostlán a je-li svazačkou Jiřina Šiklová. To nemá řešení. Pokračování v dohadech o tom, kdo je a kdo není svazák začíná silně připomínat debatu "Ty jsi mi rozdupal bábovičku!" - "A ty jsi mně předtím ukradl kyblíček!"

  Deník Referendum byl do těchto dnů solidním médiem. Nesouhlasili jsme a diskutovali jsme kultivovaně. Teď se rychle dostáváme na úroveň Mladé fronty Dnes ne-li dokonce Reflexu. Pak by nemělo smysl tu pokračovat. Buď se pokusíme to dělat jinak, nebo to můžeme zabalit.

  Diskutujme, prosím, co se nám líbí či nelibí na klipu, co na politických postojích účastníků sporu. Řeknu-li, že souhlasím s vyslovenými stanovisky ředitele Masarykovy demokratické akademie Jana Černého a básníka, terapeuta a publicisty Adama Borziče a že jsem zklamán více stanovisky Jiřiny Šiklové, nemění na tom nic dvacetkrát opakované onálepkování zúčastněných.

  Mistrovská v přidělování nálepek je současná hradní skvadra. Před léty dopadlo z tohoto týmu na Erazima Koháka označení pomahače maoistů a já jsem byl ohodnocen jako marxistický teolog. Mohlo to být zábavné při té příležitosti, ale myslím, že to (v případě prof. Koháka) nepřejde do encyklopedií. Tam se bude psát nebo už píše o jeho myšlenkách a občanských aktivitách.
  April 29, 2010 v 9.03
  Pane Štampachu, děkuji
  A žádám všechny diskutující, aby se slov pana Štampacha drželi. Přestože diskuzi považuji za zajímavou, začíná překračovat základní pravidlo, které bychom měli dodržovat. Polemizujme s idejemi a ne s obrazy, které si vytváříme o svých spoludiskutujících.
  FK
  April 30, 2010 v 5.45
  Pane Štampachu,
  naprosto s vámi souhlasím. I mně bylo od počátku divné, proč má ředitel Masarykovy demokratické akademie Jan Černý potřebu označovat Jiřinu Śiklovou za svazačku, když se to dá napsat vámi popsaným způsobem, bez nálepkování. Nebýt tohoto způsobu bulvarizace Deníku referendum pod názvem "Svazačka Jiřina Šiklová", neměl bych potřebu do svého článku zařazovat polemiku s ním, protože ctím názory druhých.
  FK
  April 30, 2010 v 5.46
  Sašo,
  s tím mohu jenom souhlasit. Díky.
  VZ
  April 30, 2010 v 6.43
  Je opravdu důležité zachovat věcnost a kultivovanost, hlavní přednost diskusí na Deníku Referendum. Jak ale sleduji tuto výměnu názorů (osobně je pro mne zmíněný projev Jiřiny Šiklové a motivace, s níž obhajovala ono po všech stránkách hloupé video, zcela nepochopitelná), zdá se mi, že agresivitou a osobním tónem zde vynikají především příspěvky Františka Kostlána.
  PM
  April 30, 2010 v 9.33
  Paní Veroniko, prosím o shovívavost - my víme kdo jsme
  Jedním z nejdůležitějších racionalizacních projevů našeho politováníhodného politického hodnocení jsou - při označování společenskopoliticky destruktivního charakteru - nálepky: komouš, socan, levičák a svazák,...... Všichni žijeme v totalitou traumatizované společnosti a málokdo se umí následkům vyhnout.
  + Další komentáře