Profil čtenáře:
Zdeněk Bárta

ZB
Profese:
v tom s nima souhlasím! Ale nemyslím si, že by jejich anamnéza pasovala na tu mnou zmiňovanou skupinu!
http://www.biblenet.cz/app/bible/Jas/chapter/2?__fsk=195663731 - nějak to nefunguje. Tak klasicky: Jakubova epištola 2,zejména 14-17.
posílám odkaz na text, který je mi zvlášť milý. A pokud Vám byla odebrána i Bible, raději posílám na tento text elektronický odkaz.
http://www.biblenet.cz/app/bible/Jas/chapter/2?__fsk=195663731 Zvlášť myslím na pasáž od 14-17 verše. S jeho odpovědí na Vaši otázku hluboce souzním. Jinak - nevím, kdo je hluboce věřící, já rozhodně ne - myslím, že jsme všichni jen hledači smyslu života.
děkuji za laskavé ohodnocení. K naší české sekularitě by jistě měl hodně co říci i Karel Havlíček Borovský, k tomuto odkazuji na skvostný text katolíka profesora Karla Skalického: http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=052&clanek=020504
Zákon může být přijat před vypovězením Úmluvy. Jen jeho účinnost by začala teprve rok po vypovězení této nesmyslné mezinárodní smlouvy, kterou komunistické Československo na rozdíl od všech států dnešní EU hloupě ratifikovalo. Proto ministr Bublan racionálně navrhoval v předstihu zrušit tuto smlouvu, aby během projednávání zákona v parlamentu mohla běžet ona roční výpovědní lhůta. Odmítnutím vypovězení smlouvy se pouze oddálila účinnost tehdy připravovaného zákona, který však nakonec stejně byl smeten ze stolu.
Lidé, odmítající jakýkoliv zákon o regulaci prostituce, se hluboce mýlí a měli by si vzít příklad ze starého dobrého katolického Rakousko – Uherska, které moudře a úspěšně prostituci regulovalo. Represivní zákon z roku 1922, přijatý zejména na přání TGM, který naivně chtěl prostituci zakázat, prudce zvýšil nejen kriminalitu, výskyt pohlavních chorob ale i všechny další patologické jevy, vážící se na prostituci.
Neregulovanou prostituci provázejí ty nejtěžší zločiny, jako obchod s bílým masem, spojený často s mučením, zotročováním i vraždami. Státy, které regulaci prostituce uzákonily, mají účinné nástroje k potírání těchto zločinů.
Hodně by o tom mohly vyprávět organizace, které obětem prostituce pomáhají, jako třeba La Strada. Ostatně i svatý Mikuláš zachraňoval zotročené prostitutky….