Vláda dělá při řešení koronavirové krize z gayů a leseb občany druhé kategorie

Otevřený dopis

Celkem devatenáct nevládních organizací upozorňuje v otevřeném dopise na systematické opomíjení gay a lesbických párů a jejich rodin během koronavirové pandemie. Signatáři dále apelují na schválení manželství pro všechny.

Návrh novely zákona o manželství pro všechny již leží dva a půl roku v Poslanecké sněmovně. Foto FB Jsme fér

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás, neboť nás znepokojuje, jak vláda ČR opakovaně zapomíná při řešení koronavirové epidemie na některé občany a občanky České republiky. Jedná se konkrétně o gay a lesbické páry a jejich děti. Jejich situace v rámci opatření přijímaných vládou ČR opakovaně není postavena na roveň s ostatními lidmi v ČR. To odráží fakt, že registrované partnerství je samo o sobě institutem podřadným, a z gayů a leseb činí občany a občanky druhé kategorie.

Usnesením ze dne 6. dubna 2020 č. 387 vláda ČR zakázala vstup cizinců na území ČR s výjimkou, mimo jiné, „rodinných příslušníků — manželů a nezletilých dětí — občanů EU a občanů ČR”. Bohužel však v tomto usnesení vláda zapomněla na registrované partnery/partnerky. Výjimka také hovořila o „nezletilých dětech občanů EU a občanů ČR“. Podle českého práva nemůžou být gay nebo lesbické páry společnými rodiči. Rodičem dítěte může být zákonem uznán jen jeden či jedna z nich, byť děti vychovávají společně. Tomu druhému/té druhé říkáme „sociální rodič“. Pokud jí/m byl občan či občanka ČR, ale jeho/její děti byly v zahraničí, nespadaly do této výjimky a nemohly do ČR za sociálním rodičem přijet.

Další usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 495 týkající se pravidel pro vstup cizinců na území ČR, opět opomnělo registrované partnerství. Cizincům a cizinkám bylo umožněno vstupovat na území ČR v tzv. naléhavých mimořádných situacích, kterými se rozuměla i účast na pohřbech či svatbě. Zmínka o registrovaném partnerství se zde opět neobjevila.

Přestože lidé z iniciativy Jsme fér i někteří poslanci na tyto nesrovnalosti upozornili, k obdobné situaci došlo znova. Usnesení vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 č. 1113 týkající se zákazu volného pohybu osob zmiňuje opět výjimku pro svatby, ale nikoliv pro uzavírání registrovaných partnerství. Vládní web covid.gov.cz, který je spravován Ministerstvem vnitra ČR dále tuto informaci rozvíjí tak, že svatby je možné v rámci daných pravidel uzavřít v zásadě kdykoliv, registrovaná partnerství „jen je-li tento krok neodkladný” (např. hrozí-li některé z osob vstupujících do registrovaného partnerství smrt).

A my se opět ptáme proč? Proč vláda ČR opakovaně zařadila gaye, lesby a jejich děti na druhou kolej a zcela bezdůvodně je znevýhodnila? Texty usnesení i obsah webu jistě prošly pod rukama mnoha lidí. Jak je možné, že nikdo toto zjevné znevýhodnění neopravil? Toto systémové selhání lze samozřejmě vyřešit ad hoc, nápravou jednotlivostí, zároveň ale ukazuje, že je nutná systémová změna.

Řešením je urychlené přijetí manželství pro všechny. Jedině tento systémový krok zajistí, že se podobné případy nebudou opakovat. Odstranění dvojkolejnosti zároveň ušetří čas a peníze nejen státu, který nebude muset neustále přijímat dvojí úpravu pro registrované partnerství a manželství. Navíc sám institut registrovaného partnerství odpírá gay a lesbickým párům mnohá práva a povinnosti. Jejich děti vystavuje právní nejistotě tím, že neuznává oba jejich rodiče.

Návrh novely zákona o manželství pro všechny již leží dva a půl roku v Poslanecké sněmovně. Žádáme Vás proto, abyste se zasadil o bezodkladné přijetí této novely Poslaneckou sněmovnou. Zároveň Vás žádáme, abyste do doby přijetí manželství pro všechny zavázal příslušné odpovědné ministry a ministryně, aby dohlédli na to, že při opatřeních řešících koronavirovou epidemii nebudou stejnopohlavní páry a jejich děti systematicky znevýhodňováni.

Uvědomujeme si, že stávající situace je krizová a vyžaduje omezení napříč mnoha oblastmi soukromého i veřejného života. Není ale správné ani důstojné zapomínat při jejím řešení na zranitelnější z nás, jejichž vztahy a rodiny jsou v důsledku stávajícího rozdělení manželství a registrovaného partnerství zákonem považovány za méně důležité a druhořadé. Věříme, že právě v této době, ve které je možnost opřít se o naše nejbližší tolik podstatná pro překonání mnoha osobních krizí, si každý vztah a každá rodina zaslouží stejnou pozornost a péči. Prosím nezapomínejte na nás.

 • Czeslaw Walek, šéf iniciativy Jsme fér
 • Adéla Horáková, předsedkyně PROUD, z.s.
 • Kateřina Saparová, místopředsedkyně Prague Pride z.s.
 • Michal Pitoňák, Queer Geography, z.s.
 • Marek Christ, předseda STUD, z.s.
 • Linda Sokačová, ředitelka Amnesty International Česká republika, z.s.
 • Petra Winnette, ředitelka Natama, o.p.s.
 • Radek Šoustal, Logos Česká republika, z.s.
 • Bára Soukupová, předsedkyně Trans*parent z.s.
 • Alena Křížková, vedoucí oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
 • Lukáš Kohoutek, ředitel Jules a Jim, z.ú.
 • Klára Kalibová, ředitelka In IUSTITIA o.p.s.
 • Aleš Rumpel, předseda Mezipatra z.s.
 • Nick Ojo Omorodion, předseda SIMS - Studentská samospráva IMS
 • Kateřina Hájková Klíčová, ředitelka Unie porodních asistentek
 • Petr Zmuda, ředitel, Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.
 • Andrea Luková, zakladatelka a zastupitelka organizace Pilsen Pride
 • Viktor René Schilke, předseda České středoškolské unie
 • Marta Smolíková, předsedkyně České ženské lobby