Proč rezignujeme: Praha odsunula ochranu památkového bohatství na druhou kolej

Otevřený dopis

Historici architektury Rostislav Švácha a Kateřina Bečková odstupují z rady pražského Institutu plánování a rozvoje, neboť nechtějí členstvím v jeho radě sloužit jako zástěrka nesprávných rozhodnutí. Jejich dopis vydáváme jako dokument.

Projekt společnosti Penta na zástavbu v okolí Masarykova nádraží. Podle kritiků i kvůli němu proběhl puč v koalici na Praze 1. Vizualizace Zahy Hadidová/Penta

Vážený pane náměstku Petře Hlaváčku,

vážený pane řediteli IPR Ondřeji Boháči,

vážený pane předsedo Gremiální rady IPR Josefe Pleskote,

dovolte prosím, abychom Vám oznámili naši rezignaci na členství v Gremiální radě Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Účast v Gremiální radě jsme přijali v dobré víře, že tento orgán přispěje k proměně Prahy v město vstřícné k obyvatelům, v město, ve kterém budou snahy o moderní rozvoj postupovat s úctou ke společnému kulturnímu dědictví. Z dosavadní činnosti rady je však bohužel zřejmé, že zřetel k ochraně památkového bohatství Prahy je zde na druhé koleji, ale nejen to: jak ukáží následující příklady, mnohdy je tento zřetel vyloženě zpochybňován, negován a cíleně oslabován.

Považujeme to za nepřijatelné a především za nebezpečné pro další rozvoj našeho hlavního města. Historická a památková vrstva totiž tvoří klíčovou součást charakteru Prahy a její smysluplná proměna v lepší město není možná bez toho, aniž bychom tuto vrstvu respektovali.

My jsme však bohužel v poslední době dospěli k oprávněnému přesvědčení, že naše členství v Gremiální radě je používáno jako alibi pro souhlas se záměry, které my sami nepokládáme za prospěšné pro rozvoj Prahy. Naposled se to ukázalo v případě projektu společnosti Penta na zástavbu území v okolí Masarykova nádraží.

Jak o tom informoval deník Právo, na výhrady Národního památkového ústavu a na námitky občanských spolků proti tomuto vysoce problematickému stavebnímu záměru odpověděl náměstek primátora a člen Gremiální rady doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, že projekt Penty „prošel Gremiální radou (...), jíž se zúčastnili i zástupci Klubu Za starou Prahu“. My jsme se však v Gremiální radě ve prospěch tohoto záměru nevyjadřovali a slova pana náměstka o naší účasti v ní proto pokládáme za velice nekorektní vůči nám.

Zásadně též nesouhlasíme s vyjádřením Institutu plánování a rozvoje k zamýšlené přestavbě obchodního domu Máj na Národní třídě, o něž se pak opřel souhlas ředitele odboru památkové péče Jiřího Skalického s projektem této přestavby. Toto kladné vyjádření Institutu, podle něhož „navrhované řešení reflektuje původní vzhled stavby, a to včetně barevnosti, rastrování apod.“, neodpovídá průběhu diskuse o projektu přestavby v Gremiální radě a opět zcela ignoruje naše stanovisko.

Třetím důvodem, který nás vede k obavě, že naše přítomnost na jednání rady by mohla legitimizovat názory, s nimiž nesouhlasíme, je postoj hlavního města Prahy k výtkám adresovaným Praze jako výsledek monitorovací mise Výboru pro světové dědictví UNESCO, která se uskutečnila v loňském roce. Zpráva z mise byla projednávána v rámci zasedání Gremiální rady 25. 10. 2019 a my jsme se na něm snažili upozorňovat na závažnost stanovisek této mise.

Měli jsme pak možnost seznámit se s odpovědí hlavního města Prahy na doporučení UNESCO, vypracovanou Odborem památkové péče MHMP, a byli jsme hluboce zklamáni jak školáckými výmluvami zastírajícími neochotu vyrovnat se s konkrétními jasně formulovanými doporučeními mise, tak bagatelizací vážných problémů města v oblasti rozhodování o ochraně světově jedinečných hodnot.

Jsou to, vážený pane náměstku, vážený pane řediteli, vážený pane předsedo Gremiální rady, tyto závažné důvody, co nás přivedlo k rozhodnutí z Gremiální rady odstoupit. Budeme Vám vděčni, když ostatním členům rady vyřídíte náš pozdrav a seznámíte je s tímto naším dopisem.

PhDr. Kateřina Bečková, v.r., předsedkyně Klubu Za starou Prahu

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., v.r., člen Domácí rady Klubu Za starou Prahu 

Prosíme, podpořte naši práci

Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

Vaše podpora určuje naši sílu.

Spolu #jsmeDR.

Diskuse