Proč rezignujeme: Praha odsunula ochranu památkového bohatství na druhou kolej

Otevřený dopis

Historici architektury Rostislav Švácha a Kateřina Bečková odstupují z rady pražského Institutu plánování a rozvoje, neboť nechtějí členstvím v jeho radě sloužit jako zástěrka nesprávných rozhodnutí. Jejich dopis vydáváme jako dokument.

Projekt společnosti Penta na zástavbu v okolí Masarykova nádraží. Podle kritiků i kvůli němu proběhl puč v koalici na Praze 1. Vizualizace Zahy Hadidová/Penta

Vážený pane náměstku Petře Hlaváčku,

vážený pane řediteli IPR Ondřeji Boháči,

vážený pane předsedo Gremiální rady IPR Josefe Pleskote,

dovolte prosím, abychom Vám oznámili naši rezignaci na členství v Gremiální radě Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Účast v Gremiální radě jsme přijali v dobré víře, že tento orgán přispěje k proměně Prahy v město vstřícné k obyvatelům, v město, ve kterém budou snahy o moderní rozvoj postupovat s úctou ke společnému kulturnímu dědictví. Z dosavadní činnosti rady je však bohužel zřejmé, že zřetel k ochraně památkového bohatství Prahy je zde na druhé koleji, ale nejen to: jak ukáží následující příklady, mnohdy je tento zřetel vyloženě zpochybňován, negován a cíleně oslabován.

Považujeme to za nepřijatelné a především za nebezpečné pro další rozvoj našeho hlavního města. Historická a památková vrstva totiž tvoří klíčovou součást charakteru Prahy a její smysluplná proměna v lepší město není možná bez toho, aniž bychom tuto vrstvu respektovali.

My jsme však bohužel v poslední době dospěli k oprávněnému přesvědčení, že naše členství v Gremiální radě je používáno jako alibi pro souhlas se záměry, které my sami nepokládáme za prospěšné pro rozvoj Prahy. Naposled se to ukázalo v případě projektu společnosti Penta na zástavbu území v okolí Masarykova nádraží.

Jak o tom informoval deník Právo, na výhrady Národního památkového ústavu a na námitky občanských spolků proti tomuto vysoce problematickému stavebnímu záměru odpověděl náměstek primátora a člen Gremiální rady doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, že projekt Penty „prošel Gremiální radou (...), jíž se zúčastnili i zástupci Klubu Za starou Prahu“. My jsme se však v Gremiální radě ve prospěch tohoto záměru nevyjadřovali a slova pana náměstka o naší účasti v ní proto pokládáme za velice nekorektní vůči nám.

Zásadně též nesouhlasíme s vyjádřením Institutu plánování a rozvoje k zamýšlené přestavbě obchodního domu Máj na Národní třídě, o něž se pak opřel souhlas ředitele odboru památkové péče Jiřího Skalického s projektem této přestavby. Toto kladné vyjádření Institutu, podle něhož „navrhované řešení reflektuje původní vzhled stavby, a to včetně barevnosti, rastrování apod.“, neodpovídá průběhu diskuse o projektu přestavby v Gremiální radě a opět zcela ignoruje naše stanovisko.

Třetím důvodem, který nás vede k obavě, že naše přítomnost na jednání rady by mohla legitimizovat názory, s nimiž nesouhlasíme, je postoj hlavního města Prahy k výtkám adresovaným Praze jako výsledek monitorovací mise Výboru pro světové dědictví UNESCO, která se uskutečnila v loňském roce. Zpráva z mise byla projednávána v rámci zasedání Gremiální rady 25. 10. 2019 a my jsme se na něm snažili upozorňovat na závažnost stanovisek této mise.

Měli jsme pak možnost seznámit se s odpovědí hlavního města Prahy na doporučení UNESCO, vypracovanou Odborem památkové péče MHMP, a byli jsme hluboce zklamáni jak školáckými výmluvami zastírajícími neochotu vyrovnat se s konkrétními jasně formulovanými doporučeními mise, tak bagatelizací vážných problémů města v oblasti rozhodování o ochraně světově jedinečných hodnot.

Jsou to, vážený pane náměstku, vážený pane řediteli, vážený pane předsedo Gremiální rady, tyto závažné důvody, co nás přivedlo k rozhodnutí z Gremiální rady odstoupit. Budeme Vám vděčni, když ostatním členům rady vyřídíte náš pozdrav a seznámíte je s tímto naším dopisem.

PhDr. Kateřina Bečková, v.r., předsedkyně Klubu Za starou Prahu

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., v.r., člen Domácí rady Klubu Za starou Prahu