Otázky kolem sochy maršála Koněva

Barbora Hrůzová

V jásotu nad tím, že Praha 6 odstranila, 75 let po válce, 40 let po jejím odhalení a 31 let po změně režimu, sochu maršála Koněva, zanikly nepříjemné otázky: proč tak kvapně a za tolik peněz?

Ať už jsme si o pomníku maršála Koněva mysleli cokoli, způsob jeho odstranění budí nepříjemné otázky. Repro DR 

Ve stínu pandemie koronaviru provádějí naši politici mnoho vlastních podivných aktivit, o kterých občané vůbec nevědí nebo se o nich dozvídají, až už je všechno hotovo. Na zneužívání současné situace je přitom opravdu třeba pověstná „hroší kůže“.

Například novela zákona o vojenském zpravodajství, která významným způsobem omezila naše práva a svobody dané ústavou, byla do sněmovny propašována a schválena za téměř nulového zájmu občanů i médií.

Nouzový stav, kdy občané mají zákaz vycházení mimo nezbytně nutné uspokojení svých potřeb, kdy se nesmějí scházet v počtu větším než dva a kdy musí nosit všude roušky, využil i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a nijak se tím netajil. Naopak si z toho s chutí udělal legraci.

Dne 2. dubna projednala rada městské části bod Přemístění sochy maršála Koněva. Na základě usnesení pak byla dne 3. dubna socha soukromou firmou paní Lucie Kytkové sundána z podstavce a přemístěna do depozitáře s výhledem, že bude posléze — snad v lednu 2021? — zdarma zapůjčena Muzeu 20. století.

Proč zrovna firma paní Lucie Kytkové? Protože její manžel je kameník, který v minulosti čistil podstavec sochy a instaloval zde doplňkové tabulky. V současné době však má pozastaveno živnostenské oprávnění, protože pracuje v ozbrojených složkách ministerstva vnitra.

Díky nouzovému stavu nemuselo proběhnout transparentní výběrové řízení a radnice tak mohla oslovit jen dvě „doporučené“ firmy. Taky se celá akce díky nouzovému stavu odehrála bez přítomnosti „nekalých živlů“, naopak za pozorného dohledu pana radního Laciny.

Galerie hlavního města Prahy doporučila k uskladnění sochy firmu ARTEX ART SAFE s.r.o., přestože s ní sama nikdy žádnou smlouvu neuzavřela, nebo to alespoň není nikde na internetu dohledatelné. Nemá sama vlastní depozitáře?

Firma ARTEX ART SAFE se podle toho, jaké smlouvy jsou zveřejněny, specializuje na převoz a uskladnění uměleckých děl. Proč by socha musela být umístěna v nějaké místnosti, když už tolik let vydržela normálně venku na vzduchu? Ale to je asi celkem vedlejší. Otázkou je, specializuje-li se uvedená firma i na převoz, proč se nemohla postarat kompletně i o sundání sochy, převoz a uskladnění, proč se o odstranění musela postarat firma jiná.

A kolik za to radnice zaplatila, a ještě do budoucna zaplatí? Jednorázový poplatek firmě paní Kytkové činil 275 000,- Kč. Dále je tu závazek platit firmě ARTEX ART SAFE 11 970,- Kč za každý měsíc, který Koněv v depozitáři stráví. Smlouva je platná do konce letošního roku.

Co bude dál? Proč odstranění sochy tak spěchalo? Proč platit nějaké firmě za umístění v depozitáři, když na svém místě v parku stála zadarmo? Stačilo přece počkat, až bude muzeum 20. století hotové, a pak ji přemístit rovnou tam.

Muzeum paměti 20. století, kam se má socha definitivně přemístit, zatím neexistuje a možná se ukáže jen jako nesplnitelný sen. S obrovským propadem rozpočtu Prahy, způsobeným koronavirem, totiž lze jen těžko odhadovat kdy — a zda vůbec někdy — vznikne. Ono „důstojné“ umístění sochy slibované radnicí tak může mít nakonec podobu výkupu sběrných surovin, až Praze 6 dojdou peníze v rozpočtu.