Naši lidi, dejme si pozor

Richard F. Vlasák

Andrej Babiš používá pojem „naši lidi“, jako bychom mu patřili. S velkým gustem vydává zákazy, ale je jasné, že blaho společnosti mu na srdci neleží. Měli bychom využít obrovské energie solidarity a sounáležitosti zdola k systémové změně.

Andrej Babiš se svou příchylností k Viktoru Orbánovi nikdy netajil. Foto FB Andrej Babiš

Vidím řadu nebezpečí i výzev, před nimiž budeme stát, až zdravotní krize přejde v krizi ekonomickou. Nesmí se ale stát, aby byla krizí společenskou. Nesmí se stát, abychom v průběhu týdnů a měsíců zapomněli, co jsme se naučili - solidaritě, otevřenosti a ohleduplnosti.

Nesmí se stát, abychom dovolili rozdělení slov svoboda a solidarita. Není svobody bez solidarity: co je platné, že se nám navrátí občanské svobody, když v peněžence nebude na nájem, na svačinu, na knížku. Není solidarity bez svobody: co je platné, když jsme si navzájem naučili pomáhat, když nás déle zavřou do zelených hranic a z tzv. trasování se stane „buzerace“. 

Musí být jasné, za jakých podmínek fungujeme. Premiér nám ve sněmovně slíbil, že nutná opatření budou mít právní rámec a stav nouze včas skončí. Dejme si pozor.

Budu konkrétnější: Stát se nesmí vyvlékat ze záruk, vyplývajících ze stavu nouze. Vláda musí vyplatit minimálně 80 % mezd, a nikoliv pouze 60 %, jak rozhodla koalice, a to bez zbytečných průtahů, vždyť firmy své zaměstnance evidují, existují evidence OSVČ, dohod o provedení práce atp.

Přejme si, aby na podporu dosáhli lidé zaměstnaní v tzv. švarcsystému a všichni živnostníci. Mysleme na matky samoživitelky. Zničme pro jednou a navždy podvody na solidaritě, jako jsou například exekuce a právě švarcsystém. Opravme systém - nyní je k tomu příležitost a panuje společenská shoda. Nedovolme chudobu, ve jménu rozpočtové kázně.

Přejme si jako občané, aby kromě peněz do obnovy byznysu a podnikání, šly prostředky ve větší míře do zdravotnictví, sociálních služeb, školství a kultury. Tedy do oblastí, které v poslední době prokázaly službu. Nedovolme ohrožení veřejnoprávních médií a občanských organizací, bez nich bychom tuto krizi těžko přečkali. Nedovolme nesvobodu, ve jménu rozpočtové kázně.

V současnosti podstatná část našeho průmyslu stojí, využijme odstávky na přestavbu hospodářství a dopravu do ekologičtější podoby. Potřebujeme investice do nových energií a zvýhodňující požívání vlastních zdrojů. Tato přestavba přinese pracovní místa, využijme této krize a proměňme ji v šanci. Nedovolme zničení budoucnosti ve jménu rozpočtové kázně.

Kde na to vzít? Máme rezervy v ČNB: před pár lety jsem i my zachránili banky - je drzostí, že nás nyní chtějí zapsat do registru dlužníků, zdaňme tedy banky. Snad je dostatečně ošetřen odchod dividend ze zahraničních firem. Pánové Kellner, Babiš a další oligarchové by měli platit, už jsme z našich malých kapes vysypali dost do jejich bezedných brašen. Je čas, zavíráme krám, pánové.

Proč si máme dávat pozor? Je veřejným tajemstvím, že naše republika je rozdělena mezi oligarchy. Hlídejme naše mocné, čí budou v nastalém čase zastupovat zájmy. Dovolte mi otázku: Proč by stát, tedy společný majetek nás všech, neměl nyní, když my jsme prokázali disciplínu, odvahu a solidaritu, bránit nás všechny - naši důstojnost, svobodu a budoucnost? My si na to vyděláme.

A poslední věc: všimli jste si, jak naši vládnoucí rádi používali termín „naši lidi“? Jako bychom jim patřili nebo byli v jejich gangsterských tlupách nějakými nohsledy. V posledních projevech pan premiér začal používat slovo „občan“. Vezměme jeho marketingový trik vážně, a buďme občany. Občany, kteří si dávají pozor a nechtějí si nechat vzít to, co se naučili v době zkoušek.

Diskuse
PM
April 1, 2020 v 14.32
Copak naši lidi, ale

nějak se všem ten celosvětový volný trh vymyká z odolnosti proti globálnímu nepříteli.

Jsem také zvědav jak se v EU zítra prosadí orbánské řešení model V4, a ještě víc jsem zvědav jak se k tomu všemu postaví neviditelná ruka trhu - zatím se nevyjadřuje ani plaše.

Neomarxista Žižek se vyjádřil. Sází v duchu romantického osvícenství a pevné víry ve vědeckotechnický pokrok na odolnost/robustnost křesťanského idealismu