Otevřený dopis ministru Havlíčkovi: Proč neuvažujete o levnější a čistší energii?

Milan Smrž

Zveřejňujeme otevřený dopis Milana Smrže, viceprezidenta evropské asociace pro obnovitelnou energii EUROSOLAR. Proč proti sobě donekonečna stavět uhlí a jádro, a nezaměřit se na čistší a levnější energii budoucnosti?

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci energetické koncepce České republiky. Postrádám totiž v české energetické diskuzi prostor pro řešení s vysokou, 100% penetrací obnovitelných zdrojů energie.

Myšlenka úplného zásobování obnovitelnou energií není ani ojedinělá, ani neodborná či nerealistická, jak se někdy prezentuje. V teoretické rovině existuje mnoho národních a světových scénářů, které byly vytvořeny důvěryhodnými organizacemi, jako například již starší 100% renewable elektricity. A  road map to 2050 for Europe and North Africa, na níž se podíleli PricewaterhouseCoopers , Potsdam Institute for Climate Impact Research, International Institute for Applied Systems Analysis a European Climate Forum (2010), nebo ve stejném roce studie kalifornských profesorů Jacobsona a Delucchiho za Stanfordu, resp. Davisu.

Jeden z posledních scénářů (2019) World Energy Council předkládá různé systémové přístupy k úplnému zásobování obnovitelnou energií. Vedle zmíněných byla publikována celá řada dalších 100% scénářů, například studie UBA pro Německo či 100 % Renewable Energy Autonomy in Action nebo 65 % OZE do roku 2030 pro Německo.

ČlánekRenewable and Sustainable Energy Reviews hodnotí celkem 45 studií 100% zásobování elektřinou (z nichž některé obsahují více scénářů) z hlediska flexibility a ceny energie. Bylo konstatováno, že existují různé způsoby zajištění flexibility, jako důležité systémové komponenty. Bylo zjištěno, že odhady budoucích cen se rovněž liší; 3 ze 4 scénářů vidí cenu vyšší ve srovnání se soudobým systémem, čtvrtina stejnou a uvádí, že při započtení externalit by cena byla naopak nižší. Pět zemí EU (Lucembursko, Rakousko, Irsko, Litva a Španělsko) již anotovalo zájem o úplné zásobování obnovitelnou elektřinou do roku 2050.

Za jedny z  nejnovějších a komplexních považujeme scénáře profesora Christiana Breyera z finské technické univerzity v Lappeenranta. Se svým týmem pracuje již řadu let na návrzích 100% obnovitelného energetického systému. Před rokem a půl EUROSOLAR.cz vyjednal s prof. Breyerem podmínky pro vytvoření scénáře pro úplné obnovitelné zásobování České republiky obnovitelnou energií.

Univerzita Lappeenranta již vytvořila několik scénářů pro různé země a regiony, rovněž lokální scénáře, týkající se Finska, UkrajinyTurecka, ale i scénáře pro Evropucelý svět. Je v nich zahrnut návrh kombinace konkrétního množství a typů obnovitelných zdrojů energie (slunce, vítr, biomasa, krátkodobé a dlouhodobé akumulátory a doplnění sítí). Jejich propojení je koncipováno tak, aby energetický komplex byl schopný nepřetržitě pokrývat aktuální energetickou spotřebu ve všech segmentech spotřeby — v elektřině, teple a mobilitě.

Model pro Českou republiku bude zpracován jako ostrovní model a navrhuje, aby se elektřina v ČR získávala ze stacionární, resp. jednoose naváděné fotovoltaiky stojící na nevyužité půdě, brownfieldech, ve velké míře integrované do staveb a dopravní infrastruktury, či plovoucí na vodních hladinách; dále z větrné energie z malých větrných elektráren se svislou osou rotace či velkých elektráren s horizontální osou rotace, případně „airborne“ větrných elektráren a dále kogeneračně z odpadní biomasy v bioplynových generátorech nebo kotlích na biomasu.

Teplo bude zajištěno z kogenerace, tepelných čerpadel, solárně-termických zařízení, případně z geotermie. Mobilita bude zajištěna elektrickými auty, resp. syntetickým palivem vyrobeným z obnovitelně generované elektřiny, oxidu uhličitého nefosilního původu a vody, především se uvažuje metanol nebo dimetylether.

Proč neuvažujete energii levnější, decentralizovanou a čistší?  ptá se ministra Havlíčka chemik a vynálezce Milan Smrž. Repro DR 

Program obsahuje simulační průběhy založené na reálné spotřebě, rovněž pro období a měsíce s nejvyšší spotřebou a nízkým slunečním osvitem a ekonomickou bilanci úplného zásobování obnovitelnou energií. Pro analogické země a celý svět vycházejí konečné ceny (LCOE) pro rok 2050 nižší, než současné ceny fosilně jaderného systému (52 vs. 70 €/MWh). Pro rámcově zpracovaný společný model České a Slovenské republiky vychází u elektřiny přibližně 43 % ze slunce, 29 % z větru a 18 % z biomasy.

Jakkoliv jsou teoretické studie zajímavé, mnohem důležitější jsou praktické realizace v adekvátních klimatických podmínkách. Nebylo by korektní srovnávat Českou republiku se zeměmi či regiony s lepšími podmínkami pro implementaci obnovitelné energie jako například s Šlesvickem-Holštýnskem, Norskem, Islandem či Kostarikou. Reálné příklady úplného zásobování obnovitelnou elektřinou ve střední Evropě jsou uvedeny v následující tabulce. Žádná z uvedených lokalit není vzdálena od českých hranic více než 350 km.

Fosilně jaderná energetická koncepce státu se často obhajuje tvrzením, že u nás nemáme vhodné podmínky. Bizarně působí taková proklamace v kontextu projektu autarkního vícebytového domu ve švédském Vårgårda, realizovaného dánsko-švédským partnerstvím firem Better Energy a Nilsson Energy. Tato stavba leží ve Skandinávii asi tisíc kilometrů na sever od Prahy a je zásobována teplem a elektřinou pouze z fotovoltaiky na vlastní střeše s tím, že přebytečná elektrická energie se ukládá do vodíku a z něj se v palivovém článku vytváří teplo a elektřina. Jak je možné tvrdit, že ve střední Evropě sluneční podmínky nejsou, zatímco tisíc kilometrů severněji, ve Skandinávii, sluneční podmínky jsou a při použití adekvátních technologií zvládnou zásobovat celoročně velký obytný dům?

Špinavé, ale zato drahé

Ekonomové londýnského think-tanku Carbon Tracker analyzovali využití všech 542 uhelných elektráren v EU a došli k závěru, že ztráty 79% zařízení v EU by mohly stát operátory do konce roku celkem 6,6 miliardy euro.

Podle Carbon Tracker budou německé elektrárny na černé uhlí a lignit nuceny za rok 2019 odepsat ztráty ve výši 1,9 miliardy eur. Podle Carbon Tracker čelí pouze RWE do konce roku ztrátám 975 milionů euro, což je šest procent její hodnoty na akciovém trhu. Uniper může ztratit až 399 milionů eur, Steag 103 milionů a EnBW 67 milionů.

Důvodem klesající ziskovosti uhelných elektráren je cena obnovitelné energie. Provozovatelé by navíc museli od roku 2021 nákladně modernizovat uhelné elektrárny, aby splnily přísnější normy EU v oblasti čistého ovzduší. Rostou rovněž ceny CO2. Bez masivních dotací nebude uhelný průmysl podle studie schopen dlouhodobě obstát v konkurenci. Při zachování výroby elektřiny z uhlí by Česká republika doplatila okolo dvou miliard euro. Těmto ztrátám by se dalo předejít masivní výstavbou obnovitelných zdrojů energie.

Uhlí není jediné drahé, podle každoročních studií banky Lazard specializované na poradenství a finanční management velkých světových energetických firem, leží v posledních letech LCOE nových větrných a slunečních generátorů v rozmezí mezních nákladů existujících uhelných a jaderných elektráren.

V USA bylo v posledních pěti letech právě kvůli vysokým mezním nákladům a nízkým cenám obnovitelně generované elektřiny uzavřeno pět jaderných elektráren s roční výrobou 38 TWh a v následujících pěti letech se plánuje uzavření 9 jaderných elektráren s výrobou 90 TWh. Z finančních důvodů byla zastavena stavba dvou reaktorů AP 1000 elektrárny Virgil C. Summer a Duke Energy zrušil plány na výstavbu nových jaderných elektráren v Jižní Karolíně a na Floridě.

Vážený pane ministře, Váš nedávný článek v Právu (26. 10.) proti sobě staví uhelnou a jadernou energii; staví proti sobě drahou a špinavou proti drahé a potenciálně problematické energii. Proč neuvažujete energii levnější, decentralizovanou a čistší?

  Diskuse
  FT
  November 8, 2019 v 10.59
  Je to sice jen můj dojem, ale ten mi říká, že všechny ty tanečky okolo stavby nových jaderných bloků jsou jen tak jako, aby mohli boys (iniciály PT, DK) ještě spálit hodně uhlí. Nakonec se řekne, že ekologičtí aktivisté zhatili stavbu jaderných elektráren a to uhlí tady bude napořád. Z hlediska scénáře mi to pak přijde podobné jako scénář solárního tunelu, který zdiskreditoval OZE v očích veřejnosti - můžou za to zelení.
  Jestli pan ministr v tomhle hraje aspoň nějakou autonomní roli, to bych taky rád věděl.
  Dnes je potřeba rozlišovat mezi "dojmy" a "konspiračními teoriemi". Jakmile někdo označí vaše dojmy za podlehnutí konspiračním teoriím, jste v ... (tom až po uši).