Na hudební festivaly bez hotovosti. Ale i bez soukromí

Jan Vobořil

Hudební festivaly stále častěji přecházejí na takzvaný cashless systém placení. Víme ale, co se děje s našimi údaji, jejichž sběr takový systém umožňuje?

Bezhotovostní hudební festivaly se objevily poprvé již loni v létě. Toto léto se počet těchto bezhotovostních akcí mohutně rozrůstá a do příštích let můžeme počítat s tím, že si obdobné akce pouze s hotovostí už nejspíš ani nevychutnáme. Organizátoři argumentují řadou výhod pro zajištění fungování festivalu, ale argumentem je i snaha vyhnout se povinnostem souvisejícím s nástupem dalších vln EET.

Komu všemu budou naše data předána? To často vůbec není jasné. Foto Sean Hood

Bezhotovostní fungování festivalů obvykle spočívá v tom, že si návštěvník nabije na čipový náramek určitou částku a tímto náramkem pak v areálu festivalu platí. Žádná alternativa obvykle neexistuje, za hotovost si nelze koupit nic a není možné zaplatit ani svou vlastní čipovou kartou. Kontroverze v minulém roce vyvolávalo zejména to, že festivaly často zpoplatňují zpětné vyplácení nevyužitých peněz na čipu, případně peníze vracejí až od určité částky. Už méně byl akcentován ale jiný aspekt, a to otázka ochrany soukromí a anonymita návštěvníků.

Obvyklým jevem je, že uživatel vlastně úplně neví, jaké informace o něm budou sbírány. Čipový náramek bývá propojen s e-mailem či číslem vstupenky, to zase bývá propojeno s dalšími údaji o užívající osobě. Představa, že používání bezhotovostních plateb může být anonymní podobně jako u hotovosti, je tedy na festivalech zpravidla zcela lichá.

Nejde ale pouze o sběr dat o tom, co a kde si na festivalu nakupujeme. Jak sami organizátoři festivalů přiznávají, byť často spíše mimoděk, data se využívají k řadě dalších účelů, jako je optimalizace zásobování, vyhodnocování rozmístění lidí na festivalu nebo propouštění jednotlivců do konkrétních zón areálu. S cashless platbami je pak spojena také řada marketingových akcí. Data mohou být předávána dalším subjektům, od provozovatelů platebního systému přes banky až po marketingové partnery. A opět nevíme, zda jsou to osobní údaje, či údaje anonymizované. A pokud anonymizované, jakým způsobem?

Celý tento systém je přitom často neprůhledný. V minulém týdnu v Praze proběhl festival Metronome, na němž se k placení využíval RFID náramek. Pokud bychom ale v sekci GDPR na webových stránkách festivalu, která se věnuje problematice zpracování osobních údajů, hledali nějaké informace o nakládání s osobními údaji v souvislosti s bezhotovostními platbami či využíváním čipových náramků v areálu festivalu, hledali bychom marně. A to ačkoli všeobecné obchodní podmínky věnované bezhotovostnímu placení nás s otázkami na podrobnější pravidla zpracování osobních údajů do této sekce výslovně odkazují.

Útok zprostředkovatelů bezhotovostního placení na hotovost je v posledních letech velmi výrazný a jde ruku v ruce s tlakem států na větší kontrolu nad občany a jejich finančními transakcemi. U nás je v tomto aktivní zejména společnost MasterCard, jejíž generální ředitel Miroslav Lukeš získal v roce 2016 jednu z anticen Big Brother Awards za své výroky o nezvratnosti konce hotovosti a ztráty soukromí.

Češi se přitom agresivnímu tlaku karetních společností na prosazování bezhotovostního systému nekriticky podvolují, bezhotovostní placení je stále oblíbenější a s nějakými zápory si příliš nelámeme hlavu. A to přesto, že po zkušenostech s jiným zvěstovatelem neodvratného konce soukromí jménem Mark Zuckerberg by nám měl v hlavě blikat maják.

Je dost možné, že konec hotovosti bude skutečně v budoucnu neodvratný. I tak ale stále stojíme před volbou, jaká bezhotovostní budoucnost bude. Buď položíme důraz na soukromí a anonymitu placení a budeme používat takové systémy bezhotovostního placení, které si uchovají anonymitu podobnou dnešním hotovostním platbám, nebo upřednostníme zájmy datožroutů všeho druhu — od státu až po marketing — a uděláme z bezhotovostních plateb nástroj sběru dat o lidech. Zatím to bohužel spíše vypadá, že se jde druhou cestou. A hudební festivaly, které neumožňují svým návštěvníkům zůstat v anonymitě, bohužel na této cestě prorážejí směr.

  Diskuse
  July 3, 2019 v 10.25
  Volba
  Tak pořád máme ještě možnost na takový hudební festival nejít. Třeba se někdo chopí příležitosti a začne organizovat i méně orwellovské akce.
  JK
  July 3, 2019 v 16.24
  Pavlu Krušinovi
  Něco podobného napadlo i mě. Bez účasti na takovém festivalu se koneckonců dá docela dobře žít. (I když někteří na to možná mají opačný názor...) Hůř bude, až si bez takového náramku (nebo implantovaného čipu?) našinec nekoupí ani chleba.
  IH
  July 3, 2019 v 17.38
  Vím, že tyto praktiky (schovávané někdy za bezpečnostní opatření) lidem vadí. Nechtějí si však pro ně odepřít třeba zážitek z živého koncertu oblíbených a skoro legendárních hudebních skupin.

  Já bych však upozornil na jiný aspekt. Stát jen přihlíží, jak z bankovek, které monopolně vydává, někdo činí, uprostřed tohoto státu, bezcenné papírky. Přijde mi to symptomatické a trestuhodné.