Prostitutky jako strážkyně patriarchátu

Ema Lust

Autorka, jež sama působí v oblasti poskytování sexuálních služeb, se kriticky zamýšlí nad otázkou, zda prostituce jako činnost kompenzující nedostatky patriarchálního systému nepřispívá zároveň k zabezpečení jeho hladkého chodu.

Nedílnou součástí boje za ženská i lidská práva je boj za práva prostitutek a prostitutů. Málokdo v liberálně levicových feministických kruzích se dnes o prostituci odváží prohlásit cokoli kritického. Takovéto vidění mi přijde černobílé, proto bych do této problematiky ráda poskytla svůj vhled.

„Víš, tohle je pro mě jako Vánoce. Tohle se mnou žena nikdy nedělá. Nebaví ji to a nutit ji do toho nechci.“

„Jdu jen na rychlovku, řekl jsem přítelkyni, že jedu umýt auto.“

„Jé, to je trapas. Už jsem to dlouho neměl, víš...“ „Jsem archeolog, teď jsem přijel z Říma. Ne, nemůžu ti ukázat fotky, vždyť to byla pracovní cesta.“

Rodinné problémy, cenově nedostupné bydlení, škola, mánie a zvědavost. Ocitla jsem se v životě v bodě, kde bych sebe samu nikdy neočekávala. Těším sexuálně a emočně frustrované muže. Poskytuju jim dočasnou iluzi lásky či pomíjivé uspokojení.

Co mi na mé práci přijde zajímavé, jsou velice podobná citová rozpoložení klientů. Drtivá většina jich má rodiny a děti. Prohlašují, že své manželky či přítelkyně hluboce milují a na své děti by nedali dopustit. Přesto mají velkou potřebu si kompenzovat nedostatky, které ke konstruktu striktní monogamie, podle mě, neodmyslitelně patří.

Jsou současné základní společenské představy o lásce a dlouhodobých vztazích skutečně funkční? Ilustrace Public Domain Pictures

Dřív jsem měla tendenci svou práci považovat za, do jisté míry, záslužnou. Prostitutky přece uvolňují přetlak, který vzniká v mužích, kteří nemají možnost ho uvolnit jiným způsobem. Snižují tím pravděpodobnost, že sexuálně frustrovaný jedinec bude obtěžovat nebohé náhodné kolemjdoucí nebo dotírat na manželku. (Sexuální frustrace samozřejmě nemůže sloužit jako omluva takového chování.) Je to ale skutečně tak?

Příznačné, pro západní společnost, je zabývat se, do nezdravě vysoké míry, symptomy na úkor příčin. Ať už jde o konvenční zdravotnictví, psychopatologii či politiku. Jakožto feministka podrobuji feministické kritice vše, včetně prostituce. Neumožňujeme zalepováním nedostatků patriarchálního systému právě jeho hladký průběh?

V ideálním světě, kde nikdo není ve finanční tísni a všechny gendery jsou si rovny, by bylo placení za sex určitě naprosto legitimní. V tomto kontextu je prostituci ale třeba přehodnotit. Za pozornost stojí Žižekův postřeh, že nejhorší otrokář je ten, který je na své otroky hodný. Neumožní totiž odhalení samé podstaty otrokářství.

Prostituce umožňuje například matkám samoživitelkám — mezi prostitutkami je jich nadpoloviční většina — a jejich dětem nepřijít o střechu nad hlavou. Zatímco příhodnější alternativou by byl například základní nepodmíněný příjem.

Umožňuje dlouhodobé fungování monogamních vztahů, které jsou tím pádem ovšem založeny na lži a podvádění. V některých případech se dokonce může stát, že partner přinese nic netušící partnerce domů nějakou pohlavní chorobu. Lepší alternativou by dle mého bylo zpochybnění základních společenských představ o lásce a přehodnocení funkčnosti modelu nukleární rodiny.

Zároveň má tendenci podporovat smýšlení bílých cis heterosexuálních mužů o sobě samých jako subjektech disponujících finanční mocí, která je vyzdvihuje nad ostatní a mohou si díky ní ledacos dovolit. Není náhodou, že poptávka po prostitutkách je osmatřicetkrát vyšší než po prostitutech. Po prostitutech je pak většina poptávky tvořena homosexuálními muži.

Rozrůstajícím-se fenoménem posledních let je prostituce virtuální: „live-chat“. V rámci školení pro jednu z live-chatových platforem, jsem dostala informace, které jen dokreslily obraz pozdně-kapitalistické dystopie v mé hlavě.

Finanční úspěch live-chatů závisí na postarších zámožných osamělých pánech, kterým díky jejich obchodním cestám po celém světě, chybí obyčejný lidský kontakt. Platí pak stovky dolarů za virtuální komunikaci s tak zvanými modelkami, jejichž posláním je především poskytovat útěchu, pozornost a nekritický obdiv. Téma menstruace a ochlupení je na těchto platformách mimochodem přísně zakázané. Pod hrozbou zablokování.

Snažím se tedy poukázat i na stinné stránky prostituce v našem kontextu. Prostituce nemusí nutně být emancipační, a už vůbec ne subverzivní činností. Jsem přesvědčená, že její bezmezná podpora, hlásaná některými feministickými kruhy, není na místě. Samozřejmě připouštím, že tahle práce může být pro někoho naplňující a už vůbec nemám v úmyslu prostitutky a prostituty žádným způsobem hanobit.

Tvrdím, že prostituce, tak jak ji známe, je v současnosti jen jedním ze symptomů patriarchátu a tržní ekonomiky. Pokud to s právy prostitutek a prostitutů myslíme vážně, je ale především třeba tvořit solidárnější a rovnější společnost.

  Diskuse
  VK
  April 25, 2019 v 20.17
  Jestliže se tedy opět začne s restrikcí prostituce, třeba na švédský způsob, zalepování nedostatků patriarchálního systému, nebo rovněž kompenzace jeho důsledků se ztíží. Patriarchální systém se následně - oslabí, nebo posílí?

  Represí (byť už v naší společnosti neformální a "měkkou", rozhodně však nikoli neúčinnou) vynucované monogamní vztahy, jestliže se ztíží až znemožní možnost popisovaného ventilu, úniku, kompenzace - dojde k jejich přehodnocení, nebo k jejich dalšímu zabetonování?
  "Patriarchát" je podobně inflační výraz jako třeba "křesťanská láska".
  JN
  April 29, 2019 v 3.48
  Cílem sexuality je nová (jiná) úroveň existujícího lidského vztahu.
  Jakmile je sex oddělen od vztahu a jeho cílem je jen prožití příjemných pocitů, druhý člověk se mění v nástroj k vyvolání těchto pocitů a takový přístup k sexu se pak stává předpokladem pro vznik sexuálního násilí.

  Sexuální obtěžování je přeskočení fáze dvoření, která by jinak byla běžná, pokud by vztah vznikal normálně (podle dříve platné kulturní normy).

  Oddělení sexu od vztahu je subverzivní činnost prosazovaná liberální levicí.
  JN
  May 6, 2019 v 8.38
  Zatím tedy není jasné, jestli je prostituce revoluční, reakční, nebo subverzivní.
  Každá správná feministka by však měla být také prostitutkou, aby účinně bojovala proti patriarchátu,
  zpochybňovala funkčnost modelu nukleární rodiny, přispívala k přehodnocení konzervativních společenských představ o lásce a pomáhala tím svrhávat nenáviděný kapitalismus.

  Feministka je však nejen revolucionářka, ale také a především intelektuálka. Proto by se nad smyslem své práce pro společnost měla i zamýšlet. Zdaleka nestačí, že práce prostitutky je pestrá a zajímavá a že se může stát hezkým osobním smyslem života, dobře placenou a společensky vysoce hodnocenou prací.

  Nedílnou součástí boje za ženská i lidská práva je totiž i boj za práva prostitutek a všech utlačovaných menšin a za rovnoměrné zastoupení mužů a žen na všech úrovních společnosti. Pokud chceme v tomto boji uspět, je třeba se zamýšlet a přicházet se stále novými návrhy i v této oblasti. Náš boj by se v této fázi mohl soustředit na svobodu a právo prostitutky odmítnout zákazníka, třeba nějakého Roma, protože i Romové v tomto boji stojí na naší straně barikády!

  (V další fázi se pak můžeme věnovat boji za svobodný přístup Romů k prostituci, za vymýcení rasismu z prostituce, za rovný přístup k prostituci pro všechny a za právo na úhradu sexuálních služeb z veřejného zdravotního pojištění.)


  JN
  May 7, 2019 v 9.8
  Podle nálezu Ústavního soudu může bílá prostitutka Roma odmítnout jen v případě,
  kdyby Romové měli svůj vlastní stát (mimo EU) a dotyčný zákazník byl jeho občanem:

  "... odůvodněným a ústavně souladným omezením svobody podnikání ve vztahu k jejich spotřebitelům je zákaz diskriminace při poskytování služeb, která by mohla mít za cíl zásah do jejich lidské důstojnosti či posilování ponižujících stereotypů, a proto je jakékoli rozlišování mezi spotřebiteli zakázáno v případech tzv. podezřelých důvodů, jimiž je třeba rasa, pohlaví či národnost.  Listina základních práv a svobod, antidiskriminační zákon ani evropská antidiskriminační směrnice však nezařazují jako zakázaný diskriminační důvod státní příslušnost (s výjimkou odlišného zacházení s občany z jiných členských států EU)."
  May 17, 2019 v 7.56
  Článek jsem pochopila takto: Autorka nám chce sdělit, že prostituce není úplně dobrá věc, ale existuje zejména proto, protože společnost trvá na "konstruktu striktní monogamie".
  Ale co zabrání muži, který bude mít legálně, dejme tomu, čtyři ženy, aby zatoužil po změně?
  VK
  May 17, 2019 v 17.19
  Ani ne tak legálně, jako změnou žitého paradigmatu a tvrdého tlaku společenských nezákonných norem; bez ohledu na pohlaví.

  ...bude mít změnu jednoduše už doma.
  JN
  May 18, 2019 v 8.7
  Magdaléna Šipka se, pane Klusáčku, ptá,
  kam se ve světě sexuálních identit poděla láska. Já jsem to pochopil jako otázku, kam se v tomto světě identit poděl odpovědný vztah. Může odpovědný vztah existovat i bez konstruktu striktní dvoučlennosti? Může být odpovědný vztah třeba tříčlenný či vícečlenný?
  May 18, 2019 v 8.54
  Jeden ruský básník napsal:
  "Lásky si važte už teď v mládí
  a s léty dvakrát vroucněji,
  láska to není vzdychat, hladit,
  vodit se s lunou v aleji.
  Přijdou i mraky,
  nečas, tíseň,
  pak zkřehlé, kdo vás zahřeje?
  Láska je jako dobrá píseň
  a píseň složit těžké je".

  Počítám s tím, že "mraky, nečas, tíseň" každou lásku dříve či později prověří (nebo "protříbí", když použiji biblického jazyka).