Pražský magistrát chce zavést registr prostitutek

Vratislav Dostál

Hlavní město Praha poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o regulaci prostituce. Mezi navrhovaná opatření patří také vznik registru prostitutek. Podle občanského sdružení Iuridicum Remedium by se zápis v registru mohl stát cejchem.

Politické vedení české metropole se chystá regulovat prostituci. Návrh zákona o regulaci prostituce, který nyní čeká připomínkové řízení v Poslanecké sněmovně, počítá mimo jiné se zřízením centralizovaného registru prostituce. Má v něm být zanesena řada osobních údajů lidí, kteří provozují či v minulosti provozovali prostituci. Tyto údaje by měly být v registru až deset let po ukončení oprávnění k výkonu činnosti.

Podle ředitele občanského sdružení Iuridicum Remedium Jana Vobořila jde o další plod uhranutí státní správy registrací čehokoli. Zápis v registru by se podle sdružení mohl stát cejchem, který podobně jako záznam v trestním rejstříku znesnadní těm, kteří v registru budou zapsáni, návrat do běžného života, včetně získání jiného zaměstnání.

„Běžné vyžadování výpisů z rejstříku trestů zaměstnavateli i u zaměstnání, kde to nedává žádný smysl, už dnes významně limituje možnost osob, které vykonaly uložený trest, aby si našly odpovídající zaměstnání, významně znesnadňuje jejich integraci do společnosti a je zásadním faktorem pro návrat k trestné činnosti. Záznam v registru prostituce je o to horší, že bude diskvalifikovat ty, kteří se žádné trestné činnosti nedopustili,“ vysvětlil Vobořil.

Přestože má být registr neveřejný, přístup k údajům bude mít podle Iuridicum Remedium široký okruh státních nebo samosprávných úřadů, které jsou vymezeny jen velmi obecně. Navíc může o výpis z registru požádat i kdokoliv, kdo „prokáže vážný zájem".

„Povinnost prokazovat se komukoli, kdo o to požádá, průkazem s řadou osobních údajů, kterou zákon registrovaným prostituujícím ukládá, je sama o sobě velkým zásahem do soukromí v takto citlivé oblasti. V takové situaci se registr, který má být online přístupný tisícům lidí včetně například více než 300 sborů obecních policií a obsahuje řadu citlivých osobních údajů včetně fotografie, jeví zcela neadekvátní,“ tvrdí expert Iuridicum Remedium na informační bezpečnost Václav Novák.

S existencí registru a širokým vymezením těch, kdo do něj budou mít přístup, bude podle něj navíc spojeno i riziko úniku citlivých údajů. Sdružení připomíná, že uniky dat z registrů provozovaných státem jsou běžné a samozřejmě platí, že čím citlivější data jsou, tím je riziko větší.

To, že si s ochranou osobních údajů při přípravě zákona nikdo hlavu moc nelámal, dokazuje i to, že v rozporu s Legislativními pravidly vlády nedošlo k zhodnocení dopadu do oblasti ochrany osobních údajů, ani nebyl návrh zákona předložen v připomínkovém řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podle Vobořila povede navržený způsob registrace prostituce zřejmě k jedinému. „Téměř nikdo o oprávnění k provozování prostituce žádat nebude. Lidé věnující se dobrovolně prostituci tímto většinou řeší své momentální finanční problémy a toto řešení, ať už je to pak pravda nebo ne, považují za pouze přechodné,“ uvedl Vobořil.

„Budou se tak snažit vyhnout tomu, aby se jim jejich minulost, na kterou zpravidla nejsou pyšní, vracela i poté, co s touto činností skončí. Povinná centralizovaná registrace tak zřejmě povede pouze k tomu, že provozování prostituce se z pololegality přesune do ilegality. Pohřbí se tím i přínos toho, co mohlo být na právní regulaci dobré, jako jsou například povinné zdravotní prohlídky," uzavřel Vobořil.