Věci veřejné chtějí zdanit prostituci

Vratislav Dostál

Pro nejmenší vládní stranu je hlavním důvodem takového opatření dostat prostituci pod větší kontrolu a eliminovat negativní dopady, které s ní souvisí. Podle Věcí veřejných jde například o obchodování s lidmi či šíření pohlavně přenosných nemocí.

Věci veřejné navrhují zdanění prostituce. Toto opatření měla ostatně nejmenší koaliční strana ve svém předvolebním programu. Nyní se k návrhu pouze vrátila. Podle poslance Věcí veřejných Jiřího Rusnoka případné příjmy z prostituce do státní kasy sice nelze přesně vyčíslit, přesto odhaduje, že se jedná až o 10 miliard korun ročně, které se v současnosti nedaní.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Stát tak přichází o nemalé peníze. V době, kdy musíme šetřit každou korunu, je na čase o tomto problému začít mluvit otevřeně. Musíme využít všechny ostatní možnosti navýšení příjmů rozpočtu, než dojde k samotnému zvýšení daní pro všechny občany“, naznačil poslanec Jiří Rusnok jeden z důvodů, proč se stává návrh na zdanění prostituce v současné době znovu aktuální.

Hlavním důvodem je podle Věcí veřejných dostat prostituci pod větší kontrolu a eliminovat negativní dopady, které s ní souvisí. „Prostituci se nepodařilo vymýtit ani komunistům, ani křesťanům a je hloupost si myslet, že se to někomu v budoucnu podaří. Snaha ji kriminalizovat je cesta, která nikam nevede. A tvářit se, že neexistuje, je strkání hlavy do písku“, řekl Jiří Rusnok.

Na druhou stranu se ale podle jeho slov s prostitucí pojí tolik rizikových jevů, že není dále únosné, aby stát neměl žádné možnosti ji regulovat. Podle Věcí veřejných povede legalizace prostituce jako de facto živnosti k jejímu zprůhlednění.

Osoby, které si vydělávají touto činností, by tak podle Věcí veřejných musely být do budoucna registrovány a dodržovat určitá jasně vymezená pravidla. Kromě placení daní a zdravotního a sociálního pojištění by měly povinnost podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám, plánují Věci veřejné.

A nakonec by podle koaliční strany vystoupení prostitutek a prostitutů z ilegality mělo přispět také ke snazšímu potírání organizovaného zločinu, především obchodu s lidmi.

„Jsme si vědomi toho, že prostituce je složitý problém a pouhá legalizace a zdanění jej nevyřeší. Souvisí s ní celá řada sociálních problémů. Musíme přijmout taková opatření, která by prostitutky motivovala k tomu vystoupit z ilegality,“ doplnil Rusnok.

Na tvorbě zákona by se pak měli podle něj maximálně podílet odborníci z řad policie, odborné veřejnosti i neziskových organizací. Vycházet by se mělo i z předchozích návrhů na zákonnou úpravu prostituce, míní Rusnok.

Nejmenší parlamentní strana věří, že se pro takto široce prodiskutovaný návrh najde podpora napříč stranami Poslanecké sněmovny.

    Diskuse