Corbyn možná není antisemita, ale jeho „ironické“ komentáře tak znějí

Simon Hattenstone

Pro Corbynovy poznámky na adresu „sionistů“, které evidentně postrádají jakékoli stopy anglické ironie, není žádné ospravedlnění, myslí si Simon Hattenstone, reportér Guardianu.

Jeremyho Corbyna jsem proti nařčení z antisemitismu opakovaně bránil. Když mi můj soused říkal, že předseda Labour party nenávidí Židy, protože se zastává tvůrce antisemitského graffiti, říkal jsem, že Corbyn je určitě tak antirasistický, že o těchto karikaturách ani neví.

Když vyšly fotky, jak pózuje s věncem k uctění památky palestinských mučedníků na hřbitově v Tunisku, říkal jsem, no jistěže tam byl — tito lidé byli zabiti při izraelském bombardování sídla Organizace za osvobození Palestiny v roce 1985, které odsoudila dokonce i vláda Margaret Thatcherové.

Když odmítl podepsat definici antisemitismu vytvořenou Mezinárodní aliancí pro připomínání holocaustu, říkal jsem, že tato definice je problematická a že je důležité mít možnost říct, že Izrael se chová rasisticky, aniž by z vás udělali antisemitu. A tak to šlo dál a dál.

Ale s tím je konec. Přestože si pořád myslím (nebo bych si rád myslel), že předseda Labour party není antisemita, to, co prohlásil na londýnské konferenci svolané organizací Palestinian Return Centre v roce 2013, antisemitské bezpochyby je.

Daily Mail nedávno zveřejnil nahrávky z této konference, na kterých Corbyn hovoří na téma britského sionismu. Poukazuje na vášnivý projev o historii Palestiny, jenž zazněl v parlamentu a jenž „snaživě zaznamenávali naslouchající sionisté, kteří byli naštěstí zticha“ (přitom pravděpodobně o posluchačích nevěděl vůbec nic). To by bylo samo o sobě špatné. To ale není všechno. Tito nejmenovaní sionisté mají podle Corbyna „dvojí problém. Za prvé nemají zájem studovat historii a za druhé, přestože žijí v Británii už dlouho, možná celý svůj život, nerozumějí britskému smyslu pro ironii… Potřebují tedy školení. A to bychom jim asi měli poskytnout.“

V nedostatku smyslu pro ironii ho v historii britské politiky snad ještě nikdo nepřekonal. Foto RonF

A co přesně Corbyn myslí těmi sionisty, kteří žijí dlouho, možná celý svůj život v této zemi? Labouristická strana tvrdí, že Corbynův výrok byl vytržen z kontextu a že se týkal „židovských a ne-židovských aktivistů“. Možná. Mě to ale pořád zní tak, že řeč byla o Židech žijících v Británii.

Shami Chakrabarti ve své Zprávě o antisemitismu v Labouristické straně z roku 2016 uvádí: „Především, mám k dispozici svědectví a také jsem to sama slyšela z první ruky, jak někteří užívají slovo „sionista“ jako nadávku nebo jako nepřímé označení pro Židy, dokonce i ve vztahu k lidem, kteří se k problematice vzniku moderního Izraele nijak nevyjadřují, nebo o nich není známo, že by k ní zaujímali nějaký postoj. Evidentně se to dělo často, takže v židovské komunitě to budí znepokojení.“ V závěru pak uvádí: „Doporučuji kritikům státu Izrael a jeho vlády, aby byli opatrní při užívání termínu „sionista“ a nikdy ho neužívali jako urážku nebo v urážlivém smyslu.“

Nová směrnice Labouristické strany nyní stanovuje, že užití slova „sionismus“ jako nadávky nebo v urážlivém smyslu může být považováno za antisemitský projev. Kdyby tedy Corbyn pronesl svá slova dnes, porušil by pravidla své vlastní strany.

Podívejme se blíže na výrok, který Corbyn použil: tito britští sionisté nestudují historii a nerozumí ironii (přičemž ironií je, že to řekl člověk, jehož v nedostatku smyslu pro ironii v historii britské politiky snad ještě nikdo nepřekonal). Jinými slovy, jsou nevzdělaní a nedokážou se integrovat nebo asimilovat, jsou mimo, nepatří sem, potřebují za vyučenou. Pardon, Jeremy, ale přesně takto mluví supremacisté.

V červnu 2015, v den, kdy získal svou 35. nominaci a zajistil si tak možnost kandidovat ve finálních volbách na lídra Labouristické strany, jsem dělal s Corbynem rozhovor. Tehdy jsem říkal, že se mu téměř vždy podařilo stát na správné straně historie (smíření se Sinn Féin, obrana nespravedlivě uvězněných, boj proti apartheidu). Obdivuhodný je také jeho neúnavný boj za práva Palestinců. Uchylování se k urážlivé stereotypizaci Židů či sionistů a směšování těchto dvou pojmů, ať už z neobratnosti, nebo schválně, mu však nikdy nikdo k dobru nepřičte.

Text I still don't believe Corbyn is antisemitic — but his 'irony' comments unquestionably were vyšel původně v The Guardian. Z angličtiny přeložila Míla Zemanová Paláno

Tématu se v dnešním vydání věnuje z odlišné perspektivy také Ahmad Samih Khalidi v textu Podporovat Palestince neznamená být antisemita.

  Diskuse
  September 9, 2018 v 11.14
  Není to ta britská ironie?
  Čtu správně, že „Corbynovy ironické komentáře‟ jsou jeden jediný výrok, a že antisemitismus z něj Simon Hattenstone vyvozuje na základě záměny slov „sionisté‟ a „židé‟, kterou neprovádí Jeremy Corbyn, ale až on sám?
  JN
  September 9, 2018 v 12.05
  "Nová směrnice Labouristické strany nyní stanovuje, že užití slova „sionismus“ jako nadávky nebo v urážlivém smyslu může být považováno za antisemitský projev."
  Nevíte, prosím vás, někdo, jaká je nejnovější směrnice pro užití slova "rasista"? Může se používat jako nadávka, nebo ne? Já v tom trochu plavu.
  September 9, 2018 v 15.07
  Mají do toho Židé co mluvit?
  Za rasistické většinou uznáváme projevy, které tak připadají signifikantní části dotčené minority. Mělo by to u Židů být jinak?

  U Corbyna Židy například šokovalo to, že kladl věnce k hrobům teroristů z Mnichovské olympiády. Pak se vymlouval, že uctíval ne památku teroristů, ale obětí Mossadu, že žádní věnce nekladl jen byl přítomen (jenže ho s věncem vyfotili).Všechno se dá nějak vysvětlit, ale ne každému.
  JN
  Signifikantní části určité minority, kterou někdo jiný považuje za rasistickou (ale ona sama sebe samozřejmě za rasistickou nepovažuje), může připadat projev, který by je označil za rasisty, jako projev rasistický.

  ------------------

  Zdá se, že poznat v dnešní době rasistu, není jaksi vůbec jednoduché :-)

  Jde, koneckonců, vždycky o názor na ty druhé, kterých se to dotkne. (O možnost objektivity nás doba už asi připravila.)
  JN
  Nebo zakázat generalizace?
  December 14, 2019 v 12.34
  Jak se dělá antisemitismus
  „Mediálny obraz Corbynovej Labour bol veľmi negatívny. Kvôli údajnému antisemitizmu Jerremyho Corbyna (ktorý doteraz nebol ničím podložený)...

  Fakt, že Corbynovmu antisemitizmu sa médiá venovali viac než 7000-krát, Johnsnovej xenofóbii (ktorá je do očí bijúca) len niečo cez 200-krát, hovorí veľa.‟

  http://denikreferendum.cz/clanek/30534-prislub-horsej-buducnosti

  Lživé obviňování Jeremyho Corbyna z antisemitismu přineslo úspěch. Copak asi bude dělat chudší většina Britů v izolované Británii po pěti letech řádění konzervativní vlády? Začnou konečně volit levici, nebo spíš nenávidět Židy?
  JK
  December 14, 2019 v 15.14
  Honzovi Macháčkovi
  Jestli tomu dobře rozumím, tak někde na začátku probrexitových nálad u anglického "muže z ulice" byl "polský instalatér". Východoevropané totiž - na rozdíl od příchozích ze zemí bývalého britského impéria - nemají vrozené to správně ponížené chování vůči bývalému koloniálnímu panstvu. Impérium je sice už více než 70 let passé, ale Angličané včetně nižších společenských vrstev od svých "sloužících" (mezi něž počítají i ty řemeslníky, prodavače, zdravotní sestry a další profese ve službách) to správné žmoulání čepic, šoupání nohama a uctivé klanění vyžadují pořád. A jestli skutečně polští instalatéři nebo slovenské ošetřovatelky zmizí a zastoupí je Pákistánci, Jamajčané a jiní - stále ještě formálně poddaní královny - imigranti ze zemí Commonwealthu, všichni budou zase spokojení... Ti polští instalatéři si totiž příliš dovolovali dávat najevo, že jsou na stejné společenské úrovni jako jejich zákazníci z nižších vrstev. A to se neodpouští.

  A jestli si mohu dovolit zobecnit vlastní, i když jen letmou pracovní zkušenost, tak podobně se chovají i například angličtí inženýři a technici vůči svým východoevropským kolegům na stejné funkční a kvalifikační úrovni. Bohužel nemám srovnání, jak se Angličané chovají třeba vůči inženýrům z Indie, o které jsem jinak zakopával ve všech zemích, kam jsem se pracovně dostal; v Indii promuje každoročně milión inženýrů a většina z nich se doma neuplatní. Nicméně dá se předpokládat, že to "správné" chování vůči bílým sáhibům mají taky vrozené.

  A schválně píšu "anglický", "Angličan", protože ve Skotsku nebo Severním Irsku to může být jinak.
  JN
  "Angličané včetně nižších společenských vrstev od svých "sloužících" (mezi něž počítají i ty řemeslníky, prodavače, zdravotní sestry a další profese ve službách) to správné žmoulání čepic, šoupání nohama a uctivé klanění vyžadují pořád."

  Myslím, že západní Evropa se z toho honu na rasismus nutně musí jednou zbláznit. A my asi také, pane Kalousi (dopustil jste se nevhodné generalizace o Angličanech - signifikantní části dotčených Angličanů by to jistě připadalo nevhodné).

  -----------------

  "Podobně se chovají i například angličtí inženýři a technici vůči svým východoevropským kolegům."

  To je normální, pane Kalousi. Mám osobní zkušenost, že německý majitel firmy v Česku s oblibou používá slova "Tschechische Idioten" a český pomáhající humanista v ukrajinském dětském domově si zase často myslí totéž o ukrajinských "domorodých" zaměstnancích.
  MP
  December 16, 2019 v 10.14
  Proč mě neudivuje,
  že Jiří Nushart má osobní zkušenost s tím, že německy majitel firmy v jeho přítomnosti používal slova "tschechische Idioten" ?
  JN
  December 16, 2019 v 15.10
  Martinu Profantovi
  Jsme tu prý sice pořád načichlí tím komunismem, ale údajně je tu k podnikání dokonce taková "přátelštější atmosféra" - hlavně tedy z toho důvodu, že odbory - pokud zde vůbec nějaké existují - jsou ve značně jiném postavení než v Německu. Proto Vás mohu uklidnit, že člověk s podobnými názory, jaké zde prezentujete, by tu zmíněnou osobní zkušenost měl pravděpodobně intenzivnější.
  + Další komentáře