Politické změny zasahují do našich životů více, než si často připouštíme

Jiří Drahoš

Redakce DR se obrátila na čtveřici prezidentských kandidátů s nabídkou, aby pro nás sepsali svou verzi novoročního projevu. Odpověděli tři z nich. Jiří Drahoš se ve svém textu obrací k srdci a rozumu českých občanů.

Milí přátelé,

Nastal čas, kdy se ohlížíme se za rokem uplynulým a vzhlížíme k tomu nadcházejícímu. Jako každý rok, i ten končící jistě znamenal pro mnohé z nás velké změny v osobních životech. Ty si prožíváme sami v sobě a s našimi blízkými, vnější svět je nám kulisou. Ve volebním roce se ovšem tato kulisa přibližuje, ať chceme nebo nechceme, politické změny zasahují do našich životů více, než si často připouštíme.

Volby v roce 2017 přinesly největší změnu naší politické mapy od listopadu 89. Bude velkou odpovědností demokratických stran, zda s mocí naloží tak, aby nás zasáhla jen v tom lepším slova smyslu. Česká republika potřebuje stabilní vládu, která se nebude muset opírat o mandáty extremistických stran, bude aktivně a kriticky hájit naše zájmy v Evropě a připraví nás na všechny výzvy převratné doby.

To už se ale stane v roce 2018. Uplyne 100 let od doby, kdy se začaly psát dějiny naší obnovené státní samostatnosti. Připomeňme si, že na počátku nejdelšího období nesvobody v této éře, v roce 1946, stály rovněž volby, i když už se odehrály s výběrem omezeným. Následujících léta pak byla zrůdná mimo jiné předstíráním demokratičnosti voleb.

Od roku 1989 můžeme opět spoléhat sami na sebe, jak si poměry v naší zemi uspořádáme. Pravda, často cítíme zklamání z těch, kterým jsme svůj hlas odevzdali, ale řečeno volně podle prezidenta Masaryka — má-li naše demokracie nedostatky, odstraňme ty nedostatky, nikoli demokracii.

Shodou okolností již v úvodu nastávajícího roku zvolíme novou hlavu státu. Kdo to bude, to hodně napoví o směru, jakým se naše krásná země vydá. Věřím, že příležitost spolurozhodnout o tomto směru využijete.

Až budete o svých kandidátech přemýšlet, zkuste se položit několik základních otázek. Opravdu si dokážeme vlastní bezpečí zajistit sami, jak nás někteří politici vehementně přesvědčují, nebo se opřeme o partnerství s těmi, kteří sdílejí naše základní hodnoty, náš způsob života, náš kontinent?

Až budete o svých kandidátech přemýšlet, zkuste se položit několik základních otázek. Foto FB Jiřího Drahoše

Opravdu se chceme dobrovolně vzdát místa u stolu, kde se rozhoduje o osudu Evropy, nebo se raději naučíme u tohoto stolu lépe hájit svoje názory? Chceme zůstat zemí, do níž si investoři chodí pro levnou a přitom kvalitní práci? Anebo vylepšíme náš vzdělávací systém natolik, že to budeme i my, kdo bude v době robotů a digitálních technologií spoluvytvářet pracovní trhy?

Zůstaneme společností, která se tématu stáří raději vyhýbá, nebo se postaráme o to, aby naši senioři mohli žít důstojný život? Chceme vnímat naši krajinu jen jako jakýkoli jiný výrobní prostředek, nebo jí přiznáme jedinečnou roli místa pro život? A osobní otázka — potřebujeme k něčemu dobrému hrubá slova a osočování svých kritiků z úst těch, kdo by měli být vzory, když už jejich portréty visí na školách a v úřadech?

Pokud vám připadají tyto otázky jako příliš návodné, musím přiznat, že jsou takto položeny úmyslně. Za pár dní se budu ucházet o vaše hlasy především pro svoji představu, jak bychom měli svoje věci spravovat, kam patříme a jak toho můžeme využít.

V úvaze k novému roku jsem chtěl, abyste měli alespoň v takto zhuštěné podobě příležitost slyšet, jaká ta moje představa je. Věřím, že Vaše srdce pozná, jaká je pro Vás co nejlepší odpověď, a že Váš rozum najde tu správnou cestu, to správné rozhodnutí.

Přeji Vám všem šťastný nový rok 2018.

  Diskuse
  JP
  January 1, 2018 v 12.21
  "má-li naše demokracie nedostatky, odstraňme ty nedostatky, nikoli demokracii"

  "má-li ten náš reálný socialismus nedostatky, odstraňme ty nedostatky, nikoli socialismus"

  "má-li ten náš feudalismus nedostatky, odstraňme ty nedostatky, nikoli feudalismus"

  ...

  ...
  HZ
  January 1, 2018 v 16.52
  Pane Poláčku,
  není to vaše předstírání relativismu poněkud přehnané?
  Myslím, že i pro vás je demokracie hodnotou, která přece jen za opečovávání stojí.
  January 1, 2018 v 23.17
  Odstraňme nedostatky
  „Odstraňme nedostatky, ne socialismus,‟ měl říct Václav Havel v roce 1990, prezident Zeman a Babišova vláda patří k následkům toho, že to neřekl.

  Nevím, jestli T. G. Masaryk vyzval k odstraňování nedostatků demokracie čistě aforisticky, nebo to byl závěr podrobnější analýzy, ve které ukázal, že nedostatky demokracie jeho doby jdou proti její podstatě. Stejně jako nedostatky demokracie naší doby nebo nedostatky socialismu doby normalizace. Jakož i nedostatky tehdejší demokracie.

  Odstranit nedostatky feudalismu znamenalo odstranit feudalismus, protože jeho největším nedostatkem byl on sám. Přesněji řečeno nedostatky feudalismu, jako dědičná vláda úzké skupiny lidí a zásadní omezení svobody většiny ostatních, byly součástí jeho podstaty. Totéž dnes platí o nedostatcích kapitalismu (ostatně vývoj dnešního kapitalismu spěje zrovna k jakémusi novofeudalismu).
  JN
  January 2, 2018 v 0.8
  Nechoďme kolem horké kaše
  Zdá se, že "nový humanismus" chce odstranit nedostatky demokracie odstraněním samotné demokracie.

  Takový "humanismus" by byl protiústavní.
  JP
  January 2, 2018 v 13.43
  Demokracie a její "nedostatky"
  Paní Zemanová, zčásti za mě odpověděl už pan Macháček. Vždycky se totiž jedná o to, dokázat určit (a rozlišit), co je jenom jakousi "vadou na kráse", a co ve skutečnosti vyplývá ze samotné podstaty dané věci.

  A ono to mnohdy opravdu vůbec není jednoduché, takovéto rozlišení dokázat provést.

  Připomeňme si: ještě v reformním roce 1968 (jehož kulaté výročí nám právě nastává) nebylo vůbec a naprosto jasné, zda socialismus je ze své vlastní podstaty vadný a deformovaný, anebo všechny ty excesy s ním spojené byly - právě jenom excesy. Či spíše naopak, v tom osmašedesátém se ještě naprosto většinově věřilo, že socialismus je ve své podstatě dobrý; právě proto to tehdejší obecné nadšení z pokusu ho reformovat, vrátit ho jeho původnímu humánnímu poslání.

  Proč jsem celou tu záležitost natolik přiostřil: právě proto že lidé znovu a znovu odmítají kriticky myslet. Že se vždy znovu a znovu slepě přikloní k nějaké - v dané době právě populární - ikoně, tuto ikonu obdaří všemi možnými pozitivními predikáty, a pak už odmítají a odpírají ji jakkoli kriticky přezkoumávat.

  I kdyby demokracie nakrásně byla opravdu tím konečným a optimálním státně-politickým uspořádáním - už jenom ten fakt, že se stala přesně takovouto ikonou, jasně naznačuje, že je zase všechno špatně.

  Že už lidé zase přestali kriticky myslet. Že namísto neustálého přezkušování toho, co opravdu je a co není dobré, že namísto toho už zase jenom začali vyvolávat hesla.

  Jakmile se někdy přestane kriticky myslet, je konec. Bez myšlení kritického není vůbec žádné myšlení. I ta zdánlivě nejušlechtilejší idea se nevyhnutelně stává prázdným a strnulým dogmatem, když není znovu a znovu konfrontována se samotným životem, s jeho neustále novým směřováním a hledáním.

  Demokracie se (už) nepoměřuje na životě, nýbrž život na demokracii. A když se něco z toho života nevejde do těch ustrnulých schémat zfetišizované demokracie, pak se bohorovně prohlásí: "Tím hůř pro život!"
  JP
  January 2, 2018 v 13.55
  Demokracie jako hodnota
  Abych ještě odpověděl na Vaši otázku, paní Zemanová, zda demokracie má i pro mě přece jenom nějakou hodnotu: především je nutno si uvědomit, že prostě neexistuje nějaká ryzí "demokracie vůbec". Demokracií je celá řada různých druhů a variant. Právě v tom ostatně tkví základní trik v současné době dominantního typu demokracie liberalistického typu, že automaticky sugeruje náhled, že právě ona je jakousi čistou, absolutní, a tedy principiálně nezpochybnitelnou "demokracií vůbec".

  Já se tady nechci hlouběji pouštět do této problematiky (k tomu bude zapotřebí časem samostatného textu); tady Vám mohu odpovědět - a potvrdit - jenom tolik, že pro mě je v každém případě trvalou a nezpochybnitelnou hodnotou d e m o k r a t i s m u s.

  Demokratismus jako zcela zásadní postoj a vztah k druhému člověku, který toho druhého člověka respektuje, který mu přiznává jeho nezpochybnitelnou hodnotu, a tedy i jeho nezpochybnitelná osobnostní práva. Takovýto demokratismus je svým způsobem jenom jiným označením pro humanismus.

  Takže, paní Zemanová, takto pojatý demokratismus je i pro mě opravdu základní a trvalou hodnotou; ale co se konkrétních p o l i t i c k ý c h systémů a modelů týče, tady je jak už řečeno nutno být krajně opatrný a krajně kritický, abychom zase neupadli do sladkého vábení té či oné ideologie.
  MP
  January 2, 2018 v 16.3
  Volím už v prvním kole Drahoše,
  protože má největší šanci (resp. jako jediný reálnou šanci) porazit Zemana.

  Je třeba přestat s řečněním a aktivizovat se.
  JN
  January 2, 2018 v 16.52
  Panu Plevovi
  Souhlasím s Vámi, udělám to stejně. Bylo by hloupé, kdyby Topolánek sehrál roli Schwarzenberga.

  Souhlasím i s panem Patočkou (v jiném jeho článku), že ostatní z té čtveřice přijatelných kandidátů mohou tomuto scénáři zabránit, ale pravděpodobně to bohužel neudělají.
  January 2, 2018 v 18.14
  Taky budu volit Drahoše, protože se mi jeví jako nejpřijatelnější ze všech kandidátů. A doufám, že až bude na Hradě, zavládne konečně aspoň na nějaký čas všeobecná spokojenost s osobou prezidenta.
  IH
  January 2, 2018 v 20.13
  Správná volba
  Souhlasím, že je žádoucí dát hlas Jiřímu Drahošovi. Dal bych jej sice daleko raději nějaké výraznější osobnosti, z politicky podobného ranku třeba Petru Pithartovi, ale neodhodlaly se kandidovat.
  MP
  January 3, 2018 v 10.49
  Ale diskutujme také s přáteli a známými,
  přesvědčujme atd. Zejm. pak před druhým kolem voleb!
  + Další komentáře