FAMU: Spor o Víta Janečka eskaluje. Postavili se za něj studenti a odbory

Zuzana Vlasatá

Na FAMU se ve sporu o vyhazov Vítu Janečkovi formují dva proti sobě stojící tábory. Za děkana se postavili někteří vedoucí kateder, za Janečka se staví kolegové, odboráři a studenti.

Spor o vyhazov dokumentaristy Víta Janečka z Filmové akademie múzických umění eskaluje. Na škole vznikají dva opoziční tábory.

Deník Referendum obdržel v reakci na zprávu, kterou o kauze napsal, „stanovisko vedoucích kateder FAMU“. Ve skutečnosti se jedná o stanovisko šesti z jedenácti vedoucích, část ostatních se staví za Janečka.

V prohlášení na podporu děkana se píše: „Vít Janeček, pedagog katedry dokumentární tvorby FAMU, inicioval mediální kampaň, jejíž příčinou je neprodloužení jeho termínované pracovní smlouvy děkanem Zdeňkem Holým. Přes časté osobní a nekorektní způsoby vyjadřování o současném děkanovi v minulosti, se nyní, v kontextu blížícího se ukončení pracovního poměru na FAMU, Vít Janeček rozhodl, že ve své věci použije politizaci, která souvisí s tématem jeho posledního filmu. Ta vyznívá, jako by byl děkan FAMU Zdeněk Holý přisluhovačem Andreje Babiše.“

Uvedení filmu Selský rozum o podnikání Andreje Babiše, jehož je Janeček spoluautorem, provázejí již několik měsíců obstrukce v České televizi, která jej spoluprodukovala, ale i jinde. Děkan FAMU Zdeněk Holý proto dostal od DR mimo jiné i otázku, zda jeho rozhodnutí nemá s posledním Janečkovým filmem souvislost. „Vím, že kolem toho filmu byla nějaká kontroverze, ale ani mě to nezajímá,“ citovali jsme jeho odpověď s tím, že spojitost vyloučil.

I Vít Janeček potvrzuje, že jako argument pro jeho vyhození z FAMU film Selský rozum nezazněl. Současně vyjadřuje pochopení pro skutečnost, že charakter oficiálně uváděných důvodů vybízí k dohadům. „Na možnou souvislost s filmem Selský rozum se mě celý víkend ptají novináři, kteří nechápou, proč by měl být někdo vyhazován ze školy za věc v akademickém prostředí tak běžnou, jako je kritika,“ uvedl Janeček pro DR.

Oficiálně totiž mají být jádrem sporu půl roku staré Janečkovy kritické články v odborném časopise Cinepur. Janeček v nich napadá některé kroky vedení FAMU, zvláště pak netransparentnost založení pobočky FAMU v Makedonii. Její vedoucí Ivo Trajkov je jedním ze signatářů dopisu na Holého podporu. Další dva, Petr Jarchovský a Jaroslav Brabec, byli do své funkce jmenováni stávajícím děkanem Holým bez výběrového řízení, což je také praxe, kterou Janeček kritizoval. „Nemám proti nim nic v osobní či odborné rovině, naopak myslím, že je to osobní z jejich strany,“ vysvětluje Janeček.

Povaha argumentů, které děkan jmenuje v souvislosti s ukončením Janečkova pracovního poměru na FAMU — tedy kritika některých manažerských postupů vedení školy prostřednictvím článku v odborném časopise — je natolik zarážející, že u veřejnosti, která zná režiséra pouze prostřednictvím filmu Selský rozum, zákonitě vyvolává pochybnosti. Hovořit o Janečkem řízené mediální kampani, z čehož jej obviňuje část vedoucích kateder FAMU, není na místě. Janeček prostě odpovídal na dotazy médií.

Odbory, studenti a kolegové se staví za Janečka

Vedle hlasů na straně vedení školy vzrůstá i počet Janečkových podporovatelů. Dokumentarista Vít Klusák, rovněž vyučující na katedře dokumentu, na svém facebookovém profilu napsal: „Jestli je pravda, že Vít Janeček končí na FAMU kvůli polemikám se současným děkanem, je to skandální a neakceptovatelné. Akademická půda musí být ze své povahy kypřená rozdílnými přístupy a postoji, a takhle si studenti odnesou jediné: raději držet hubu a krok.“

Odborová organizace Akademie múzických umění pak napsala děkanovi Holému otevřený dopis. Jeho motivaci pro neprodloužení Janečkovy smlouvy považuje za neobhajitelnou a vidí ji v rovině vedení osobního sporu proti vybraným zaměstnancům, který v důsledku narušuje vnitřní chod školy i její vnější obraz.

Dále v dopise odborů stojí: „I když jsme si vědomi, že diskuze vedené s docentem Janečkem jsou v některých případech vedeny emotivní formou, která se týká všech zúčastněných stran, přesto toto nepovažujeme za obhajitelný důvod k vyloučení jmenovaného pedagoga z akademické obce. Výbor odborové organizace se seznámil s předmětnými texty v časopise Cinepur, ke kterým ve Vašem zdůvodnění odkazujete, a v jejich znění neshledal žádné neetické pasáže, které by poškozovaly pověst FAMU.“

Odbory dále děkanovi Holému připomínají: „Nakonec i Vy jste na stránkách tohoto časopisu vedl polemiku. Pokud by tyto důvody byly natolik závažné, že by měl být daný zaměstnanec penalizován, měl jste v okamžiku publikování možnost mu toto jednání vytknout, což jste neučinil, naopak jste se diskuze sám zúčastnil.“

Děkan také obdržel otevřený dopis s žádostí o prodloužení Janečkovy pracovní smlouvy. V tuto chvíli má přes sto padesát podpisů studentů a pedagogů.

  Diskuse
  August 30, 2017 v 8.32
  Zdá se, že lidí, kteří souvislost neprodloužení smlouvy Vítu Janečkovi s filmem selský rozum popírají, je hodně, zatímco jediným pojmenovaným činitelem, který tuto souvislost naznačuje, je Deník Referendum. Sám Janeček říká, že ho souvislost s Babišem nenapadala.

  https://video.aktualne.cz/vit-janecek/l~i:keyword:23924/

  Zatím se tedy zdá, že Zuzana Vlasatá píše o události, kterou sama vytvořila.
  ZV
  August 30, 2017 v 14.16
  Pane Kubičko, nezlobte se, ale já mám pocit, že špatně čtete.
  August 30, 2017 v 14.44
  To je trochu příliš stručné. K tomu, aby DR psal o dění na FAMU kolem Víta Janečka jiný důvod než souvislost s Babišem nevidím. Ta událost, o které mluvím, není vyhození Janečka, ale to, že je z toho zpráva o Babišovi ač nikdo z přímo zúčastněných o jeho ingerenci nemluví.
  ZV
  August 30, 2017 v 14.47
  Že jiné důvody nevidíte, neznamená, že nejsou. Ale i tak díky za názor.
  August 30, 2017 v 15.02
  "Spor o Víta Janečka eskaluje, ale i Janeček souvislost s filmem o Babišovi vyloučil."
  Pokud je tento článek korekcí toho předchozího měl by být titulek asi takto: Spor o Víta Janečka eskaluje, ale i Janeček souvislost s filmem o Babišovi vyloučil. Panu děkanovi Holému jste nasadila psí hlavu a měla byste ji zase sejmout, přestože třeba/asi ve sporu s Janečkem v právu není.
  Pokud