Letošní Earth Overshoot Day je 2. srpen. Lidstvo „vyjedlo“ Zemi za sedm měsíců

Petr Jedlička

Patrně nejznámější z ukazatelů poměru mezi možnostmi přírody a tím, jak ji lidstvo zatěžuje, se opět posunul. Ekologické organizace vyzývají k omezení spotřeby masa, individuální autodopravy a plýtvání potravinami.

Takzvaný Earth Overshoot Day — přeneseně Den, kdy lidské využívání přírody přesáhlo přirozeně-regenerační možnosti Země na jeden rok — připadá letos na 2. srpna. Oznámily to ve středu ekologické organizace sdružené kolem Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a iniciativy Global Footprint Network, které se zabývají — kromě jiného — sledováním globální ekologické stopy.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Prakticky daná charakteristika znamená, že lidská populace spotřebovala během uplynulých sedmi měsíců takové množství přírodních zdrojů, jaké se přirozeně obnoví za celý rok, a vytvořila takové znečištění, jaké příroda právě za jeden rok zpracuje. Po zbytek roku pak musí lidstvo žít pomyslně na ekologický dluh.

„Druhým srpnem počínaje budeme využívat více přírodních zdrojů, než naše planeta dokáže v daném roce obnovit (...) Každý den po 2. srpnu vypustí lidstvo více uhlíkových emisí, než jsou lesy a oceány schopny absorbovat, vyloví více ryb a pokácí více stromů, než se zvládne přirozeně obnovit, či spotřebuje více pitné vody, než za daný rok odtaje nebo naprší,“ uvádí dotyčné organizace v tematické tiskové zprávě.

Způsob výpočtu a další Země

Earth Overshoot Day, známý též dříve jako Den ekologického dluhu, je patrně nejznámějším z ukazatelů poměru mezi možnostmi přírody a tím, jak ji lidstvo zatěžuje. V osmdesátých letech připadal Earth Overshoot Day na druhou polovinu prosince. Do roku 2010 se pak posunul až ke konci srpna. Nyní hrozí překročit červencovou hranici.

Konkrétní Earth Overshoot Day je každý rok vypočítáván na základě sumy světové biokapacity — množství přírodních zdrojů na Zemi v daném roce —, která se vydělí světovou ekologickou stopou — souhrnem lidské spotřeby daných zdrojů. Vzniklé číslo se ještě pak násobí počtem dní v roce.

Poměr světové biokapacity a světové ekologické stopy umožňuje též pomyslně určit, kolik Zemí by lidstvo potřebovalo, aby mohlo v daném roce spotřebovat udržitelně tolik, kolik spotřebovalo. V současné době jde o 1,7 naší planety. Pokud by ale mělo celé lidstvo ekologickou stopu jako například průměrný Američan, potřebovalo by tento rok planet pět.

Co s tím

Organizace a iniciativy vyhlašující Earth Overshoot Day radí stávajícímu trendu čelit proměnou individuálních spotřebních vzorců, a to zejména u bohatší části populace. Konkrétně vyzývají k omezení spotřeby masa, individuální autodopravy a plýtvání potravinami. Zdůrazňují přitom, že kdyby se plýtvání jídlem snížilo globálně na polovinu a maso konzumovalo jen několik dní v měsíci, sníží se globální ekologická stopa až o pětinu.

Svoji ekologickou stopu si může vypočítat i každý člověk zvlášť a začít s případnou změnou u sebe. Někteří znalci však argumentují, že podobné apely k individuální změně životního stylu nikdy nepřesvědčí nezbytně velký počet lidí, a že je tak zapotřebí především politického řešení.

Další informace:

EuroNews Earth Overshoot Day: The planet is in energy debt from today

The Independent Earth Overshoot Day: Mankind has already consumed more natural resources than the planet can renew throughout 2017

ClubOfRome.org Earth Overshoot Day lands on 2 august

    Diskuse